Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


mehmet bayrakdar kimdir ? mehmet bayrakdar biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
mehmet bayrakdar

Prof. Dr. Mehmet BAYRAKTAR
Ankara niversitesi lahiyat Fakltesi
Felsefe ve Din Bilimleri Blm slam Felsefesi Ana Bilim Dal

Email: bayraktarm@yahoo.com

Doum Yeri ve Tarihi: Konya 1952
Lisans: 1973
Yksek Lisans:
Doktora: 1979
Yardmc Doent: 1982
Doent: 1985
Profesor: 1991
Medeni Durum: Evli
Bildii Yabanc Diller: Arapa, Franszca, ngilizce, Farsa, Latince, spanyolca, talyanca, Malayca, Klasik Yunanca, Japonca

Uzmanlk Alanlar

Yurtii Grevler:
slam Felsefesi Anabilim Dal Bakanl,
Din leri Yksek Kurulu yelii.

Yurtd Grevler:

1986-1987 yllarnda ngiltere Londra niversitesinde,
1988-1989 ABD Georgetown niversitesinde,
1990-1993 yllar arasnda Malezya Uluslararas slm Enstitsnde,
1999-2000 yllar arasnda talya Roma Gregoriana niversitesinde,
2000-2001 yllar arasnda ise Japonya Kyoto niversitesinde, misafir retim yelikleri

Kulland Burslar:

Ald dller:

ye Olduu Bilimsel ve Mesleki Kurulular:
Trk Felsefe Dernei,
slm Felsefecileri Dernei ,
Trk Kltr Aratrma Enstits yelii

Editr veya Yayn Kurulu yelikleri:
slami Aratrmalar Dergisi

Yurt i ve Yurt Dnda Yrtt veya Yrtmekte Olduu Projeler:

Verdii Lisans Dersleri:
LA214 - slam Felsefesi Tarihi
LA318 - slam Bilim Tarihi
LA436 - Mukayeseli slam ve Bat Dncesi Tarihi
L320 - slam Bilim Tarihi

Verdii Yksek Lisans Dersleri:
1.Trk Dnce Tarihi
2.Allahn Bilgisi
3.Meailerde Zihin Felsefesi
4.Felsefi Metinler
5.Evrenin Kdemi Meselesi

Verdii Doktora Dersleri:
1.Meailerde Nedensellik
2.Gazalinin Nedensellik Tenkidi
3.Felsefi Metinler
4.Meailerde Zorunlu ve mkan Kavramlar

Katld Yurt i ve Yurt D Bilimsel Toplantlar:

SEMPOZYUMLAR
Ulusraras bn Sina Sempozyumu, Ank. 1985
Uluslararas bn Rd Sempozyumu, st. 1997
Uluslararas Farabi Sempozyumu, Ank.2004
1.2.3. Kuaran Sempozyumlar, Ank. 1993, 94, 95
Din uralar, st. 2001- Ank.2004
Uluslararas Diyarbakr Sempozyumu, Diyarbakr, 2004

Yaymlanan almalar:
a) KTAP

1.Du Coeur Toi, Paris, 1979
2.slmda Bilim ve Teknoloji Tarihi, TDV Yay., Ankara, 1985; (2. Bask: Rehber Yay., Ankara, 1992).
3.slm Felsefesine Giri, AF Yay., Ankara, 1985; (2. Bask: TDV Yay., Ankara, 1987).
4.slmda Evrimci Yaratl Teorisi, Insan Yay., Istanbul, 1987; (2. Bask: Islamiyat Yay., Ankara, 2002).
5.slm Ibadet Fenomenolojisi, Aka Yay., Ankara, 1987.
6.Kayserili Dvd, Kltr Ve Turizm Bak. Yay., Ankara, 1989.
7.Tasavvuf ve Modern Bilim, Seha Yay., Istanbul, 1989.
8.La Philosophie Mystique chez Dawud de Kayseri, Kltr Bakanl Yay., Ankara, 1990.
9.Yunus Emre Ve Ak Felsefesi, Trkiye I Bankas Yay., Ankara, 1991.
10.Bitlisli Idris, Kltr Bakanl Yay., Ankara,1991.
11.slm Ve Ekoloji, DB Yay., Ankara, 1992.
12.slmda Dnce zgrl, Trk Demokrasi Vakf, Ankara, 1995.
13. slm Gerei Kitab zerine, Fecr Yay., Ankara 1995.
14.Din Felsefesine Giri, Fecr Yay., Ankara, 1997.
15.slm Dnce Tarihi, Anadolu niv. Akretim Fakltesi Yay., Eskiehir, 1999.

