Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


orhan bey kimdir ? orhan bey biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
orhan bey

Orhan Bey 

Osmanl padiahlarnn ikincisi.


Saltanat: 1326-1360
Babas: Osman Bey - Annesi: Mal Hatun
Doumu: 1281 Vefat: 1360

Sultan Osman Gazi'nin olu olup, dedesi Erturul Gazi'nin vefat ettii 1281 senesinde St'te dodu. Kk yatan itibaren tam bir disiplin ve intizam ile istikbalin beyi olacak ekilde yetitirildi. eyh Edebali ve Dursun Fakih gibi alimlerden ilim renip, feyz ald. Genliinden itibaren Bizans tekfurlaryla olan gazalara katld. Kumandanlk ve devlet idaresi konularnda bilgi ve tecrbe kazand. Babasnn yall dolaysyla 1324'ten itibaren devlet idaresinin bana geti. Osman Gazi, onu Bursa'nn fethiyle grevlendirdi.

Orhan Bey'in 1326'da Bursa'y fethi srasnda Osman Gazi vefat etti. Babasnn nan Bursa'da Gml Kmbet'e naklettikten sonra Osmanl Devleti'nin ikinci sultan olarak tahta geti ve devlet merkezini Yeniehir'den Bursa'ya nakletti.

Bundan sonra fetih ve gaza hareketlerine hz veren Orhan Gazi, 1329'da Bizans kuvvetlerini Pelakanon'da ar bir yenilgiye urattktan sonra 1330'da znik'i ald. Devletin geici merkezi haline getirilen znik ehri imar edilerek, slam eserlerle sslendi. Orhan Gazi, znik'in en byk kilisesini camiye evirerek burada Cuma namaz kld.

Fetih hareketlerine devam eden Orhan Gazi, 1331'de Tarakl, Mudurnu ve Gynk kasabalarn, 1333'de Gemlik, 1336'da Kirmast, Mihali ve Ulubat kasabalarn zaptetti. 1337'de zmit'in fethi ile Kocaeli yarmadasnn tamam Osmanllarn eline geti.

1353'te Bizans'taki i karklklardan faydalanan Orhan Gazi, Gelibolu'da imbe kalesine sahip oldu. Bu, Osmanllarn Rumeli'ye geerek blgeyi tanmalar ve gelecekteki fetihleri bakmndan nemli rol oynad. Nitekim olu Sleyman Paa'y Rumeli'deki kuvvetlerin bana tayin eden Orhan Gazi, Bolayr'dan Tekirda'a kadar olan blgeyi fethettirdi.

Dier taraftan Anadolu'da da birlii salama almalarna hz veren Orhan Gazi; Karesioullarndan 1345'te Balkesir'i, 1350'de ise Bergama ve Edremit'i, Eretna beyliinden de 1354'te Ankara'y ald.

Orhan Gazi, byk olu Sleyman Paa'nn 1359'da bir av srasnda attan derek vefat etmesi zerine zntsnden hastaland ve 1360 ylnda vefat etti. Bursa'daki Gml Kmbet'e defnedildi. Yerine olu I. Murat geti.

ahsiyeti nesillere rnek mahiyette olan Orhan Gazi, halim-selim olup, son derece merhametliydi. Kolay kzmaz, kznca da belli etmezdi. Askerlerini ve tebeasn kendisinden fazla korurdu. ok adildi. "Adaletin en kts ge tecelli edenidir. Sonunda hkm isabetli olsa geciken adalet zulmdr." buyururdu. Orhan Gazi'nin slam ahlakna hayran olup, adaletine gpta eden hristiyanlar kendi soyundan ve dininden hanedanlarn yerine, Osmanl idaresini tercih ederlerdi.

Orhan Gazi devrinde fethedilen beldeler ilm, mimar ve sosyal tesislerle sslendi. znik fethedilince, manastrn medreseye evirterek ilk Osmanl medresesini kurdu. Yine znik'te yaptrd imaretin alnda kendi eliyle fakirlere ve gazilere a datt. Ahalisinden mslim ve gayr-i mslim hi kimsenin a kalmamasna gayret etti.

Cihattan vazgemez ve emri altndakileri devaml Allah tealann dinini yaymaya tevik ederdi. Olu Murat Gazi'ye "Oul! Cennet mekan babam Osman Gazi Han bir avu topra beylik yapt. Biz Allah'n izniyle beylii sultanla evirdik. Sen daha da byn yapacaksn! Osmanl'ya iki kta zerine hkmetmek yetmez. Zira 'la-y kelimetullah (Allah tealann ismi erifini yceltmek, slamiyet'i yaymak) azmi iki ktaya smayacak yce bir azimdir." diyerek son vasiyetini yapmtr.

Hakknda Yazlanlar

1.Orhan Gazi
Hayat / Mefkuresi / Mcadelesi
Yavuz Bahadrolu
Yeni Asya Yaynlar / Biyografiler Dizisi

Bu kitapta, Orhan Gazinin, beyliin toprak geniliini alt kat arttrarak 95 bin kilometrekareye kardn, devletin nfusunu 3 binden 3 milyona vardrdn, 0 bin kiilik bir ordu beslediini ve bu ordunun sefer annda 100 bine ulatn, ilim adamlaryla el ele vererek devleti imar ettiini, hristiyan halkn, idarecilerin zulmnden bkarak Orhan Gazinin adaletine sndklarn,
k bir beylikten koca devletin temelinin nasl atldn bulacaksnz.
Bu biyografi (orhan bey) 5189 kez okundu.

Biyografi: orhan bey Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.