Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


nazm hikmet ran kimdir ? nazm hikmet ran biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
nazm hikmet ran

Nazm Hikmet Ran

1902 ylnda Selanik'de domutur. lkrenimini stanbul'da Gztepe Tamektep, Galatasaray Lisesi ilk blm (1914), Nianta Numune Mektebi'nde tamamlam, orta renimi ise, Heybeliada Bahriye Mektebi'nda yapmtr (1918). Nazm Hikmet Bahriye'yi bitirdikten sonra Hamidiye Kruvazr'ne stajyer gverte subay olarak verilmi, bir gece nbetinde tp zatlcem olmu (1919), saln kazanamaynca askerlikten re karlmtr (1920).

Askerlikten ayrldktan sonra, stanbul'un igaline ok zlen Nzm Hikmet Mill Mcadele'ye katlmak zere Anadolu'ya gemi, Bolu Lisesi'nde ksa bir sre retmenlik yapmtr (1921). Rus devrimiyle ilgilenen air, bir sre sonra Batum'dan Moskova'ya gitmi ve Dou niversitesi'nde ekonomi ve toplumbilim okumutur (1922-1924). Yurda dnnden sonra Aydnlk dergisine katlm, burada kan iirlerinden tr hakknda "gyaben" mahkumiyet karar verildiini renince yeniden Rusya'ya kam, af kmas zerine Trkiye'ye dnm ve bir sre Hopa cezaevinde tutuklu kalmtr (1928).

Nzm Hikmet daha sonra stanbul'a yerlemi, eitli gazete ve dergilerle film stdyolarnda alm, ilk iir kitaplarn karm ve oyunlarn yazmtr (1928-1932). Bir ara yine tutuklanm, Cumhuriyet'in 10. yl dolaysyla karlan af yasas ile serbest braklmtr. Akam, Son Posta, Tan gazetelerinde Orhan Selim takma adyla fkra yazarl ve bayazarlk yapmtr (1933).

Kara Harp Okulu rencileri arasnda propaganda yapt iddiasyla yarglanm, Harp Okulu Askeri Mahkemesi'nce 15 yl, ardndan Donanma iinde faaliyette bulunduu iddiasyla da Donanma Komutanl Askeri Mahkemesi'nce 20 yl olmak zere toplam 35 yl hapis cezasna arptrlm, cezas Trk Ceza Kanunu'nun 68 ve 77 maddeleri uyarnca 28 yl drt aya indirilmitir (1938). Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinden sonra karlan af yasas (1950) kapsamna alnmas iin alan byk bir kampanyann ardndan, hukukular yasal yollara bavurmu, bu arada Nzm Hikmet de hapishanede alk grevine balamtr. Sonunda Nzm Hikmet'in geri kalan cezas affedilmi ve air 13 yl hapislikten sonra hrriyete kavumutur.

Serbest brakldktan sonra i bulamayan, kitap karamayan air iin bu kez askerlik karar alnm, 50 yanda ve hasta olan Nzm Hikmet ok zor durumda kalmtr. ldrlmekten korkan air, kz kardeinin kocas Refik Erduran'n yardmyla bir motorla Karadeniz'de seyreden Romanya bandral bir gemiye binerek Trkiye'den ayrlmtr.Bundan sonraki hayat bask altnda ve zorunlu sovyet propogandas yapmakla gemitir. Nzm Hikmet, 3 Haziran 1963 tarihinde Moskova'da lmtr.

YAZI HAYATI Nzm Hikmet, hece vezniyle yazd ilk iirlerini Yeni Mecmua, nci, mit ve Celal Sahir (Erozan)'n kard Birinci Kitap, kinci Kitap vb. dergilerinde yaymlamtr. "Bir Dakika" adl iiriyle Alemdar gazetesinin at yarmada birincilik kazanmtr (1920). Daha sonra Aydnlk, Resimli Ay, Hareket, Resimli Herey, Her Ay gibi dergilerde yazan Nzm Hikmet cezaevine girdikten sonra yllarca yayn yapamamtr. Ancak, 1940'l yllarda, Yeni Edebiyat, Ses, Gn, Yry, Yn, Batan, Bar gibi toplumcu dergilerde brahim Sabri, Mazhar Ltfi takma adlaryla ya da imzasz olarak baz iirleri kmtr. Kuvy Milliye Destan zmir'de Havadis gazetesinde tefrika edilmitir (1949). Destan Yn dergisi yaynlayarak (1965) Nzm Hikmet'i yeniden okurlara ulatrmtr.

