Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


mehmet gen kimdir ? mehmet gen biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
mehmet gen

1934 ylnda Arhavide dodu.Ailesinin yedinci ocuu olarak dnyaya geldi.Mlkiye mezunu olan Gen,istanbul niversitesi ktisat Fakltesinde Prof.Dr.mer Ltfi Barkann asistan olarak akademik hayata balad.Sanayi Devriminin Osmanl Sanayiine Etkisi adl doktora tezini hazrlad.1966 ylnda aratrmalarn detaylandrmak iin Babakanlk Arivinde almaya balad.

ESERLER
Uzun almalar sonucunda Osmanl Maliyesinde Malikane Sistemi (1975) ve ve 18.Yzylda Osmanl Mali Verilerinin ktisadi Faaliyetlerinin Olarak Kullanlabilirlii (1981), Osmanl Dnya Grnn lkeleri, Devlet ve Ekonomi adl nemli makalelerini Osmanl mparatorluunda Devlet ve Ekonomi tken Yaynlar stanbul-2000

HAKKINDA YAZILANLAR

Aydn Doan Vakf zel dl Prof.Dr. e verildi

Aydn Doan Vakf tarafndan her yl kurucusu adna dzenlenen Aydn Doan dlleri'nin beincisi, tarih dalnda Prof. Dr. lber Ortayl'ya verildi. Prof. Dr.Nurhan Atasoy'un bakanlnda Do. Dr. Ali Akyldz, Prof.Dr. Mahir Aydn, Murat Bardak, Dr. Filiz aman, Doan Hzlan, Orhan Kololu, Dr. Nazan ler, Prof. Dr. Mete Tunay'dan oluan Seiciler Kurulu, 28 ubat'ta yapt toplantda 35 bavuruyu deerlendirdi.

Seiciler Kurulu ayrca 'in 'Osmanl mparatorluu'nda Devlet ve Ekonomi' adl yaptn da, titiz ve zgn bir almann rn olarak vgye deer buldu ve kendisine 'zel dl' verilmesini kararlatrd.dl Treni Hrriyet Medya Towers'da Nisan aynda yaplacak.

YORUM YORUM YORUM

UTESAV'n paneli byk ilgi grd
"Osmanl, insanlk birikiminin son
byk sentezidir"


ktisat Tarihisi , Prof. Dr. Ahmet Davutolu ve Prof Dr. Ahmet Tabakolu'nun konumac olarak katld paneli Dr. Cokun akr ynetti. Her kesimden byk bir katlmn gerekletii panelde Osmanl medeniyeti ekonomik, sosyal ve siyas adan ele alnd.

Uluslar aras Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Aratrmalar Vakf UTESAV, 15 Mays 2001 Sal gn MSAD Konferans Salonunda, "Osmanl'da Devlet, Toplum ve Ekonomi" konulu bir panel dzenledi.
ktisat Tarihisi , Prof. Dr. Ahmet Davutolu ve Prof Dr. Ahmet Tabakolu'nun konumac olarak katld paneli Dr. Cokun akr ynetti. Her kesimden byk bir katlmn gerekletii panelde Osmanl medeniyeti ekonomik, sosyal ve siyas adan ele alnd.

"BR EY KIMILDIYOR"
ktisat tarihisi ve nl mtefekkir , irticalen yapt konumada talyan filozofu Covanni Papini'nin "Byklerle Konumalar" isimli mizah eserinden bir misal aktararak unlar syledi: "Papini, Einstein'la yapt bir konumada diyor ki, rlativite, evren, fizik teoriler falan...ben bunlardan bir ey anlamyorum. Siz en byk fizik alimi olarak evren hakknda herkesin anlayabilecei ekilde ok ksa olarak btn bunlar ifade eder misiniz? Einstein da derin derin dnyor ve sana ok ksa, ok zet olarak ancak unu syleyebilirim diyor: "Bir ey kmldyor!..Btn fizik olaylar tek bir cmlecikle ancak byle zetleyebilirim!" diyor. Tabii ki, bizim byle bir yetkinliimiz yoktur. Fakat, Einstein'in fizik iin yapt bu tanm biz de Osmanl iin yapabiliriz: Evet, bir ey kmldyor!..Konumam bu dnce zerinde younlatrmak istiyorum."
Osmanl devletinin, mirass olduumuz gemiimiz olduunu ve bunun artk bizim iin de yabanclatn, tekrar edilmesinin mmkn olmadn ifade eden , yle dedi: "Osmanl'nn tecrbelerinden btn insanlk yararlanyor. Tabii biz de yararlanabiliriz. Tarihimizin en nemli dnemlerini tekil ettii iin onu sayg ile, ihtiramla anmak durumundayz."

