Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


murad(2.) kimdir ? murad(2.) biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
murad(2.)

Osmanl padiahlarnn altncs

Saltanat: 1421-1451
Babas:elebi Mehmet Han - Annesi: Emine Hatun
Doumu: 1404 Vefat: 3 ubat 1451

1404 senesinde Amasya'da dodu. Kklnden itibaren devrin en byk alimlerinden dersler alarak yetiti. 1415 ylnda idari ve askeri bilgileri renip tecrbe kazanmas ve devlet ynetimine hazrlanmas gayesiyle Amasya sancakbeyliine gnderildi. Bu grevde iken 1420'de vezir-i azam Bayezid Paa ile birlikte Brklce Mustafa ve Torlak Kemal isyanlarn bastrd. Babasnn 1421'de vefat zerine 25 Haziran 1421'de Bursa'da tahta kt.

Murat Han'n ilk yllar isyanlar bastrmakla geti. Bizans imparatoru Manuel'in tahriki ile amcas Mustafa (dzmece) elebi saltanatn ilan etti. Yine Anadolu beyliklerinden Germiyanoullar, Ramazanoullar ve Menteoullar da Osmanl tabiiyetini tanmayarak ayaklandlar. Murat Han, amcasnn kuvvetlerini Ulubat ay kenarnda bozguna urattktan ve kendisini de yakalatp ldrttkten sonra stanbul'u kuatt. Ancak bu defa da Karamanoullarnn teviki ile kardei kk Mustafa elebi'nin isyan ile karlat. O'nun znik'i alarak, Bursa zerine yrmesi ile stanbul kuatmasn kaldran Murat Han, 1423'te znik'i geri alarak kardeini idam ettirdi. Sonra da sratle harekete geerek Anadolu beyliklerini itaat altna ald. 29 Mart 1430'da Venediklilerden Selanik kalesini zaptetti. Fetihten sonra yeni muhacirlerle iskan edilen ehir, ok gemeden bir Trk-mslman ehri hviyetini ald.

1432'de Osmanl aleyhine Karamanoullar, Macaristan krall ve Srp despotu anlatlar. ki ate arasnda kalmak istemeyen Murat Han, Rumeli beylerbeyi Sinan Paa'y Macarlar zerine gnderdi. Bu kuvvetler Macarlar Tuna Nehri kenarnda perian ettiler. Bundan sonra Karamanoullar zerine yryen Sultan, Konya ve Seydiehir'i ald. brahim Bey'in zr dilemesi zerine sulh yapld.

Murat Han, 1437'de byk biri kuvvetle Tuna'y geerek Transilvanya'ya girdi. Zibin ehrine kadar pek ok kale fethedildi. 1439'de Belgrad kalesi muhasara altna alnd ise de bir netice elde edilemedi.

1444'te Macarlarla yaplan Segedin antlamasndan sonra, saltanat, gelecein Fatih'i olu Mehmet'e terkeden Murat Han, Manisa'ya ekildi. Fakat bu taht deiikliinden istifade eden Avrupallar, Trkleri Rumeli'den karmak iin yeni bir hal ittfakna giritiler. Bunun zerine tekrar ordusunun bana geen Murat Han, Bizans mparatorluu ile Macar, Leh, talyan, ek, Litvanya, Hrvat, Fransz, Alman ve Venediklilerin katld bir byk hal ordusunu Varna'da ar bir yenilgiye uratt. 1448'de Kosova'da hallar ikinci defa bozguna uratarak Osmanllarn bu topraklardan atlamyacan gsterdi. Murat Han 47 yanda iken 3 ubat 1451 gn vefat etti.

nce ruhlu, hassas ltufkar, adil, merhametli, szne sadk, cesur ve tedbir sahibi, kumanda kabiliyeti yksek bir devlet adam idi. On iki yanda ehzade iken balayan muharebe hayat vefatna kadar devam etti. Devlet ileri ile yakndan ilgilenen Murat Han slamiyet'in yaylmas iin her eyini fedaya hazrd. Bu halini Varna fetihnamesindeki szleri ak olarak gstermektedir.

"Bizler Allah tealann ihsanlarnn, krn yerine getirebilmek iin btn gnlerimizi, senelerimizi, slam dinine hizmete, Allah tealann bize emaneti olan insanlar ruh, dnce, beden ve dnyalk bakmndan saadet ve selamete kavuturmaya adadk. nsanln dnyevi ve uhrevi huzur ve saadeti, yalnz slam dinine uymakla tahakkuk edebileceinden, biz de btn mrmz, her eyimizi Muhammet aleyhisselamn dininin sancan yceltmeye, O'nun dinini btn insanlara ulatrmaya gayret ettik. Dnyada yegane gayemiz ve maksadmz halisane olarak budur..."

mar ilerine de ehemmiyet veren II. Murat Han, ok eser brakt iin Eb'l-Hayrat diye anld. Bursa, Edirne ve baka ehirlerde yolcular iin imaret ve ulema iin medreseler yaptrd. Bu faaliyetler neticesinde doudan pek ok alim ve sanat erbab Osmanl lkesine gelerek ilim hayatna yeni bir canllk kazandrmtr.

Hakknda Yazlanlar

2. Murad
Hayat / Mefkuresi / Mcadelesi
Yavuz Bahadrolu
Yeni Asya Yaynlar / Biyografiler Dizisi

Hz. Ebu Eyyub el-Ensari'den Fatih Sultan Mehmed'e uzanan izgide sondan bir nceki halka: Sultan II. Murad. Onun vazifesi, oluna yol amak, asrlarn ryasn gerekletirmesine imkan ve zemin hazrlamakt. Ve bunu laykyla baard. Gelecein Fatih'ine baba oldu, onu gerekten "fatih" olacak liyakatte yetitirdi ve kendi dneminde lke snrlarn emniyete alarak Kostantiniye'nin fethine uzanan kpry geniletti. Artk Fatih Sultan Mehmed, Peygamber mjdesini tahakkuk ettirebilirdi.
Bu biyografi (murad(2.)) 3301 kez okundu.

Biyografi: murad(2.) Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.