Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


namk kemal kimdir ? namk kemal biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
namk kemal

Namk Kemal 

21 Aralk 1840'ta Tekirda'da dodu, 2 Aralk 1888'de SakzAdas'nda ld. Asl ad Mehmed Kemal'dir, Namk adn ona air Eref Paa vermitir. Babas, II. Abdlhamid dneminde mneccimbalk yapm olan Mustafa Asm Bey'dir. Annesini kk yanda yitirince ocukluunu dedesi Abdlltif Paa'nn yannda, Rumeli ve Anadolu'nun eitli kentlerinde geirdi. Bu yzden zel renim grd. Arapa ve Farsa rendi. 18 yalarnda stanbul'a babasnn yanna dnd.

1863'te Babali Tercme Odas'na ktip olarak girdi. Drt yl alt bu grev srasnda dnemin nemli dnrve sanatlaryla tanma olana buldu. 1865'te kurulan ve daha sonra yeni Osmanllar Cemiyeti adyla ortaya kan ttifak- Hamiyet adl gizli dernee katld. Bir yandan da Tasvir-i Efkr gazetesinde hkmeti eletiren yazlar yazyordu. Gazete, Yeni Osmanllar Cemiyeti'nin grleri dorultusunda yapt yayn sonucu 1867'de kapatld. de stanbul'dan uzaklatrlmak iin Erzurum'a vali muavini olarak atand. Bu greve gitmeyi eitli engeller karp erteledi ve Mustafa Fazl Paa'nn ars zerine Ziya Paa'yla birlikte Paris'e kat. Bir sre sonra Londra'ya geerek M. Fazl Paa'nn parasal desteiyle Ali Suavi'nin Yeni Osmanllar adna kard Muhbir gazetesinde yazmaya balad. Ama Ali Suavi'yle anlaamamas zerine Muhbir'den ayrld. 1868'de gene M. Fazl Paa'nn desteiyle Hrriyet ad altnda baka bir gazete kard. eitli anlamazlklarsonucu, Avrupa'da desteksiz kalnca, 1870'te zaptiye nazr Hsn Paa'nn ars zerine stanbul'a dnd. Nuri, Reat ve Ebzziya Tevfik beylerle birlikte 1872'de bret gazetesini kiralad. Ayn yl burada kan bir yazs zerine gazete hkmete drt ay sreyle kapatld. gene stanbul'dan uzaklatrlmak iin Gelibolu mutasarrflna atand. Orada yazmaya balad Vatan Yahut Silistire oyunu, 1873'te Gedikpaa Tiyatrosu'nda sahnelendiinde halk coturup olaylara neden oldu. Bu haberi bret gazetesinin yazmas zerine o srada stanbul'a dnm olan birok arkadayla birlikte tutukland. Bu kez kalebentlikle Magosa'ya srgne gnderildi. 1876'da I. Merutiyet'in ilanndan sonra stanbul'a dnd. ura-y Devlet (Dantay) yesi oldu. Kanun- Esasi'yi (Anayasa) hazrlayan kurulda grev ald. 1877 Osmanl-Rus Sava knca II. Abdlhamid Han'n Meclis-i Mebusan' kapatmas zerine tutukland. Be ay kadar tutuklu kaldktan sonra Midilli Adas'na srld. 1879'da Midilli mutasarrf oldu. Ayn grevle 1884'te Rodos, 1887'de Sakz Adas'na gnderildi. Ertesi yl burada ld ve Gelibolu'da Bolayr'da gmld.

ilk iirlerini ocuk denecek yalarda yazmaya balamtr. stanbul'a geldikten sonra eski ve yeni kuaktan airlerin bir araya gelerek kurduklar Encmen-i ur'ya ve kimi Divan airlerine nazireler yazmtr. inasi'yle tanncaya dein, iirlerinde tasavvuf etkileri grlr. Bu dnemde zellikle Yeniehirli Avni, Leskofal Galib gibi airlerden etkilenmitir. inasi'yle tanmasndan sonra iirlerindeki ierik de deimitir. Gnlk konuma dilinden alntlarn yan sra, o zamana dein geleneksel Trk iirinde grlmemi olan "hrriyet kavgas", "esaret zinciri", "vatan", "kalb-i millet" gibi yepyeni kavramlarla birlikte, dorudan doruya dncenin aktarlmasn amalayan bir tr "manzum nesir" oluturmutur. Bosna-Hersek Savalar, 93 Sava gibi olaylarn yaratt sonular, onun yazd vatan iirlerini etkilemitir. Bu iirlerin en tannmlar arasnda "Vveyla", "Vatan Mersiyesi", "Vatan arks" ve "Hrriyet Kasidesi" yer alr. iirleriyle iir tekniine byk bir katkdabulunmu saylmazsa da o gnler iin allmam diri bir sesle konumu olmas ve yaptlarna katt yeni kavramlarla Trk iirini Divan iirinin edilgen edasndan kurtarmtr. Btn bu nitelikler onun Vatan airi olarak anlmasna yol amtr.

