Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


mehmet kaplan kimdir ? mehmet kaplan biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
mehmet kaplan

Doum Yeri : Eskiehir Sivrihisar
Doum Tarihi : 05-03-1915
lm Tarihi: 23-02-1986
Yabanc Dili : Franszca, ngilizce, Almanca.
Uzmanlk Alan: Trk Edebiyat

AKADEMK NVANLARI
Lisans: 1939
Doktora: 1942
Doentlik: 1943
Profesrlk: 1952

GREVLER
1939-1983 stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Trk Dili ve Edebiyat Blm^nde asistan, doent ve profesr.

1958-1960 Erzurum Atatrk niversitesi rektr yardmcs, Edebiyat Fakltesi kurucu dekan

1962-1983 Yeni Trk Edebiyat Krss Bakan

1973 stanbul niversitesi senatosu yelii.

1974-1978 stanbul niversitesi Trkiyat Enstits Mdr.

1982-1983 Trk Dili ve Edebiyat Blm Bakan

1983-1986 stanbul niversitesi Trkiyat Enstits Mdr.

1983-1986 Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu Yksek Kurul yelii.

1984-1986 Marmara niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Trk Dili ve Edebiyat Blm^nde ve M. . Sosyal Bilimler Enstits^nde Trk Dili ve edebiyat bilim dallarnda lisans st eitim.

(Ayrca Kltr Bakanl, Mill Eitim Bakanl, Devlet Planlama Tekilt komisyonlarnda yelik.)

YAYIN LSTES

Akademik tezler:

Travay: Erefolu Rumi, Hayat ve Eserleri, 1937

Lisans Tezi: Emir Sultan, 1939

Doktora Tezi: Namk Kemal, Hayat ve Eserleri, 1942

Doentlik Tezi: Tevfik Fikret ve iiri, 1944

Profesrlk Tezi: iir Tahlilleri I (Akif Paa^dan Yahya Kemal^e)

Kitaplar:

A. lm Aratrmalar

1. Tevfik Fikret ve iirleri, 1946, geniletilmi bsk. 1971, 1978, son bask 1998

2. Namk Kemal, Hayat ve Eserleri, 1948

3. iir Tahlilleri I (Akif Paa^dan Yahya Kemal^e), 1954, son bask 1999

4. Tanpnar^n iir Dnyas, 1963, 1983.

5. iir Tahlilleri II (Cumhuriyet Devri Trk iiri), 1965, ilvelerle 1973, 7. bsk. 1998) son bask 1999

6. Hikye Tahlilleri, 1979, 7.bsk.1994

7. Trk Edebiyat zerinde Aratrmalar I, 1976, son bask 1999.

8. Trk Edebiyat zerinde Aratrmalar II , 1987, son bask 1999.

9. Trk Edebiyat zerinde Aratrmalar 3: Tip Tahlilleri, 1985, son bask 1996

B. Denemeler, ncelemeler, Mektuplar

1. Nesillerin Ruhu, 1967, 4. bsk. 1978, son bask 1999.

2. Byk Trkiye Ryas, 1969, 4. bsk. 1998

3. Edebiyatmzn inden, 1976, 1998,

4. Trk Milletinin Kltrel Deerleri, 1977

5. Ouz Kaan Destan, 1979

6. Kltr ve Dil, 1982, 11. bsk. 1998, son bask 1999.

C.1. Metin Neri (Bugnk Dile evirme ve nsz)

1. Ahmet Haim^den: Bize Gre, Gurebahane-i Laklakan, Frankfurt Seyahatnamesi, 1969, 1981.

2. Ziya Gkalp^tan: Trkln Esaslar, 1972.

3. Namk Kemal^den: ntibah, 1972

C.2 Metin Derlemesi ve Neri (rencileriyle birlikte)

1. Krolu Destan, (Behet Mahir Efendi^den Mehmet Akaln, Muhan Bali ile), 1973.

2. Yeni Trk Edebiyat Antolojisi I 1839-1865 (. Enginn, Birol Emil ile) 1974, 1988

Yeni Trk Edebiyat Antolojisi II 1865-1876 (. Enginn, B. Emil ile birlikte), 1978, 1993.

Yeni Trk Edebiyat Antolojisi III (A. Vefik Paa, A. Midhat, . Sami vs.) (. Enginn, B. Emil, Z. Kerman ile birlikte), 1979,

Yeni Trk Edebiyat Antolojisi IV (Ekrem, Hmid, Sezai ve Ara nesil, (. Enginn, B. Emil, Z. Kerman ile birlikte), 1982

Yeni Trk Edebiyat Antolojisi V (M. Naci, B. Fuad, A. Rasim vs. (M. Kaplan^n izinden . Enginn, B. Emil, Z. Kerman tarafndan) 1989

3. Devrin Yazarlarnn Kalemiyle Mill Mcadele ve Gazi Mustafa Kemal, II c. (. Enginn, B. Emil, N. Birinci, A. Uman^la birlikte), 1981, 1992

4. Atatrk Devri Fikir Hayat, II c., . Enginn, Z. Kerman, N. Birinci, A. Uman ile birlikte)1981, 1992.

5. Atatrk Devri Trk Edebiyat, II c., (. Enginn, Z. Kerman, N. Birinci, A. Uman ile birlikte)1982, 1992

6. Atatrk iirleri, (N. Birinci^yle birlikte), 1982, 1995

7. Cenap ahabettin^in Btn iirleri (. Enginn, B. Emil, N. Birinci, A. Uman ile birlikte) 1985.

D. Lise Ders Kitaplar:

Edebiyat Lise 1 1976, Edebiyat Lise 2 1977, Edebiyat Lise 3, 1977.

