Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


mahmut sami ramazanolu kimdir ? mahmut sami ramazanolu biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
mahmut sami ramazanolu

Mahmut Sami Ramazanolu

1892 ylnda Adana'da dnyaya geldi. Babas tarihte "Ramazanoullar" diye bilinen aileden Mcteb Bey, annesi ise mmglsm Hanm'dr. Smi Efendi'nin byk ceddi Abdlhdi Bey'in tesbit ettii aile eceresine gre, Ramazanoullar'nn aslen Trklerin Ouz boyunun oklar kabilesinden olduu ve Hz. Hlid b. Velid (r.a.) nesliyle mnasebeti olduu anlalmaktadr.lk, Orta ve lise tahsilini Adana'da tamamlayan Sami Efendi, yksek tahsil iin stanbul'a geldi. Dar'l-fnun Mektebi'ne girdi. Hukuk Fakltesi'ni birincilikle bitirdikten sonra askerlik hizmetini yedek subay olarak yine stanbul'da yapt.Zhir ilimlerini devrin ulem ve mderrislerinden tamamlayan Smi Efendi iin sra mnev ilimlere ve batn imrna gelmiti. Ftrat- necibesinin iddetli meyli sebebiyle tasavvuf yoluna sluk etti. Devrin mehur Naki tekkesi Gmhaneli Dergh'nda hir mddet erban ve riyzatla megul olduktan sonra arkada eski Beikta Mfts Fuad Efendi'nin babas Rd Efendi'nin delletiyle Kelam Dergh eyhi ve Meclis-i meyih reisi Erbilli Es'ad Efendi'ye intisb etti. Ksa zamanda kesb-i kemlt eyleyip seyr-u slukunu ikmlden sonra hilfetle irada mezun klnd. Bir mddet daha mridinin yannda kald ve bilhare memleketi Adana'ya irda vazifeli olarak gnderildi.

Mahmud Smi Efendi, tekkelerin kapatlmasndan sonra memleketi Adana'da bir yandan Cami-i Kebir'de vaaz ve husus sohbetleriyle ird hizmetini yrtrken bir yandan da maietini temin iin bir kereste ticarethanesinin muhasebesini tutuyordu. O, babasndan ve ailesinden kendisine intikal eden byk serveti almam ve "Hihir kimse kendi kazancndan daha hayrl bir yiyecek asla yememitir" hadis-i erifi gereince kendi el emeiyle geinmeyi tercih etmitir. Yazlar, Adana'nn Namrun ve Kzlda Yaylas ile Kayseri'nin Talas'nda geirirdi. Hac yolunun ald 1946 ylnda ilk defa hacca gitti.1951 ylnda stanbul'a geldi. ki yl kadar stanbul'da kaldktan sonra 1953 ylnda hac mevsiminden nce hacca, dnte de arkada Konyal Sara Mehmed Efendi'yle am'a geldi ve oraya yerleti. Bilhare ailesi, damad ile birlikte yanna gitti. Ancak bu am hicreti dokuz ay kadar srd.Tekrar stanbul'a geldi. stanbul'a bu gelilerinde nce Bayezid-Laleli'ye, sonra da Erenky'ne yerleti. stanbul'da bulunduu yllarda Adana'daki gibi bir yandan Erenky Zihnipaa Camii'ndeki vaazlar ve hususi sohbetleriyle ird hizmetini yrtrken dier yandan da Tahtakale'de bir ticarethanenin muhasebesini tedvirle maietini temin etmekteydi. Onun bu vaaz, irad ve sohbetlerinden cemiyetin her snfndan; fakir-zengin, Okumu-Okumam, esnaf-ii, memur-tccar ve fabrikatr binlerce insan istifade ederek feyz alm, istikamet bulmu ve bylece etrafnda yepyeni blr nesil teekkl etmitir.Talebelerini manevi himaye kanatlar altnda toplayarak onlar cemiyetin her trl kt cereyanndan korumaya almtr.1979 ylnda gnlndeki muhabbet-i Resulullah atei, onu, Medine'ye hicrete mecbur etti. nk onun son arzusu Peygamber ehrinde Hakk'a varmakt. Nitekim 1957 ylnda yaknlar kendilerine Eyp Sultan'dan kabir yeri almay teklif ettiklerinde: "Herkesi arzusuna braksalar biz, Cennet'l-Baki'yi arzu ederiz" buyurmulard. Cenab- Hak, sevdii kulunun arzusunu kabul buyurdu. Nitekim stanbul'da bulunduu yllarda mbtel olduu hastalk, orada da yakasn brakmad. Fakat en acl, arl zamanlarnda bile o, hibir ikyette bulunmam, yznden tebessm eksik olmamtr.Vefat 10 Cemaziyelevvel 1404/12 ubat 1984 Pazar gn vak olmu ve Cennetul-Baki'ye defnedilmitir.

ESERLER1. Hazreti brahim (AS)2. Hazreti Yusuf (AS)3. Yunus ve Hud Sureleri Tefsiri4. Bedir Gazvesi ve Enfal S.5. Uhud Gazvesi6. Tebk Gazvesi7. Hazreti Ebu Bekir (RA)8. Hazreti mer (RA)9. Hazreti Osman (RA)10. Hazreti Ali (RA)11. Hazreti Halid bni Velid (RA)12. Ashab- Kiram (RA) (1-2)13. Mushabe ( 1-6)14. Mkerrem nsan15. Fatiha Suresi Tefsiri16. Bakara Suresi Tefsiri17. Dualar ve Zikirler.Kaynak: Son devrin kutup yldzlar-Yener Dnmez
Bu biyografi (mahmut sami ramazanolu) 7863 kez okundu.

Biyografi: mahmut sami ramazanolu Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.