Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


mustafa abdlkerim cemilolu kimdir ? mustafa abdlkerim cemilolu biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
mustafa abdlkerim cemilolu

Mustafa Abdlkerim Cemilolu

KEND KALEMNDEN CEMLOLU

1943 senesi 13 Kasmnda Krmda dodum.

1944 yl Mays aynda vatan haini damgasyla hep halkmzla beraber Orta Asyaya srgn olunduk. Bizim ailemiz zbekistann Andican blgesindeki bir kye srlmt. ocukluum orada geti. 1955 senesinde oradan g ettik ve Takent ehrine yakn bir kasabaya geldik.

1956da Rus dilinde ortaokulu bitirdim ve Takent niversitesi Arap Dili ve Edebiyat Fakltesine girmek istedim. Ama orada bana aka, Bu faklteye Krm Tatarlar, yani Sovyetlere sadk olmayan milletin mensuplarn almyoruz dediler. Fabrikaya ie girdim.

1961 senesi biz gen arkadalarla, Takentte Krm Tatar Genleri Milli Tekilat adl bir siyasi tekilat kurmutuk. Birka hafta sonra tekilatmzn nderini tevkif ettiler. Beni o zaman yakalamadlar ama iten kardlar.

1962 senesi Takent Sulama ve Ziraat Mekanizasyon Enstitsne kaydoldum, ama oradan beni yl sonra KGBnin talebiyle kardlar. Sebebi, yani bana kar yaplan sulamalar byleydi: Milliyeti Komnist Parti ve Sovyet hkmetinin milli siyasetini tenkit ediyor, enstit talebeleri arasnda znn milliyeti ruhunda yazd ve Krmda XII-XVIII. Yzyllarda Trk medeniyeti adl makalesini datm, talebelerin fikirlerini bozuyor dediler. Enstitden kovmakla beraber beni askerlie Sovyet ordusuna almak istediler. Ama ben askerlie gitmeyi reddettim. Mademki bu devlette bizim hi vatandalk hakkmz yok, yleyse borcumuzda olamaz. kinci olarak vatanndan vahilikle srgn edilen, vatan olmayan insan bu devlette neyi mdafaa edecek? Ben bu devlete sadk olacama asker andna imza atmayacam dedim. Bunun iin beni bir buuk yl hapishaneye braktlar.

kinci sefer 1969 senesinde tevkif ettiler. Sularm Krm Tatarlarnn vaziyeti, onlarn haklar hususunda mektuplar ve makaleler yazarken Sovyetlerin milli siyasetlerini lekelemiim. 1968 senesinde Sovyet ordusu ekoslavakyay igal ettii iin kar protestolar yazmm vesaire. Yani Sovyetlere kar propaganda yapmm.

Benimle beraber o zaman Moskovada yaayan ve Krm Trklerine ok yardmda bulunan yahudi air Ilya Gabay ve Ukraynal general Petro Grigorenkoda yakalam ve muhakeme etmek iin Takente getirmilerdi. Ama Grigorenkonun davasn bizimkisinden ayrdlar ve onu delihaneye braktlar. Bylelikle o insan Krm Trklerine yardm ettii sebebiyle be yldan fazla bir sreyi delihanede geirdi. Beni ve Ilya Gabay ise Takent mahkemesinin hkmne gre 3 yl mddet ar alma kampna yolladlar.

Ilya Gabay serbest brakldktan birka ay sonra intihar etti. Kendisini apartmann 12,katn penceresinden yere att ve ld. Beni ise 1974 senesinde yine, 3. Kere yakaladlar ve bir yl mddetle Sibiryadaki ar alma kampna yolladlar. Serbestliime gn kala yine bana bir dava atlar ve mddetimi uzattlar. Gya kamptaki mahpuslar arasnda Sovyetlere kar propaganda yapmm, kamptan arkadalarma ve akrabalarma yazdm mektuplarda Sovyetlerin siyasetini lekelemiim ve buna benzer sulamalar. Protesto olarak alk grevi ilan ettim. Bu alk grevi 10 ay kadar, daha dorusu 303 gn devam etti.

Burada, nasl olup ta o kadar alk grevi geirmek ve lmemek mmkn m gibi sorular doabilir. Sovyet hapishanelerinde alk grevi artlar byleydi: nsan azna hi yemek almyor, ama mahpus lm haline yaknlat zaman mahkeme gardiyanlar onun ellerine kelepe takp azn zorla ap lastik boru sokarlar ve bylelikle karnna alktan lmesin diye gdal akar madde dkerler ve yahut kan damarlarna ineyle glikoz enjeksiyonu yaparlar.

te o zaman, yani 303 gnlk alk grevi zamannda, Andrey Saharov, Petro Grigorenko ve dier mehur insanlar benim serbestliimi talep ederek dnya kamuoyuna, Birleik Milletler Tekilatna mracaatlar ve protestolar yazdklar iin benim ismim ve krm Trklerinin problemleri geni dnya cemaatna belli olmutu. Yllar getikten sonra, o zamanlar Trkiyede de beni kurtarmak iin yryler, yaynlar ve dier hareketler yapldn ve bu hareketlerde, Trkiyedeki Krm Trkleri aktif itirak ettiklerini rendim.

