Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


mustafa kemal atatrk kimdir ? mustafa kemal atatrk biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
mustafa kemal atatrk

Mustafa Kemal Atatrk

1.CUMHURBAKANI

GREV SRESi

29 EKM 1923
10 KASIM 1938

1881 ylnda Selanik'te dodu. lk renimini ve asker renci olarak orta reniminin bir ksmn Selanik'te yapt. Manastr Asker Lisesi'ni bitirdi.1902 ylnda Kara Harp Okulu'ndan, 1905 ylnda Harp Akademisi'nden mezun oldu.Orduda eitli vazifeler ald. 1913 ylnda Sofya'da Atae Militer olarak bulundu.

Birinci Dnya Harbi srasnda, anakkale Muharebelerinde, Tmen Komutan olarak grev yap. 1916 ylndan itibaren, Dou ve Gney cephelerinde Kolordu ve Ordu Komutanl yapt. Bitlis ve Mu'u dman igalinden kurtaran kuvvetlerin bandayd. Filistin ve Suriye cephelerinde grev ald.

Mondros Mtarekesi'nden sonra Sevr Anlamas hkmlerine dayanlarak lkenin yabanclar tarafndan igali zerine, son Osmanl padiah Vahdettin Han tarafndan Anadolu'ya gnderildi.19 Mays 1919'da Samsun'a karak Trk mill mcadelesini balatt.Amasya Genelgesi, Sivas ve Erzurum Kongrelerini toplad. Asker grevlerinden istifa ederek 23 Nisan 1920'de Ankara'da Trkiye Byk Millet Meclisi'ni toplad. Meclis Bakan seildi.5 Austos 1921'de Bakomutanlk grevini stlenerek Anadolu'nun Yunan igalinden kurtarlmas iin mcadeleye devam etti. Sakarya Meydan Sava'n kazand. 19 Eyll 1921'de Meclis tarafndan kendisine Mareal ve geleneksel Gazi nvan verildi.

26 Austos 1922'de igalci Yunan kuvvetlerine kar Byk Taarruz'u balatt. Be gn sonra 30 Austos 1922'de de Bakomutanlk Meydan Sava' n kazanld.Lozan Bar Konferans'ndan sonra, 11 Austos 1923'de toplanan Trkiye Byk Millet Meclisi tarafndan yeniden Bakan olarak seildi. 9 Eyll 1923'de kurduu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Bakanl' na seildi.

29 Ekim 1923'de Cumhuriyet'in iln edildii gn, Trkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbakan oldu. Drt dnem st ste seildi.10 Kasm 1938'de ld.

ESERLER
Atatrk'n zel Mektuplar

Kaynak Yaynlar / Siyasal Tarih ve Trkiye Dizisi

"Atatrk'n zel Mektuplar", ilk kez Sadi Borak tarafndan derlenmitir. 1961 ylnda ilk basm yaplan eser, ksa srede tkenmi, 1970'te ikinci ve 1980'de nc basm yaplmtr. lk basm 42, ikinci basm ise 80 mektubu kapsayan eser, nc ve elinizdeki drdnc basmnda 157 mektubu iermektedir.

Atatrk'n bu mektuplar, yaad dnemin ve iinde bulunduu siyasal ve toplumsal olaylarn birer aynas gibidir. Ayrca Atatrk' tm yanlaryla bu mektuplarda bulmak da mmkndr: Sevgileri, tutkular, hatta kskanlklaryla... Mektuplar, tarihimiz ve Atatrk'n biyografisiyle ilgili birok materyali de iermektedir. Bu eserde yer alan mektuplar, ykleriyle birlikte birok olay aydnla kavuturmaktadr. Yakn tarihimizin kimi olaylar belge ve bilgi yetersizlii nedeniyle tarihimize yanl olarak yansmtr. Kimi olaylar da ayn nedenle birtakm gerek d varsaymlar zerine kurulmutur. Bunlar arasnda kastl olarak saptrlan olaylar da vardr: Fevzi akmak'n Anadolu'ya geii, Sovyet yneticileriyle yazmalar, Ardahan Milletvekili Hilmi ve Ali Galip olaylar vs...

"Atatrk'n zel Mektuplar", yakn tarihimizin bilinmeyen ya da az bilinen kimi olaylarn akla kavuturmu olmas bakmndan her zaman bavurulmas gereken kaynak bir yapt niteliindedir.


