Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


mustafa miyasolu kimdir ? mustafa miyasolu biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
mustafa miyasolu

; 1946 ylnda Kayseri'de doan air, ilk ve orta renimini burada tamamladktan sonra stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi'nde okudu. On yl liselerde retmenlik, on iki yl da niversitede okutmanlk yapt. Bu arada, 1988-92 yllar arasnda Pakistan'n slamabad ehrindeki yabanc diller enstitsnde yardmc profesr nvanyla grevlendirildi. 1966 ylndan beri iir yannda deneme, hikye, tiyatro ve roman trlerinde de eser veren sanat, pek ok dergi ve gazetede kltr ve sanat yazlar yaynlad, iir ve romanlaryla armaanlar kazand. T. Mill Kltr Vakf zel armaann kazanan Hicret Destan adl iiri Dr. Muhammed Harb tarafndan arapaya evrildi. Ayrca baka iir ve hikyelerinin de ngilizce, Arapa ve Urduca evirileri yurtdnda yaynland. Samsun, Ankara ve Kahire niversitelerinde eserleri zerine tezler hazrland.lk iiri Filiz dergisinde kt (Kayseri, 1966). iir ve yazlar Hisar, Trk Edebiyat, Edebiyat, Mavera, Mill Genlik, Yeni Sanat, Sedir dergilerinde yaynlad. Suffe Yaynlarn kurarak Suffe Kltr Yll'n yaynlamaya balad (1982). iir, hikye ve romanlarnda mill kimlik arayna yneldi, toplumda deer atmalarn iledi. Baz aratrmalarnda Semih Gngr imzasn kullanmtr.iirleri: Rya ars (1993), Devran (1978), Hicret Destan (1981), iirler (Toplu iirleri, 1983), Bir Gl Andka (1997). Hikyeleri: Gemi Zaman Aynas (1976). Romanlar: Kaybolmu Gnler (1975), Dneme (1980), Gzel lm (1982), Bir Ak Serveni (1995). Biyografileri: Necip Fazl Ksakrek (1985), Asaf Halet elebi (1986), Ziya Osman Saba (1987), Haldun Taner (1988). Antoloji: ada slm iirler Antolojisi (1988). Denemeleri: Edebiyat gelenei (1975), Devlet ve Zihniyet (1980), Muhacir (1981), Roman Dncesi ve Trk Roman (1998).

ESERLERi:

PANCUR

, romanlar ve romana dair yazlar yannda, her biri bir roman ekirdei tayan hikyeleriyle de dikkati ekmitir. Be hikyeden oluan Pancur onun ilk hikye kitabdr.lk basks Gemi Zaman Aynas (1975) adyla yaynlanan ve romanlar kadar ilgi gren bu hikyelerde , Anadolu'dan stanbul'a gelen insanmzn aklarn, aile ii atmalarn ve sosyal deiimin dourduu aclar anlatmaktadr. Pancur, iinde tad geleneksel motiflerle ykl ak duygusuyla edebiyat evrelerinde byk alaka uyandrm, dergi ve gazetelerde yeniden yaynlanm, 22 yl sonra da yazarnn Bir Ak Serveni adl roman dizisine balang olmutur. Tesbih ve Kaybolan Ev ise, antolojilere girmi ve yabanc dillere evrilmitir., hikye ve romanlarnn herbirinde kulland farkl dil ve anlatm tarzyla edebiyatmzda kendine zg bir yer edinmitir. Hikyelerinde de hayatmzn bugne kadar anlatlmayan dnemlerinden eitli kesitleri ele almakta, okuyucularna yeni bak alar sunmaya almaktadr.

KAYBOLMU GNLER

Bu roman, dnya gmlek deitirirken hesaplamann sancsn yaayan nesillerin hikyesidir. Ferd meselelerle sosyal ve tarih olaylarn i ie yaand 1960 sonrasnda ortaya kan iki- nesli anlatr. Kaybedilmi dnemler ve yanl esen rzgrlar arasnda yaamaya ve tutunmaya alan genler, romann asl konusudur.Kaybolmu Gnler, niversiteli genlerin hayatn, aklarn ve aclarn, "Alternatif 68 Kua"nn farkl bak asyla ortaya koyar. Beir Gner'in kararsz ve tedirgin kiiliinde, batan sona bir huzur arayn anlatan roman, Cumhuriyet dneminde yaayan insanmzn i dnyasndaki paralanml ve deerler karmaasn da ele alr.Kaybolmu Gnler, konusu, kiileri, roman dili ve farkl anlatmyla, orjinal ve yeniliini her zaman koruyacak nitelikte, ada edebiyatmzn klasiklerinden biridir.

