Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


mihrali bey kimdir ? mihrali bey biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
mihrali bey

Mihrali  Bey

Karapapak-Terekeme Trklerinden olan Mihrali, Tiflis vilayetinin Boral sancana bal Darvas kynde doup bymtr.
Daha kk yalarda ata binmeye ve silah kullanmaya balayan Mihrali, ksa boylu karayaz ve sevimli biridir. Gen yanda cesareti, mertlii ve eviklii dillerde sylenir olmutu.

Mihrali onyedi yanda babasn kaybeder. Ruslar, Mihrali ve kardelerinin kar kmalarna ramen babalarnn cenazesinin mslman mezarlna gmlmesine izin vermez ve islami geleneklere aykr bir biimde defin ilemi yaparlar. Bu duruma ok ierleyen Mihrali ne yapaca konusunda planlar kurarken bir gece ryasnda babasn grr ve babas Utanmyormusun, beni bu mezarla nasl gmdrdn, eer beni bu kafirlerin arasndan almazsan sana hakkm haram ederim der.

Ryann etkisi ile yatandan aniden frlayan Mihrali, elbiselerini giyer, silahlarn kuanr ve evden karak doruca mazarla gider. Mezarlk rus askerleri tarafndan korunmakta olduundan sessizce babasnn mezarna kadar giden Mihrali, mezar kazar ve babasnn cesedini mezardan kararak omuzun alr ve tam dar kmak zere iken askerlere yakalanr. Mihrali cesedi yere koyup ellerini havaya kadraca anda ani bir hareketle nbetilerin zerine saldrr ve ikisinide orackta ldrr. Tekrar babasnn cesedini omuzlayarak doruca Mslman mezarlna gtrr ve okuduu dualarla tek bana gmer.

Artk Mihrali iin kaak dnemi balamtr. Ertesi gn olayn duyulmas ile Tiflis valisi ky ablukaya aldrr. Ancak Mihrali daa ktndan yakalanmaz. Korkun bir takip balamtr. Mihraliyi aramak bahanesiyle Trk kylerine basknlar dzenleyen Rus askerleri, yerli ahaliye zulm etmekte onun yerini renebilmek iin insanlara ikence etmektedirler. Hele olayn ar Aleksandr tarafndan duyulmas, bask ve zulmn dahada artmasna ve bakaca insanlarnda daa kmalarna sebep olmutu. Bu arada ierideki hainlerden Keeli kynde Hac Veli, Mihralinin randa bulunduunu ihbar eder. ar, ran ahna bir name yazarak Mihralinin yakalanmasn talep eder. Bu defa ran zaptiyeleri tafandan sktrlan Mihrali, tekrar Rus tarafna geer.

Olaylarn srekli bu ekilde gelimesi ve Mihrali ve onunla birlikte hareket eden adamlarnn yakalanmasndaki zorluu gren ar, bu ekibin iinden birka kiiyi affederek muhbir olarak kullanmak ister. Bu tuzaa denlerden Mansur ve Tavankulolu Hseyin gizlice valiye gider, teslim olurlar. Serbest braklan bu hainler, Mihralinin baba evini basar, aabeyi Mehmet Aliyi ldrrler.

