Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


mnif paa kimdir ? mnif paa biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
mnif paa

Mnif Paa 

MNF PAA, Mehmet Tahir (1830 1910)
Antep te domutur. Memleketinde, Msr da ve am da tahsil yapm, 1854 te Elilik kinci Katibi olarak Berlin e gitmi, orada hukuk, felsefe, fizik okumu- Berlin de eli bulunan Kemal Paa tarafndan himaye edilmitir. Dnte Babali Tercme Odasna girmi, 1860 da bir hudut meselesi iin Hersek e gitmi, ayn sene Ticaret Mahkemesi kinci Reisi olmu. Ceride-i Havadis katipliini yapm, ingilizce renmi, 1862 de Babali Birinci Mtercimi olmu, gazetelere yazlar yazm, Cemiyet-i lmiye-i Osmaniye isminde bir cemiyet kurup, Mecmua-i Fnun isminde aylk bir mecmua karmtr.

Mnif Paa, 1867 de Zaptiye Mstear 1868 de Divan- Temyiz Reisi, 1869 da Maarif Meclisi Reisi, 1972 de Tahran Elisi, 1877 de Maarif Nazr, iki ay sonra Ticaret Nazr, bir sene sonra ikinci defa olarak Maarif Nazr olmu. 1879 da Vezir rtbesi alm, Meclis-i Shhiye-i Fevkalade Reisliine memur edilmi, 1882 de Mecmua-i Fnun u yeniden kartmtr.

1884 de nc defa Maarif Nazr olmu ve 1888 de nazrlktan ayrlmtr. 1895 te ran ah Nasriddinin ellinci yl enliklerinde Osmanl murahhas olarak bulunmak zere ran a giderken, ahn lmesi ve yerine bakasnn gemesi zerine onun da vazifesi Elilie evrilmi, bir sene sonra dnnce de artk memuriyet hayatndan ekilmitir. Mnif Paa, sadece dersleriyle iktifa etmitir.
Edebiyata, dile, hukuka ait muhtelif eserleri vardr.
Bu biyografi (mnif paa) 1881 kez okundu.

Biyografi: mnif paa Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.