Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


levon panos dabayan kimdir ? levon panos dabayan biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
levon panos dabayan

Levon Panos Dabayan

Dabayan, 1933 ylnda stanbulda dodu. , ailesini yle tantyor; Krikor ve Siranu adnda Ermeni asll bir ailenin evlad olarak 11 Kasm 1933de stanbulun Aksaray-Yenikap semtinde, byk devlet adam Harutyun Amira Bezciyann mehur yalsnda dnyaya geldim. Baba tarafm Van vilayetinden Kastamonunun Kadnsaray Kyne yerlemi bir slaleye (Karacyanlar), ana taraf ise Erzurum ve Van dolaylarndan stanbula takriben bir asr evvel gp Yenikap semtine yerleen Dabayanlardr. Ailevi bir sebepten dolay Dabayan soyadn alan Krikor Efendi, evlatlarna da ayn soyadn vermitir.

HAKKINDA YAZILANLAR

zlenmesi gereken bir yazar:
Mahmut etin mcetin@biyografi.net

, eskilerin nev-i ahsna mnhasr dedii bir kiilik. O, Trk Milletini, Osmanl ve Trkiye Cumhuriyetini seven bir kalem. Dabayan, adndan anlalaca gibi Ermeni kkenli. Adn bildiim, yazlarndan istifade ettiim bu gzel insana Tarih ve Dnce dergisinde tanma frsat buldum, sohbetinden istifade ettim.

Kimdir Dabayan ?

Dabayan, 1933 ylnda stanbulda dodu. , ailesini yle tantyor; Krikor ve Siranu adnda Ermeni asll bir ailenin evlad olarak 11 Kasm 1933de stanbulun Aksaray-Yenikap semtinde, byk devlet adam Harutyun Amira Bezciyann mehur yalsnda dnyaya geldim. Baba tarafm Van vilayetinden Kastamonunun Kadnsaray Kyne yerlemi bir slaleye (Karacyanlar), ana taraf ise Erzurum ve Van dolaylarndan stanbula takriben bir asr evvel gp Yenikap semtine yerleen Dabayanlardr. Ailevi bir sebepten dolay Dabayan soyadn alan Krikor Efendi, evlatlarna da ayn soyadn vermitir. Dabayan ailesi; Ermeni mezhebi olan Lusavoriaan mezhebindendir.(1)

O bir milliyeti

Dabayann bir baka yn de CKMPden MHPye Milliyeti Hareket iinde grev alan bir vatansever olmas. 1969 seimlerinde Dndar Taerle birlikte MHP stanbul milletvekili (ya da senatr) aday olur. MHPnin parti ampleminin seilmesi srasnda biz slam milletiyiz hilal isteriz diye hilalden yana gr bildirir.

1967de C.K.M.Pye girmitir. 1970li yllarda, MHP Genel Bakan Alparslan Trkein isteiyle Ortadou gazetesinde yaz yazmtr. n, Yeni stanbul, Babalide Sabah, Bugn, Hakikat, Yeil Belde ve Tercman gazetelerinde makale ve tefrikalar yaynlanmtr. Dabayann 12 Eyll ncesinde Hergn gazetesinde ve Trk Edebiyat gibi kltr ve sanat dergilerde de yazlar yaynlanmtr.

Trkiye Ermenileri
Dabayan, bir yazsnda Trkiyedeki Ermenileri anlatrken, Btn Ermenileri dman grmek tamamen yanltr ve de hakszln ta kendisidir. Zira, Trk vatann en az bizler kadar seven ve d lkelere giden Trk insanna adeta karde gibi davranarak onlar ba stnde arlayan nice Ermeni mevcuttur diyor.

Ermeni Meselesinin z ya da bir lme are yok, anlatacaz

Ermeni Meselesinin zn Dabayann azndan dinliyoruz: Ermeni ve Trk masonlar Trk tarihini, Osmanl Ermenilerini tantmak istemezler. Bunu tanmaynca Ermeni genler, Tanak Partisini tanyor. Ermeni cemaatnn Trkiyedeki durumunu anlatyor: Buradaki Ermeninin Trk dmanl ile bir alakas yoktur. Ermeni meselesini protesto etmek iin Taksimde kendini yakan Trk dostu Ermeniyi hatrlatyor. Milli Mcadele srasnda Anadoluya silah sevk eden ve bilahare Afyon milletvekili seilen Berc Keresteciyandan Osman Gaziye uzanyor: Osman Gazi nur iinde yatsn. Ermeni kullarm iinize aln, yoksa Bizans bunlar bitirir. Ermeni Piskoposluu Bursadadr. stanbulun fethinden sonra patriklik olur. Dabayan, Ermeni Meselesinin zmsz olduuna inanmyor bir lme are yok, anlatacaz.