OSMANLILARIN NE ZELLKELR VARDI?
"Osmanllarn ne zellikleri vard diye dndmz zaman, tabii ki ortaya kacak bir ok soru vardr. Osmanl'y bir kere dnya tarihindeki yerine koyabilmek gerekir. Bu fazla yaplmad. Yaplmyor. Osmanl'y kendinden nce gelenler, ada olanlar ve mmknse sonrakilerle karlatrmal olarak ele almak gerekir. Osmanl devleti tarihin ok nemli bir devrinde ortaya kmtr. 1300 ve 1900 yllar insanln tarihinde bildiimiz kadaryla 10 bin yldan beri en byk kkl deimelerin olduu bir dnemdir. Byle bir nemli dnemde yaamtr Osmanllar. Ve byle bir dnemde ortaya kmalarna ramen, tarihin en uzun yaayan siyas yaplarndan birini oluturmulardr. Osmanl'dan nce gelen Mslman Trk Devletleri, blgedeki devletlerle mukayese ettiimiz zaman bir kere uzun yaama bakmndan rekor denebilecek bir konumdadr Osmanl devleti. Osmanllardan daha uzun yaayan devlet ise bilindii gibi Bizans'tr. Fakat Bizans'n yaad dnem M.S. 5. yzyl ve 15. yzyl aras bir dnemdir ve bu dnem, Osmanlnn doduktan sonraki son 6, 7. yzyln tand lde byk kkl deimelerin olmad bir dnemdir. Yani iktisat gzyle Bizans, ziraat toplumu iinde dodu ve ld. Doduu zamanla, ld zaman ok nemli teknolojik, kkl deimeler olmad. Onun iin Bizans'n bin yllk hayatn, Osmanllarn yaanan deimelerin younluu bakmndan 100-200 yla indirmemiz mmkn.

Osmanl, soyumuzun ve dinimizin devletleri ile baka devletler arasnda en ok eitlilii bnyesinde barndran bir siyas yap olma zelliini tayor. Irk, din, dil, mezhep bakmndan bylesine ok sesli bir senfoni idare etmek durumunda kalan baka devlet yok yeryznde. Bunu ok byk bir baaryla yaptlar. dare ettikleri arasnda byk ounluk Hristiyanlard. Hristiyanlarn, Avrupa'nn 1300'lerde balayan btn dnyaya hkim olma eilimi karsnda, 1900 yllarna kadar Osmanl hkimiyetini tanm olmalar anlalmas zor fenomenlerden biridir. Yani Hristiyanlarn btn dnyaya hkim olduu bir ada, 1860'den 70'lere kadar Osmanl, Hristiyan ounluu yneten devlet olmutur."

DEOLOJK MOTVASYON
Osmanly bu kadar baarl ve uzun mrl klan amiller zerinde duran iktisat tarihisi ve dnr , daha sonra unlar syledi:"Bunun bir ok unsuru vardr. Fakat bence en nemli nokta ise gnmzn tabiiyle sylersek "ideolojik motivasyonu" ok yksekti. Yani belli bir inanc youn bir ekilde yaayan bir elit tarafndan ynetiliyordu. Bu elitin ideolojik aidiyeti tabii ki Mslman'd. Fakat Mslmanlar idare etmek zere kurulmu deildi. Osmanl elitinin esas motivasyonu, Mslmanlarn ynettii bir dnya devleti olmakt.

