Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


mehmed akif ersoy kimdir ? mehmed akif ersoy biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
mehmed akif ersoy

Mehmed Akif Ersoy

stiklal Mar airi

1873 ylnda stanbul'da dodu. Bir medrese hocas olan babas doumuna ebced hesabyla tarih derek ona "Rayf" adn vermi, ancak bu yapay kelime anlalmad iin evresi onu "kif" diye armtr. Babas Arnavutluk'un uise kyndendir, annesi ise aslen Buharal'dr. Mehmed kif ilkrenimine Fatih'te Emir Buhar mahalle mektebinde balad.Maarif Nezareti'ne bal iptidayi ve Fatih Merkez Rtiyesi'ni bitirdi.Bunun yan sra Arapa ve slami bilgiler alannda babas tarafndan yetitirildi. Rtiye'de "hrriyeti" retmenlerinden etkilendi. Fatih Camii'nde ran edebiyatnn klasik yaptlarn okutan Esad Dede'nin derslerini izledi. Trke, Arapa, Farsa, ve Franszca bilgisiyle evresindekilerin dikkati ekti. Mekteb-i Mlkiye'nin idadi (lise) blmnde okurken iirle urat. Edebiyat hocas smail Safa'nn izinden giderek yazd mesnevileri air Hersekli Arif Hikmet Bey vgyle karlad.Babasnn lm ve evlerinin yanmas zerine mezunlarna memuriyet verilen bir yksek okul semek zorunda kald. 1889'da girdii Mlkiye Baytar Mektebi'ni 1893'te birincilikle bitirdi. Ziraat Nezareti emrinde geen yirmi yllk memuriyeti srasnda veteriner olarak dolat Rumeli, Anadolu ve Arabistan'da kyllerle yakn ilikiler kurma imkan buldu. lk iirlerini Resimli Gazete'de yaymlad.1906'da Halkal Ziraat Mektebi ve 1907'de iftilik Makinist Mektebi'nde hocalk etti. 1908'de Drlfnn Edebiyat- Ummiye mderrisliine tayin edildi. lk iirlerinin yaymlanmasn izleyen on yl boyunca hibir ey yaynlamad.1908'de II. Merutiyet'in ilanyla birlikte Eref Edip'in kard Srat- Mstakim ve sonra Sebilrread dergilerinde srekli yazlar ve iirler yazmaya balad.1913'te Msr'a iki aylk bir gezi yapt. Dnte Medine'ye urad. Bu gezilerde slam lkelerinin maddi donatm ve dnce dzeyi bakmndan Bat karsndaki zayflklar konusundaki grleri pekiti. Ayn yln sonlarnda Umur-u Baytariye mdr muavini iken memuriyetten istifa etti. Bununla birlikte Halkal Ziraat Mektebi'nde kitabet ve Darlfununda edebiyat dersleri vermeye devam etti.

Tekilat- Mahsusa ve Milli Mcadelede

ttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdiyse de cemiyetin btn emirlerine deil, sadece olumlu bulduu emirlerine uyacana dair and iti. I.Dnya Sava srasnda istihbat tekilat Tekilt- Mahsusa tarafndan Berlin'e gnderildi. Burada Almanlar'n eline esir dm Mslmanlar iin kurulan kampta incelemeler yapt. anakkale Sava'nn akn Berlin'e ulaan haberlerden izledi. Batnn gelime dzeyi onu derinden etkiledi. Yine Tekilt- Mahsusa'nn bir grevlisi olarak l yoluyla Necid'e ve savan son ylnda Lbnan'a gitti. Dnnde yeni kurulan Dr-l -Hikmetl slmiye adl kuruluun baktipliine getirildi. Sava sonrasnda Anadolu'da balayan direni hareketini desteklemek zere Balkesir'de etkili bir konuma yapt. Bunun zerine 1920'de Dr-l Hikmet'deki grevinden alnd. stanbul Hkmeti Anadolu'daki direniileri yasa d ilan edince Sebillrread dergisi Kastamonu'da yaymlanmaya balad ve Mehmed kif bu vilayette Milli Mcadele hareketine katksn hzlandran almalarn srdrd. Nasrullah Camii'nde verdii hutbelerden biri Diyarbakr'da oaltlarak btn lkeye datld. Burdur mebusu sfatyla TBMM'ye seildi.

