Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


mahmud(2.) kimdir ? mahmud(2.) biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
mahmud(2.)

Osmanl sultanlarnn otuzuncusu ve slam halifelerinin doksanbeincisi.

Saltanat: 1808-1839
Babas: I. Abdlhamid Han - Annesi: Nak-i Dil Sultan
Doumu: 20 Temmuz 1786 Vefat: 1 Temmuz 1839

Kk yatan itibaren yksek din ve fen ilimlerini devrin kymetli alimlerinden rendi. Amcas III. Selim Han onun yetimesine ok itina gstererek, modern asker ve teknik bilgilerle devlet idaresini iyi bir ekilde renmesini salad. Tahttan indirildikten sonra da yeeni Mahmut'la sk sk grerek, ona tavsiyelerde bulundu. 28 Temmuz 1808'de Alemdar Mustafa Paa vakas zerine Osmanl tahtna kt.

Alemdar Mustafa Paa'y sadrazamla getiren Mahmut Han, ncelikle asileri ortadan kaldrd. Sekban Cedit adyla yeni ve modern bir ordu kurdu. Yenierileri itaat ve disiplin altna almak iin kanunlar koydu. Ancak bu gelimelere kar kan yenieriler, 15 Kasm 1808'de byk bir isyan kararak, Alemdar' ldrdler. Mahmut Han, yenilikleri durdurmak zorunda kald.

Sultan Mahmut, iilerle urarken, Eflak ve Bodan'a sahip olmak isteyen Ruslar, Osmanl Devleti'ne sava aarak Eflak, Bodan, Besarabya ve Dobruca'y ksa srede igal ettiler. Balkanlarda Srp ve Hicaz'da Vehhabi isyanlar karak sratle geniledi. Bu isyanlar zerine Mahmut Han 1812'de Ruslarla Bkre antlamasn imzalamak zorunda kald. Serasker Hurid Paa, ksa srede Srp isyann bastrd. Kavalal Mehmet Ali Paa da Vehhabi ayaklanmasn nlemek zere grevlendirildi. Hicaz' istila eden Vehhabiler, Ehl-i Snnet mslmanlara akl almaz ikence ve zulmler yaptklar gibi, dine hakaretleri de dayanlamayacak mertebeye gelmiti. Mehmet Ali Paa, yapt silahl mcadelelerden sonra, mbarek beldeleri Vehhabilerden temizledi. Zafer haberine ok sevinin Mahmut Han, Msr valisi Mehmet Ali Paa'ya ihsanlarda bulundu. Mahmut Han 1821'de ortaya kan Mora isyann ksa srede bastrrken, ayaklanmann ele bas olarak grd Patrik Gregorios'u patrikhanenin orta kapsnda astrd. Sultan Mahmut bu olaylar srasnda yenieri ve sipahilerin tecavz ve zorbalklarnn nne geilemeyecek bir hal aldn grd. Ayn zamanda yeni talim ve eitim kurallarn da reddeden bu fesat ocann ortadan kaldrlmas emrini verdi. Sancak- erf karlp dinine ve padiaha bal olanlarn onun altnda toplanarak mcadeleye girimesi istendi. Bylece Trk tarihinde eine ilk defa rastlanan bir olayla Padiah'a bal birlikler halkla btnleerek, fitne ve fesat yuvas yenieri ve sipahi ocaklarn ortadan kaldrdlar. Yenieri ocann kaldrlmas hayrl bir olay kabul edilerek, tarihe "Vaka-i Hayriye" adyla geti.

Mahmut Han byk bir gayret ve almayla ksa srede Asakir-i Mansure-i Muhammediyye adyla yeni ve Avrupa tarzda sistemli bir orduya sahip oldu. Topu, lamc ve humbarac ocaklarn slah etti. Mekteb-i Bahriye'yi kurdu. Eitim ve retimi en st seviyeye karmak iin Avrupa'dan hocalar getirtti. Ancak Osmanl Devleti'ndeki bu sratli ve olumlu gelime, Avrupa devletlerini honut etmedi. ngiliz ve Franszlar Osmanl Devleti ierisindeki Mustafa Reit Paa gibi adamlarn yardm vaadiyle aldatarak, Rusya ile harbe sebebiyet verdikleri gibi, Msr valisi Mehmet Ali Paa'y da devletine kar kkrttlar. Sultan Mahmut Han bu durumda bir yandan devlete yeni nizam verirken, bir yandan da buhran karan i ve d dmanlarla uraarak isyanlar bastrmaya ve imparatorluu kurtarmaya alyordu. Bunlar arasnda en kts Msr valisi Mehmet Ali Paa'nn kard isyan olup, hadise milletleraras ar bir mesele halini ald. Nitekim btn buhranlar karsnda, iradesi, sabr ve cesareti krlmayan Hakan, bu hadisenin strab iinde 1 Temmuz 1839'da hayata gzlerini yumdu. Cenazesi emberlita'taki trbesine defnedildi.

kinci Mahmut Han, asker, idar ve sanat sahalarnda kendini ok iyi yetitirmi, dindar, akll, zeki, alkan ve azim sahibi bir padiaht. lim ve sanat adamlarna ve eserlerine ziyadesiyle alaka gsterir, kymet verip himaye ederdi. Osmanl Devleti'nin ilerlemesini, teknik ve sanayide devrin seviyesine ulalmasnda gryordu. Gayret ve sebat sahibi bir padiaht. Devrindeki btn hadiseler karsnda asla mitsizlik ve geveklik gstermedi. Dmanlara ve asilere kar aciz, fakat devlet nizamna ve yeniliklere engel olan yenieri ocan ve bana buyruk kimseleri ortadan kaldrmakla en byk inklab gerekletirdi. Lakin i banda iktidar sahibi ve dinine bal devlet adamlarnn bulunamay, onun yalnz kalmasna sebep olduu gibi yeniliklerde kesin bir neticeye varmasn da nledi.

Ayrca air olan ve iirlerinde Adl mahlasn kullanan Mahmut Han, bu buhran devresinde, yaptrd ilim, sanat eserleri, hayr kurumlar ve sosyal messeseleri ile de lkeyi imar etti.
Bu biyografi (mahmud(2.)) 3406 kez okundu.

Biyografi: mahmud(2.) Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.