Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


mehmed 5.reat kimdir ? mehmed 5.reat biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
mehmed 5.reat

Mehmed 5.reat 

Osmanl padiahlarnn otuz beincisi ve slam halifelerinin yzncs.

Saltanat: 1909-1918
Babas:Sultan Abdlmecid Han - Annesi:Glcemal Kadn Efendi
Doumu: 2 Kasm 1844 Vefat: 3 Temmuz 1918

ocukluundan itibaren hususi olarak iyi bir tahsil ve terbiye ile byd. Yksek din ve fen bilgilerini okudu. Arapa ve Franszca'y mkemmel bir ekilde rendi. Uzun ehzadelik devrinin ounu okumakla geirdi.

1890 senesinde ngilizlerin yardmyla kurulan ve padiah aleyhtar Trk, Rum, Ermeni, Arnavut ve Yahudiler ile Bulgar, Srp ve Yunan eteleri tarafndan desteklenen ttihad ve Terakki Cemiyeti, 1909 ylnda Sultan II. Abdlhamid Han' tahttan indirdi ve yerine kukla bir vaziyette Mehmet Read Han' geirdi. Devlet idaresine tamamen hakim olan ttihatlar istedikleri kabineyi i bana getiriyorlar, istemediklerini ise bask ve tehditle grevden uzaklatryorlard. Sultan Abdlhamid taraftar diyerek pek ok kiiyi idam ettirdiler. Herkes lm ve hapis korkusu iine dt. Memlekette can, mal ve namus emniyeti kalmad. Devlet dmanl, kfr ve dinden dnme moda olmaya yz tuttu. Her vilayette zalimler, asiler ve zorbalar tredi. Bunun neticesi olarak Arnavutluk'ta isyan hareketleri balad. Arnavutluk blgesi mebuslar hkmete mracaat ederek iddet hareketlerine bavurulmadan blgeye bir nasihat heyeti gnderilmesini istediler. Ancak iddet taraftar olan ttihad ve Terakki mensuplar, Mahmut evket Paa komutasnda byk bir orduyu Arnavutluk'a gndermelerine ve pek ok kan dklmesine sebep olduklar halde isyan nleyemediler. Sultan Reat 16 Haziran 1911'de Kosova'ya gitti. Be yz yirmi iki sene nce dedesi Murad- Hdavendigar'n zafer kazand yerde, yz bin Arnavut ile Cuma namaz kld. Huzuru temin etti. Mahmut evket Paa'nn yirmi iki taburla yapamadn, Sultan Mehmet Reat bir gvde gsterisi ile temin eyledi.

Ancak ttihatlarn ihanet derecesine varan gafletleri devam ediyordu. Sultan Abdlhamit Han'n bizzat krkledii kiliseler ihtilafn, 3 Temmuz 1910'da nerettikleri bir kanunla hallettiler. Bylece Balkan milletleri arasnda ihtilaf kalmadndan, Osmanl Devleti aleyhine kolayca birletiler. Bu birleme bir sre sonra (8 Ekim 1912) Balkan harbinin balamasna sebep oldu. Siyaset yapmaktan memleket mdafaasna vakit bulamayan komutanlarn elinde kalan Osmanl ordular, Karada, Bulgaristan, Yunanistan ve Srbistan karsnda bozguna uradlar. 30 Mays 1913'e kadar devam eden sava sonunda, Osmanl Devleti, Yenipazar, Libya, Girit, Rodos, Onikiada, Arnavutluk, Epir ve Trakya'y kaybetti. Edirne'de Balkan devletleri eline dt ise de daha sonra mttefikler arasnda kan anlamazlktan faydalanlarak tekrar kazanld. Son facialarla Afrika ktas ile iliiimiz kesilirken, Avrupa'da ok kk bir topramz kald. Afrika'da bir milyon iki yz bin, Rumeli'de ise iki yz elli bin kilometrekarelik yerimiz elden gitti.

ttihat ve Terakki'nin gafil, cahil, frkac, blc idaresi neticesinde Osmanl Devleti, padiahn haberi bile olmadan bu defa da dnyann sper glerine kar Almanya safnda I. Dnya Sava'na katld (11 Kasm 1914). Drt sene sren sava sonunda koca Osmanl mparatorluu yama olundu. Bir milyon kilometrekareden fazla toprak kaybedildi. Asker zayiatnn yekn ise be yz elli bini ehit dierleri yaral, kayp ve esir olmak zere bir milyonun zerindeydi.

Sultan Mehmet Read, memleketin iinde bulunduu durumun ztrab ierisinde 3 Temmuz 1918'de vefat etti. Cenazesi kendisi tarafndan hazrlanm olan Eyp'teki trbesine defnedildi.

Mehmet Read Han, halim, selim ve merhametli bir ahsiyet olup, terbiye ve nezaketi her trl lnn stnde bulunuyordu. Merutiyet anayasas erevesinde devleti idare etmek istedi. Ancak ttihatlarn Osmanl Devleti aleyhindeki faaliyet ve icraatlarnn nne geecek kudrette deildi. Hkmeti ele geiren ttihatlarn ou, hatta din ileri bakan olan eyhlislam Musa Kazm dahi masondu. Bu sebeple Sultan Read Han'n saltanat devri, ttihatlarn keyf ve mesuliyetsiz icraatlar neticesinde byk hadiseler ile geti. Neticede kta yedi denize hakim olan Osmanl Devleti, dnya apnda faaliyet gsteren ykc ve blc tekilatlarn, planl, sins almalar sonucu yok olma noktasna getirildi.
Bu biyografi (mehmed 5.reat) 2649 kez okundu.

Biyografi: mehmed 5.reat Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.