Tiyatro trne zellikle nem veren Namk Kemal, alt oyun yazmtr. Bir yurtseverlik ve kahramanlk oyunu olan Vatan Yahut Silistire yalnz lke iin deil, Avrupa'da da ilgi uyandrm ve be dile evrilmitir. Magosa'dayken yazd Glnihal'de baskya ve zulme kar duyduu tepkiyi dramatik bir biimde dile getirmitir. Oyunun sahnelenmesinde pek ok blm sansr tarafndan karlmtr. yine Magosa'da yazd Akif Bey'de, yurtsever bir deniz subaynn greve kotuu srada karsnn kendisine ballk gstermeyiini anlatrken, ahlaksal bir yorum da getirir. Zavall ocuk'ta grc yoluyla evlenmeye kar kar. On be perdelik Celaleddin Harzemah, Namk Kemal'in en beendii yapt olarak bilinir. Oyun, Moollar'a kar slam dnyasn koruyan Celaleddin Harzemah'n kiilii evresinde geliir. Bu eserde Namk Kemal, slam birlii dncesini kapsaml bir biimde sergilemitir. Namk Kemal'in ilk roman olan ntibah 1876'da yaymlanmtr. Ruhsal zmlemelerinin, bir olay toplumsalve bireysel ynleriyle grmeye almasnn yan sra, d dnya betimlemeleriyle de ntibah Trk romannda birbalang saylabilir. Eletirmenler Namk Kemal'in bu romanda yksek bir edebi dzey tutturamad grndebirleirler. Drt yl sonra yaymlad Cezmi, tarihsel bir romandr. Krm ehzadesi Adil Giray'n yaad ak ve Cezmi'nin onu kurtarmak isterken geirdii servenlerle gelien romanda, Namk Kemal'in tam anlamyla Avrupa Romantizmi'nin etkisinde olduu izlenir. Namk Kemal'in yaam boyunca ilgi duyduu alanlardan birisi de tarihtir. Osmanl mparatorluu'nun kurulu ve ykseli dnemlerini anlatt Devr-i stila yaymlandnda byk ilgi grmtr. 1872'de kan Evrak- Parian'da, Selahaddin Eyyubi, Fatih gibi tarihi kiilikleri, Barika-i Zafer'de stanbul'un alnn anlatr. Ahmed Nfiz takma adyla yaymlad Silistire Muhasaras ve Kanije, yine Osmanl tarihine ilikin kahramanlk olaylarn ele alan kitaplardr. Namk Kemal'in, tarih konusunda en kapsaml almas olan Osmanl Tarihi'nde, Hammer'in etkisinde kald, yaptn bilimsel olmaktan ok, eitici deer tad konusunda grler ileri srlmtr. Yarm kalan bu yaptn ilk basm II. Abdlhamid tarafndan yasaklanmtr. 1975'te yaymlanan Byk slam Tarihi adl yaptndaysa Namk Kemal, bn Haldun, bn Rd gibi yazarlardan yararlanm olduunu belirtmitir. roman ve tiyatroyu toplumsal yaama soktuu gibi, edebiyat eletirisini de Trkiye'ye ilk getiren kiilerden biri olmutur. En nemli eletiri eserleri Tahrib-i Harbt ile Takip'dir. Eletirilerinde canl, dolaysz bir slup kullanmtr. Tahrib-i Harbt, Ziya Paa'nn Harbt adl gldestesine kar yazlm sert bir eletiri niteliindedir. Takip de yine ayn gldestenin ikinci cildini eletirir. Mukaddeme-i Celal eletirisinde Namk Kemal, Bat edebiyat ile Dou edebiyatn karlatrm, tiyatro, roman trleri stnde durmutur. gazeteci olarak da Trk kltr iinde nemli bir yer alr. Dneminin hemen hemen btn yenilik yanls ve ilerici gazetelerinde yazmtr. Siyasal ve toplumsal sorunlardan edebiyat, sanat, dil ve kltr konularna dek ok eitli alanlarda yazd makalelerin says 500 kadardr. Bunlarda dzyazdaki stn yeteneini ortaya koyduu ve ok etkili bir slup yaratt kabul edilir.


