Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


nerses varjabetyan kimdir ? nerses varjabetyan biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
nerses varjabetyan

Patrik. Mrdi Hrmyan'n istifas zerine patrik seildi. Bu srada Osmanl-Rus muharebesi son bulmu, Rus ordusu Ayestefanos nlerinde durdurularak Ayastefanos Muahedesi imzalanmt. Patrik Nerses, Ruslar'n stanbul kaplarnda bulunmasndan yararlanp bizzat Grandk Nikola'y ziyaret etti. Daha sonra Mrd Hrimyan, Horen Narbey, stepan Papazyan ve Mosdiyan'dan oluan bir heyetle Nikola'ya bir muhtra gnderdi. Muhtrasnda Osmanl Devleti aleyhinde ikayette bulunarak, Ermenilerin bulunduklar ark vilayetlerinde bir ermeni devletinin kurulmasna msaade edilmesini, hi olmazsa zikredilen yerlerin Rus himayesine alnmasn istiyordu" Patrik Nerses, ayn heyeti Avrupa'ya da gndererek Avrupa devletlerinin himaye ve mdahalesini salama yollarn arad. Hrimyan, Roma, Viyana, Paris ve Londra'y, Narbey de Rusya'y ziyaret ettiler. Daha sonra Berlin'de Minas eraz ve stepan Papazyan'la bir araya gelerek Berlin Kongresi'ne bir muhtra sundular. Bunun neticesi olarak Berlin Muahedenamesi'ne 61'nci madde eklendi.
Patrik , bu arada patrik olmas sebebiyle kiliselerin onarm ve yapm ilerini de aksatmyordu. Bir yangnda hasar gren ve yeniden ina edilen Gedikpaann Sarayii diye anlan yerdeki Surp Hovhannes Avedari Kilisesini 27 Haziran 1876da ibadete at. Ahap olarak yaplan bu kilise Trkiye Cumhuriyeti dneminde 1972 ylnda da yanm, 1975de onarmdan gemi, 1986da da esasl bir bakm grdkten sonra dnemin patrii nork Kalustyan tarafndan trenle almtr.

Patrik Nersesin altnda imzasnn bulunduu 5 Mays 1879 tarihli genelge Sivasta ele geirilmiti. Genelge yleydi; liik nemli talimat slahat komisyonunun kararyla btn piskoposluklara gnderildii gibi size de gnderildi. yi mtalaa ederek uyank olunuz. Ermenistann tehlikeli zamanlarnda, Ermenilerin grdkleri zulm ve ikencelerin ortadan kalkmasn ve slahat meselesini millet ele almtr. Bu millet olma borcudur. Bu mesele ile uramak btn zihinleri trmalarsa milletin ayrlna sebep olur. Ermenistan meselesine zarar verir. Ermeni milletinden olup ve mezhepe protestan, katolik, ortodoks ve buna benzer dier mezhepten olan ermenileri imdilik mezhep ayrlklarna bakmayarak bu meselede hepsini bir araya toplayn ve birlik olun ki, Ermenistan meselesi yaatlabilsin, kaybedilmesin.

Okullardaki ocuklarn fikirlerini dahi Ermenistan meselesiyle doldurun. Okulu olmayan ve retmen tutmaya gc yetmeyen kylerde hi deilse papazlar erkek ve kz ocuklarna imza atmasn retmelidirler. Ayrca, ehirlerde ve kylerde okuma yazma bilmeyen byklere de yaz yazmay retsinler. Hi olmazsa imzalarn atabilsinler. Zira bu ilerde lazm olacaktr.
Avrupa devletleri, Anadolunun her tarafna konsoloslar tayin etmektedirler. Oralardaki ermeni meclisleri ve bakanlar, konsoloslarla sk sk grp bulumaldrlar. Ermeni milletinin dertlerini konsoloslara aka bildirmeli ve konsoloslarla tam ve yakn bir iliki salanmaldr ki, bizim meselemizin yabanc azlardan aleyhimize olarak konsoloslara duyurulmasna imkan kalmasn. Medeni Avrupa, mezhep ayrm yapmadan btn ermenilerin haklarn gzetir ve arka olur. Avrupann medeni devletleri buna hazrdr. Hristiyan ermenilerin dertlerini duymak ve onlara derman bulmak Berlin Konferansnn 61nci maddesiyle ounluk haklar zerindedir. imdiden biz bu ounluu konsoloslara ispat etmeye alarak bu hakka layk olduumuzu, becerikli namuslu olduumuzu gsterelim.

Bilgiye susamlmz gstererek islahat ve emniyeti arzuladmz kabul ettirelim. Her nerede olursa olsun karmza kan Avrupal yolcular gler yzle karlayp arlayarak ermenilerin yaratlndaki misafirperverlii de gstermelisiniz. Onlara eski ermenilik hikayelerini syleyip ermeni davasna yardmc olmak lazmdr. Avrupal yolculara Ermenistann bugnk gerek durumunu anlatarak onlarn yardmn dilemelisiniz.

Bunlar kilise cemiyetleri ile kilise cemaatine duyurun. Ve telkin edin. Avrupal yolcular hasta olurlarsa ve size muhta kalrlarsa hemen onlarn yardmna kounuz ki, kalplerini kazanm olasnz. Sizin bylesine rgtlere ihtiyacnz yoktur. Ancak, mslmanlarn eski barbarl yreinizde kklemise korkmaynz, o zamanlar oktan geti.
Hristiyan Avrupal yolcularla ok samimi ve iten ilikiler kurmalsnz. Bu talimat bu nedenle gndermek lzumunu duyduk. Osmanl Devleti sizin Avrupal yolcularla kurabileceiniz samimi ilikilere engel olamayacaktr. Eer bunun iin lzum ve ikenceye uranlrsa mahalli hkmete ikayet edilmelidir. Ayn zamanda en yakndaki konsolosa da durum bildirilmelidir. Patrikhaneye de olup bitenler btn ayrntlaryla yazlmaldr.

Patrik Mays 1879

Van'da daha nce kurulan Ararat, ark, Muhibb-i Maarif, Kilikya cemiyetleri 1880'de Miyasyal ngerutyun Hayots ad altnda Patrik Nersesin gayretleriyle birletirildi. Bu cemiyetin gayesi de, ark vilayetlerinde mekteplar aarak yeni nesli aydnlatmakt. n lmnden sonra yerine Erzurum episkoposu Harutyun Vehabedyan 1885'te patrik tayin olundu.

Kaynak:Ermeni Portreleri Hdavendigar Onur Burak Yaynlar stanbul 2000
Bu biyografi (nerses varjabetyan) 1868 kez okundu.

Biyografi: nerses varjabetyan Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.