Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


muhammed aleyhisselam kimdir ? muhammed aleyhisselam biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
muhammed aleyhisselam

HZ. MUHAMMED

Soyu :
Hz.Muhammed, Mekke^nin byk ailelerinden, Kurey kabilesinin kollarndan biri olan "Haimoullar" ndandr.

Babas Abdullah , annesi Amine^ dir. Dedesi Abdlmuttalip, Mekke^ nin ileri gelenlerindendir.

Doumu ve ocukluu :
571 ylnda Mekke ^de dnyaya gelmitir.
Doumundan nce babas Abdullah^ , Alt yanda Annesini kaybetmitir.
Annesinin lmyle sekiz yana kadar dedesi Abdlmuttalib^in , sonra da amcas "Ebu Talip" in yannda yaamn srdrmtr.
Amcas Ebu Talip^in yannda ticareti renmi, Arabistan dnda Suriye, Yemen blgelerini tanmtr.

Genlii :
Hz.Muhammed, putlara tapmaz, doruluktan ayrlmaz, yalan sylemez, kimseyi krmaz zellikleriyle, akll ve olgun davranlaryla, doru szll ve gvenilirliiyle Kureyliler arasnda saygnlk kazanmtr.Bundan dolay "Muhammedl Emin" ( Gvenilir Muhammed ) denilmitir.

Ticaret ileriyle uraan, Kurey^in saygn ve zengin hanmlarndan olan Hz.Hatice^nin yannda almaya balam, bir dnem sonra onunla evlenmitir.
Kabe^nin onarmndan sonra kutsal saylan "Hacer l Esved" in yerine konulmas srasnda, Kabilelerin anlaamamalar zerine zm iin Hz.Muhammed^e bavurmalar, onun sayg duyulan, sorunlar zebilecek gce sahip, uzlatrc , kiilik zelliklerini gsterir.

Peygamber oluu :
Tek bir tanr, yaratc olduunu dnen Hz.Muhammed , zaman zaman Mekke yaknlarndaki Hira Maarasna giderek, burada dnceleriyle babaa kalmtr.
610 ylnn Ramazan aynn 27. gecesi Cebrail araclyla ilk vahiy kendisine ulatrlmtr.

lk Mslmanlar :
Hz. Muhammed^in slamiyet^e ars ile ona ilk inananlara ilk Mslmanlar denilir.
Bunlar:Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebubekir, Zeyd^dir.

Mekke Dneminde Meydana Gelen Olaylar :
slamiyet^in giderek yaylmaya balamas zerine Mekkeliler, Mslmanlar zerindeki bask ve ikencelerini artrdlar. Bunun zerine Hz. Muhammed, Mslmanlardan isteyenlerin Habeistan^a g etmesine izin verdi. Hristiyan Habe hkmdarnn kendileri gibi tek Tanr inancn benimsemesi ve Mslmanlara iyi davranacam dnmesi Hz. Muhammed^in bu karar almasnda etkili olmutur.

Mekkeliler, Mslmanlarla her trl ilikilerini kesmiler. Bu durum yl srmtr. Ticar iliki ve akrabalk
balar gibi nedenlerle boykot kaldrld.

Hz.Muhammed^in ei Hatice ve amcas Ebu Talip^in ayn yl iinde lmelerinden sonra Mekkelilerin Mslmanlar zerindeki basklar artm, bunun zerine Hz. Muhammed, hem slamiyet^i yaymak hem de gvenilir bir yer bulmak amacyla Taif kentine gitmitir. Ancak Taif^liler Hz.Muhammed^e iyi davranmamlardr.

Akabe Biatlar (Ballk:
Medine^deki Hazre kabilesinden alt kii, Hac iin Mekke^ye geldiklerinde Hz. Muhammed^le grmeleri sonucu,islamiyeti kabul etmiler, dnlerinde Medine^de slamiyet^i yaymaya balamlardr. Bunun sonucunda 621 ^de bir gurup Medine^li, Akabe^de Hz.Muhammed^le grm, ona bal kalacaklarna ve szlerini tutacaklarna sz vermilerdir. Bu olaya " I.Akabe Biat denilir."

622^de bir gurup Medine^li daha, Hz.Muhammed^le Akabe^de yeniden grm, slamiyet^in buyruklarn yerine getireceklerine , Hz.Muhammed^i koruyacaklarna sz vermiler ve onu Medine^ye davet etmilerdir. Bu olaya da II.Akabe Biatlar denilir.

Akabe Biatlar , Mslmanlarn Mekke^den Medine^ye gne , Hicret^e yol amtr.