Dabayan gayretlerini anlamayanlar ve kendisini eletirenler iin de bir ift sz var: Ya Rabbi sana krler olsun. Demek ki, bir deerim varm ki, bana saldryorlar. , deeri bilinmesi gereken bir yazar, bir aratrmac, bir dost. O artk yazlarn Tarih ve Dnce dergisinde nerediyor.

Sinema yazlar

Dabayan, Osmanl Tarihi ve Ermenilerle ilgili yazlarnn yannda Trk Sinemas ile de ilgileniyor. Onun bu yazlarndan biri Kltr Emperyalizminde Sinemann Yeri(2) baln tar ki, bu yaz st dzeyde bir milli uurun ifadesidir.

Papala szan gizli el !
derin tarih bilgisiyle gndemdeki olaylar arasnda balant kurarak, Trkiye Ermenileri iinde tarihi bir misyonu yerine getirmektedir. Onun srail ve Filistin arasndaki atmalar srasnda gndeme gelen olaylara da deiik bak as getirir: Vatikan 1962-1965 Sen Sinot Meclisinde alnan kararlarn dna kmaya asla ve asla yanamamtr. Bu inadndaki asl sebep ise mezkur mecliste alnm olan gizli kararlard. Bunlardan bir tanesini aynen geiyoruz ki, Vatikann Siyonizme vermi olduu en byk dnlerden balcasdr:
*Hristiyanlk dininde reform yaplacak ve bylece Hristiyanlk dini gnn artlarna uygun ekle getirilecek.
*Hz. sa Museviler tarafndan deil, Romallar tarafndan armha gerilmitir.
Bu madde gizli olarak kabul edilmitir.(3) Dabayan, Papalk otoritesi iine Yahudi ibirlikisi bir bakn szmasna dikkat eker.

Azerbaycan-Ermenistan atmas ve Trkiye

Bata Karaba olmak zere Azerbaycandaki Trk illerinin Ermenistan tarafndan igal edilmesi, btn dnya Trkl asndan znt verici bir durumdur. Trk-Ermeni ilikilerinde Ermeni saldrganlna kar durulamad gibi, sonraki dnemde Trkiye ile diyalog kurmaya alan Levon der Petrosyann uzlamac yaklam da bolukta braklmtr. Uzlamac Petrosyan zm retemeyince, sertlik yanls Rober Koaryann Ermenistann bana gemesine frsat verilmitir. , Trkiyenin Pedrosyanla diyalog kurarak, Ermenistan kendi tarafna ekebilecekken bunu yapamadn syler.(4)

Bu erevede Ermenistan Eski Devlet Bakan Levon der Petrosyann, Rahmetli Babu Alparslan Trke ile de grtn hatrlayalm. Asl problemin Trkiye Ermenileri ve Ermenistan ile ilgisi olmayan, Ermeni diasporasndan kaynaklandn syleyebiliriz. Biz sorunlarmz diyalogla amann yolunu bulmalyz. Bu minvalde n uyarc almalarn, saygyla karlyoruz.

KAYNAKLAR
(1)Ermeni Portreleri Hdavendigar Onur Burak Y. stanbul 1999 sf.49-50
(2)Kltr Emperyalizminde Sinemann Yeri Trk Edebiyat Mays 1981 s.91 sf.27-27
(3)Papa ve Siyonizm Levon Panos dabayan Tarih ve Dnce Haziran 2002 s.6 sf.54-55
(4)Ermeniler nasl mesele yaplmaz Tarih ve Dnce Mays 2002 s.5 sf34-36