BiR AK SERVENi

Ak btn boyutlaryla ve kltrel deerleriyle anlatan bu roman, edebiyatmzda yepyeni bir anlayn ncs olan genlerin dnyasn ortaya koyar. Geleneksel olanla ada hayatn dinamikleri, deienle deimeyenin kesime noktalar ve kltrle politika ilikileri bu romann odanda yer alan bir ak hikyesinin evresinde ele alnr. Bu roman yalnzca arpc bir ak hikyesi deildir. Toplumun son otuz ylda geirdii deiimleri ve kimlik araylarn da, ele ald genler evresinde ortaya koyar. nk genler ak duygusunda olduu kadar, kltr ve inan konularnda da pazarlklara ve sahte zmlere her zaman kar kmay bilmilerdir. Kaybolmu gnler romanyla Trk Mill Kltr Vakf, Dneme romanyla Trk Yazarlar Birlii armaanlar kazanan , Gzel lm romanyla ilk kez farkl bir ak anlayn ortaya koymutu. Bu anlay daha da zenginletirerek Dou ve Bat kltrndeki ilh ak grlerine de yer veren Bir Ak Serveni, Trk romannda benzersiz bir yeniliin de ncs olacaktr.eyh Galib'in Hsn Ak'taki olaylar iin syledii bu roman iin de tekrarlanabilir: Evet, zge bir maceradr bu. Yani bizim olan ve fakat bugne kadar anlatlmam bir servendir bu...

DNEME

Dneme, Anadolu insannn tarih bir dnm noktasndaki tavrlarn, deien durumlar karsndaki deimeyen zelliklerini ortaya koyan bir romandr. Bir gz mevsimindeki ak, lm ve dn evresindeki olaylar, bu insanlarn mizalarn en arpc yanlaryla anlatmaya imkn vermektedir. Bu bakmdan konusu ve anlatmyla bize zg bir romanc tavrn yanstmaktadr.Cumhuriyet'in 50. ylndaki sosyal ve kltrel hareketlilii Anadolu ehirlerinden seilmi genlerle geleneksel yaps paralanan aileler evresinde ele alan bu roman, insanmzn toparlanma abalaryla lke ve dnya artlarna kar tavr allarn anlatmaktadr. Bir ynyle de bir uurun alttan alta gelitiini ortaya koymaktadr: Roman kahramanlarndan akir bey de Yunus gibi "ehre varam feryd fign koparam" demektedir...Dneme, romanclarn srarla ihmal ettikleri Anadolu insannn umutlarn, sevinlerini, korkularn ve geleneksel deerlere snlarn ustalkla dile getirir. Bugne kadar ok az hikye ve romana konu olan Orta Anadolu insan iin imdiden klasiklemi edeb ve sosyolojik bir metindir.Kaybolmu Gnler (1975)'den Bir Ak Serveni (1975)'ne kadar yazd her romanda farkl bir roman dili kullanan ve konularn kendine has bir slpla ele alan , her eseriyle alka uyandrd gibi bu romanyla da 1980 ylnda Yazarlar Birlii'nin "yln romancs" armaann kazanmtr.

BR GL ANDIKA

Bir Gl Andka, 'nun iirler (1983) adl kitabndan sonra ikinci toplu iirleridir. Daha nce pek ok basks yaynlanan Rya ars (1973), Devran (1978) ve Hicret Destan (1981) adl kitaplarndaki iirlerin yeni bir dzenlemesiyle ilk defa bu kitapta yer alan Kalbimin Corafyas blmndeki 25 yeni iirden olumaktadr. 100 kadar iirle ada duyarlmzn imknlar ve iir diliyle kefedilebilen gerekler ortaya konmaya allmaktadr. Edebiyatmzdaki en kkl gelenekten yola karak yeniliin imknlarn aratran ve kendine zg bir iir dnyas kuran , iir Anlaym adl nszde otuz yllk iir macerasn da anlatmaktadr. iiri ve genel olarak sanat, anlatlamayan kavramak ve insan olgular kefetmek eklinde deerlendiren air, ak, lm, tabiat, ehir kltr, hasret, gurbet ve kimlik aray gibi temalarda younlaan iirleriyle dikkati ekmi, eletirmen ve edebiyat tarihileri tarafndan incelemelere konu edinilmitir. Baz iirleri ngilizce, Arapa ve Urducaya evrilmi, niversite tezlerinde de incelenmitir.

ROMAN DNCES VE TRK ROMANI

Romanlar kadar roman zerine yazd denemelerle de dikkati eken , Roman Dncesi ve Trk Roman adl kitabyla romana dair grlerini ve nemli romanlar zerindeki deerlendirmelerini bir btn halinde ortaya koymaktadr. Bu kitap, roman trnn imknlarn, gemiten gelecee tad deerleri ve kltr mirasmzn romandaki yansmalarn sistematik bir tarzda ele almaktadr.Kltrmz asndan yeni bir tr olan roman hakknda ok ve elikili grler ortaya konmu, belli bal romanlar hakkndaki farkl deerlendirmeler yaplmtr. Kltr evrelerinin deer yarglarna bal olarak bazlar iin byk ve nemli saylan eserler, bakalar iin yok saylabilmekte, grmezden gelinebilmektedir. ou zaman eletiri ve deerlendirme yazlar da objektif kriterden mahrum grnmektedir.Roman Dncesi ve Trk Roman lleri ve deer yarglar ortaya konmu bir bak asnn eseridir. Bize zg romann imknlarn, ok sesli ve eitlilii esas alan yaklamlar ve kltr mirasmz kendine dert edinen bir romancnn deerlendirmeleridir. Romanmzn 120 yllk gemiiyle geleceine ilikin dikkate deer grleri bir araya getirdii iin de gen okuyucularn bavuru kitab olacak niteliktedir. Bu kitapla Trk romanna farkl bir gzle bakacaksnz.
Bu biyografi (mustafa miyasolu) 3110 kez okundu.

Biyografi: mustafa miyasolu Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.