Hicret(622-Eyll):
Hz. Muhammed^in, Mslmanlarla birlikte Mekke^den Medine^ye g olayna "Hicret" denilir.

Mekke^den Medineye g edenlere "Muhacir" , Medine^de onlar karlayp yardm edenlere "Ensar " denilir.

Sonular :
Hicret olay ile slamiyet^in yayl hzland
Hz.Muhammed ve Mslmanlar , Mekkelilerin basksndan kurtuldu.
Medine Emirnamesi ( Anayasas) hazrlanarak uygulamaya koyuldu
Hz.Muhammed, Medine^deki Arap ve Yahudi kabileleriyle grerek toplumsal bar salad.
slam Devletinin temelleri atld.
Hicri takvime balang olmutur.

Hz.Muhammed^in Siyasi ve Askeri Etkinlikleri:

a. BEDR SAVAI (624):
Nedeni :
Mekkelilerin, Medinelilere ekonomik bask yapmas zerine, Hz.Muhammed^in Suriye^den Mekke^ye dnen bir Kurey kervann ele geirmek istemesi.

Gelime:Mekkeli^ler yenilgiye uratldlar. Baz Mekkeliler tutsak alndlar. Zengin olanlar fidye karl, okuma yazma bilenler on kiiye okuma-yazma retmeleri karl, bazlar da karlksz serbest brakldlar.

Sonular:
Mslmanlarn ilk byk sava ve baarsdr.
Hz.Muhammed^in dini ve siyasi gc artmtr.
Putperest kalan Medineliler de slamiyet^i kabul etmilerdir.
Hz.Muhammed^in esirler, yaral dman askerlerinin durumu ve ganimet^le ilgili uygulamalar, slam Sava Hukukuna temel oluturmutur.

b.UHUT SAVAI (625):

Nedeni:
Mekkelilerin, Bedir sava yenilgisinin cn almak ve kervan yollar gvenliini salamak istemesi.
Gelime:Medine yaknlarndaki Uhud da eteinde yaplan savata, okularn yerlerini terk etmeleri zerine Mslmanlar yenilgiye uradlar. Hz.Muhammed yaralanm, amcas Hz.Hamza ehit olmutur.

Sonu:
Mslmanlarn yenilmesinin temel sebebi, askerlerden bir blmnn ganimet paylamna ynelerek, yerlerini terk etmeleridir.

Mekkeliler, yenilgiye uratmalarna ramen, Mslmanlar yok edememilerdir.

c.HENDEK SAVAI (627):
Nedeni:
Hayber^de bulunan Yahudilerin, Mekkeliler ve evre kabilelerle ittifak oluturarak, Mslmanlar yok etmek istemeleri.

Gelime: Uhud savandan ders alan Mslmanlar, savunma sava yapmaya karar verdiler. ran^l bir mslman olan Selman-i Farisi^nin nerisiyle, Medine^nin saldrya ak olan yerlerine, insanlarn geemeyecei genilikte Hendek kazld.

Sonu:
Aralarnda tam bir anlama ve birlik bulunmayan Mekke ordusu istediini elde edemeyeceini anlam ve geri ekilmitir.

Mekkelilerin saldr gc tkenmi ve savunmaya ekilmilerdir.
Mslmanlarn son savunma savadr.Saldr sras Mslmanlara gemitir.

.HUDEYBYE ANTLAMASI (628):

Hz. Muhammed, Mslmanlarla birlikte Kabe^yi ziyaret etmek zere yola km, ancak Kureyliler kuvvet gndererek, Mslmanlarn Mekke^ye giriine engel olmulardr. Bunun zerine Hudeybiye denilen yerde, taraflar arasndaki grmelerden sonra antlama imzalanmtr.

Maddeleri:
Mslmanlar Kabe^yi ertesi yl ziyaret edebilecekler ve gnden fazla kalmayacaklar.

Mekke^li bir kimse slamiyet^i kabul edip, Hz.Muhammed^in yanna snrsa, velisinin istei zerine geri verilecek, fakat bir Mslman Mekke^ye snrsa geri verilmeyecek.

Taraflardan her ikisi de istedikleri kabilelerle anlama yapabilecekler, fakat askeri yardm yapmayacaklar.

ki taraf birbirleriyle on yl savamayacaklard.

nemi :
Mekkeliler, Mslmanlarn siyas varln resmen kabul ettiler.
Bar ortamnn olumas slamiyet^e geii hzlandrd.
Mekke^nin fethi kolaylat.

d.HAYBER^N FETH ( 629):

Nedeni : Medine^nin kuzeyinde, am ticaret yolu zerinde bulunan Hayber, Yahudilerin elindeydi. Yahudiler Mslmanlar iin tehlike oluturuyorlard. Burann alnmas ayn zamanda, am ticaret yolu^nun ele geirilmesini ve gvenliini salayacakt.

