Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


mmtaz turhan kimdir ? mmtaz turhan biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
mmtaz turhan

1908 ylnda Erzurumda dodu. Babasnn ad erif, annesininki Cevriye idi. Fakir bir ailenin ocuu idi. Fakat iinde ocuk yalarndan itibaren byk bir okuma ak ve gayreti yatyordu. 1924de Kayseri Sultnsinin (lise) ilk ve orta ksmlarn, 1927de de Bursa Lisesinden naklen geldii Ankara Lisesini bitirdi. 1928-35 yllar arasnda toplam yedi yl Almanyada kald. Berlin ve Frankfurt niversitelerini bitirdi. Bu sonucu niversitede 1935de doktorasn verdi. Ertesi yl stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesine asistan olarak girdi. 1939da doent oldu. 1944de ngiltereye gitti. 1952de Tecrb Psikoloji Krss profesrlne ykseldi. 1949-51 yllar arasnda Birlemi Milletler Sosyal Komisyonunda Trkiye temsilcisi olarak alt. Diyarbakr 1921 doumlu Mevhibe (el) Hanmla evlendi. ki kzlar vard: Nesrin (1946) ve Fgen (1951). Almanca ngilizce ve Franszca gibi iki byk Bat dilini btn nanslar ile bilirdi.

Misyonu

lkemizde Tecrbi Psikoloji krssn kuran byk bilgin.Bilime byk hizmetler vermi olan Prof. Dr. , komnist ve sosyalist grlerin topyadan ibaret olduunu ispatlad iin basndan fazla ilgi grmemiti. nk, basnn byk ksm komnist ve sosyalistlerin elindeydi.Turhan Hoca, pek ksr olan son a Trk dncesinin birka nemli kilometre tandan biridir. Turhan, Trklerin Dou medeniyetinden Bat Medeniyetine tad deerleri ok iyi yorumlamtr.

Trkiyenin kalknmas ve ykselmesi iin yaayan, fikir reten, eserler yazan ve yaynlayan, adam yetitiren byk bir Trk milliyetisi olan bu byk limimizi 60 yanda iken 1969da kaybettik. Onun emsalsiz eserleri bu arada Atatrk lkeleri ve Kalknma adl eseri Trk devlet adamlarna ve Trk Milletine bir siyas vasiyet gibidir. Bu eserindeki temel grler ve dnceler Trkiyenin kalknmas ve ykselmesi yolunda verilmi bir cihad gibidir. lm zerine yazdm bir yazda Fikretin bir beyitini tekrar etmitim:
yle bir nehri muazzam gibi cu etmisin,
Fakat eyvah, orak yerde akp gitmisin!

Sana bir baka zaman baka diyr, lzmd,
Sana bir lemi lhut nian lzmd...

O ayn zamanda yaad yllarda byk bir sessizlik iinde eserler ve fikirler rettii iin hibir zaman kymeti bilinmemi bir byk deha idi. Trk Milletinin ve Trk devletinin fikirlerinden gerektii gibi faydalanamadna tarih hiddir. O kadar merdmgiriz bir hayat vard ki ldnde gazetelerde lm haberi bile gazetenin son sahifelerinde kk bir haber olarak gemiti.

Baz eserleri Almanca ve ngilizce gibi dillere de evrilmitir. En nl eseri (Bat lkelerinde bile emsali nadirdir) nce ngilizcesi yaynlandktan sonra Trke ilk basks 1951de stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi yaynlar arasnda kan Kltr Deimeleridir. Maarifimizin Ana Davalar ve Saz Hal areleri, Garbllamann Neresindeyiz?, niversite Problemi, Toprak Reformu ve Ky Kalknmas ve son nemli eseri (ki Trk Milletine ve Trk devlet adamlarna bir siyasetname ve bir mill vasiyet gibidir) Atatrk lkeleri ve Kalknma: Sosyal Psikoloji Bakamndan Bir tetkik (1965).

Henz kitaplamam pek ok makalesi, konferans metinleri de bulunmaktadr. Adna adanm zel saylar ve armaan kitaplarnda geni bibliyografyas neredilmitir.

Rahmetli byk bilginimizin lmnden hemen sonra Hayat Tarih Mecmuasnda yaplan bir deerlendirmede u satrlar vardr:

... , pek ksr olan son a Trk dncesinin birka ahsiyetinden biridir. Trkiyenin ve Trk toplumunun Dou medeniyetinden Bat medeniyetine geme abas ve bu abann tarih tahlili zerinde yaplan ilk cidd deneme olan ve yazarn heseri saylan Kltr Deimelerinden sonra, gittike daha aktel mevzular iledi. ada medeniyet seviyesine kabilmemiz iin lzm gelen artlar zerinde alt. lm/kalm dvamz olan bu kalknma meselesinde, hayale olduu kadar mitsizlie de yer vermeden, tamamen ilm ve gereki incelemeler yapt. Henz altm yanda kaybettiimiz , fikr ortamn lise seviyesinde yazlarla nadiren demagoji ve polemik olmaktan kabildii Trkiyede, bir yldz gibi parlad. Son aylarda Mill Eitim Bakanlnda Sosyal Bilimler Komisyonu Bakan ve bu sfatla Bin Temel Eser Kurulu yesi olarak alt (Bu dizideki en gzel ve salam eserlerden birisi de onun Kltr Deimeleri eserinin yeni basksdr). Trk ilminin ilmi eref ve haysiyetini temsil eden bir sima oldu. Ucuz hrete iltifat etmedi. Nadir ilim ve fikir adamlarmzdan biriydi.

