Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


napolyon kimdir ? napolyon biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
napolyon

Bonapart, 1769 ylnda Korsika'nn Ajaccio ehrinde dodu. Carlo Buanoparte ile Marie Letizia Ramolino'nun ikinci oullardr. renimini Brienne'de bir okulda yapt; sonra Paris'teki Askeri Akademiye yazld. 1785'te Valence'daki topu alayna katld. 1794'te talya'daki topu birliklerinin komutanlna getirildi. Paris'teyken Jakoben evrelerle iliki kurmu olduu anlaldndan, La Vendee'ye gnderilmek istendi; bunu kabul etmeyince, grevinden alnd. Paris'e dndkten sonra, Konvansiyona kar hareketi bastrmak iin, Paul Franois Barras ile Lazare Carnot'un kuvvetlerine katld. Olaylar ksa zamanda gelierek yeni bir anayasann ve Direktuvarln domasna yol at.

Napolyon, 1795 Ekiminde Fransa'daki ordunun bana getirildi. 1796 ubatnda da talya'daki ordunun bakomutan oldu. Bu arada General de Beauharnais'in dul kars Josephine ile evlendi. 1796 Nisannda ilk talya seferinin yapt. Bu sefer, Napolyon'un nn yayd. Stratejik ustaln bir aheseri saylan talya seferi, byk baar ile sonuland. mzalanan Campo Formio antlamas ile Venedik Cumhuriyeti talya'ya braklyor, karlnda da Belika ve yon adalar alnyordu. Bu nemli siyasi olayla devrim cumhuriyeti, Avrupa'nn en tutucu devleti olan Avusturya'ya gcn gstermi; da talya'daki Fransz ynetimini kabul ettirmi oluyordu.

Napolyon, Paris'e dndkten sonra, Direktuvarlk tarafndan ngiltere'yi ele geirmekle grevlendirildi. Direk ngiltere'ye saldracana, ngiliz etki alannn en can alac noktasna saldrmay uygun bulan Napolyon, Msr seferine kt. Akdeniz'deki ngiliz donanmasn yenilgiye uratt, Malta'y ald. 1798 Temmuzunda da skenderiye'ye girdi. Piramitler Sava'nda Memlkleri yendi. Ancak Horatio Nelson ynetimindeki ngiliz donanmas, Fransz donanmasna saldrarak gemilerini batrd. Nelson'un baars zerine ngiltere, Osmanl Devleti, Avusturya ve Rusya, Fransa'ya kar birletiler. Birleik ordu, Rus generali Alexander Suvorov'un komutasnda, Napolyon'un ele geirdii topraklar geri ald. Napolyon, 1799 ylnda Suriye'ye girdi. Akka'nn Cezzar Ahmed Paa tarafndan baaryla savunulmas ve ordusunda belirgin salgn hastalklar yznden Msr'a ekildi. Ordusunu burada brakarak gemi ile Fransa'ya dnd. 9 Kasm 1799'daki hkmet darbesi, Fransa tarihinde yeni bir dnemin balamasna sebep oldu. Birka hafta sonra, anayasada deiiklikler yaplarak ynetim konsln eline brakld. "birinci konsl" olarak, Fransa'nn mutlak hakimi oldu. Baz reformlar yapmaya alt. Devletin datt kredileri belli bir dzene soktu; 1802 ylnda Fransa Bankasn kurdu; idari alanda baz reformlar gerekletirerek valilerin ve belediye bakanlarnn siviller arasndan seilmelerini ve kendilerini seen tek merkeze kar sorumlu olmalarn salad; mahkemeleri ve emniyet rgtn yeniden dzenledi.
Avusturya ve ngiltere ordular hala silahlarn brakmamlard. Bonapart, 1800 ylnda tekrar talya'ya girdi ve Milano'yu ald. Bylece Avusturya ordusunu ikiye blm oluyordu. Birini kuatma altnda tutarken dierine saldrd. Bu saldrlar baar ile sonulandrd. Jean Victor Moreau'nun Hohenlinden'deki zaferi zerine, Avusturya mparatoru, ngiltere ile ittifakn bozmak ve 1801 ubatnda Luneville bar antlamasn imzalamak zorunda kald.

ksa zamanda Fransa halknn sevgisini kazand. Yabanc lkelerdeki Franszlarn, lkelerine dnp devletin modernletirilmesinde kendisine yardmc olmalarn salad. 1804'te yapt Code Napoleon (Kanunlar) halk tarafndan da desteklendi. Napolyon, ayn yl, Paris'teki Notre Dame katedralinde Papa Pius VII'nin eliyle ta giyerek mparator oldu. mparatorluu boyunca saysz zaferler kazand. Ancak Fransa iinde beliren baz honutsuzluklara, ngiliz donanmasnn gc, spanya ve talya'da tahta geirdii akrabalarna halk tarafndan duyulan kin ve nefrete, kendine balad devletlerde beliren milliyetilik akmlar da eklenmiti.

