Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


nesai kimdir ? nesai biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
nesai

mm Nesi

Horasan'n, ''Nes'' ehrindendir. Asl ad: Ahmed b. uayb b. Ali b. Dinr'dr. 214h ylnda dodu ve ilk tahsilini, memleketinde tamamlad. Daha sonra ilim renmek zere; Hicz (Mekke-i Mkerreme ve Medine-i mnevvere) bata olmak zere Irak, am, Msr ve Cezire'deki Mezopotamya havlisini ve Dicle ile Frat nehirlerinin, kuzey taraflarn dolat. Oralardaki limlerden, hadis-i erif ve dini ilimleri tahsil etti.

Daha sonra, Msr'a yerleti. 15 yandayken, Kuteybe b. Said talebe oldu. Tam bir sene, 2 ay hizmetinde bulundu. Msr'da birok limden, hadis-i erif kaydetti. Bir tarafdan ilim tahsil ediyor. dier tarafdan, ibdetine, ok edebli ekilde devam ediyordu. Bir lim onun hakknda, unlar sylemitir: ''Msr'da onun gece, gndz ibdetteki gayretlerinden bahs'edilirdi. Ayn zamanda Msr emiriyle (devlet bakanyla)birlikte, cihda kard Katld savalarda, hem byk kahramanlklar gsterir; hem de (Mslmanlarn Allah iin canlarn, nasl fed ettikleri) hussundaki, hadis-i erifleri anlatrd!'' mm Nesi hazretleri zamanla, hadis ilminde ''mm''lk pyesini kazand. nk 300.000'den zyde hadisi, rvileriyle birlikte ezbere biliyordu. Yazm olduu hadis-i erifleri ilk nce, Snen-i Kebir adl eserinde toplad. Kitb, byk ilgi ve itibar grd. Yanlz, zamann Vlilerinden biri sordu:''Acaba bu kitabdaki hadislerin hepsi, shhat bakmnda ayn mdr?

Bunun zerine (Kebir) inde; yeni semeler yapt. Herhangi sebeple limlerin itiraz ettii, hadis-i eriflerin hibirini almad. Yeni kitabna kendisi; Mcten adn verdi. Fakat ilim muhitlerinde; ''Snen-i sar'' (kk snen) olarak, hret yapt. Zamanmzda, ''Snen-i Nesi''adyla anlr. te bu kymetli eser, 6 mehr hadis kitab ''Ktb-i sitte''den; biri ve Mslmanlarn batc oldu.

Haricilere Cevap

Hadis ilminde, zamann yegnesi olan imm Nesi hazretleri Msr'daki limlerin en fakihi (hukukusu) idi.Haramlardan saknma da (takvda) ve ibdetlere dknlkte; benzeri yoktu. Her sz ve yapt iler; yanlz Allah rzs iindi. Ktb-i Sitte'nin dier melliflerinden; daha sk artlar aryordu. Mesel mm Buhri ve mm Mslim'den ayr artlarla, hadis-i erif semitir. Bu sebeple onun cerh ve ta'diline (titizliine); btn limler i'tibar ederlerdi.

Horasan Hfz diye anlan, Eb Ali Niabri (rahmetullahi aleyh) der ki: ''Ahmed b. uayb Nesi hazretlerinin immlna, kimse itiraz edemez!'' Eb Bekr b. Haddd (rahmetullahi aleyh) ise; mm Nesi'den bakasndan hadis rivayetinde bulunmaz ve: ''Allah tel ile benim aramda; delil olarak kendisinden rzym!'' buyurur. Dre Kutni (rahmetullahi aleyh) de ''Nesi hazretleri, asrnn en limidir''demitir. mrnn sonuna doru, am'a gitti. Orada Hazreti Ali'yi ktleyen, haricilerden bz kimselerle karlat.

ok zld de; Hazret-i Mrtez ve Ehl-i Beyti meht'eden bir kitb yazverdi. Eserin ad: Kitb'l-Hasid fi fadl- Ali b. Ebi Tlib idi. Hasedcilerin fesd ve Hazreti Ali'nin faziletlerinden bahs'ediyordu. Bu kitab niin yazdn bilmeyen, bazlar sordular: ''Y imm! eyhayn'n (Hazreti Eb Bekr ve Hazreti mer'in) faziletlerini, niin yazmadnz?''

O zaman o mbrekler iin de bir eser kaleme ald ve adn Fedil's Sahbe koydu. Eshb- Kirmn faziletlerini teker teker sayd. Nesi hazretlerinin Snen ve bu eserlerinden baka kitaplar da mevcuttur. 915 (303h) ylnda Filistin'de, Remle ehrinde veft etti. Mekke-i Mkerreme'de veft ettii veya hariciler tarafndan, ehid edildii de rivyet olunur. Cenb- Hak, gerek hadis-i erif limlerinden rz olsun, min.
Bu biyografi (nesai) 2237 kez okundu.

Biyografi: nesai Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.