xxx

Dabayann Eserleri
Mahmut etin mcetin@biyografi.net

Fatih ve Fetih Olay

n Fatih ve Fetih Olay, Pearl-Harbordan Hiroimaya 1941-1945 ve Trkiye Ermenileri Tarihi adl eserleri vardr. Dabayan, stanbulun fethini anlatan Fatih ve Fetih Olay isimli eseri nszde yle takdim ediyor: .. btn cihann ehresini bir anda deitirmi olan, cihanmul bir hadisenin zetini meydana getirmi oldum. Yazar kitabn yanklarn da yle anlatyor: 1973te pek yakn dostum, hatta manevi kardeim olan, Aykurt Neriyat sahibi Attila Atilhan Bey, a Aan Hkmdar Fatih adl eserimi tetkik etti ve derhal 5000 adet olarak bast. Nihayet arzuma kavutum. Lakin kitabm satlmaz diye dnyordum. nk dier yaynevleri tm cesaretimi krmlard. Daha evvel Attila Beye bavurmamamn tek sebebi ise, Attila Beyin stanbulda olmayndand. Attila Bey bu hususta da bana cesaret verdi ve : Aabey hi endielenme. Allahn izniyle senin eserin satlacaktr. Sen merhum pederimin, ailemize yadigarsn. Kitabn satlmas iin elimden geleni yapacam. Hi merak etme Allah byktr dedi. Nitekim ksa bir zamanda umduumun fevkinde sat oldu ve kitabn mevcudu tkendi.

, stanbulun fethini kltmek ve fethin muhteem etkisini ypratmak isteyenlere tepkili. O, gemilerin karadan ekilmedii vs. gibi fethin bilinen sembollerinin zellikle ypratldn iddia ediyor. Dabayan fethin tanmlanmasnda yaplan nemli bir yanlla da dikkat ekiyor: Bizansn fethi hakknda yazlm olan baz eserlerde; Bizansn tamamen rm, ypranm kof bir aa gibi gsterilmektedir. Halbuki, bu gibi yazarlar aslnda ne gibi bir hataya dm olduklarnn farknda deillerdir veya maksatl hareket etmektedirler. Zira Bizans, onlarn eserlerinde belirtmi olduklar ekilde olsayd; esiz Cihangirin o dev baarsn glgelenirdi. Daha dorusu, nemini tamamen kaybederdi. Bu tamamen yanl bir gr ve yanl bir tutumdur.... Byk Cihangir Fatih Sultan Mehmed han, gayet kuvvetli bir dman haklam ve koca bir imparatorluu tarihten silip atmtr. Dev Bizans tarih sahifelerine gerten tek sebep, Muhteem Fatihin esiz dehas, yce Trk Ordusunun iman gcnn stnl ve elikten bileidir.

Trk-Ermeni likilerinin Gelimesi

Dabayan Fatih ve Fetih Olay adl eserinde Bizansn yklmasna Trkler kadar Ermenilerin de sevindiini syler. Bunda en byk tesir, Trklerin himayesine geen Ermenilerin Trklerden grd dostluk ve himayedir: Osman Gazinin 1326da Bursay zaptederek payitaht ilan etmesinden sonra, Trkler himayesinde bulunan Ermenilerin Ruhani Reislik Merkezi Bursaya nakledilmiti. Bursada bulunan Ermeniler, ekseriyetle Anadoludan gelme sanatkar, mimar, kalfa ve kk zanaat erbaplar idi. Sultan Fatih, Rumeli Hisarnn inaasnda bu zanaatkarlardan da faydalanmt.

Dabayan bir baka balantnn daha altn izer: Ermenilerin Urartular, Smerler ve Subarlarla birlikte Gurlar yurdundan ilk gelen Trkler olduunu aklayan kaynaklar vardr. Ermeniler asrlarca Trklere her dalda erefli hizmetlerde bulunmulardr. Ne var ki Trkiye zerinde gizli emeller peinde olan ngiltere, Fransa, Rusya ve Amerika Birleik Devletleri gibi bir takm Batl devletler, kendi menhus gayelerine eriebilmek maksad ile din kardelii efsunu ile Ermenilerin fikrini elip, mezheplere blm ve zamanla kendi hakimiyetleri altna alarak Trkiyeye kar ayaklandrmlardr. Ermenilerin bu hatalar ok pahalya mal olmu ve perian Ermeniler, gebe gibi dnyann eitli lkelerine dalmlardr.