Bu elitin nemli bir zellii yksek derecede btnlemi bir yap iinde bulunmasyd. Paral deildi. Belgrat'tan Badat'a, Kafkaslardan Afrika'ya kadar birka milyon kilometre kareye ayn tip motivasyon, ayn tip formasyon hkimdi. Bu elitin en nemli zelliklerinden biri melitokratik bir elit olmasyd. Osmanl melitokrasisi (liyakate gre kiiye ykselme imkan salayan dil yap) Osmanl baarsnn bel kemii idi. Bu melitokratik yapy en gzel ekilde, "Emaneti ehline veriniz!" yeti ifade etmektedir. te Osmanllar bu dsturu hayata geirmek iin bir elit (sekinler) oluturmulardr. Bu elitin melitokratik nitelii Osmanl devletinin tarih sahnesinden ekildii 1900 yllarna kadar devam etmitir. Bu sistem belki 16. ve 17. yzyllarda zirvedeydi. Monografik almalarmz yok ama melitokratik nitelik, bu elitin en nemli vasfyd. Zekya, almaya, iradeye ve baarya gre ykselme imkn veren bir sistemdi."

Tanelin konusunun ekonomi ile de ilikili olduuna iaret eden , bu konuda da unlar syledi:
"Osmanllar ekonomiye nasl bakyorlard? Ekonomi denilince ne anlyorlard? Osmanllar ekonomik kaynaklar, retim faktrlerini, yani emei, sermayeyi ve tabiat kontrol altnda bulundurmak istiyordu. Devlet, melitokratik elite bu faktrlerin kontroln elinizden karmaynz talimatn amaz ekilde vermiti. Yani devlet ekonomiyi bizzat ynetmiyor, iinde bulunmuyor fakat faktrleri kontrol ediyordu. Bu faktrlerin mlkiyetini, fertler arasnda dalmn ve piyasadaki tedavln kontrol etmeye alyordu. Fakat bu faktrleri kombine ederek, iktisad faaliyete devlet girmiyordu. ktisad Devlet Teekkl dediimiz birimlerin benzerleri 18. yzyldan sonra Osmanl'da teekkl etmiti. Fakat bunlar hep pazar iinde tutmaya almlardr. Pazar hibir zaman devreden karmamlardr. Ekonominin iletilmesini sivil topluma brakmlard. Sadece ekonomik faktrleri kontrol ediyorlar ve denetliyorlard."

DEVLET- EBED MDDET ANLAYII
Gen, daha sonra yle dedi, "Osmanl devleti, pazar devreden karacak derecede pazara hibir zaman mdahale etmemitir. Osmanl nasl ki, idar yapda liyakate riayet eden melitokratik bir elit oluturdu ise, ekonomideki kymetlerin hareketini de buna baladlar.

Melitokratik elit, zekas, kabiliyeti, alkanl lsnde fonksiyonlarn grd srece iktisad kymetlerden faydalanyordu. Bu fonksiyon bittii zaman devletin elindeki iktisad imknlar yeni kabiliyetlere transfer ediliyordu. Bunun iin, tannm talyan ekonomist ve sosyologu Pareton, "Tarih ve medeniyetler, elitlerin mezarldr!" der.
Osmanllar, elitin srekli sirklasyonunu salayarak, hibir zaman zlmeyecek bir sistemi ina etmi olduklarn dnyorlard. Bunun iin de, kurduklar devlete "devlet-i liye-i ebet mddet!"(Ebediyete kadar srecek ulu devlet) adn verdiler. Tabii "hibir zaman zlmez, dalmaz, yklmaz" fikrinde yanldlar. Fakat bu yanlg, tarihte benzeri grlmeyen bir byk deprem diyebileceimiz deimenin, Osmanl zerindeki yanks olarak dnlebilir."

