Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


naima kimdir ? naima biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
naima

Nim, ilk resm vak'anvis ve Osmanl tarihileri arasnda en nl kiidir. 1652 ylnda Halep'te dodu, Babas. Halep erafndand. lk renimini orada tamamlayan Nim, gen yata stanbul'a geldi. Yksek renim grd ve Dvan Kalemi'nde memur olarak hayata atld. Sonra hayat birok memurluklarda geti. Dvan Mektupuluu, Bamuhasebecilik vesaire yapt. Nim memurluk hayatnda bazen ykselip bollua kavutu, bazen atlp sknt ekti. Bir aralk Alanya ve Bursa'ya da srld. orlu'lu Ali Paa onu Mora seferine beraber gtrd. Nim, 1715 ylnda Patras'da muhasebeci iken 63 yanda ld ve bu kasabada bulunan bir caminin bahesine gmld.

Osmanl Tarihi'nde resm olarak ilk vak'anvis olan Mustafa Naim Efendi, ilk renimini doduu ehir olan Halep'te tamamladktan sonra, gen yata stanbul'a geldi. Kklnden beri okuyup yazmaya, zellikle tarihe ve edebiyata byk merak vard. stanbul'da Enderun'a devam etti. Sonra, Dvan katipliinde grev ald.

Prl prl zeks, titiz almasyla kendini ksa zamanda gsteren Nim, Kalayl Koz Ahmet Paa'nn Dvan Efendilii'ne ykseldi. Daha sonra, ilim ve sanat adamlarn korumakla tannm Amcazade Hseyin Paa'nn hizmetine girdi. te, Nim'y Nim yapan o ciddi almalar, Hseyin Paa'nn yanndayken balad. Amcazade Hseyin Paa, Nim'nn mkemmel tarih bilgisini renince, ona nemli bir grev verdi. Paann ktphanesinde, rihu'l-Menrzade Ahmet Efendi'nin yazd, fakat henz dzene konulmam, msvedde halinde bir tarih kitab vard. Bu kitap, 1591 ila 1659 yllar arasndaki olaylar naklediyordu.

Hseyin Paa, bu kitabn derlenip toplanmas ve yeniden kaleme alnmas iini Nim'ya verdi. Nim, almalarn ok sk tuttu. eitli kaynaklara dayand, Uzun aratrmalar yapt ve kitabn daha ilk blmlerini henz tamamlarken Hseyin Paa'nn byk takdirini kazand.

Bu eser tamamland zaman, artk eski msveddelerle ilgisi kalmam, batan baa Nim'nn aratrmas ve usta kaleminin bir ifadesi olmutu, Bu yzden byk eser NaimTarihi olarak bilinir. Nim Tarihi'ne konu olan yllar, Osmanl mparatorluu'nun en dkn zamanlarna rastlar. Nim, canl ve zarif uslubuyla o yllar nmze sererken, sadece tarihiliindeki ustal deil, yazarlndaki kudreti de ortaya koymutur.

Osmanl tarihileri, genellikle saray dahilinde cereyan eden olaylara pek nfuz imknn bulamadklar ve kulaktan kulaa bir eyler duysalar bile, hayatlarndan korktuklar iin, olaylar aktarmada yzeysel kalmlardr. Oysa, Nim cesaretle davranm, hatta III. Ahmet'in, tahta geer gemez 19 erkek kardeini nasl idam ettirdiini bile ak ak anlatmtr:

"Padiah- Cihanpenah'n biraderi olan on dokuz nefer ehzade-i b-gnah, nizam- alem iin, kemend-i cnistan ile heda zirvesine ilhak edilirlerken, yetikin olmayanlarn, annelerinin kucandan alnp canlarna kylmasn harem-i hmayun vaveyla ve gz yalarna gark olarak seyreylemitir..."
stanbul halk da bu faciann znt ve zdrabn ekmitir. ehzadelerin en by Mustafa'nn son annda u beyti sylemi olduunu da, Nim, eserinde rahata nakleder:
Nsiyemde ktib-i kudret ne yazd bilmedm
h, kim bu glen-i alemde herkiz glmedm.

Naim Tarihi'nin bir baka blmnde, Sultan III. Mehmet'in korkakl anlatlmtr. Nim 'dan rendiimiz olay udur: Padiah III. Mehmet zorla sefere karlm ve Osmanl Ordusu, Hasova mevkiinde durmutu. Tarihe, Hasova Zaferi olarak geecek olan savatan nce, padiahn, Sadrazam Damat brahim Paa'ya gnderdii tezkire pek yz kzartc oldu:

"Sen ki lalamsn, burda muharebe in seni serdar idp, ben buradan stanbul'a revn olsam olmaz m?.."
Nim, tarih yazna yepyeni bir stil getirmitir. Onun renkli ve ekici bir slbu vard. Olaylar, bunlar douran sosyal evre ile beraber grp anlatt. Halkn ve memleketin bu devirdeki hayat Nim'nn eserinde canland. Padiah ve vezirlerin eksik ynlerini, hatalarn gl bir ifade tarzyla yazd ve eletirdi.
Nim, tarih olaylarnn ve bunlar meydana getiren ahslarn i dnyalarna da szarak yepyeni bir tarih edebiyat ve sanat ortaya koydu. Bu eser tarih edebiyatmzn en deerli eserlerinden biridir.
Nim'nn bu dzenli eserini ilk kez brahim Mteferrika iki cilt olarak bast. Daha sonra eser alt cilt olarak yeniden yaynland. Nim Tarihi, Osmanl tarihleri iinde nde gelen tarih kitaplarndan biridir.
Nim, devlet grevinde, Anadolu Muhasebecilii'ne kadar ykseldi, fakat hakszla kar gz yummad ve devrin ileri gelenleri hakknda tenkit edici szler syledii iin 1706 ylnda Hanya'ya srld.
Einin talebi zerine, srgn yeri Bursa olarak deitirildi. Srgnde, ok skntl gnler geirdi. Koca bir yl ekmedii ile kalmayan Nim, nihayet orlulu Ali Paa'nn izniyle stanbul'a geldi. Tekrar devlet hizmetine alnd. Hatta orlulu Ali Paa, onun gnln almak iin Mora seferine beraberinde gtrd.

Ancak bu sefer srasnda da tok szllnn cezasn eken Nim'ya, bir ksm grevlerinden el ektirildi. Haksz ve yersiz muamelelere maruz kald. Mora'nn Patras kasabasnda muhasebeci olarak grevlendirildi. Nim 63 yanda iken, Patras'ta ld. Patras'ta bulunan tek caminin avlusuna gmld. Bir sre sonra ne o cami kald, ne de Nim'nn mezar...
Bu biyografi (naima) 4427 kez okundu.

Biyografi: naima Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.