E. Ahmet Hamdi Tanpnar in

Ahmet Hamdi Tanpnar^n Btn iirleri, 1976. Yazarn kitap halinde olan, sreli yaynlarda yaynlanan ve evrakndan kalan iirlerini bir araya getirdi.

XIX. Asr Trk Edebiyat Tarihi, Be ehir, Huzur, Mahur Beste, Sahnenin Dndakiler, Saatleri Ayarlama Enstits gibi kitaplarn Tanpnar^n lmnden sonraki basklarna n ayak oldu ve nsz yazd.

Edebiyat zerine Makaleler (Haz: Z. Kerman), Yaadm Gibi (Haz: B. Emil), Ahmet Hamdi Tanpnar^n Mektuplar (Haz: Z. Kerman) kitaplarna nsz yazd.

lmnden Sonra

1. ^dan Semeler, 2 c., Haz. nci Enginn, Zeynep Kerman, 1988.

2. li^ye Mektuplar (Haz: nci Enginn-Zeynep Kerman), 1992.

3. Sevgi ve lim (Haz. Ezel Erverdi), 2002.

Not: ^n 1939-1986 tarihlerinde yazd 1517 deneme- makaleden bir ksm yukarda ad geen kitaplara girmi, onlarn bir ksm ve 124 tercmesi, 22 iiri yaynlarda kalmtr. ^n bibliyografyas:

1. ^a Armaan, . Enginn, Z. Kerman, 1984,

2. Hayat ve Eserleri, Z. Kerman, nci Enginn, 2000, (^n hatralaryla birlikte) kitaplarnda yaynlanmtr.

Bu web sayfasna ^n kitaplarn nereden yaynevlerinin adlar koyulmamtr. Resm ve zel eitli yaynevleri ^n kitaplarn basmtr. 1976^dan sonra kitaplarnn ou Dergh Yaynevi tarafndan baslmtr.

DERSLER

Lisans: Yeni Trk edebiyat tarihi, devirler ve nesiller, metin tahlilleri (iir, roman, hikye), Trk tenkit tarihi, stilistik, kltr tarihi alanlarnda eitli dersler.

Lisans st: Henz o yllarda Trkiye^de fazla duyulmam Rus formalistleri (Todorov tarafndan Thorie de la littrature. Textes des formalistes russes adyla evrilmi kitaptan hareketle), Amerikan Yeni Tenkitileri (Wellek ve Warren^in La Thorie Littraire kitabndan hareketle) ve ayn metne (L^Etranger d^Albert Camus) deiik bak alardan bakan Brian T. Fithch^in metodlarn tantma ve onlar Trk edebiyat metinlerine uygulama.

YNETT TEZLER

Lisans tezleri: stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesinde alt 1939-1982 tarihleri arasnda saysz lisans tezi idare etmitir.

Doktora Tezleri:

Yeni Trk Edebiyatnn eitli Meseleleri:

Orhan Okay, Beir Fuad, 1963.

Birol Emil, Mizanc Murad Bey Hayat ve Eserleri, 1967.

Gler Gven, Sami Paazade Sezai ve Eserleri, 1970.

Bilge Ercilsun, Servet-i Fnun�da Edeb Tenkit, 1979.

mer Faruk Huyugzel, Hseyin Cahit Yaln�n Hayat Hikye ve Romanlar zerinde Bir Aratrma, 1981.

Necat Birinci, Menemenlizade Mehmet Tahir Hayat ve Eserleri, 1981.

Abdullah Uman, Rza Tevfik�in iirleri ve Edeb Makaleleri zerinde Bir Aratrma, 1982.

evket Toker, Hseyin Rahmi Grpnar^n Romanlarnda Alafranga Tipler, 1983.

Sema Uurcan, Trk Romannda alan Kadn Tipleri (Tanzimat^tan Cumhuriyete Kadar), 1983.

Rza Filizok, Ziya Gkalp�n Edeb Eserlerinde Halk Edebiyat Tesiri zerine Bir Aratrma.

Mukayeseli Edebiyat:

nci Enginn, Tanzimat Devrinde Shakespeare Tercmeleri ve Tesiri, 1968.

Zeynep Kerman, 1862-1910 yllar arasnda Victor Hugo�dan Trkeye Yaplan Tercmeler zerinde Bir Aratrma, 1974.

Halk Edebiyat

Muhan Bali, Ercili Emrah ile Selvihan Hikyesi Varyantlarn Tespiti ve Halk Hikyecilii Bakmndan nemi, 1966.

Bilge Seyidolu, Erzurum Halk Masallar zerinde Aratrmalar, 1972.

Fikret Trkmen, Ak Garip Hikyesi zerinde Mukayeseli Bir Aratrma, 1973.

Saim Sakaolu, Gmhane Masallar, 1973.

Umay Gnay, Elaz Masallar, 1973.

Toplam olarak Yeni Trk edebiyat alannda 11, Mukayeseli edebiyat alannda 3, Trk Halk edebiyat alannda 5 tez olmak zere 19 tez meydana getirmitir.

Doentlik Tezleri:

Orhan Okay, Bat Medeniyeti Karsnda Ahmet Midhat Efendi

nci Enginn, Halide Edib^te Dou Bat Medeniyeti

Birol Emil, Reat Nuri Gntekin^in ahslar Dnyas

Zeynep Kerman, Halit Ziya Uaklgil^de Bat Yaayyla lgili Unsurlar


Hakknda

^a Armaan, 1984, (Emeklilii mnasebetiyle rencileri tarafndan), Dergh Yaynlar.

ldkten sonra:

Trk Edebiyat dergisi

Boazii dergisi Hatra Says kardlar.

in, 1988, (Trk Kltrn Aratrma Enstits)
Bu biyografi (mehmet kaplan) 5577 kez okundu.

Biyografi: mehmet kaplan Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.