GELENEKLK VE ADALET
Panelde ikinci olarak sz alan Marmara niversitesi ..B. Fakltesi retim yesi Prof. Dr. Ahmet Tabakolu ise konumasn zellikle "gelenekilik ve dalet" zerinde younlatrd. Osmanl sisteminin iki nemli zelliinin gelenek ve adalet olduunu belirten Ahmet Tabakolu, zetle yle dedi: "Kaba izgileriyle Osmanl, insanolunun var olduu gnden beri var olan gelenekleri srdren, onlar en mkemmele ulatrmaya abalayan bir sistem oluturmutur. Dolaysyla onun bykl ve kalcl buradan kaynaklanyor.

Hadiseyi "Osmanl" diye zikretmek istemiyorum. nk, olay bin yllk Trkiye tarihidir. Bu medeniyet rma Osmanllarla snrl olmayp, Trklerin Anadolu'da gerekletirmi olduklar ve 1000 yllarndan, ierisinde
bulunduumuz zamana kadar akp gelen bir sistem, tarih anlay ve uygulamasdr."

NZAM- KADM DNEM
Bu sistemin iki ana unsura ayrldna iaret eden Prof. Dr. Ahmet Tabakolu, daha sonra yle dedi: "Birincisi klasik dnem, ikincisi yenileme dnemi. u anda yenileme dnemi ierisindeyiz. Klasik dnem 11. yzyldan 19. yzyla kadar geen dnemdir. Yani 800 yllk uzun bir dnem. Eski ifadeyle Nizam-i Kadim Dnemi. Dolaysyla bu dnem, Seluklular' da iine alyor. Seluklular, Nizam-i Kadim Dneminin hazrlayclardr. Nizam-i Kadim Dnemi de kendi iinde 3 blme ayrlabilir.
inde bulunduumuz Yenileme Dnemi, yani 19. ve 20. yzyllar, bazlarna gre Trkiye tarihinde "Kayp Yzyllardr." Yenileme eilimi balam fakat bir trl arzulanan yenileme gerekletirilememitir. Her i bana gelen, tarihi kendisiyle balatma anlamnda bir yenilemeden tarafa tavr taknmtr."

Nizam-i Kadim denilen klasik Osmanl dneminde devletin, bireyi, toplum ve ekonomiyi nasl organize ettii zerinde duran Tabakolu, yle devam etti: "Osmanl sistemi kk mlkiyete, kk iletmeye, kk retime dayal bir sistemdi. Byk mlkiyet anlay yoktu. Tabii ki bu sistem Osmanl'nn kendi kendine bulduu bir uygulama deildi; tamamen slm'dan kaynaklanan bir sistemdi. slmiyet'in kk mlkiyet, kk retim anlaynn asrlar boyu sistemletirilmesiyle oluturulan bir durumdu. nk Osmanl birey zgrlne nem verir. Byk mlkiyet ise birey zgrln daraltan bir uygulamadr. Osmanl tarihi boyunca, daha ncesinden, slm tarihinden balayarak, byk mlkiyetlerin ortaya kmadn ya da kmasnn istenmediini; dolaysyla Bat tarihini belirleyen toprak aristokrasisinin ve sanayi burjuvazisinin Osmanl'da olumadn syleyebiliriz."

Osmanl'da retimi devletin deil, halkn yaptn belirten Prof. Dr. Ahmet Tabakolu, konumasn yle srdrd: "Devletin grevi retim aralarnn mlkiyeti ve denetimdir. En nemli retim arac topraktr ve toprak devlet mlkiyeti altndadr. Ancak bu "devlet mlkiyetini" tamamen soyut anlamda dnmek gerekir. Yani topra satamazsnz, topra kiralayamazsnz, topra birine balayamazsnz. Optimum byklk tespit edilir ve ylece sonuna kadar devam eder. letmeler, hem tarmsal anlamda, hem tmar sistemi ierisinde, hem de snai iletmeler, esnaf ve loncalar diyebiliriz, hepsi de kk iletmelerdir. Sistemde byk iletmelere yer yoktur. Belki Tersane sanayi gibi byk iletmelerden bahsedilebilir ama bunlar tamamen kk esnafn koordine edildii organize sanayi blgeleri eklindedir. Yani devlet, kk iletmeleri bir araya getirerek, byk retimi gerekletirme yoluna gitmitir. Mukataa sistemi, devlet mlkiyeti altnda fakat zel teebbs tarafndan iletilen bir nevi Kamu ktisad Teekklleri gibidir."