Atatrk Konuuyor
"Nutuk ncesi"
Mahmut Soydan, Falih Rfk Atay
Tekin Yaynevi

Bu kitap iin anlarn kada dken Falih Rfk Atay ve Mahmut Soydan'a Atatrk'n zel demeci "Benim anlattklarm ve anlattklarm deerlendirmek iin size verdiim
belgeler okunduktan sonra, btn Trk milletini, zellikle Trk aydnlarn vicdan ve fikir hesaplamasna armak isterim. "Anlar" diye size anlatt bu hikayelerin, zamanmza kadar birtakm Devlet byklerinin anlarn yaymlamak sevdasna benzer bir eilimden domu olduunu sanmaynz. Eer ben, bu gerekleri size sylyorsam ve milletimize
ulatryorsam, elbette bundan, bsbtn baka bir amacm vardr. Bu ama ne olabilir?... Bunu burada aklayamam. Fakat benim tasarladklarm, dncelerimi itenlikle ulatran bu yazlar okunduktan sonra, kuku duymam ki milletim, kendi kendine durumu renecek, deerlendirebilmek iin gerekli belgelere sahip olacaktr.

Dediklerimi, olaylar eylemlerle kantlamam olsayd, bu szlerimin kapsad gerei -g anlalabilir dncesiyle-, bir zaman daha yaymlamakta ar
davranmaya belki gerek grrdm."

HAKKINDA YAZILANLAR

Atatrk'ten Anlar
Kemal Arburnu
nklap Kitabevi / Atatrk le lgili Kitaplar

Atatrk'n dncelerini ve kiiliini ortaya koymak ve deiik ynleriyle anlatmak abasn gderken, ok dar bir ereve iinde de olsa, O'nu anlatanlarn da bu ortam iindeki yerlerine ve kiiliklerine de deinmi bulunuyorum.Her an ve izlenimin byk bir deeri vardr. Uzun ve grkemli bir dnemin gl komutanlar, tarihileri, airleri, yazarlar, romanclar, mzisyenleri ve halk ozanlar hep O'nu anlatmaya, ressamlar O'nu izmeye, heykeltralar O'nu yontmaya almlardr. Bu anlatlanlar, hep gnldeki Atatrk'tr. O'nu
gnllerinde duymayanlar, davasna ba koymayanlar, balarn omuzlarnn zerinde bir yk gibi tayanlar O'nu anlatamazlard ki...

Anlarla
smet Kr
Trkiye Bankas Kltr Yaynlar / Atatrk Dizisi

smet Kr, "Yazn bir btndr... Diyelim ki, bir ulu aatr. Bu aacn her dalnda rn vermi olmaktan mutluyum." diyor. Yaynlanm 17 kitab ve bunlarn arasnda 9 bask yapm olanlar var. Yazarmzn kitaplar, -hatta gnlk gazetelerde yaynlanm kimi makaleleri, ke yazlar bile- daima ses getirmitir. Yazlanlarn tmnde vurgulanan, smet Kr'n kendine zg srkleyici, rahat yaz biimi; allagelmiten biraz farkl, hatasz, ustaca kulland dil olmutur. Psikolojik irdelemelerindeki etkileme gc de, yazlarnn, stnde durulan baka bir zelliidir.

Atatrk'ten Anlar
Kazm zalp, Teoman zalp
Trkiye Bankas Kltr Yaynlar / Atatrk Dizisi ...

1930'lu yllarda ocuk yalarnda olan, bugnn belirli ya dzeyinin zerindeki akranlarmdan bir ksm, Atatrk', bir kez uzaktan dahi grm olmay, hakl olarak byk bir mutluluk saymaktadrlar. Ben bu ynden gerekten ok ansl bir insanm. Babamn ona yaknl nedeniyle ok kereler Atatrk'le beraber olabilmek ansna eritim. Bu lkede yaayan herkes, eer Atatrk ile ilgili bir ans varsa, bunu milletine mal etmeyi bir grev saymaldr. Bu nedenle, her ne kadar ocuk yalarmdaki anlar da olsa, bazlar, byk dersler alnacak deerdedir. Anlarm bu kitap ierisinde ikinci blm olarak yaynlamay mutlu bir frsat sayyorum. Ailemizin elinde bulunan ve bazlar bugne kadar hi yaynlanmam olan fotoraflarn, bu yayna bir katk salad inancndaym. Kitabn birinci blmn oluturan babamn anlarnda, kendi yazdklarna aynen sadk kalnm, ancak o devirde kullanlmakta olan Arapa kelimelerin bazlar, genlerin daha iyi anlayabilmeleri iin, bugn kullanmakta olduumuz ekilde Trkeletirilmitir. Belirli bir tarihten sonraki anlarda, soyadlar ve kullanlmaya balanm bulunan yeni kelimeler kullanlmtr...