ESERLER R: 835 Satr, Jokond ile Si-Ya-U, Varan 3, 1+1=1 (Nail V. ile), Sesini Kaybeden ehir, Benerci Kendini Niin ldrd , Gece Gelen Telgraf, Taranta Babu'ya Mektuplar, Simavna Kads Olu eyh Bedrettin Destan, Kurtulu Sava Destan, Saat 21-22 iirleri, Memleketimden nsan Manzaralar, Rubailer, Drt Hapishaneden, Yeni iirler, Son iirleri. OYUN: Kafatas, Bir l Evi Yahut Merhumun Hanesi, Unutulan Adam, nek , Ferhat ile irin, Enayi, Sabahat, Yusuf ile Menofis, van vanovi Var myd, Yok muydu ? ROMAN: Kan Konumaz, Yeil Elmalar, Yaamak Gzel ey Be Kardeim.

YAZILAR: t rr Kervan Yrr (Orhan Selim takma adyla), Alman Faizmi ve Irkl, Milli Gurur, Sovyet Demokrasisi.

MEKTUPLAR: Kemal Tahir'e Hapishaneden Mektuplar, Cezaevinden Memet Fuat'a Mektuplar, Bursa Cezaevinden V-N'lara Mektuplar, Nzm'n Bilinmeyen Mektuplar (Adalet Cimcoz'la Mektuplar, Haz. . Kurdakul), Piraye'ye Mektuplar.

MASAL: La Fontaine'den Masallar (Ahmet Ouz Saruhan adyla), Sevdal Bulut.

HAKKINDA YAZILANLAR

Nazm Hikmet'in Aklar
Sevdaym Tepeden Trnaa
A.Emin Karaca
Genda Kltr / Aratrma-nceleme Dizisi

Nazm Hikmet'in yaamnda kadnlarn byk ve nemli yerinin tan ocukluk ve genlik arkada Vala Nurettin, u saptamay yapyor: "Aslnda, Nazm monogamd. Birini severse -iyice severse- ona sadk kalmak isterdi. Sevemedii sralarda da, sevilecek birini daldan dala arard. Bunu bilinle mi, igdsyle mi, can skntsyla m yapard? Daha ziyade kadnlarn ayartma abasna kurban gittiini, tandm kadnlarn szl ve yazl itiraflarndan renmi bulunuyorum." "Nazm Hikmet'in Aklar" nl airin Nzhet, Piraye, Mnevver, Vera ile evliliklerini, Dr. Lena, Semiha Berksoy, Doktor Galina ve dier kadnlarla birlikteliklerini; ncesi, sonras ve yaanmlklaryla, sevda ykl dizelerle sarmalanm olarak bir araya getiriyor. Ayrca, Nazm Hikmet'in "day kz" Mnevver Hanm'la yaad ak yznden kan, Adnan Cemgil'in ve Yaln Kk'n Emin Karaca ile polemikleri de kitapta yer alyor.

Boaz'daki Airet
Mahmut etin
Edille Yaynlar

"Boaz'daki Airet" bal ister istemez "Boaz Neresi" ve "Airet Kim" sorularn akla getiriyor. Evet Boaz, bildiimiz Boazii. Genelde krsal kesimle alakal bir kavram olan airet kelimesi ise Boazii"nde bir kast oluturan byke bir ailenin tarihini anlatrken hassaten seildi. Bir slale tarihi diyebileceimiz Boaz'daki Airet yer yer Trk Solu tarihi, yer yer de
Batllama Tarihi'nin belirli dnemlerini resmediyor. Aileler arasnda evliliklerle kurulan balarn, sanata, ticarete, eitime, brokrasiye ve giderek bir yabanclama zihniyeti eklinde hayata nasl yansd eserdeki ipular yardmyla daha iyi grlecektir zannediyoruz.

Boaz'daki Airet, drt byk ailenin birbirleriyle irtibatndan oluur. Eser bu sebeple drt blm olmutur. Aile byklerinin asl isimleri seilerek de Konstantin'in ocukar, Detrois'in ocuklar, Sotori'nin ocuklar, Topal Osman Paa - Namk Kemal kanad blmleri ortaya kt.

Boaz'daki Airet! enlikli bir kitap. Ali Fuat Cebesoy'dan Nazm Hikmet'e, Oktay Rifat'tan Refik Erduran'a, Rasih Nuri leri'den Ali Ekrem Bolayr'a, Zeki Batmar'dan Sabahattin Ali'ye, Numan Menemenciolu'ndan Abidin Dino'ya uzanan ilgin akrabalk zinciri. Polonez, Hrvat, Alman, Macar ve Rum kkenli mehurlarn, yerlilerle evliliklerinden oluan "Boaz'daki Airet"in, batllama tarihinde oynad roller...