OSMANLIYI KALICI KILAN NEYD?
Panelin son konumacs Beykent niversitesi ..B. Fakltesi retim yesi Prof. Dr. Ahmet Davutolu unlar syledi, "Arnold Toybee'nin, Osmanl ile ilgili sorduu temel bir soru vardr. slm tarihini sistematik olarak en iyi ekilde yorumlayan bn-i Haldun'un, "Bedevilerin kurduu bir devletin ancak 3 nesil yaayabilecei" eklindeki tespitini aktaran Toynbee, bunun tek bir istisnas vardr der, hareketli bir gebe topluluun kurduu bir devlet olan Osmanl, 3 nesilden ok daha uzun yaamtr. Bunun sebebini sorar Toynbee? Ve cevabnda der ki, Trkler Asya ilerinden kopup Anadolu'ya gelirken hayvanlar ok iyi terbiye etmeye yarayan bir usul gelitirdiler. Daha sonra Anadolu ve Rumeli'de kendilerinden ok farkl insan topluluklaryla karlatklarnda ise onlar da ok iyi terbiye edebildiler. Toynbee, Osmanl'nn baarsn bir anlamda yerleik ahaliden gl bir brokratik elit karabilmesine balar."
Prof. Dr. Ahmet Davutolu, "Osmanly srekli ve kalc klan neydi?" sorusunu ise yle cevaplandrd: "Batl tarihiler bir ok farkl tarihi deiik yerlere yerletirirken byk skntlar ekmezken, Osmanl'yla ilgili bir tavr aldklarnda ya byk bir elikiye, ya byk bir istisnaya ya da bir gz ard etme tavrna yneliyorlar. Osmanl'ya ynelik 4 ayr tavr grmekteyiz. Biri yine Toynbee'de somutlaan, Osmanl'y istisnai bir vaka olarak grme tavr. Toynbee, anlamakta glk ektiimiz bir tarihi yorum yapar ve yle der, "medeniyetlerin bir ksm gelimeye msait medeniyetlerdir, bir ksm ise daha gelimeden dk yapm medeniyetlerdir, bir ksm da bir ey bulup, o bulduu ey etrafnda kendi kendini dondurmu, mahkm etmi medeniyetlerdir" ve maalesef Osmanl'y da bu kategoriye koyar. ktisat tarihi asndan da bizi ilgilendiren bir yn vardr bunun. Demeye alt ey udur, Osmanl insanlk tarihinin baarl ancak istisnai bir olgusudur ve kendi bulduu zel bir yntemi uygulayarak kendisini mahkm etmitir. Bu kendi kendini mahkm eden medeniyetler de, ikiye ayrlr. Bir ksm tabii artlar dolaysyla kendi kendini mahkm etmitir: Eskimolar medeniyeti ve gebeler gibi. kinci grupta ise tabii artlara gre deil de, insanlarn meydan okumasna cevap olarak bir tarz oluturan ve o tarza sadk kalarak, kendini donduran medeniyetler vardr. Buna rnek olarak da, eski sparta'y ve Osmanl'y gsterir.

Bu tanmlamalara baktmzda, Osmanl'nn bu llerle kyaslanacak bir yannn olmadn grrz. nk Osmanllar, Eskimolar gibi metruk bir alanda skp kalm bir devlet deil. nsanln temel aknn cereyan ettii corafyada ortaya km bir devlettir. Peki niye Osmanl'y byle istisnai gstermek gerei duyulmutur? nk, eer Osmanl'y istisna gstermezseniz, insanlk tarihinin akn Bat eksenli olarak kurma ansnz yoktur. Bat medeniyetinden balayan, tekrar Bat'da biten ve Bat'da bitecek olan bir medeniyet tarihini, bir iktisat tarihini, bir siyaset tarihini, Osmanl'y istisna gstermek iin kurmak gtr.