Atatrk'n Avrasya Devleti
smet Bozda
Tekin Yaynevi

Atatrk'n gznde Milli Misak'n anlam nedir? Milli Mcadele'de, Sovyetlerden, ne zaman ve ne kadar yardm aldk? ran'a 1923 ylnda Uak armaan ettik mi? Neden?...
Enflasyonun yzde 250'lerde olduu 1924 ylnda 100.000 altn harcayarak: "Trkiyat Enstits" kurduk, "Etnografya Mzesi"nin temellerini attk m?..
Niin?.. Dil Kurumu, Tarih Kurumu'nun kurulmasnda gzetilen hedef nedir? Bu Hedef'den Kim ve niin sapt?.. Atatrk ve nn hangi fikirde attlar?.. Kim hakl idi?..
Atatrk, nn'nn ocuklarna okumalarn salamak iin mirasndan pay ayrd m?.. Niin?.. Atatrk'n "Siyasi Vasiyeti" var m?.. Neydi ve uygulanmasn kim nledi?..
Atatrk, kimin Cumhurbakan olmasn istiyordu? Kim oldu?.. Btn bu sorularn cevaplar, bu kitapta!

Atatrk'n Fikir Sofras
smet Bozda
Tekin Yaynevi

Atatrk'n akam sofralarna ok iliildi; "Yaran sofras" denildi; "Malum Zevat Sofras" denildi; hatta "Sarho Sofras" diyenler bile oldu. Bu kitap, Atatrk'n akam sofralarnn gereini, en salam kaynaklardan soruturarak, onlarn verdii bilgilerle yazlmtr. Atatrk'n en yaknlarndan alnan her bilgi, ayn olayn grg tanklar ile pekitirilmi, hafza yanllar dzeltilmi ve geree en yakn biime dntrlmtr.

Atatrk sofralarn en iyi anlatan sz, yine Atatrk'n szdr: "Hkmet Uyand; Hadi Biz Artk Yatalm!"

Hayat ve Hatratm
Rza Nur Kendini Anlatyor
Rza Nur, Abdurrahman Dilipak
aret Yaynlar / Belgelerle Yakn Tarih Dizisi

Hayat ve Hatratm
Cilt: 3
Rza Nur-Atatrk Kavgas
Rza Nur - Abdurrahman Dilipak
aret Yaynlar / Belgelerle Yakn Tarih Dizisi

Atatrk ve Pietro Canonica
Semavi Eyice
Eren Yaynclk

Mustafa Kemal ve Corinne Ltf
Bir Dostluun yks
Melda zverim
Milliyet Yaynlar

"aramba akam, sizinle geirdiim gnn tatl hatrasyla stanbul'dan ayrldm. Beni sizden uzaklatran tren tahmin ettiim gibi 18.30'da deil 17.20'de hareket etti."
"u anda Hotel Bulgarie'deyim fakat bu otelden menun deilim, yarn deitirmeyi dnyorum."

"Ertesi gn ehirde ksa bir tur yaptm. Ekseriya sefarethanede, bromdaym ve alyorum. Fethi Bey'de baka bir ey yapmyor."

"te Arburnu'nda ngilizlerle savataym. Dmann esasl kuvvetini ezdim. Geri kalan cesur ktalarm tarafndan sahile, donanmann himaye ettii bir noktaya srld."