1812 ylnda Rusya'ya girdi. Ancak yiyecek sknts, asker kaaklar ve Rusya'nn dondurucu souu gibi sebepler yznden, ordunun ynetimi Joachim Murat'ya brakarak Paris'e dnd. Kendisine kar dzenlenen hkmet darbesini bastrdktan sonra yeni bir ordu kurdu. 1813 Ekiminde Leipzig'de yenik dt. Dman kuvvetleri 1814'te Paris kaplarna dayannca grevinden ayrlmak zorunda kald. Elbe adasna srgne gnderildi.

Napolyon'dan sonra Fransa tahtna XVIII. Louis geirildi. Viyana kongresine katlan bakanlar ve delegeler, 7 Mart 1815'te Napolyon'un kap Paris'e dnm olduunu, halk tarafndan byk sevgi ile karlandn rendiler. Hemen bir ordu toplayan Napolyon, Belika'ya saldrd. Kazand nemsiz birka zaferden sonra Wellington'un komutasndaki ngiliz ve Gebhard von Blcher komutasndaki Prusya kuvvetleri tarafndan 18 Haziran 1815'te Waterloo'da byk bir yenilgiye uratld.

Napolyon, Paris'e dnnce ikinci kez tahttan indirildi. Amerika'ya kamak istedi, ancak bunu baaramaynca ngilizlere teslim oldu. ngilizler, onu Atlantik'teki St. Helena adasna gtrdler. Napolyon, son yllarn bu kk adada geirdi ve anlarn yazdrd. 5 Mays 1821'de ld, ancak cenazesi 1840 ylnda Paris'e getirilebildi ve nvalides'e gmld. Napolyon'un ua tarafndan zehirlendiini ileri srenler vardr.

Askeri dehaya sahip bir komutan olan Napolyon, siyasi bakmdan da nemliydi. Burjuva ihtilalini kendi istedii dorultuya yneltmi; ne eski rejime dnlmesine ne de bir halk hkmetinin kurulmasna yol amtr. Waterloo yenilgisinden sonra, Paris halkn silahlandrmaya bu yzden cesaret edememitir. Halk, iin silaha sarlabilirdi ama Napolyon, bu hareketten bir halk hkmetinin doabileceini dnmt. Orta snfn hakim olduu merkezi bir hkmet biiminin yaratcsyd. Napolyon'un anlayna uygun olan bu hkmet biimini daha sonraki yllarda baka Avrupa devletleri de benimseyerek uyguladlar. Napolyon, milliyetilik duygularna pek nem vermezdi; ama talya, Polonya, Almanya ve Balkanlarda farknda olmayarak milliyetilik tohumlarnn atlmasna sebep olmutu.


HAKKINDA YAZILANLAR

1.Napoleon (2 Cilt Takm)
Emil Ludvig
Kasta Yaynlar / kinci Dnya Harbi Belgesel Dizisi

"Emil Ludwig'in Napoleon'u, 20. yzylda kaleme alnm en nemli on biyografi almasndan birisidir. Bu kitap, yakn zamanlarn u en nemli kiisini, tarihin byk bir dnemecindeki ok zengin dekor ierisinde yanstmakla kalmyor, ayn zamanda yksek bir edebi nitelik tayor. "Kurtarc" ve "zalim", "maceraperest" ve "kanun yapc", "imparator" ve "kanun kaa." Hibir insan bu kadar ksa srede tm bu sfatlara sahip olmamtr. Napoleon'nun ykselii ve k. Fransz ihtilali rzgarlarnn frtnaya dnmesinden ibarettir. Bu rzgarda ihtilali sprm olan Napoleon sonunda kendi mahvn da nleyememi, ancak yeni fikirlerin tohumlar btn dnyaya savrulmutur. Bunu izleyen yzyl ierisinde btn krallklar devrildi ve yeni bir dnya kuruldu, ama Napoleon ann birok problemi hala gncel."
Bu biyografi (napolyon) 3105 kez okundu.

Biyografi: napolyon Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.