Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


mnir nurettin seluk kimdir ? mnir nurettin seluk biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
mnir nurettin seluk

Mnir Nurettin Seluk

1901'de stanbul'un Saryer semtinde dodu. Doum tarihi iin eitli kaynaklarda 1899, 1900, 1902 tarihleri de gsterilmitir. Divan Hmayun muavini ve Darlfnun ilahiyat ubesi muallimlerindcn Mehmed Nuri Bey ile Fatma Hanife Hanmn oludur. On be yanda Dar'lFeyzi Musiki Cemiyeti'ne renci olarak girdi; yl sonra da, hanendelerinden biri olduu bu topluluun konserlerine kt. 1907'de Soukeme Asker Rdiyesi'ni bitirip Kadky Sultan'sine yazld. Ayn yl Darlelhan'a da girdi, Zekaizade Ahmed Efendi'den drt yl ders ald. Daha sonra Ali Rfat Bey'in (aatay) bakanlndaki ark Musiki Cemiyeti'ne girdi; kurucular arasnda da yer ald bu dernekteyken Bestenigar Ziya Bey'dcn birok fasl mek etti. Gen Mnir Nurettin ilk kez ark Musiki Cemiyeti'nin konserlerinde solist olarak parlad. Askerlik grevi srasnda, 1923'te mlazm (temen) rtbesiyle Muzikai Hmayun'a girdi; Cumhuriyet'in ilanndan sonra da Riyaseti Cumhur Heyeti'nde yl grev aldktan sonra ayrld. Ayn yl Sahibinin Sesi plak irketi adna Paris'e giderek iki yl ses teknii dersleri ald. Dnnde, 22 ubat 1930 gecesi, Beyolu'ndaki Fransz Tiyatrosu'nda keman Nubar Tekyay, kemeneci Ruen Kam, tanbur Mesut Cemil ve kanun Artaki Candan'n sazlar eliinde yepyeni bir anlayla ilk sahne konserini verdi. Bunu teki konserleri izledi. Mikrofon kullanmadan, ayakta okuyarak verdii bu konserlerde ortaya koyduu icra slubu ve teknii solo icrada bir dnm noktas oldu, yeni ufuklar at. O zamana kadar bu tr bir okuyula modern bir konser salonu dzeni iinde konser veren olmamt. Trk muskisi daha nce hep kk mekanlarda, zel musiki meclislerinde oturan hanendelerce icra edilirdi.

Mnir Nurettin 1920'lerin ilk yllarndan balayarak uzun yllar dzenli olarak plak doldurdu. Sahibinin Sesi, Orfeon Record, Polydor, Odeon, Pathe irketleri iin doldurduu plaklar onun zamanla ok geni bir dinleyici kitlesine ulamasn salad. Seluk 1953'te stanbul Belediye Konservatuvar'na slup ve teganni retmeni olarak atand. Ertesi yl konservatuvarn icra heyeti efliine getirildi. Bu tarihten 1976'ya kadar, yirmi iki yl boyunca yz civarnda konser ynetti. ok geni bir ilgi gren bu konserlerin verildii yllar icra heyetinin en parlak dnemidir. Seluk icra heyeti efliine getirildii yl, stanbul radyosunda mavirlik grevi de stlendi. yl sren bu grevi srasnda stajyerlere ders verdi; gerek konservatuvarda, gerekse radyoda hoca olarak pek ok okuyucunun yetimesinde emei geti. Bir eitmen ve retmen olarak da kendisinden sonraki kuaklar zerinde derin izler brakt, stanbul Radyosu ve cra Heyeti iin yazd notalarla da musiki ktphanesini zenginletirdi. Seluk, Msr, Irak, Suriye, Macaristan, Avusturya ve ngiltere'de konserler verdi. Msr'da bulunduu sralarda mm Glsm ve Abdlvahap ile dostluklar kurdu, bu ok nl sanatlarn takdirlerini kazand. 27 Nisan 1981'de ld; mezar Bebek'teki Aiyan Mezarl'ndadr.