Kimlerin kimlikleri, ldrtan izelgelerle soyaalar. Ve dipnotlar! Onlar hi bu kadar sevimli olmamlardr.Nazm Hikmet'in Gerek Yaam
1902-1928
Cilt: 1
Kemal Slker
Yaln Yaynlar / Bilim Belge nceleme Dizisi

... Pek ok belgeye sahip bir yazar olarak bu yaptmzda daha nce hi bir kitapta yer almayan, bilinmeyen, ya da bilindii halde belgesi edinilemeyen olaylar gnlerini, hatta saatlerini ve belgelerini vererek bir araya getirmeye altk. Bylece Nazm Hikmet hakknda sanrz en derli toplu almay okurlara sunmay baarabildik. air ve piyes yazar, romanc, fkrac Nazm Hikmet hakknda bu ciltler, okurlar geni lde tatmin edecek niteliktedir inancndayz. Nazm Hikmet, ok daha derli toplu, ok daha salam incelemelerle yaayacak, dnyamzn nde gelen onurlu airlerinin ilk srasndadr...


Nazm Hikmet'in Gerek Yaam
1929-1933
Cilt: 2
Kemal Slker
Yaln Yaynlar / Bilim-Belge-nceleme Dizisi

Nazm Hikmet'in Gerek Yaam
1934-1935
Cilt: 3
Kemal Slker
Yaln Yaynlar / Bilim Belge nceleme Dizisi


Demokrasiden yana olanlarla, faizme kayanlarn kesin izgilerle ayrlmaya balad 1934-1935 yllarnda Nazm Hikmet; baarl, gl bir yazarlk snav verdi. Mussolini Habeistan'a saldrm, faizmin beinci kolu General Franko spanya Cumhuriyeti'ne bakaldrmt. Nazm, Habe halkn, spanyol Cumhuriyeti iin direnenleri savunuyor, baz kalemler aksi ynde ahkam
kesiyordu. O gnleri stanbul'da yaayan Kemal Slker Babali'deydi. Olup bitenleri reniyordu.
... Bu nc ciltte btn gelimeler yaanrken, Nazm, Piraye Altunolu ile evlendi. Bu ve benzeri olay ve gelimeler bu ciltte belgeleri ile verildi. Bazlarnn balklar yle: Nazm' kar saflara davet giriimi, Tahliye sonras dnceler, Gericiler Orhan Selim'e saldryor, Faizm Habeler'e saldrnca, Hitlersever'ler Babali'de, Skun yok hareket var, Sa kanadn
uutuu yllar, Babali'nin kan kusanlarndan biri daha.

Nazm Hikmet'in Gerek Yaam
1936-1937
Cilt: 4
Kemal Slker
Yaln Yaynlar / Bilim Belge nceleme Dizisi

Temmuz 1987'de yaymna baladmz "Nazm Hikmet'in Gerek Yaam" inceleme dizisi alt ciltte noktalanacak. lk cildi, ikinci basm beenisine de kavuan dizinin bu 4. cildi, Nazm Hikmet'in 1936-1937 yllarndaki yaamn kapsyor. 1938'de iki askeri mahkemede ar cezaya arptrlmasna yol aacak ziyaretlerin, arkadaln; bu dnemdeki oluumu okurlarn elbette dikkatlerini ekecektir.

i yznden oturduklar konaktan ayrlmak gereini duyan Nazm'n; evresi, anlar, stanbul'un gzelliinin Nazm'daki etkileri, ehir Tiyatrosu Sanatlar hakkndaki syleileri, zmirli bir okurun Peyami Safa'nn bir eserinin air Necip Fazl'dan esinlenerek yazld yorumu hakkndaki mektubunu saklam bulunmas Nazm'n okurlarna verdii nemi kantlyordu...

Nazm Hikmet'in Gerek Yaam
1938
Cilt: 5
Kemal Slker
Yaln Yaynlar / Bilim-Belge- nceleme Dizisi

Bu 5. ciltte, Kara Harp Okulu Komutanl Askeri Mahkemesi ile Donanma Komutanl Askeri Mahkemesi'nde 1938 ylnda sivil ve asker kiiler arasnda Nazm Hikmet'in de yargland olaylarla ilgili yaynlanmam belgeler bulunmaktadr. Trk siyasi tarihinde ok nemli bir yeri olan ve Nazm Hikmet'in 28 yl 4 ay ceza ald bu iki dava en ufak ayrntsna kadar verilmitir. Bu ciltte ayrca, Nazm'n savunmas, yargtaya bavurmas, B.M.M.'sine verdii af dilekesi ve avukatlarn yarglamada okuduklar savunmalar ilk kez okurlara sunulmaktadr.
Bu biyografi (nazm hikmet ran) 4921 kez okundu.

Biyografi: nazm hikmet ran Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.