Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


mustafa taki efendi kimdir ? mustafa taki efendi biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
mustafa taki efendi

Mustafa Taki Efendi 

1873de Sivas'ta dodu. Mehmet Selim Efendi'nin oludur. lk ve orta renimini Sivas btidai Mektebi ve Rtiyesinde tamamladktan sonra 19 Ekim 1887'de Sorgu hkim yardmcl ile Adliye hizmetine girdi. l Kasm 1891'de Hafik lesi Sorgu Hkim yardmcs oldu. 17 Nisan 1894 - 29 Haziran 1913 tarihleri arasnda Sivas Adliyesinde Zabt Ktibi, Baktip ve Mahkeme yesi olarak grev yapt. 13 Kasm 1914'te Sivas Sultanisi Arapa retmenliine atand. retmenlik grevini 22 Nisan 1920'ye kadar srdrd.

TBMM'nin 1. Dnemi iin yaplan seimlerde Sivas Milletvekili olarak 23 Nisan 1920'de Meclisin alnda hazr bulundu. er'iye, Evkaf, Adalet, rad, Anayasa, Dileke, Mill Eitim komisyonlarnda ve memurin Muhakemat Tetkik Kurulunda alt. III. Toplant ylnda bir sre Dileke Komisyonunun Bakanln yapt. Dnem iinde yedi adet gizli oturumda olmak zere krsde toplam krk adet konuma yapt. Be adet kanun nerisi verdi.

1. Dnemde Milletvekillii sona erince yeniden hizmet isteminde bulunmas zerine 10 Kasm 1923'te Sivas mam Hatip Okulu Hadis ve Arapa retmenliine atand. Bu grevde iken l Austos 1925'te Sivas'ta ld. Kabri Yukartekke olarak bilinen Abdulvahap Gazi kabristanlndadr. Evli olup yedi ocuk babas idi. Ailesi DORUYOL soyadn almtr. Mecliste ve Mill Eitim Bakanlndaki kaytlarda Mustafa Taki olarak gemesine mukabil nfus kaydnda ad sadece Mustafa'dr.

lmi ahsiyeti:

Arapa ve Farsa'y ok iyi bilen kelam ilminde ihtisas sahibidir. Ayrca, fkh ve tefsir hocal da yapmtr. Srat- Mstakim, Sebil'r-read ve Beyan'1-hak dergilerinde birok yazs yaynlanmtr. Ayn zamanda da tasavvuf airi olan Mustafa Taki Efendi, Meclis-i Mebusan'da Tokat Mebusu olan Mustafa Haki Efendi'ye mntesiptir. Onun vefatndan sonra yazd mersiye Mustafa Taki Efendi'nin airlik ynne k tutmaktadr. Yine Sivasta hizmetleri ile tannan hramczde smail Hakk Efendinin manevi stad olarak bilinir.

Mustafa Taki Efendinin Dncesi:

Mustafa Taki Efendi, makalelerinde dini, ilmi, siyasi ve itimai meselelere deinir. Onun yazlarnda bir Asr- Saadet zlemi grrz.
mmeti bir gre sahip olmasnn tabii bir sonucu olarak dnyann, dier yerlerindeki mslmanlarn iler acs durumunu yazlarnda serdeder ve onlar iin son mit kaynann "Anadolu Mslmanlnn baarsnda yattn grr. Halkn mcahede ve mcadele evkini artrmak iin, ilk mslmanlarn ektii ilelerden ve fedakrlklarndan bahseder. "dad-i kuvvet"! bir farz-i ayn olarak grr. Taki Efendi kendi dncelerini Srat- Mustakim, SebilrRead, Bayanl-Hak mecmualarnda yaynlam ve meclis konumalarnda btn beyanatlarnda fikriyatnn genel hatlarn yanstacak tarzda yapmtr.

Eserleri:

Tarih-i Nur-u Muhammedi: Eser 1921-1923 tarihleri arasnda Sivas matbaasnda baslmtr. Eser on yedi cz'den olumaktadr. Her cz' deiik matbaalarda bir risale olarak yaynlanmtr. Eserde Hz. Muhammed (s.a.s.)'in hangi soydan geldii, soydan soya nasl nzul ettii ve hayat hakknda malumatlar bulunmaktadr. Eserde faydalanlm olan kaynaklar eserin sonunda yer almaktadr. Eserin on yedinci cz' 1925 tarihinin Ramazan aynda stanbul t Matbasnda baslmtr.
Krk Hadis veyahut lmihali Siyasi ve ctimai: Krk Hadis-i erif renip, mmet-i muhammede nakledenlere Peygamberimiz (s.a.s.)in efaat edeceine dair hadisinden hareketle kaleme alnm bir eserdir. Eserin zerindeki ismi yukarda verildii gibidir. Yazar knyesinde, muharriri; Sivas Osmanl ttihad ve Terakki Cemiyyeti efradndan Selim Efendizde Mustafa Taki yazldr. 1327 ylnda Mithat Paa Sanayi Mektebi Matbaasnda baslmtr. Her ne kadar Krk Hadis olarak zikrelidilse de eserin ierisinde konu ile alkal altm hadis vardr. Zaten son ksmnda Taki Efendi krk hadisten sonra ilgili yirmi hadis daha ekleyerek byle bir eseri meydana getirdiini belirtmitir.

Eserin takdiminde hamdele ve salveleden sonra unlar yazmtr;
nsan iin bir dinini bir de dnyasn bilmek lazmdr. te bunun iin her sz tanrmzn vahyi ile buyurmu olan Peygamberimiz aleyhis-salat ves-selm efendimizin mbarek azlarndan kan hadisi eriflerinden krk hadisi erif yazacam. Elbette o mbarek szlerin her biri canmz feda edercesine muhabbetle ak ile dinler ve bylece de gideriz...
Darendeli H. Hasan Akyolun el yazs ile istinsah ettii nshas Sivas Kemaleddin bn-i Hmam Vakf Ktphanesindedir. Matbu Tarih-i nur-u Muhammedi czleri ile; Sivasl hramczde smail Hakk Toprak Efendinin Yre Ydigar adl mevlidiyle bareber siyah deri ciltli bir kitaptr. 18.1.1393 Rumi tarihinde istinsah edilmitir. 13X18 ebadndadr. Kitabn son ksmnda ilave hadislerde mevcuttur. Altm hadisin bulunduu blm 36 sayfa, tamam 51 sayfadr. H. Hasan Akyol tarafndan rika hatt ile yazlmtr.

Sivastan yetien bu ilim ve fikir adammzn milletimizin zor gnlerinde, zellikle milli mcadele vaktinde ve daha sonra mebus (milletvekili) olarak Cumhuriyetin temellerinin atlmasnda stlenmi olduu rol ok byktr. Gerek ilmi ahsiyeti, gerekse dnce yapsyla milletini seven, memleketine ve dinine hizmet eden bir bymzdr.
Bu biyografi (mustafa taki efendi) 2281 kez okundu.

Biyografi: mustafa taki efendi Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.