Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


murad(3.) kimdir ? murad(3.) biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
murad(3.)

Osmanl sultanlarnn onikincisi ve slam halifelerinin yetmiyedincisi.

Saltanat: 1574-1595
Babas: kinci Selim Han - Annesi: Nur Banu Sultan
Doumu: 4 Temmuz 1546 Vefat: 16 Ocak 1595

1546 ylnda Manisa'nn Bozda yaylanda dodu. Kk yatan itibaren Manisa'da deerli hocalar huzurunda tahsil ve terbiye grd. 1558 senesinde dedesi Kanuni Sultan Sleyman tarafndan Alaehir sancak beyliine tayin edildi. Babas II. Selim Han'n tahta gemesinden sonra Manisa sancak beyliine getirildi. Bu vazifesi srasnda kymetli hocalardan askeri ve idari bilgileri rendi. 15 Aralk 1574'te babasnn vefat zerine Manisa'dan stanbul'a gelerek 22 Aralk 1574'te Osmanl tahtna kt.

1575'te Venedik, 1576'da ran ve 1577'de Avusturya ile eski sulh antlamalarn yeniledi. 1578'de Osmanl topraklarndaki ykc ve blc faaliyetleri dolaysyla ran'a sefer at. Bu sefer srasnda bilhassa zdemirolu Osman Paa ran kuvvetlerini st ste malubiyete uratt. Azerbeycan, Tiflis, Nihavend ve Hemedan blgeleri Osmanl hakimiyetine katld. Bu srada Portekizliler Osmanl himayesi altnda bulunan Fas'a byk kuvvetlerle saldrmlard. Portekiz ordusunu karlamak vazifesi Divan- Hmayun tarafndan Ramazan Paa'ya verildi. Ramazan Paa Vadi's-Seyl ovasnda Portekiz ordusunu byk bir bozguna uratt. Portekizlilerin lleri arasnda krallar, byk asilzadeleri ve devlet adamlar da vard. Kurtulabilenler donanma ile kamaya alrken bunlara da Sinan Reis ar kayplar verdirdi. Bu zafer ile Fas, Osmanl Devleti'ne daha kuvvetli bir ekilde baland. 11 Mays 1583'te gn gece devam eden ve gece de ateler yaklarak devam edilmesi dolaysyla Mealeler sava denilen arpmada zdemirolu Osman Paa ran kuvvetlerini perian etti. Bu zaferin ardndan Revan fethedildi. ran'la 1590 ylnda stanbul'da sulh antlamas imzaland. Buna gre ran btn Osmanl ftuhatn tanyor ve lkede snni byklere dil uzatmamay taahht ediyordu.

1592 ylnda Bosna ve Macaristan hududunda vuku bulan olaylar Osmanl Devleti ile Avusturya arasndaki antlamay bozdu. Neticede Avusturya ile on sene devam edecek olan sava balad.

Serdar- ekrem Sinan Paa 13 Eyll 1594'te Yankkalesi nnde Avusturya kuvvetlerini bozdu ve kaleyi zaptetti. Ancak Avusturya meselesi kesin olarak halledilmeden Sultan III. Murat Han 15/16 Ocak gecesi vefat etti. Na Ayasofya Camii yanndaki babas II. Selim Han'n trbesine defnedildi.

Sultan III. Murat Han Arapa ve Farsa'y ok iyi bildii gibi, slam ilimlerin tamamna vakf olup, baz ilimlerde mtehasss idi. Tedbirli hareket eder, ifrattan (arya kamaktan) ve kk bir hakszlk yapmaktan ok saknrd. air bir sultan olup Murad mahlasyla iirler yazmtr. Divannda yer alan iirlerinden bir tanesinin aklamas u ekildedir:

"Gzel huylu ol. Sen herkesin szlerine kanma. Kalbini deniz gibi geni tut. Herkesin iinin ne olduuna bak. Makamna ve maiyetindeki adamlara gvenme. nk onlar geicidir. Ahiret hayatn iste. Dnyann ilerine bakma. Dnya oturma yeri deildir. Sadece khne, geici bir konaktr. Bu dnyaya her kim geldi ise kendi yurduna gt. Maddi ve manevi ilimleri ren. Sana byk rtbe olarak bu yeter. Cehennem ateine girmemek iin ok al."

Murat Han devrinde Osmanl Devleti en geni snrlarna eriti. lkede pek ok bayndrlk eseri ile ilim, kltr ve sanat merkezleri ina ettirdi. Kabe-i erif duvarlarn mermerden yaptrd. Harem-i erif'in su yollarn temizletti. Medine'de bir medrese, mektep ve zaviye, Manisa'da bir cami, medrese, imaret ve tabhaneden meydana gelen Muradiye klliyesi en nemli eserleri arasndadr.
Bu biyografi (murad(3.)) 2240 kez okundu.

Biyografi: murad(3.) Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.