Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


mahmud(1.) kimdir ? mahmud(1.) biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
mahmud(1.)

Osmanl sultanlarnn yirmidrdncs ve slam halifelerinin seksendokuzuncusu.

Saltanat: 1730-1754
Babas: II. Mustafa Han - Annesi: Saliha Sultan
Doumu: 2 Austos 1696 Vefat: 3 Aralk 1754

1696'da Edirne Saray'nda dnyaya geldi. Okul ana geldii zaman babasnn hocas eyhlislam Feyzullah Efendi'den dersler ald. ehzadeliinde yksek fen ve din ilimlerini renerek yetiti. Babasnn tahttan indirilmesinden sonra padiah olan amcas III. Ahmet Han da, ehzade Mahmut'un yetitirilmesine zen bir itina gsterdi. Nihayet III. Ahmet'in Patrona ayaklanmasyla saltanattan indirilmesi zerine, 2 Ekim 1730'da tahta kt. III. Ahmet Han saltanattan ekilirken yeenine uzun uzun nasihatler etti ve tavsiyelerde bulundu.

Sultan Mahmut saltanatnn ilk gnlerinde devletin nemli mevkilerini ellerine geirmi bulunan asi Patrona Halil ve adamlarniddetle cezalandrd. Bylece stanbul'da emniyet ve asayii saladktan sonra, amcas zamannda balayan ran harpleriyle megul olma imkann buldu. Osmanl kuvvetleri ran seraskeri Ahmet Paa ile Erzurum valisi ve Revan seraskeri Hekimolu Ali Paa kumandas altnda iki koldan harekete geti. 30 Temmuz 1731'de Kirmanah alnd. 15 Eyll'de Kurican sahrasnda ran kuvvetleri bozguna uratld. Urumiye ve Tebriz ele geirildi. ran ahnn sulh istemesi zerine Ocak 1732'de Ahmet Paa antlamas imzaland. Buna gre Aras nehri iki devlet arasnda hudut kabul edilirken, Revan, Gence, Nahcivan, Bitlis, irvan ve Dastan Osmanllara, Tebriz, Kirmanah, Hemedan, Luristan ve Erdelan eyaletleri ise ran'a brakld. Ancak 1733'te ran'da iktidar ele geiren Nadir ah, Osmanllarn eline geen blgeleri almak iin tekrar sava at. 1735'te Arpaay'da yaplan muharebeyi Osmanllar kaybetti. Gence, Tiflis ve Revan ran'n eline geti.

Osmanl Devleti'nin douda ran ile mcadelesini frsat bilen Avusturya ve Rusya da iki cepheden harekete gemiti. Azak kalesini ele geiren Ruslar, Osmanl kuvvetlerinin toparlanmasna meydan vermeden Gzleve, Klburun ve Urkap'y da igal ettiler. 12 Temmuz 1737'de harekete geen Avusturya ordusu ise, Bosna, Srbistan ve Eflak'a girdi. Bu malubiyetler ve dmann girdii yerlerde byk tahribat ve mezalim yapmas, Sultan Mahmut Han' son derece zd. Sadarete getirdii Muhsinzade Abdullah Paa'y Rusya zerine, Hekimolu Ali Paa'y da Avusturya zerine sefere memur etti. Muhsinzade sratli bir hareketle zi ve Klburun kalelerini ele geirirken, Hekimolu Ali Paa ise Banyaluka'y kuatan Avusturya kuuuvvetlerine byk bir darbe indirdi. Yaplan savata Avusturya kuvvetlerinin asker zayiat 60 bin idi. Hekimolu Ali Paa'nn bu zaferi stanbul'da byk bir sevince yol at. Bu zaferler zerine Avusturya ve Rusya bar istemek zorunda kald. Nihayet 18 Eyll 1739'de yaplan Belgrad antlamasyla Avusturya ile Tuna ve Sava nehirleri hudut kesildi. Rusya ise Azak kalesinde donanma bulunduramayacakt.

Avrupa devletleriyle anlamalar salayan I. Mahmut Han, yeniden ran zerine dnd. Nadir ah, bu vaziyet karsnda Osmanllarla ba edemeyeceini anlaynca, Kasr- irin antlamas maddeleri zerinden anlama teklifinde bulundu ve bu istek kabul edildi (1746).

Zor bir dnemde padiah olmasna ramen lke iinde ve dnda huzuru salayan, Osmanl Devleti'ne azamet devri yaatan I. Mahmut Han, 13 Aralk 1754'te hastalna ramen kt Cuma namazndan dnerken, Demirkap'da at srtnda vefat etti. Yeni Camii'de babas Sultan II. Mustafa'nn yanna gmld.

ok zeki, anlayl, hamiyetli, ltufkar ve merhametli bir zat olan Mahmut Han, hadiseleri sonuna kadar takip eder, devlet ilerinde mutlaka istiarede bulunur, acele etmez ve tela gstermezdi. Aleyhte gelien Rusya ve Avusturya harplerini tayin ettii deerli kumandanlarla lehine evirmesini bildi. Yenilii sever ve memleketi bu yoldan ykseltmeye gayret ederdi. lim, sanat, edebiyat meclislerindeki sohbetlere katlr ve Sebkat mahlas ile iirler yazard.

Sultan Mahmut Han, lkede pek ok imar faaliyetlerinde bulundu. Devrinde ilim, kltr ve sanat sahalarnda kymetli eserler yazld. Beikta't Arap skelesi Camii, Rumeli Hisar'nda skele Camii Yal Kk ve Yldztepe mescitleri yaptrd baz eserlerdir.
Bu biyografi (mahmud(1.)) 3105 kez okundu.

Biyografi: mahmud(1.) Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.