Osmanl iin yaplan ikinci bir yorum ise Osmanl'nn, Bizans'n sradan bir devam gibi gsterilmek istenmesidir. Yani nasl olsa Bizans, Batnn bir parasdr. Osmanl da, Bizans'n devam olursa, Bat eksenli bir tarih iin problem tekil etmez, diye dnlmektedir. nk bu manta gre Osmanl, sadece Bizans'tan aldklarn gelitirip, mkemmelletirerek, aktarmtr. Nihayet, iyi de olsa, Bizans'n bir kopyasdr. Bu manta gre Osmanl, Bizans'n kenarlarna gelen birka yz adrdan oluan bir airettir ve zamanla Bizans'a eklemlenerek tarih sahnesinde kendine yer bulur.

nc bir yorum da, Osmanl'nn zellikle iktisat tarihi asndan, ancak Batya, Avrupa'ya eklemlendii lde aratrlmaya deer grlen bir medeniyet olduu fikridir. Ksmen insafl bir yaklam olmakla birlikte, Osmanl'y kendi yaps iinde deerlendirebilen bir yaklam deildir. Drdnc yaklam ise Osmanl'y tamamen insanlk tarihinin dna iten bir yaklamdr. Bu yaklam, Bat eksenli insanlk tarihini kurarken, Trkleri barbar, Osmanllar da, Bat ile Dou arasnda duvar ren engelleyici bir unsur olarak grr. Bu grn savunucularna gre, Osmanl o kadar suludur ki, Bat, Osmanl yznden Dou'nun erdemini bulamad iin materyalist olmak durumunda kalmtr!"

