Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


mustafa(4.) kimdir ? mustafa(4.) biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
mustafa(4.)

Osmanl sultanlarnn yirmidokuzuncusu ve slam Halifelerinin doksandrdncs.

Saltanat: 1807-1808
Babas: I. Abdlhamid Han - Annesi: Aie Sineperver Valide Sultan
Doumu: 8 Eyll 1779 Vefat: 16 Kasm 1808

8 Eyll 1779 tarihinde Aie Sineperver Valide Sultan'dan dodu. ehzadeliinde yksek din ve fen bilgileri retilerek yetitirildi. Amcas Sultan III. Selim Han'n slahat fikirlerine kar kan baz devlet adamlar yenierileri tahrik ettiler. Neticede Kabak Mustafa'nn sevk ve idaresinde ayaklanan yamaklar, Selim Han' tahttan indirerek ehzade Mustafa'y sultan ilan ettiler (29 Mays 1807).

Devlet idaresini ele geiren asiler, Nizam- cedit kuvvetlerini dattlar. syann tevikisi Kse Musa Paa, Sultan Selim taraftarlarn birer birer ortadan kaldrd. stanbul'daki isyan, Rus cephesindeki ordunun disiplinini bozdu. Orduda bulunan Selim Han taraftarlar, Rusuk ayan Alemdar Mustafa Paa'nn yanna sndlar. Bu hadiseler zerine Mustafa Han sadrazam Hilmi Paa'y azlederek yerine elebi Mustafa Paa'y sadarete getirdi. Osmanl ordusundaki bu karklktan faydalanan Ruslar, Eflak ve Bodan'da baz kaleleri ele geirdiler. Ancak bu srada Ruslarn Fransa imparatoru Napolyon karsnda zor durumda kalmalar, bar istemelerine sebep oldu. 20 Austos 1807'de yaplan mtarekeye gre Ruslar, zaptettii yerleri geri verecekti.

IV. Mustafa Han, Rusya ile yaplan mtarekelerden sonra, stanbul'da asayii salayabilmek iin harekete geti. Bu srada asiler ii rndan kararak halkn mallarn yamalamaya, yenieriler de her ie karmaya balamlard. Mustafa Han ncelikle asileri bir ksmn eitli bahane ve vazifelerle saraydan uzaklatrd. Ancak zorbalar tamamen sindirebilmek iin byk bir gce ihtiyac vard. Bunun iin Alemdar Mustafa Paa'nn stanbul'a gelmesi istendi. Kendisine sadk 16 bin kiilik kuvvetle harekete geen Alemdar, ncelikle boaz nazrl yapmakta olan Kabak Mustafa'y ldrterek kafasn sadrazama yollad. Kabak'nn ldrlmesi, saray erkan ve yenieriler arsnda byk telaa sebep oldu. Daha sonra stanbul'a giren Alemdar, zorbalar ortadan kaldrmaya ve fesatlar srmeye balad. Bu srada Alemdar'n taraftarlar Sultan Selim Han' tekrar tahta karmalar iin tahrike baladlar. Bunu sezen sadrazam elebi Mustafa Paa, kendisinden stanbul'u terk etmesini istedi. Buna karlk Alemdar Mustafa Paa 28 Temmuz gn on be binden fazla askeri ile Bab- Ali'yi bast. Sadrazamdan mhrn ald. Ancak Selim'in yeniden tahta kmas halinde kendilerini ldrteceinden korkan asiler ve baz devlet adamlar, padiahtan III. Selim ve ehzade Mahmut'un ldrlmeleri iin ferman karttrdlar. Nitekim zorla saraya giren Alemdar, Selim Han'n haner darbeleriyle ehit edilmi cesedi ile karlat. Hizmetkarlarnn yardm sayesinde kurtulan ehzade Mahmut'u padiah ilan etti (28 Temmuz 1808). Mustafa Han ise, Topkap Saray'na yerletirildi.

Mustafa Han, zeki ve tedbirli olmasna ramen, III. Selim Han'n tahttan indirilmesi ve balatm olduu slahatlarn feci akbeti neticesinde tahta karldndan, isyanclarn etkisinde kald. Yenierilerin tamamen zorba bir gruh olmalar sebebiyle isyanclar cezalandracak bir kuvveti yannda bulamad. Bu sebeple onlarn isteklerine boyun emek zorunda kald. Daha sonra asileri sindirmek zere ard Alemdar Mustafa Paa'nn, Selim Han' tekrar tahta geirme teebbs, Mustafa Han'n aleyhte hareketine sebep oldu. II. Mahmut Han'n saltanat dneminden ve slahatlarndan memnun olmayan baz devlet adamlar, yenierileri tahrik ettiler. Ayrca kendilerine yakn grdkleri IV. Mustafa'y tahta geirmek iin harekete getiler. Bu durum eyhlislam'n verdii fetva zerine Mustafa Han'n ldrlmesine yol at. Mustafa Han'n cenazesi merasim ile kaldrlarak, Bahe Kaps'nda babas I. Abdlhamid'in trbesine defnedildi. Saltanat mddeti bir sene iki ay olup, lmnde ya otuz idi.
Bu biyografi (mustafa(4.)) 2975 kez okundu.

Biyografi: mustafa(4.) Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.