Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


lord el-faruk headley kimdir ? lord el-faruk headley biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
lord el-faruk headley

Lord El-Faruk Headley 

ngiliz Hac Lord El-Faruk Headley

Bir lord olan Headley Asaletmeab nvanna sahipdir. Sir George Allanson, 1855 tarihinde domu olup, ngilterenin en eski ailelerinden birinden gelmitir. ngilterede bir ok mhim siyasi vazifelerde bulunmu, ayn zamanda yazar olarak da hret yapmtr. Cambridge niversitesinden mezundur. 1877 senesinde lord payesini kazanmtr. ngiliz ordusunda yarbay olarak vazife yapmtr. Asl meslei mhendislik olmasna ramen, kuvvetli bir kaleme sahipdir. Bir Avrupalnn gz alp mslman oluyor adl eseri, nerettii kitaplar arasnda en mehurudur. Lord Headley, 1913 senesinde mslman olmu, Hacca gitmi, eyh Rahmetullah- Faruk adn almtr. 1928 senesinde Hindistan da ziyaret etmitir.

Niin mslman oldum?

Belki baz dostlarm ve arkadalarm, benim mslman dostlarmn etkisi altnda kalarak, mslman olduumu zannederler. Halbuki mesele hi de byle deildir.Mslmanl kabul etmem, uzun seneler sren tetkik ve tefekkr neticesidir. Ben, slam dinini, ancak ok iyi inceledikden ve onun hakknda tam bir kanaat sahibi oldukdan sonra, mslmanlarla temas ettim ve onlarn da kendi dinleri hakknda tpk benim gibi iman ettiklerini grerek, iyi bir dine girdiimi anladm ve ok sevindim.

Kuran- Kerim, bir insann btn kalbi ile iman ederek, slamiyeti kabul etmesini emreder ve istemeyerek zorla dine girmei reddeder. sa aleyhisselam da, kendi havarilerine, Her hangi bir yere gitdiiniz zaman oradakiler sizi kabul etmez ve dinlemezlerse, siz hemen oradan ayrln, onlar zorlamayn demidir. (St. Mark, 6-11)

Ben hayatda bir ok mutaassp protestanlar grdm ki, katolik talebe yurtlarna giderek, katolik talebeleri zorla protestan yapmaa alyorlard. Bu lzumsuz gayretler ve zorlamalar, birok kavgalara, dargnlklara, anlamazlklara sebep oluyor, insanlar birbirine dman yapyordu. Ayn manasz ileri, hristiyan misyonerler, mslmanlara kar tatbik ettiler. Mslmanlar hristiyan yapmak iin, her eyi gze aldlar. Onlar trl trl vastalarla aldatmaa altlar.

Para, i, mevki vaad ettiler. Halbuki, bu zavall gafiller bilmiyorlard ki, sa aleyhisselamn hakiki emirlerini en iyi tatbik ve tasdik eden din, slamiyettir.Hristiyanlk o kadar bozulmutur ki, sa aleyhisselamn telkin ettii hakiki nasraniyet ortadan kaybolmu, onun telkin ettii btn insani hususlar unutulmutur. Bunlar, bugn ancak slamiyetde vardr. O halde, ben mslman olmakla hakiki, temiz nasraniyete de kavutum. nk sa aleyhisselamn emrettii kardelik, birbirine ballk, merhamet, hsn-i zan, eli aklk, bugnk hristiyanlarda deil, ancak mslmanlarda vardr. Size ufak bir misal vereyim.Hristiyan Atnasyan athnasian frkas, hristiyanln esasnn tanrya teslise inanmak olduunu ve her hangi bir kimse aklndan buna kar ufack bir phe bile geirse, derhal mahvolacan ve eer bir kimse dnya ve ahiretde selamete kavumak isterse, muhakkak Tanr, Tanrnn olu ve Ruh-ul-kuds gibi ilaha inanmak mecburiyetinde bulunduunu tekrarlayp durmakdadr.

Baka bir misal daha... Mslman olduum zaman, bana birisi bir mektup yazd. Bu mektupta, Siz, mslman olmakla mahvoldunuz artk. Sizi kimse kurtaramaz. nk, Allahn ilahlna inanmyorsunuz diyordu. Bu zavall adam, benim artk Allahu tealaya inanmadm sanyordu. nk, onun kanaatine gre, Allahu tealann ilah olabilmesi iin, muhakkak l olmas lazmd.Halbuki bu ahmak bilmiyordu ki, sa aleyhisselam da, temiz nasraniyeti teblie balad zaman, Allahu tealann bir olduundan bahsetmi, hi bir zaman, Onun olu olduunu iddia etmemiti. slamiyet, Ancak bir tek Allah vardr demekle saf nasraniyetin esas kaidesini ortaya koymutu. Bugn, akl banda olan bir insann, bir tek Allahn varlna inanmas kadar mantki bir ey yoktur. Ben, mslman olmakla hakiki tek Allaha inanyorum ve sa aleyhisselamdan sonra, onun temiz dinine eklenen birok yalanlar reddediyorum. Bu mektubu yazan ve onun gibi dnen insanlara, ancak acmak lazmdr. Bugn hristiyanlar, gnden gne dinlerini terk ederek ateist dinsiz olmaktadrlar. Zira bugnk hristiyanlk, normal, kltrl bir insan artk tatmin edememektedir. nsanlar, kr krne efsanelere inanmamakta, hristiyanlk akidelerini phe ile karlamaktadr. Buna karlk, ben btn hayatm mddetince, hakiki bir mslmann, dininden phe ettiini duymadm. Zira slam dini, insanlarn btn ruhi ve bedeni ihtiyalarn, en mkemmel ve mantki tarzda tatmin etmektedir.

una eminim ki, binlerce hristiyan erkek ve kadn, slam dinini incelemi ve onu tamamiyle benimsemitir. Fakat, resmen mslman olunca, ilerini, memuriyetlerini kaybedecekleri ve ahbaplar tarafndan alaya alnacaklar korkusuyla bir trl mslman olmaa cesaret edememektedirler. Bizim mekteplerimizde, hala slamiyet, Allahu tealaya inanmyanlarn dini olarak retilmektedir.Ben btn arkadalarmn, ahbaplarmn beni Ruhu mahvolmu bir insan olarak lanet edeceklerini gze alarak mslman oldum ve yirmi senedir slamiyete iki elle sarlm bulunmakdaym.

Mslmanl neden kabul ettiimi bylece ksaca anlatdkdan sonra, tekrar edeyim ki, ben mslman olmakla, ayn zamanda, ok daha doru ve temiz bir sevi olma da baardm. Dier hristiyanlara da bir misal olmak isterim.Mslman olmak, onlar hristiyanla dman yapmaz, aksine onlara hakiki seviliin ne olduunu retir ve onlar ykseltir.
Bu biyografi (lord el-faruk headley) 2341 kez okundu.

Biyografi: lord el-faruk headley Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.