stiklal Mar

Meclis'in bir stikll Mar gftesi iin at yarmaya katlan 724 iirin hibiri beklenilen baarya ulaamaynca maarif vekilinin istei zerine 17 ubat 1921'de yazd stiklal Mar, 12 Mart'ta birinci TBMM tarafndan kabul edildi.Msra Gidi Sakarya zaferinden sonra klar Msr'da geiren Mehmed kif, daha sonra srekli olarak Msr'da yaamaya karar verdi. 1926'dan balayarak Cami'l-Msriyye'de Trk dili ve edebiyat mderrislii yapt. Bu gnll srgn hayat srasnda siroz hastalna yakaland ve hava deiimi iin 1935'te Lbnan'a, 1936'da Antakya'ya birer gezi yapt. Yurdunda lmek istei ile Trkiye'ye dnd ve 27 Aralk 1936'da stanbul'da ld.

Dil Anlay Konuma diline yasland iin kolayca yazlvermi izlenimi veren iirleri biime ilikin titiz bir tutumun rnekleridir. Hem aruzdan doan balarn stesinden gelmi, hem de iirin btnn kapsayan bir i musiki dzenini gzetmitir. Dilde sadeletirmeden yana olan tutumunu her iirinde ortaya koymutur.Mehmed kif nazm diline bu dilin tabii yapsn bozmadan elverili olduu gelimeyi kazandrm ve aruz veznini yumuatmtr. Bu ayn zamanda Trke'nin iir sylemedeki imkanlarnn ne lde geni olduunu gstermesi demektir. Mehmed kif dilin toplumsal kimliini ne karm,slupta zgnlk ve kiisellie ulamtr.Yeniliki bir air olarak, yaad dnemde grlen lsz yenilik eiliminin bozucu etkilerine, ls ileviyle balantl bir iir kurmak suretiyle snr ekmeye almtr.

ESERLER Safahat, Sleymaniye Krssnde, Hakkn Sesleri, Fatih Krssnde, Hatralar, sm, Glgeler.

Hakknda Yazlanlar

1.Mehmet Akif
Nurettin Topu
Dergah Yaynlar

Byk adam, eseriyle hayatn birletiren adamdr. Biz onda u vasflar aryoruz: nce mrnde ayni kanaatin, ayni imann sahibi olan adamdr. Devirlere, zaruretlere, cemiyetlere gre deimez, muhitine uymaz; muhiti kendine uydurur, uydurmazsa arpr. Cemiyetten daha kuvvetlidir; cemiyeti srkleyicidir. Bu karaktere sahip insanlarn, yani deer yaratcs olanlarn bir ksm zekasyla, bir ksm kalbi ve hisleriyle, bir ksm da iradesiyle baka insanlara ve cemiyete stndr, yaratcdr, sahiptir veya velidir. Bu stn insanlar arasnda ise bazlar her bakmdan, hem zeka, hem duygu, hem de irade kuvveleriyle cemiyetin insanlarna stn durumdadrlar. Bylelerine muvazeneli karakter sahipleri denir. Filhakika zeka, duygu ve irade fonksiyonlarndan yalnz bir ksmnda stnle sahip olanlarda, alelade olan ruh sahasna doru alm bir yara halinde anormallikler, ruh ve karakter sarsntlar gze arpmaktadr. Ancak muvazeneli karakter sahipleri, bu sarsntlardan korunmu salam ruhlu insanlardr. Bu trl fonksiyonlarn da ayni seviyede yksek ve keskin oluu, insanolunu hilkatin harikulade bir eseri yapabiliyor. te Akif yaradln bu lutfuna uramt. Ancak onu, iradesinin ateli tazyikiyle dier sahalarda muvazenesizlikten koruyan pek mhim bir sebebin var olduu da unutulmamaldr: Bu sebep, demirden bir iradeyi ahenkdar bir ray zerinde yrten slam terbiyesi ve Allah'a imanyd.Byk adamlarn baka bir vasf da mnzevi olulardr. Onlar kalabaln iinde yalnz yaarlar. nc bir vasf olarak, byk adamlarn devlet ve ikbal mevkilerinden uzak durduklarn gryoruz.
Bu biyografi (mehmed akif ersoy) 5915 kez okundu.

Biyografi: mehmed akif ersoy Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.