Pearl-Harbordan Hiroimaya 1941-1945

n eserlerinden biri de 2.Dnya Savanda Amerikann yapt bir katliam anlatan Pearl-Harbordan Hiroimaya 1941-1945 adl eseridir. Dabayan eseri yle takdim eder: Dnyay kan ve gz yana boan 2. Dnya Harbinin zerinden bunca zaman geti. Yeni Dnya Dzeninin haritasn izen ve tarihini yazan galiplerdi. nsanla, krm ve katliamn tarihi galipler tarafndan retildi. Galipler, beynelminel sermaye evreleri ile onun jandarmaln yapan ABD ve yandalaryd. nsanlar, 2. Dnya Harbinde ayn zamanda byk bir insanlk ayb olan soykrmla tant. Hemen herkes, soykrm dendiinde Yahudileri hatrlamakta hemfikirdir. Oysa, 2. Dnya Harbi'nin tek ve gerek soykrm kurbanlar Asyal kahraman bir millet olan Japonlar olmutur. Ne var ki, tarihi hakikatleri ters yz etmekte usta olan Yahudi ve Yahudi sermaye evreleri Yeni Dnya Dzenin mimar olabilmek iin Asya'nn bu milli gcn krmak zorundayd. Bunun iin insanlk tarihinin bugne kadar grd en korkun silah olan atomu Japonlar zerinde kullanmakta tereddt etmemilerdir.

nsanlk iin son derece utan verici olan atom bombas denemesiyle, Japonlar teslim olduunda, Asya'nn bu erefli milletinin erefine uygun hareket etmekten baka aresi kalmamt. Amiral Ugaki'nin 24 Kamikaze uayla yapt intihar dallar bunlardan sadece biridir. Bugne kadar yazlan ve bilinen 2. Dnya Harp tarihlerinin tam tersine, Dabayann eserinde hakikatler apak ortaya kmaktadr. Kum Saati Yaynlarndan neredilen eseri, Erol Cihangir yayna hazrlam.

Xxx

ESERLER

Pearl-Harbor'dan Hiroima'ya 1941-1945

Erol Cihangir
KUM SAAT YAYINLARI

Dnyay kan ve gz yana boan 2. Dnya Harbinin zerinden bunca zaman geti. Yeni Dnya Dzeninin haritasn izen ve tarihini yazan galiplerdi. nsanla, krm ve katliamn tarihi galipler tarfndan retildi. Galipler, beynelminel sermaye evreleri ile, onun jandarmaln yapan ABD ve yandalaryd. nsanlar, 2. Dnya Harbinde ayn zamanda byk bir insanlk ayb olan soykrmla tant. Hemen herkes, soykrm dendiinde Yahudileri hatrlamakta hemfikirdir. Oysa, 2. Dnya Harbi'nin tek ve gerek soykrm kurbanlar Asyal kahraman bir millet olan Japonlar olmutur. Ne varki, tarihi hakikatleri ters yz etmekte usta olan Yahudi ve Yahudi sermaye evreleri yeni Dnya Dzenin mimar olabilmek iin Asya'nn bu milli gcn krmak zorundayd. Bunun iin insanlk tarihinin bugne kadar grd en korkun silh olan Atom'u Japonlar zerinde denemekte tereddt etmemitir. nsanlk iin son derece utan verici olan Atom Bombas denemesiyle, Japonlar teslim olduunda, Asya'nn bu erefli milletinin erefine uygun hareket etmekten baka aresi kalmamt. Pek ok ibret verici eref sahnelerinden biri olan Amiral Ugaki'nin 24 Kamikaze uayla yapt intihar dallar bunlardan sadece biridir. te bu dallardan birisi: "Filo komutan Amiral Ugaki, bir an Pasifik Okyanusunun usuz bucaksz enginliklerine baktktan sonra, uaklar aras telsizle hznl fakat metin bir ifadeyle u emri verdi:- Dikkat! Filo komutanndan Filoya. Son grevinizi yapmaya hazr olun... Emrim: topyekn taarruz daldr. Yaasn mparator. Bata Amiral Ugaki'nin ua olmak zere, mesaj alan 24 uaktan kurulu Kamikaze filosu, Pasifik'in sonsuz derinliklerine doru pike yapt. Vatanna ve geleneklerine son derece bal olan bu kahraman asker, emrindeki filo ile hayatna tam bir Kamikaze pilotu olarak son verdi. Bugne kadar yazlan ve bilinen 2. Dnya Harp tarihlerinin tam tersine, fakat hakikatlerin i parltsn bu kitapta bulacaksnz.
Yayn Yl: 2001; 375 sayfa; 3.HAMUR; 13,5x21 cm; KARTON KAPAK; ISBN:9758414089; Dili:TRKE
Bu biyografi (levon panos dabayan) 2810 kez okundu.

Biyografi: levon panos dabayan Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.