Telif Eserler
1.Ts, Nasirddin, Devlet Finans zerine Dnceler, Ankara, 1988.
2.Frb, Teknik Geometri, Kltr Bakanl Yay., Ankara, 1989.
3.Garaudy, Roger, Yaayan slm, Pnar Yay., stanbul, 1995.
4.Dvud el-Kayser, er-Resil, (tahkik ve neir), Kayseri Bykehir Belediyesi Kltr Yaynlar, Kayseri, 1997.

b) MAKALELER
1. Yeni Felsefe ve Yeni Felsefeciler, AF Dergisi, Cilt: XXIV, Ankara, 1981.

2. bnal Arabde Varln Birliinin Onto-Lenguistik Analizi, A..lhiyat Fak. Dergisi, Cilt: XXV, 1981.
3. Fuzliye Gre Ilim ve Allah Bilmek, Diyanet Dergisi, Cilt: XIX, Ankara, 1983.
4. Ibn Haldunun Sosyal Atomculuu, AF Dergisi, Cilt: XXVI, Ankara, 1983.
5. Social Atomism of Ibn Haldun, AF Dergisi, Cilt: XXVI, Ankara, 1983.
6. Al-Kindi ve Ibn Sinada Atomculuun Tenkidi, TTK Basmevi, Ankara, 1984.
7. Cosmological Relativity of Ibn Arab, Islamic Culture, Cilt: LVIII, No: 3, 1984.
8. Frb ve bn Sinda Ontolojik Delil zerine, bn Sinnn lmnn Birinci Yl Armaan, T.T.K., Ankara, 1984.
9.Al-Jahiz and the Rise of Biological Evolutionism, Hamdard Islamicus, Vol. VIII, No: 2, 1985.
10.Spiritual Medicine of Early Muslims, Islamic Quarterly, Cilt: 29, No: 3, 1985.
11.LAristotlisme dans la Pense Ottomone, Varia Turcica, X, 1515, stanbul-Paris, 1988.
12. Risale fi Ilmit-Tasawwuf Dvud Al-Kayser, AF Dergisi, Cilt: XXX, Ankara, 1988.
13. Is there a Methodology in the Quran for the Naturel Sciences?, AF Dergisi, Cilt: XXXI, Ankara, 1989.
14.La Situation Actuelle de lIslam en Turquie, Turchia, Crocevia di Culture e Religioni, Roma, 1990.
15.erhul-Kasidetil-Mimiyye li Dvdil-Kayser, AF Dergisi, Cilt: XXXII, Ankara, 1992.
16.Dvudul-Kayserde Din Kavram, XIII. ve XIV. Yzyllarda Kayseride Bilim ve Din Sempozyumu, Kayseri Bykehir Belediyesi Yaynlar, Kayseri, 1996.
17.Davud el-Kayseride Zaman, Uluslararas Davud el-Kayser Sempozyumu, Kayseri Bykehir Belediyesi Yaynlar, Kayseri, 1997.
18.Religions and Tomorrows World, Islamochristiana, Vol. 25, Roma, 1999.

zerinde alt Konular:
1.slam Bilim Tarihi
2.slam Dncesi
3.Osmanl Dncesi
4.slam Felsefesinin Bat Dncesine Olan Etkileri
5.Tarih Boyunca Trk ve Mslman Dmanl
Bu biyografi (mehmet bayrakdar) 2123 kez okundu.

Biyografi: mehmet bayrakdar Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.