Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


mustafa(3.) kimdir ? mustafa(3.) biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
mustafa(3.)

Osmanl sultanlarnn yirmialtncs ve slam halifelerinin doksanbirincisi.

Saltanat: 1757-1774
Babas: III. Ahmed Han - Annesi: Mihriman Sultan
Doumu: 28 Ocak 1717 Vefat: 21 Ocak 1774

Kklnden itibaren iyi bir eitim ve retim grd. Yksek din ilimleri, edebiyat, tarih, corafya, ncum (astroloji) tp, devlet idaresi ve askeri bilgileri devrin mehur alimlerinden tahsil etti. III. Osman Han'n vefat zerine 30 Ekim 1757'de hkmdar oldu.

Clusunu (tahta geiini) mteakip ilan ettii adaletname ile reayann vaziyetini dzeltti. Hazineyi zenginletirmek iin tedbirler ald. Devletin maliyesine zarar veren, zahmetsiz krlar peinde koan yahudi ve hristiyan taifesinin sk kontrol altna alnmasn salad. Osmanl Devleti'ni askeri bakmdan kalkndrmak iin topu snfn slah, tophaneyi tanzim ve mhendis mektebini tesis yoluna gitti. Ordunun artan top ihtiyacna cevap vermek zere Hasky'de modern bir top dkmhanesi kuruldu. Bu i iin bilhassa Fransz ordusunda hizmet grm bulunan Baron de Tott'dan istifade edildi. Donanma faaliyetleri ele alnp gemi inas hzlandrld.

Bu arada Urban ekyasnn faaliyetleri, hac yolunu tehlikeye drmt. Bu olaylara sebep olan Ben harp kabilesi iddetle cezalandrld. syan eden Eflak voyvodas yakalanarak hapsedildi. ldr, Kars, Karaman, Aydn, Kbrs, Bosna ve Karada'da meydana gelen disiplinsizliklere kar tedbirler alnd.

III. Mustafa Han d siyasette daima temkinli hareket ederek sulh ve skunu muhafaza etti. Fransa ve Prusya arasnda yedi yl devam eden savalara taraflarn tahriklerine ramen katlmad. Osmanl Devleti'ni bu devrede savatan uzak tutan devlet adamlar arasnda bilhassa sadrazam Koca Ragp Paa nemli yer tutmaktadr. Nitekim Ragp Paa'dan sonra devlet idaresinde sz sahibi olan paalar arada daimi olarak bir ihtilaf bulunan Rusya ile harbe sebebiyet verdiler (1769). Osmanl kuvvetleri balangta Krm'da ve Tuna boylarnda ar yenilgiler ald. brail, Bender, Kefe, Yenikale ve Ker gibi mstahkem yerler Ruslar tarafndan igal olundu. Rus donanmas eme limannda yakalad Osmanl donanmasna baskn dzenleyerek yakt.

Bu malubiyetler zerine idarede deiiklikler yapan Mustafa Han, silahtar Mehmet Paa'y sadrazamla, Cezayirli Hasan Paa'y kaptan- deryala, Muhsinzade Mehmet Paa'y Vidin seraskerliine, III. Selim Giray' Krm hanlna getirdi. Bu tayinler ve fermanlarla vaziyeti dzeltmeye muvaffak olan Mustafa Han, Ruslarn Tuna boyundaki ilerlemesini nledi. 1772'de balayan sulh grmeleri muvaffakiyetsizlikle sonuland. Yeniden balayan savata Ruslarn Dobruca ve Kuzeydou Bulgaristan'daki Osmanl kasabalarn aldktan sonra akl almaz barbarlklarla tahrip etmeleri ve mslman halkn kk bebeklere varncaya kadar, trl ikencelerle ldrmeleri Mustafa Han'n zntden hastalanmasna ve 21 Ocak 1774'te bir Cuma gn ezan okunurken hayata gzlerini yummasna sebep oldu. Cenazesi Laleli Camii yannda bulunan trbesine defnedildi. Trbesinin baucunda yer alan bir ekmece ierisinde Peygamber Efendimiz'in mbarek kadem-i erifi (mbarek ayak izi) bulunmaktadr.

III. Mustafa Han, dindar, alkan, adil, hamiyetli bir padiaht. Verdii vazifeleri takip eder, mesullerinden hesap sorard. Saltanat boyunca devleti kalkndrmakla urat, fakat ne yazk ki, bu hususlarda kendisine yardmc olacak devlet adamlarndan mahrumdu. O bu skntsn u ktasyla dile getirdi.

Ykluptur bu cihan sanma ki bizde dzele,

Devleti erh-i den verdi kamu mbtezele

imdi ebvab- saadette gezen hep hazele

imiz kald hemen merhamet-i lem-Yezel'e

III. Mustafa Han ilme ve alimlere byk deer verirdi. Alimleri huzurunda toplar, mnazaralar yaptrr ve onlar cmerte mkafatlandrrd. Cihangr mahlasyla iirler yazd. Padiahl zamannda sonradan kan Rusya harbinden dolay memlekette balayan sknt ve buhrana ramen, evvelce balad hayr ve imar ilerini mmkn olduu kadar devam ettirdi. skdar'da Ayazma Camii'ni yaptrd. 1766 zelzelesinde byk hasar gren Fatih ve Eyp Sultan camilerini yeniden ina ettirdi. Yine ayn faciada yklan yzlerce abide ve evi ou eskisi gibi olmak zere birka yl iinde yeniden yaptrd. Davutpaa kasr ile Kapalar'y, baruthaneyi, Sarahane'yi, Tophane ve Kzkulesi'ni tamir ettirdi.
Bu biyografi (mustafa(3.)) 2036 kez okundu.

Biyografi: mustafa(3.) Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.