Ama alk grevine ve dnyann eitli yerlerinden protestolar yamasna bakmadan Omsk ehrinde yargladlar ve iki buuk yl ar alma kampna hkm ettiler. Muhakeme kapal geti. Ne akrabalarm ve arkadalarm ve ne de mahsus mahkemeye gelen akademisyen Andrey Sharovu ve onun ei Yelena Bonneri mahkeme salonuna koydular. Serbest publii yalnz gardiyanlar, KGB ve i ileri bakanlnn hizmetileri tekil etmiti. Mahkumiyeti geirmek iin in snrna yakn olan Primorski adl bir ar alma kampna yolladlar.

Mddetim bittikten sonra yine Takente getirdiler ve akgzetim, nezaret altnda bulunmak artyla serbest braktlar. Ak gzetim nezaretin artlar byleydi: Takent ehrinden kp gitmesi yasak, akam saat 8den sabah saat 6ya kadar evden dar kmas yasak, ok cemaat toplanan yerlere (mesela kahvehanelere, ay salonlarna, pazara ve buna benzer yerlere) varmas yasak ve her hafta karakola varp kayt olunma mecburiyeti var.

Bir yldan sonra, 1979 senesi ubat aynda ak gzetim nezaret artlarn bozuyorsun, diye beni yine hapishaneye braktlar. Takentte geirilen muhakememe yine akademisyen A.Sharov geldi, ama yine onu ve zaten hibir kimseyi mahkeme salonuna brakmadlar. Yani beinci muhakemem de kapal geti ve beni 4 yl mddete Yakutistana srgnle hkmettiler.

Srgnlk mddeti bittikten sonra ailemle yerlemek midiyle Krma gelmitik, ama gn sonra bizleri Krmdan srgn ettiler ve zbekistana gtrdler.

1983 senesi Kasm aynda yine tevkif ettiler. 3 yl mddetle ar alma kampna hkm ettiler ve Magadan ehrinden 45 kilometre uzaktaki bir kampa getirdiler. Bu seferki sulamalarda teki davalarmda olduu gibi geleneksel sulamalard. Yani Sovyetlerin milli siyasetini, yani i ve d politikasn lekelemiim. Sovyet ordusunun Afganistan igaline kar Sharov ve birka arkadamzla beraber protesto imzalamm vesaire. Bundan da gayr, 1983 senesi yaznda krasnador lkesinde len babamn cesedini, yasak olduuna bakmadan, Krma geirmeye ve orada topraa vermeye gayret etmiim, cenazenin karsna kan polis ve askerlerle atmalarda rehberlik yapmm.

Magadan kampnda mddetimin sonuna yaknlat zaman bana kar yeni dava atlar. Ama o yl artk Sovyetler birliinde baz deimeler balamt. Hr dnyann basksyla siyasi mensuplar serbest brakmaya balamlard. 1986 senesi aralk aynda beni Magadan ehir mahkemesinde yargladlar ama yalnz 3 yllk merut hkm kardlar.

te o zamandan beri, yani artk 5 yldan fazla serbesttim.

Toplam olarak hapishanelerde, ceza kamplarnda ve Yakutistan srgnlnde 15 yl kadar geirdim.

Ayn sene mays aynda zbekistanda Krm Tatar milli hareketi initsiatif gruplarnn btn ittifak toplants yapld. Bu toplantda Krm Tatar Milli Hareketi Tekilat kuruldu ve onun tz, program kabul edildi. Bu tekilatn bakan olarak beni seiler.

1991 senesi Haziranda Akmescit ehrinde Krm Tatar milli kurultayn geirdik. Bu 1917 senesinde krmda geirilen kurultaydan sonra ilk Milli kurultaymz oldu. Kurultayda hep halkmz temsil eden ve halkmzn adna kararlar karmaya yetkisi olan 33 kiiden ibaret Milli Meclis seildi. Benide meclis bakan olarak setiler.

Halen ailemle beraber Bahesaray ehrinde yayorum, evladm var.
Bu biyografi (mustafa abdlkerim cemilolu) 2149 kez okundu.

Biyografi: mustafa abdlkerim cemilolu Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.