ESERLER:
Oyun: Vatan Yahut Silistire, 1873 (yeni harflerle, 1940); Zavall ocuk, 1873 (yeni harflerle, 1940); Akif Bey, 1874 (yeni harflerle, 1958); Celaleddin Harzemah, 1885 (yeni harflerle, 1977); Kara Bel, 1908. Roman: ntibah, 1876 (yeni harflerle, 1944); Cezmi, 1880 (yeni harflerle, 1963).Eletiri: Tahrib-i Harbt, 1885; Takip, 1885; Renan Mdafaanamesi, 1908 (yeni harflerle, 1962); rfan Paa'ya Mektup, 1887; Mukaddeme-i Celal, 1888. Tarihsel Yapt: Devr-i stila, 1871; Barika-i Zafer, 1872; Evrak- Perian, 1872 (yeni harflerle, 1973); Kanije, 1874; Silistire Muhasaras, 1874 (yeni harflerle, 1946); Osmanl Tarihi, (.s.), 1889 (yeni harflerle, 3 cilt, 1971-1974); Byk slam Tarihi, (.s.), 1975. eitli: Rya, 1893; Namk Kemal'in Mektuplar, .F. Akn (yay.), 1972.

HAKKINDA YAZILANLAR

1.Peeye syan
Namk Kemal'in Torununun Anlar
(Unveiled)
Selma Ekrem
Anahtar Kitaplar Yaynevi

Namk Kemal'i hepimiz tanrz. Tarihle ilgilenenler olu Ali Ekrem Bey'i de bilebilir. Oysa torunu Selma Ekrem'i yakn aile evresi dnda bilen pek az kar. stelik bu insan, 1923 ylnda, 21 yanda bir gen kzken ABD'ye gitmek zorunda kalm, 1986'da lmne kadar orada yaamsa. Bu kitabn yaynlanmasyla birlikte onu herkes tanyacak. nk 1930 ylnda
ABD'de ardarda drt bask yapan ve byk vgler alan anlar tarihsel bir deer tayor. Zaman dilimi olarak 1902-1923 tarihleri arasn kapsayan anlar, ocuk ve gen kz gzyle, kmekte olan Osmanl mparatorluu'na ilikin gzlemlerini, tanklklarn yaln ve akc bir dille anlatyor...

2.Boaz'daki Airet
Mahmut etin
Edille Yaynlar

"Boaz'daki Airet" bal ister istemez "Boaz Neresi" ve "Airet Kim" sorularn akla getiriyor. Evet Boaz, bildiimiz Boazii. Genelde krsal kesimle alakal bir kavram olan airet kelimesi ise Boazii"nde bir kast oluturan byke bir ailenin tarihini anlatrken hassaten seildi. Bir slale tarihi diyebileceimiz Boaz'daki Airet yer yer Trk Solu tarihi, yer yer de
Batllama Tarihi'nin belirli dnemlerini resmediyor. Aileler arasnda evliliklerle kurulan balarn, sanata, ticarete, eitime, brokrasiye ve giderek bir yabanclama zihniyeti eklinde hayata nasl yansd eserdeki ipular yardmyla daha iyi grlecektir zannediyoruz.

Boaz'daki Airet, drt byk ailenin birbirleriyle irtibatndan oluur. Eser bu sebeple drt blm olmutur. Aile byklerinin asl isimleri seilerek de Konstantin'in ocukar, Detrois'in ocuklar, Sotori'nin ocuklar, Topal Osman Paa - kanad blmleri ortaya kt. Boaz'daki Airet! enlikli bir kitap. Ali Fuat Cebesoy'dan Nazm Hikmet'e,
Oktay Rifat'tan Refik Erduran'a, Rasih Nuri leri'den Ali Ekrem Bolayr'a, Zeki Batmar'dan Sabahattin Ali'ye, Numan Menemenciolu'ndan Abidin Dino'ya uzanan ilgin akrabalk zinciri.

Polonez, Hrvat, Alman, Macar ve Rum kkenli mehurlarn, yerlilerle evliliklerinden oluan "Boaz'daki Airet"in, batllama tarihinde oynad roller...

Kimlerin kimlikleri, ldrtan izelgelerle soyaalar. Ve dipnotlar! Onlar hi bu kadar sevimli olmamlardr.
Bu biyografi (namk kemal) 6796 kez okundu.

Biyografi: namk kemal Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.