Olaylar bu ekilde devam edip giderken Mihrali her sktrldnda birka Rus askerini daha ldryor ve kan devam ettiriyordu. Artk yzlerce asker Mihralinin peindeydi. Osmanl Rus snrna yakn bir blgede meydana gelen iddetli bir atma sonrasnda Mihrali yaral olarak Osmanl topraklarna geer ancak bir ihbar sonucu yakalanarak Kars hapishanesine atlr. Uyandnda elleri ve ayaklar prangaya vurulmu vaziyette bulur kendisini. Yaras kapanmam, yaplmak istenen tedaviyi zehirlerler korkusu ile kabul etmiyor, durumu her geen gn daha ktye gidiyordu. Mahkum arkadalarnn getirttii otlarla tedavi olmaya alr. Bu arada mahkumlardan birisinin kars vastasyla ieriye ee, eki ve benzeri malzemeler getirirler. Mahkumlar organize eden Mihrali onlarn bir tnel kazmalarn ister. Epey bir ura sonucu tnelin sonuna gelmilerdi.Ama ne yazkki tnelin k noktas tam nbeti askerlerin bulunduu nokta idi. Son ta kaldrmadlar ve birgn hapishanede isyan kartld. Gardiyanlarla mahkumlar arasndaki arbade devam ederken prangalardan kurtulan Mihrali tnelden geerek son ta kaldrdnda nbeti tarafndan fark edilir ve askerim mdahalesi sonunda bacandan yaralanr. Kapt sng ile askeri ldrr, srnerek kardaki ahra gider otlarn arasnda saklanr. Hapirhanede isyan bastrlm ve yaplan saym sonrasnda Mihralinin kat anlalmt. Her tarafa atllar salnarak aramalara balanld. Ancak hapishanenin hemen yaknndaki ahrda saklanan Mihrali bulunamad. Gece ahrdan ald bir atla dar kan ve oracktan uzaklaan Mihrali Maral kyne gelir. Bu kyde Musa avuun evinde bir ay mddetle kalan Mihrali tm yaralar iyiletikten sonra kendisine verilen bir at, silah ve erzakla buradan ayrlr.

Bu srada 93 harbi yani 1877-78 Osmanl Rus sava balamt. Mihrali yanna toplad 120 kadar adam ile Ruslara yapmadn brakmaz Ruslar bu belal Karapapakla ba edemeyeceklerini anlaynca onu orduya hizmet art ile affederler. Mihrali Kars kumandan Hseyin Hami Paaya bir mektup yazarak Ruslara kar Osmanlnn yannda yer almak istediini ve kendisinin affedilerek Osmanl topraklarna geiine izin verilmesini ister. Bu teklif kabul edilir ve Mihrali kuvvetleri ile ldra gelir. Kendisine Binba rtbesi verilen Mihrali Artk Osmanlnn bir kumandan idi ve adamlar ile birlikte dorudan savan ierisine girmiti.
Austos aynda iyice kzan savata Mihrali ve kuvvetleri Gle blgesinde kendisinden say ve cephane ynnden ok gl olan dmanla kar karya gelir. Amansz bir mcadele balamt. Gl dman karsnda baarl olmaya azmetmi olan bu kahramanlar bir taraftangeri ekilme taktii ile dman zerine ekerken diger taraftan yan kuvvetler ile iin farknda olmayan Rus askerlerini embere alyordu. Sonuta ember kapatld ve dmann byk bir blm imha edildi. Bu savata at vurulan Mihrali elde ettii ganimetlerle Kars Kalesine dndnde burannda muhasara altnda olduunu grnce arkadan dman glerine kar saldr emri vererek kuatma altndaki kalenin kurtulmasn ve ganimetlerin gnlerdir a ve susuz olan kaledeki askerlere ulatrlmasn salad.

93 harbi Osmanly gsz ve skntl bir dneminde yakalamt. Her trl ara gere ve silahtan yoksun olan komutanlar, top arabalarn ekmek zere at veya gerekli hayvanlar bulamad zamanlarda, bu grevide o kutsal askerlerin yerine getirmelerini istiyor, amurda, yamurda ve her trl zorluklara ramen, askerlerin trnaklarn topraa gmerek bunlar yeni mevzilere tamalar salanyordu.

Muhtar Paann sonsuz gvenini kazanan Mihrali her verilen grevden baar ile dnyor , her dnnde de dmana ait mhimmat, hayvan ve eitli gda maddelerinide bereberinde getiriyordu. Yine bir defasnda Gmr Tiflis yolu zerindeki tm telgraf tellerini keser, mfrezelerini tepeler, dman aresiz ve kmldamaz hale getirir.