OSMANLI, "KADM"N SON TEMSLCS
nsanlk tarihinin ana damarlarndan birini oluturan Osmanl gibi li bir medeniyete, Batnn kastl olarak getirdii bu arpk yorumlarn kabul edilemez olduuna dikkat eken Prof. Dr. Ahmet Davutolu, szlerine yle devam etti:
"Btn bu haksz yaklamlarn temelinde u problem vardr: Eer bir medeniyet hkimse, aslnda btn tarihi kendisine akan bir nehir gibi tahayyl eder. Bat tarihiler de btn tarihi kendilerine doru akan bir nehir gibi tahayyl ettiklerinden, Osmanl bu nehre ters aknt iinde olan baka bir nehir olarak onlara gre ereti durmaktadr.
Peki biz Osmanl'nn uzun dnem yaamasn nasl yorumlayabiliriz? nsanlk tarihi iindeki yerini nasl konumlandrabiliriz? Eer 600 yllk Osmanl'nn gerekten bir baars varsa, Osmanl "kadim"in son temsilcisidir. Osmanl, insanlk birikiminin, modernite ncesinin btn unsurlarn kendi bnyesinde barndran son byk sentezdir. Ve hatta Osmanl olmasayd ve smrgecilik Osmanl olmadan yaansayd, belki de "kadim"e, insanln gemi tarihine ait bir ok birikimi bizim tanma ansmz bile olmayacakt.
Buradan kast ettiim ey,. Osmanl kurulduu zaman, yani 13. ve 14. yzylda 8 medeniyet havzasndan bahsedebiliriz. Astek ve nka medeniyetlerini yani Afro-Avrasya ana ktasnn dndaki, Amerika'daki medeniyetleri bir istisna olarak, bu etkileimin dnda kabul edersek; onlar yine var olduunu bilerek bu 8 tasnif zerinde durabiliriz. Birincisi en doudaki in medeniyet havzas. Kendi iinde entegre bir ekonomik hayat vardr. Kendi iinde kltrel bir hayat ve siyas yaplanmas vardr. kincisi Hint havzasdr. kisinin de etkileimi iinde olan Hindi-in havzasdr. Drdncs ran-Mezopotamya ekseninde teekkl eden ve en kadim kltrlerin iinde bulunduu havza. Beincisi step havzas. in'le, btn bunlar birletiren ve Orta Asya zerinden seyreden havza. Altncs, Msr kltr havzas ki, Kzl Deniz etrafnda ve Msr-Nil nehri etrafnda oluan havzadr. Bunlar ayn zamanda otantik, eski, kkl medeniyetlerin ortaya kt havzalardr. Yedincisi, Dou Akdeniz ve Roma havzasdr. Sekizincisi de, Bat Avrupa havzasdr. Bunlarn iinde dierleriyle en az etkileneni, dierleriyle en az ticaret yapan, en az kltrel ilikide bulunan Bat Avrupa'dr.
Osmanl penceresinden bakldnda, gerek kuruluu ve gerekse yaylmas asndan hemen hemen btn bu 8 havzayla temas halindedir. Asya'dan, yani pek Yolundan kan bir insan topluluu, drdnc havzaya girer. ran'da olgunlaan bir birikim temin eder, ki bu Seluklu dnemidir. Onu Anadolu'ya aktarr, yedinci havzaya, Roma havzasna. Sonra da devletini kurar. Beinci, altnc havzay tmyle kontrol altna alr. in'le ve Hint'le temasa geer. Bat ile ise srekli yzleme iindedir. Dolaysyla, Osmanl'nn nerede ise temas halinde olmad-eer nka ve Astekslerle temasa gememilerse? Bu konuda hi bir tarih almas yaplmamtr. Yaplrsa belki orada da ciddi neticeler ortaya kacaktr- Osmanl'nn temasta bulunmad ve kendisinden bir ey almad/kendisine bir ey vermedii herhangi bir insan topluluu yoktur.
Buna bir rnek olsun diye unu belirtebiliriz ki, Makyavel'in tarih referanslarna baktmzda sadece Roma ve Kilise ile snrldr. Referanslar arasnda Yunan bile yoktur. Ama bizim tarihimiz Knalzde'nin tarih referanslar arasnda Efltun vardr, Aristo vardr, ran gelenei vardr. Btn geleneklere atf vardr. Osmanl 16.yzylda aynen imdi Batllarn dnd gibi-biraz farkl bir ekilde-btn tarihin kendisinde birletiine ve btn iktisad birikimlerin kendisinde kemale erdiine; en kemal siyas yaplarn kendisinde teekkl ettiine inanr ve "devlet-i ebet mddet"i "kadim"le birletirir. nk, gemie ne kadar dnk ve derin olursanz, gelecekle ilgili o kadar iddial olabilirsiniz.
Bir kyasla ortaya koymak gerekirse Bat, gemie dnk olarak tarihini Bat eksenli kurduu iin, gelecee dnk olarak da, "tarihin sonu" tezini retme tekelini de kendinde grmektedir.
Osmanl'nn "kadim" ile kast ettii, balangc bilinmeyen o eski, kkl birikimle, devlet-i ebet mddet arasndaki irtibat kurabilmi olmasdr."

Son olarak, Osmanl'nn iktisada bak zerinde duran Prof. Dr. Ahmet Davutolu, unlar syledi: "Kadim kltrlerin tmnde olduu gibi, slm medeniyetinde, daha da zel olarak Osmanl'da iktisadn batan belirleyici bir konumu yoktur. ktisat belirleyen, ynlendiren, ekillendiren temel unsur deildir. ktisat, var olu bilincine dayal bir bilginin rettii bir ahlkn ekillendirdii hukukun iinde oluan bir siyasetin tabii ve zarur bir sonucudur. Yani bir ema iinde hadiseye bakarsak, bir varlk bilinci, bir bilgi bilincini oluturur. Bilgi bilinci, bir ahlk ortaya kartr. Ahlk bir hukuk ortaya koyar. Hukuk bir siyaset gelitirir. iktisat bu siyaset tarafndan belirlenir."
Bu biyografi (mehmet gen) 2613 kez okundu.

Biyografi: mehmet gen Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.