Btn bu vasflar ile Prof. Dr. , asla lyk olduu anlayl evreyi bulamad. Byle bir ahsiyeti deerlendirebildiimizi iddia edemeyiz. Birinci snf ve yksek tirajl gazeteler kendisine stunlarn kapamlard. nk solcu deildi.

Kalknma mevzuunda parlak ve kolay yol gstermedii iin kendisinden ekinen hkmetler, fikr seviyesinden rken ve eserlerini kskanan ilm evreler oldul Czip hretlere sayfa sayfa mersiyeler yazlan basnmzda da n pek vakitsiz ufl, lyk olduu akisleri yapmad. lm haberini yalnz bir, iki gazete, son sayfalrnda verdiler. Trk Milletinin bir Prof. Turhan daha yetitirmesi kolay olmayacaktr. gibi deerlerimiz varsa bunlarn ou mtevaz ve istemesini hi bilmeyen, yaygaradan ve reklmdan nefret eden insanlardr. Ancak bu insanlar deerlendirmeyi, onlardan yle byle deil de, kapasiteleri nisbetinde faydalanmay renmedike, Trk devleti iin gerek kalknma, ufuklarn tesinde kalacaktr!

Temel eserleri dnda pek ok ve hacml tercmeleri de bulunan Mmtaz Beyden sonra krs bakanlna gelen ve onun yetitirdii en deerli limlerimizden olan Erol Gngr de 45 yanda aramzdan ayrld. (Bu dizinin ileriki seyri iinde ondan da bahsedeceiz) Bugn ayn krs bakan olan ve Mmtaz Beyin eski bir arkadann, Prof. Dr. Remzi Ouz Arkn kk olu, smail Alev Ark da n yetitirdii ok deerli bir bilim adammzdr..

Mmtaz Beyin rencisi olmak bahtiyarlna eren kiiler arasnda yine gen yata, doent iken yitirdiimiz Namk Ayval da vardr. Btn bunlarn dnda rahmetlinin bir insan yetitirici lim olduu ortadadr. Onun renciliinde bulunanlar, Hocay hibir zaman unutmazlar, unutamazlar. ok bahtiyarm ki rahmetli ile ok yakn dostluumuz vard. Yaynevime haftada bir, bazen iki defa urard. Sohbet ederdik. Dncelerinden feyz alrdk. Allah yatt yeri nurlarla doldursun.

TEMEL GRLER

(.....) Binaenaleyh kalknma veya garpllama ile ifade edeceimiz bu umumi, btn cemiyete mil itimi vetirenin gereklemesinin tek aresi garptan, ilimle, ona dayanan teknii almaktr. Bunun iin de bol sayda birinci snf ilim ve teknik adamlar yetitirmek, hakiki ilim messeseleriyle aratrma enstitleri kurmak mecburiyetindeyiz. Hakikatte Japonya, Rusya gibi sonradan garp medeniyetine intisap eden memleketlerin muvaffak olmalarnn srr da budur.

Bizim bu mnasebetle yanldmz noktalardan biri de, ilmi mekteplerde, hatta niversitede okutulan eylerle, edinilen malumatla bir tutmak veya sadece ilk tahsille garp medeniyetine intisap edebileceimizi zannetmektir. Bunlar ancak ilmin balangc ve ona giden yollardr. Hedefe yetimedike bu yolun herhangi bir merhalesinde bulunmu olmann bir kymeti yoktur.

Bunun gibi, btn artlar ve ml ile ilmi ve ilmi zihniyeti edinmeden, birinci snf ilim ve teknik adamlarndan, bunlarn yardmclarndan teekkl eden asgar kadroya sahip olmadan, garbn tekniine kavuabileceimizi, sanayileeceimizi, devaml bir ekilde kalknabileceimizi de zannetmek byk bir hatadr. Nitekim ikiyz seneden beri edindiimiz ac tercbeler, muhtelif denemelerin, teebbslerin msbet bir netice vermemesi, hepsinin baarszla uramas da bunu gstermitir.

Hakikatte bundan takriben 120 sene evvel Abdlmecit daha ehzadelii zamannda Trkiyeyi ngiltere gibi bir sanayi memleketi haline getirmeyi kafasna koymu, padiah olur olmaz btn salhiyetlerini kullanmak, halk ve hususi sermayeyi tevik etmek suretiyle memleketin muhtelif yerlerinde 15, belki de daha fazla fabrika, imalthane kurmutu. Fakat bu fabrikalardan bize ancak tanesi intikal edebilmitir.

Bunun sebebi, hi phesiz bir fabrika kurmann ne gibi artlara bal olduunun ve ilimle tekniin arasndaki mnasebetin bilinmemesi, elde kfi miktarda mtehasss elemanlarn mhendis, tekniker, usta ve kalifiye iilerin bulunmamas ve bir de memleketin ihtiyalarn, imknlarn gz nnde tutan umumi bir kalknma plannn mevcut olmamasdr.

te bizim her devirde rastlanan gafletlerimizden birisi de budur. Ana artlara riayet etmeden, zaruri tedbirleri almadan sihrin kudretine inanyormu gibi hareket ederek memleketi ok ksa bir zamanda kalkndracamz vehmetmekteyiz.
Bu biyografi (mmtaz turhan) 2689 kez okundu.

Biyografi: mmtaz turhan Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.