Bu kahramann yaptklar stanbula II.Abdulhamide kadar uzanr ve kendisine Mecidiye Nian verilir.

Mihrali daha sonra Paa.dan izin alarak ky Darvasa gider, akrabalarn ve diger karapapaklar tplayarak Osmanlya g eder. Bundan sonra Erzurum mdafasnda yer alan Mihrali bu savata ar yaralanr 12Aralk 1877 de Ahmet Muhtar Paa stanbula arlr. Bir kzak hazrlattrarak Mihraliyi de adamlar ile birlikte yanna alarak yola karlar. Mihrali ve Slalesi Sivasta kalrken Paa yoluna devam eder.

Mihrali Svasn Ula bucana bal Acyurt kyne yerleir. Onunla birlikte gelen Karapapaklarda bu civarda 40 kadar kye yerleiriler.Bunlarn buralara yerlemesine herhangi bir zorluk karlmaz, nki Padiah Mihrali ve ahvadnn diledii yere yerlemesini serbest brakmtr.

Mihrali Sivasta da bo durmaz, 40. Hamidiye svari alayn kurar. Gten oniki yl sonra Kurt smail Paa Mihralinin yanna gelir ve Badatta amansz bir ekyann olduunu, Araplar Osmanl aleyhine kkrttn syler. Mihrali bunun zerine atllarn toplar ve Kurt smail Paa ile birlikte Badata gider. Burada anlan ekyay etkisiz hale getiren ve kendisinden af dileyen bu hainleri Padiahn oluru ile affeden Mihrali ve bereberindekiler tekrar Sivasa geri dnerler.

Sivasta bir olay sonras Kangal kaymakam ile ters den Mihraliyi padiaha ikayet ederler. Padiah cevabi yazsnda O benim yularsz aslanmdr. Kimsenin ona bask ve eziyet etmesine izin vermem diyerek gelen ikayetleri geri evirir.

Fakat Sivasta ki devlet erkan Mihraliyi rahat brakmazlar. Biraz dik bal olmas onlarnda rahat hareket etmelerini engellemektedir. Bu arada Yemen syan kmtr. Sivas valisi Mihraliyi Yemene gndermek isterse de padiah tercihi Mihraliye brakr. Gitmem demeyi yiitlie sdramayan Mihrali yollara der uzun bir yolculuk sonrasnda Yemene varr duruma el koyar, ama l scaklarna fazla dayanamaz hastalanr. Bir mddet hasta yattktan sonra orackta lr. Adamlarnn byk blm telef olur birka kii ancak Sivasa geri dner.

te Mihrali Bey byle bir kahramand...Allah rahmet eylesin, ruhu ad olsun

LAVE

ilginize teekkr eder Mihrali beyin altnc gbekten torunu olarak, gurur duyduumu ifade etmek isterim.

Yalnz Mihrali beyin Darvas tan sonra u anda hala ayn ad tayan Kars ilinin Arpaay ilesinin Mks kyne yerletiini ve 93 harbinden nce kardei smail beyin olu Alay beyin kaynvalidesi tarafndan nianlyken zehirlenmesi zerine orda o hainleri ldrdkten sonra Erzuruma geldiklerini ve ordanda yine birlikte Erzincann Tercan ilesinin Elald ( Eskiad ) kynde bir Ekiyaban daha hakladn ve orda kardei smail beyden ayrlp sivas^a gittiini smail beyinde Erzurum ilinin Akale lesinin Tepsicik kyne yerletii ni ve halen torunlarnn bir ksmnn halen bu kyde ikamet ettikleri hususunuda biyografinize eklerseniz sevinirim.

Byle vatansever insanlar hatrlayp buralara tadnz iin teekkr bir bor biliyorum.
Allah (c.c ) raz olsun

bunyaminurker@hotmail.com
Bu biyografi (mihrali bey) 2499 kez okundu.

Biyografi: mihrali bey Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.