Seluk yirminci yzyl Trk musikisinin en nde gelen birka sanatsndan biridir. Trk musikisinin konserler, ta plaklar ve radyo yaynlar ile izlenebilen icra tarihi iinde onun kadar etkili olmu bir baka hanende daha gsterilemez. yle ki, bu yzyln icra tarzlar "Mnir Nurettin'den nce" ve "Mnir Nurettin'den sonra" ayrmyla deerlendirilebilir ancak. craya en nemli katks, daha ok hafzlara zg olan "gaygayl" okuyu tarzn byk lde temizleyerek yerine daha sade, daha "dz" bir okuyu getirmesidir. Geri grtlak namelerini o da kullanmtr; ama bunlar eski hanendelerinkine gre ok sade ve dz namelerdir. Seluk eski gelenee zg bu grtlak sslemelerini yeni bir anlay, zevk ve teknikle, byk bir ustalk gstererek kullanmtr. Szgelimi, sazlara zg arpmalar ok gzeldir. Seluk zellikle Paris'te ses teknii eitimi grp yurda dndkten sonra slubunu gitgide olgunlatrp mkemmelletirdi. Nefesini, sesinin tiz ve pest blgelerini ok iyi kulland; gs ve kafa seslerinden birbirine geileri ustaca, belli etmeden gerekletirdi. Nefes hareketlerini ezgi cmlelerinin gerektirdii biimde ayarlad; sesinin rengini, tnsn da icra ekline ok iyi yanstt. Hi zorluk ekmeden, birbirinden farkl akortlarla da ayn gzellikte okuyabiliyordu. Gerek Osmanl Trk musikisinin yapsn, gerekse eski icray ok iyi bilen bir sanat olarak, getirdii btn yenilikleri bu musikinin aslndan uzaklamadan gerekletirdi; eski ile yeniyi kaynatrd, bylece yeni bir slup gelitirdi. Seluk inanlmaz derecede geni bir repertuar olan bir musiki adamyd. Sadece doldurduu plaklara bakmak bile repertuar bilgisi hakknda yeterli bir fikir verir, repertuarndaki eserlerin de en asil ekillerini renmi, hatta bunlardan bir ksmm notaya almt. Ynettii korolara da, klasik eserlerin en salam kaynaklardan rendii ekillerini okuturdu. Onun gibi bir ses stadnn repertuar bilgisini icrasna yanstmas da pek tabiydi. Seluk hemen hemen btn beste ekillerindeki eserleri okuyabilen bir yorumcuydu. Kar, kare, murabba beste, nak, ar semai, yrk semai, ark, trk, koma, gazel gibi dind; mevlev ayini, durak, tevih, ilahi gibi din beste ekillerindeki pek ok eseri konserlerinde ve plaklarnda okumutur. Birbirinden farkl btn bu musiki ekillerindeki klasik eserleri; o beste ekillerinin gerektirdii biimde, son derece sanatkarane bir slup, tavr ve eda ile yorumlamtr. rnein, kendisinden nceki birok gazelhan, mevlid gibi gazel okur, din musikiye zg sluptan pek kurtulamazd. Seluk ise, gazel ile mevlidi slup ynnden ayrt etme kaygsn duymu, bylece gazeli dind bir sluba kavuturmu, bu slubuyla da ok deerli bir gazelhan olarak kendini kabul ettirmitir. Seluk getirdii btn bu yeniliklerle musikinin icrasna bir yorum derinlii de getirmi oluyordu. Onun yorumundan hi etkilenmemi solist yok gibidir. Seluk'un musiki baarlarndan sz ederken, onun yetimesinde pay olan iki deerli muskiinasn bu baardaki payn vurgulamak gerekir. stadn hocalarndan biri skdarl Bestenigar Ziya Bey'di. Ziya Bey gelenein icra slubunu ok iyi zmlemi gerek bir "femi muhsin", yani eski musikinin gzelliklerini bilen ve retebilen "ihsan edici, gzel bir az"d. Nitekim, Seluk'tan baka pek ok deerli musikiinasn da yetimesinde byk emei gemitir onun. crann bu yzylda byk bir atlm gstermesini salayan, muski zevki ok gelimi bir sanat adamyd skdarl Ziya Bey. Seluk'un teki hocas olan Zekaizade Ahmet Efendi ise klasik repertuar bilgisi ynnden eriilmesi g bir musiki adamyd. Seluk ondan getii fasllarla hem repertuarn geniletmi, hem de eski eserlerin en asil ekillerini renmitir. Seluk sesinin gzelliini uzun sre muhafaza edebilmi bir sanatdr. Sesinin lezzeti altml yalarnda iken bile kaybolmamt. Yetmi yan getikten sonra bile konserler vermi, plaklar doldurmutur. Sesine ve salna ok zen gstermesi, ses teknii bilgisi, sanat heyecann hibir zaman yitirmemesi ve sal elverdii srece muskiden kopmamas onun uzun bir muski mr olmasn salamtr. Seluk sesini bir saz gibi kullanabilen esiz bir hanendeydi. Yirminci yzylda icra asndan byk bir atlm gsteren Trk muskisinde bu baarnn ilk doruk noktas Tanbur Cemil Bey, ikincisi ise 'tur. Yahya Kemal'in dedii gibi, Tanbur Cemil'in sazla ifade ettiini Seluk szle ifade etmitir. Ksacas, Cemil Bey'in plaklar gibi Mnir Bey'in plaklar da tekrar tekrar dinlemekle, incelemekle, tad muski nitelikleri zerinde uzun uzadya durmakla deerlendirilebilecek zenginlikler sunuyor. Blent Aksoy
Bu biyografi (mnir nurettin seluk) 8449 kez okundu.

Biyografi: mnir nurettin seluk Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.