Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


liceli fehmi kimdir ? liceli fehmi biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
liceli fehmi

Liceli Fehmi 

HAKKINDA YAZILANLAR

Fehmi Bilal (Liceli Fehmi)
Yaar Kaya zgr Politika 20/3/2001


Elbetteki Krt Ulusal Hareketi iinde yer alm, Krtlk vadisinde iz brakm portrelerden bir tanesi de, Efendi'dir. Fehmi Efendi, ncelikle Krt ulusal kltrnn niversiteleri olan medreselerden ta batnn aydnlk-aydnlanmac kltrne kadar kula atm geni ufuklu, gni kltrl bir Krt aydn bir Krt yurtseveri ve de bir Krt direniisidir. Ne yazk ki, baz deerlerimiz, kalemlerimiz ve kltr adamlarmz var ki, ya idam edildikten yada da vahice katledildikten sonra biz onlarn farkna varyoruz ve ismini duyuyoruz. Toplum kendi deerlerine sahip olmad iin idamdan, srgnden ve lmden nceki yaamn bilemiyoruz. Ancak baz dergi sayfalarnda veya yaam veya grm olanlarn anlatmlarna dayanarak baz blk prk bilgilerle tamamlamak mmkn.

Denilebilirnir ki, Efendi, 1925'teki ex Sait nderliindeki Krt Ulusal Hareketi ile tarih sahnesine kar. ex Sait efeni'nin zel kalem mdr ve de maviridir. Kalkma boyunca Fehmi Efeninin bir ok bildiriyi kaleme ald ve bir ok mektup yazd bilinen bir gerektir, Bilal, Krt dil ve edebiyatna hakim, air ruhlu sekin bir aydndr. Efendi'nin bir yn de, ilerici ve progresif fikirler tamas, hurafeye inanmamas ve aydnlk felsefeyi benimsemesidir. Bir ok gerici ve hurafeci syleme kar km ve mnakaalar da yapmtr. ex Sait ve arkadalarn bir Divani Harp olarak katleden ark stiklal mahmemesi sandr. Oda bir ok Krt aydn gibi bin xette=hatn altna gerer. Yani Suriye'ye geen Krt aydnlar bo durmazlar. Politik almalara devam ederler. Gndemde olan konu Xoybun'un kurulmasdr. Bunun iin bir ok grme ve temas yaplr. Efendi'ye bakn kimlerle ve nerelerde gryoruz; Milli Emniyet (bu gnk MT)'in 1931 yllarnda Ankara'da yaynlad bir brorde unlar var:

"ex Sait isyanndan sonra memleketimizden kaan baz hainler, ngilizlerin Revanduz kaymakamlnda kullandklar Seyit Taha vastas ile hak fevkalede komiser muavini (genel vali muavini) Edmons (Krt Trk ve Arap) adl kitab yazaz Y.K)'a takdim edildiler. Edmons ntelijans Servisin nemli bir rkn (kesi) idi. Edmons bunlar ayn gizli servis erkanndan Mod-Fold refekatinde Revanduz'a gnderdi. 1927 senesinde (ubat'nda) Revanduz'da Seyit Taha'nn evinde ilk toplant yapld. Toplantda unlar vard: Seyit Taha, kardesi Muslahattin, Balik airet reisi Memmet Aa, Mumkuri aireti reisi Svar Aa, namna katibi ex Sait'in adamlarndan Hnsl Mehmet Emin(dier ismi Broski).

Kapitan Mod-Fold, bu toplantda ingiliz isteklerini dikte ettirir ama bu maddeler iinde en nemlisi bir cemiyetin kurulmas gerektiidir. kinci toplant 1927'de Mart'ta tekrar Seyit Taha'nn evinde yaplr. Bu toplantda ex Sait'in olu ex Ali Rza, firari subaylaran hsan Nuri, Rasim, Hnsl Mehmet Emin, Seyit Taha'nn kardei Seyit Seyit Muslahattin, emdinan mntkasndan Herki aireti reisinin olu, Balik aireti reisi Mehmet Aa Mumkuri aireti reisi, namna katibi. Bu toplantda da baz kararlar alnd.

Kurulacak cemiyetin stn de duruldu. Xoybun ad zerinde mutabakata varld. lk toplant Irak'ta oldu. Toplantda unlar vard: Ermeniler'den Leon Paa, Urfal Emir Ziyan, Badat'ta Londra Oteli'ni altran Sultanyan ve Mulu Aris. Krtler'den: ex Sait'in olu Ali Rza, Doktor Mehmet kr ve Sekban firari zabitlerden Hurit, hsan Nuri, Hnsl Mehmet Emin (Brsk, Broski) Efendi, Sleymaniyeli topcu yzbas Abdl-Abdlkerim allul.

