Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


mehmed(4.) kimdir ? mehmed(4.) biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
mehmed(4.)

Osmanl sultanlarnn on dokuzuncusu ve slam halifelerinin seksen drdncs.

Saltanat: 1648-1687
Babas: Sultan brahim Han - Annesi: Hatice Turhan Sultan
Doumu: 2 Ocak 1642 Vefat: 6 Ocak 1693

ehzadeliinde, mam- ami Yusuf Efendi, ami Hseyin Efendi ve dier kymetli hocalardan ders alarak yetitirildi. Babas brahim Han'n asiler tarafndan tahttan indirilmesi zerine 8 Austos 1648'de sultan oldu. Bu srada yedi yanda idi. Tahsil ve talimine saltanat zamannda da devam etti.

Sultan IV. Mehmet Han'n ocukluundan istifade eden devlet kademelerindeki kiiler, idarede daha ok sz sahibi olabilmek iim mcadelelere baladlar. Bu durum zaman zaman isyanlarn kmasna ve devlet ilerinin bozulmasna sebep oldu. Hazine boald. 1652'de sadrazamla getirilen Tarhuncu Ahmet Paa ilk olarak mali sknty nlemek iin tedbirler ald. Ancak masraflarn kslmas baz devlet erkannn houna gitmedi ve eitli iftiralarla Tarhuncu'yu grevden uzaklatrdlar.

1654 senesinde Kara Murat Paa komutasndaki Osmanl donanmas, anakkale boaz knda Venedik donanmasna malup etti. Bu srada mali sknty nlemek iin, ayar dk para baslmas, yenierilerin ayaklanmasna yol at. nar olay ve Vaka'i vakvakiye diye bilinen hadiseler sonunda saray aalar idam edildi (1656). Merkezdeki bu karklklar Anadolu'ya ve lkenin dier eyaletlerine de srad. Venedik karsnda donanmamz bozguna urad. Venedikliler Bozcaada ve Limni gibi askeri nemi fazla olan adalar kuatarak ele geirdiler. Padiah, bu baarszlklar zerine, sadrazam Boynueri Mehmet Paa'nn yerine byk yetkilerle tecrbeli vezir Kprl Mehmet Paa'y tayin etti (1656).

Kprl Mehmet Paa'nn ilk ii stanbul'da asayii salamak oldu. Daha sonra donanmay glendirerek Bozcaada ve Limni'yi geri ald. 1658'de Erdel isyann bastrd ve Yanova kalesini fethetti. Ertesi yl Anadolu'da kan Abaza Hasan Paa ayaklanmasn nledi. Mehmet Paa'nn 30 Ekim 1661'de vefat zerine yerine olu Fazl Ahmet Paa getirildi. 1663 ylnda Avusturya seferine kan Ahmet Paa, Uyvar ve Yankkale'yi fethetti. ki devlet arasnda Vasvar antlamas imzaland. 1666'da girit seferine serdar tayin edildi. 1669'da Kandiye'nin zapt ile Girit'in fethi tamamland. 1672'de Lehistan seferine kan drdnc Mehmet Han, Belgrad'a kadar geldi. Fazl Ahmet Paa bu seferde Podolya ile Ukrayna'nn fethini gerekletirdi ve bu sefer srasnda hastalanarak vefat etti. Yerine Merzifonlu Kara Mustafa Paa getirildi (1676).

1678'de Rus seferine serdar tayin edilen Mustafa Paa, ehrin kalesini geri ald. Ertesi yl padiah ordusunun banda bizzat ikinci sefere kt. Ancak Ruslarn bar istemeleri zerine Bahesaray'da antlama imzaland.

IV. Mehmet devrinin en nemli syasi hadisesi Viyana kuatmasdr. Padiah'n Yankkale ve Komarn zerine gnderdii ordu, serdarn istei zerine Viyana cihetine evrildi. iddetle cereyan eden muhasara baarszlkla neticelendi ve Kara Mustafa Para grevinden alnarak yerine brahim Paa getirildi.

Viyana bozgunundan sonra; Avusturya, Venedik, Lehistan ordular umumi hcuma geerek Macaristan topraklarn, Budin'i, Dalmaya kylarn, Patras, Korent ve nebaht gibi nemli kaleleri zaptettiler. Bu olaylar srasnda orduda isyanlar kt ve Sultan IV. Mehmet Han, 8 Kasm 1687'de tahttan indirilerek yerine kardei II. Sleyman getirildi. Bundan sonra Edirne'deki saraynda ikamet eden Mehmet Han, 6 Ocak 1693'te vefat etti. Cenazesi stanbul'a nakledilerek Yeni Cami'deki annesi Turhan Valide Sultan'n trbesine defnedildi.

Osmanl Devleti'nde Kanuni'den sonra en fazla tahtta kalan ve 39 yl padiah olan IV. Mehmet Han, yaratl icab mutedil, kadirinas ve vefakar olup, verdii sze sadk bir ahsiyete sahipti. Kprl ailesinin devleti liyakatla idareleri kendisini rahat ettirmitir. Mehmet Han ava kmaya, edebiyat ve tarihe merakl olup, ilim adamlarnn sohbetlerinde bulunmay ok severdi. Be vakit namaz cemaatle klard. kiyi yasak edip, imalathaneleri kapattran bu sultan dine sonradan kartrlan btn hurafelerin kaldrlmas iin urat. Devrinde pek ok ilim adam ve sanatkar yetiti. IV. Mehmet devrinde inas tamamlanp ibadete alan Yeni Camii, Osmanl mimarisinin aheserlerindendir. Yanndaki Msr ars bu camiye vakf olarak yaplmtr.
Bu biyografi (mehmed(4.)) 2583 kez okundu.

Biyografi: mehmed(4.) Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.