Gelime:Hz. Muhammed, Hayberlilerin savunma yapmasna frsat vermeden hzl hareket etmi, Hayber^i kuatarak almtr.

nemi:
Yahudi sorunu zmlenmi
am ticaret yolunun gvenlii salanmtr.
Not : Yahudilere, deyecekleri vergi karl ((Tarmdan elde ettikleri rnn yars) topraklarnda oturma hakk tannd.

e.MUTE SAVAI ( 629 ):

Nedeni:Bir Mslman elisinin, Bizans^a bal Gassaniler tarafndan ehit edilmesi.

Gelime ve Sonu:Hz.Muhammed Zeyd bin Harise(azatls) komutasndaki bir orduyu, Gassaniler zerine gndermi, Mute yaknlarnda; Bizans -Gassani-Arap kuvvetlerinden oluan orduyla yaplan sava Mslmanlar kaybederek geri ekilmek zorunda kalmlardr. (Zeyd ve ondan sonraki iki ordu komutan ehit olmu, bunun zerine ynetimi eline alan Halid Bin Velid,Mslmanlar daha fazla kayba uratmamak iin geri ekmitir.)

nemi:Mslmanlarn Bizans^la yaptklar ilk savatr.

f.MEKKE^NN FETH(630):
Nedeni:
Kureyliler, Hudeybiye antlamas koullarn, kendi taraflarnda olan bir kabileyi destekleyerek bozdular.
Kureylilerin Mslmanlar aleyhindeki etkinliklerinin sona erdirilmek istenmesi.
Kabe^nin putlardan temizlenmek istenmesi.

Gelime:Hz.Muhammed kalabalk bir orduyla, Mekke^ yi her ynden kuatm, direnemeyeceklerini anlayan Mekkeliler teslim olmulardr.

nemi:
slamiyet^in yaylmasn hzlandrmtr.
Arap yarmadasnn fethine ortam hazrlamtr.
Kabe, putlardan temizlenmitir.

g.HUNEYN SAVAI (630):

Nedeni : Mekke^nin fethi zerine , slamiyeti kabul etmeyen Arap kabilelerinin, Taiflilerin de desteiyle bir ordu hazrlayp, mslmanlara saldrmak istemesi.

Gelime ve Sonu : Mekke yaknlarndaki Huneyn vadisinde yaplan sava, Hz.Muhammed komutasndaki Mslmanlar kazandlar. Kaanlar Taif^e snd.

h.TAF^N KUATILMASI (630):
Huneyn savandan sonra, Hz. Muhammed, Taif^i kuatm, ancak burasnn savunmaya elverili konumundan dolay baarl olamam, kuatmay kaldrmak zorunda kalmtr.

Taifliler bir yl sonra kendileri slamiyet^i kabul etmilerdir.

.TEBK SEFER (631):
Nedeni:
Bizans mparatoru Herakleios^ un, slamiyetin yaylmasn engellemek amacyla, byk bir orduyla Arap Yarmadas zerine sefere kt haberlerinin ( sylenti ) alnmas.

Bunun zerine Hz.Muhammed^ in , Mute yenilgisinin olumsuz etkilerini silmek ve Bizansllarn Arabistan^a girmesine engel olmak istemesi.

nemi:
Hz. Muhammed^in son seferidir.
Hz.Muhammed dneminde Mslmanlar en geni snrlara ulamlardr.

Hz.Muhammed^in Son Zamanlar ve lm:

a.VEDA HACCI VE VEDA HUTBES:

Hicret^in onuncu ylnda Hz. Muhammed Mekke^ ye Hacca gitmitir. Bu onun son ziyareti olduu iin Veda Hacc ( Hacc^l Veda ) olarak , burada Mslmanlara yapt konuma da "Veda Hutbesi" olarak adlandrlmtr.

Veda Hutbesi^nde Hz. Muhammed; btn insanlarn eit olduunu, Mslmanlarn karde olduunu, birbirlerinin canlarna ve mallarna kastetmemelerini, kt alkanlklardan vazgeilmesini, kadnlara iyi davranlmasn, istemitir.

b.HZ.MUHAMMED^N LM (632)
Hz.Muhammed, Veda Hacc^ndan sonra Medine^ye dnm, Bizans^a kar yeni bir sefer hazrlndayken hastalanarak, 8 Haziran 632 tarihinde altm yanda vefat etmitir.
Bu biyografi (muhammed aleyhisselam) 6028 kez okundu.

Biyografi: muhammed aleyhisselam Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.