Snf Arkadam Atatrk
Okul ve Gen Subaylk Anlar
Ali Fuat Cebesoy
nlilap Kitabevi / Atatrk le lgili Kitaplar

Mustafa Kemal'i altm yl nce bir cuma akam tanmtm. Harp Okulu'nda ve Harp Akademesi'nde snf arkadamd. 1905 yl balarnda birer Kurmay Yzba olarak anl Trk Ordu'suna katldk. nce Suriye'de Beinci, sonra da Makedonya'da nc Ordu'larda kurmay stajlarmz birlikte yaptk. ttihat ve Terakki Cemiyeti'nde ayn safta bulunduk. Mcadelelerimiz ortakt. Hrriyet hareketlerinde de birlikte altk.Bu kitap, okul ve gen subaylk hayatmzn anlarn iine almaktadr. -Ali Fuat Cebesoy-

Gazi ve Latife
smet Bozda
Tekin Yaynevi

Atatrk, "Gazi Mustafa Kemal" gnlerinde, zmir'de bir gen kzla tant ve evlendi. 2 yl, 6 ay, 4 gn birlikte yaadlar. 25 Austos 1925 gn, Latife Hanm: "Latife Gazi Mustafa Kemal" olarak kt zmir'den; sadece "Latife" olarak yine zmir'e dnyordu.

Nasl tantlar, nasl yaadlar, niin ayrldtlar?

Bu konuyu ok insan yazmaya heveslendi. Baaramadlar. nk Latife Hanm: "zel hayatmdr, yaynlayamazsnz" diye giriimleri, mahkeme karar ile durduruyordu. Biz, btn kaynaklar kullanarak bu kitab yazdk ve Hrriyet Gazetesinde yaynladk. Latife Uaklgil yayn durdurma giriiminde bulundu: "Biz, sizin hayatnz deil, Atatrk'n evlilik hikayesini yazdk ve yaynladk" savunusu ile yayn srdrdk ve bu yayn -kitap olarak- bugn elinizdedir.Bu kitabn bir baka zellii daha var.

Kitap, Atatrk'n btn zelliklerini: Tutalm, sigara ierken, ne zaman halka yaptn, ne zaman yapmadn; yatana pijama ile mi, gecelikle mi girdiine varncaya kadar titiz bir gerekilikle saptanm ve ilenmitir.Bu kitapta: nsan Mustafa Kemal var.

Yaveri Atatrk Anlatyor
Salih Bozok
Doan Kitapclk stanbul 2001

"Atatrk'le birlikte yaptm seyahetlere dair baz defterde notlarm olduu gibi, Atatrk'n bana gnderdii ok kymetli mektuplar vardr. Bunlar neretmek iin benden satn almak isteyenler olmutur, fakat Atatrk buna msaade etmedi ve 'Bunlar biz ldkten sonra neretmek zere ocuklarna miras brak' dedi. Ben de onun iin hepsini muhafaza ederek size miras braktm".
te Salih Bozok'un bu miras, lmnn 60. yldnmnde olu Muzaffer Bozok tarafndan yaymlyor.
Esir ald Trikopis'e Napolyon'u rnek gsteren...
zmirde kendisine diklenen ngiliz konsolosu odasndan kovan...
Annesinin mezarnn banda ulusal egemenlik yemini eden bir Mustafa Kemal bulacaksnz.
Tabi Latife Hanm'la evlenmelerinin ve boanmalarnn yks,
nn ile kslklerinin iyzn, sofrada kopan kimi kavgalarn ilgin ayrntlarn ve Atatrk'n hastalnn perde arkasn da...

Cumhurbakan Gazi M. Kemal Paa'nn Sonbahar Gezileri
Nuri Onat
ada Yaynlar / Tarih-An-Gezi-Olay Dizisi

Devrim tarihimizdeki yeri ok nemli bir kitap bu. O yllarn nl deyimi ile "Gazi" Mustafa Kemal Paa'nn 1924 gznde, uzun sren bir yurt gezisindeki syleileri, demeleri ve sylevleri yannda, geziden izlenimler, iten cokulu, sevgi dolu karlama ve uurlamalar, vurucu bir dille anlatlm...

Hmanist Atatrk
Hamdi lkmen
ada Yaynlar

ster gnmzde yaasn ister tarihte yaam olsun, insann sevdii, sayg duyduu, onu her anmsayta heyecanlanp mutlu olduu insanlar vardr. Hamdi lkmen iin Atatrk ite o byk insand. ... Yunus Nadi'nin de yakn dostuydu. Birlikte almlardr. Hamdi lkmen'in bir devrim lisesi amas zerine, onun eitimcilii ve okulculuu zerine Yunus Nadi'nin Cumhuriyet'e yazd bir bayazy da bu kitapn sonunda bulacaksnz.
Bu biyografi (mustafa kemal atatrk) 8738 kez okundu.

Biyografi: mustafa kemal atatrk Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.