Beyrut'ta yaplan kongrede de Efendi vardr. Biz Xoybun'da Krtler ve Ermeniler arasnda cemiyet bakannn kim olaca konusunda ki itilafi buraya aktarmak niyetinde deiliz. Beyrut kongresinde yaplan semde Krtler adna Celadet Ali Bedirhan, ahinzade Mustafa, Abdlkerim alll ve Memduh Selim Bey yelie seildiler. Fevkalede murahhas aza nvann tamak zere Umum Reis olarakta Papazyan intihap edildi. Krtler buna itiraz ettiler, Ermeniler'e verilen hakimiyet gzlerini at, Abdulkerim atld. Reis bir Krt olmal ve Tercihan Ali Rza olmal. Papazyan alevlenmeye balayan kvlcm bastrmak istedi. "Cemiyette reislik yoktur. Benimkisi idari bir nvandr" dediyse de ikna edemedi. Ali Rza'nn amcas eyh Mehdi ayaa kalkarak elindeki haritay masann stne frlatt ve dediki; "Buraya kadar oynanan oyunun mahiyeti artk anlalmtr. u ekle baknz iki Ermenistan ve ortada iki yumruk arasnda kalm bir Krdistan... Bunu hangi akl kabul eder? Sonra kurulan cemiyet, bir Krt cemiyeti olduu halde reis Ermeni oluyor. Krtler gizli bir planla ortadan kaldrlmak isteniyor. Ben Ali Rza ve taraflarmz adna imdiye kadar verilen kararlarn hibirini kabul etmiyorum."

Ermeniler ve Bedirhaniler, Ali Rza taraftarlarnn cemiyetten karlmalarn istediler.

Liceli Fehmi, idare heyetine Krtler'den kimsenin seilmediini ileri srerek bu ite ok alaka bir maksadn gizlendiini haykrd. Bu grup Hoybun'dan ayrlarak muhalif bir cemiyet kurdular. Bir beyanname ile maksatlarn ve oynanan oyunlarn mahiyetini anlattlar. Bu muhalif cemiyeti kuranlar ise unlardr: Abulkerim allul, ex Mehdi, Ali Rza, Liceli Fehmi, Fakih Abdullah Erbak (emekli) eyhlislam Haydarizade brahim ve olu Davut.

Ve diyebiliriz ki, her mzakerede bulunan Efendi, Ali Rza taraftarlar ile birlikte Xoybundan tasviye edilirler. Mustafa Kemal'in cumhuriyetin onnc yldnm dolays ile kar af kanunu ile yurda dnenlerden birisidir.

Srgn hayat yaad Isparta'da uzun yllar dava vekili olarak, dileke yazarak hayatn devam ettirdi. Hasta olduu zaman devlet hastanelerinde tedavi edilmeyi hep reddetti.

Efendi'nin iki olu vard. Birisi Bitlis'te avukatlk yapan Srr Frat, dieri de Zerdt Frat't. Srr FIrat o dnemin Bitlis Emniyet Mdr (ad bizde sakl) bir gee ikiler iildikten sonra Srr Frat' cipine ald, gtrp sarp bir kayadan aa att. Ertesi gn ld tahmin edilen Srr Frat ar yaral olarak bulundu. Hastaneye yetitirildiinde yeeni Dara'ya bu adam tarafndan ldrlmek istediini Dara'ya anlatt. Dara'da olay aynen bana atlatt. Katil belliydi. Srr bir ka saat sonra kurtarlmayarak ld. Sonra her terfi eden Emniyet Mdr gibi, stanbul'a Emniyet Mrdr oldu. CHP'den milletvekili olan bu katil Cumhurbakanl adaylar arasnda ismi geti. Srr'nn ldrme olay 1959'dur.

Kore'de askerliini yapan Zerdt Japonya'da bir banka soygununa kart. Sonra Trkiye'ye geldi, sonra ne oldu bilemiyorum. Bu son dnemde felli olan ve Diyarbakr'da bir otel odasnda kalan Fehmi Bilal, kendisine dostluk ve yardmlarn esirgemeyen rahmetli Sait Eli'ye bir parti kurmay nerir, gelin bir parti kuralm der, yl yetmili yllardr. Ve Trkiye Krdistan Demokrat Partisi'ni kurarlar, sonradan ele geen partinin sanklar olarak Antalya'da mahkeme nne ktlar. Yllar sonrada anlald ki parti kurulduktan sonra, Rahmetli Faik Bucak' arrlar ve parti bakan yaparlar. Partiye szan mitiler ile Barzani ailesininde MT'i bu konuda bilgilendirmesi, bir tuzak kurularak Faik Bucak'n ortadan kaldrlmas devlet gleri tarandan sahneye konulur.

Info@yasarkaya.de
Bu biyografi (liceli fehmi) 2480 kez okundu.

Biyografi: liceli fehmi Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.