Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


krolu kimdir ? krolu biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
krolu

nl bir destana konu olmu bir halk kahramandr. Bu isimde XVI. yzylda yaam bir halk airi de vardr. Ama tarih kiilii bilinemeyen, asl Krolu, XVII. yzylda Bolu havalisinde yaam, sonradan n btn Anadolu'ya yaylmtr. Babas da Bolu beyi tarafndan gzlerine mil ektirilerek cezalandrld iin diye tannmtr. Zulme kar ayaklanarak halkn hakkn korumas, onu destans bir kahraman haline getirir.

XVII. yzyl, Osmanl mparatorluu tarihinde merkeze bal olmayan tekiltn iyice meydana kt, buna karlk, saraya bal, sadrzama bal beylerin, valilerin de yer yer balarna buyruk olarak halka zulmedebildikleri bir devirdir.
te byle bir devirde Bolu Beyi Sleyman Bey, kendisine bunca yl hizmet etmi seyislerinden birine fena halde kzarak gzlerine mil ekilmesini emretmiti. Bolu Bey'i son derece kat yrekli, zalim bir adamd. Her ne kadar kendisini sevenler araya girdilerse de dediinden dnmedi. Buyruunu vaktinde yerine getirmemi olan zavall seyisin gzleri kr edildi ve sska bir ata bindirilerek kaleden dar atld.

Yaral seyis at srtnda yolda kalnca sesini ok iyi tanyan atnn kulana eildi ve:
Dnya bana zindan oldu, beni kyme gtr... dedi.
Az gittiler, uz gittiler, dere tepe dz gittiler, sonunda seyisin kyne vardlar. Uzaktan at srtnda yl babacnn geldiini gren on be yandaki olu, ermi yetmi bir insan gibi onun strabn anlad, koup attan indirdi, anasnn yanna getirdi. Seyis olanlar Hal ve keyfiyet byle byle diye bir bir anlatt, oulcuundan cnn alnmasn vasiyet ederek orackta ruhunu teslim etti.
Krolu, on be yanda ata bindi. Babasna verilen kr at canland, sskal gitti, ahbaz bir hayvan oldu. Krolu, atna atlad gibi dalara kt. Kl kuand. Babasnn intikamn almak zere ant iti. Yolda rastlad bir obann sazn alarak terkisine asmt. Kime rastlasa hayvann durdurur, sazn eline alr, tngrdatarak Bolu Beyinin zulmn anlatrd.
Her yerde arad bu zlim adama gnn birinde rastlayacan biliyordu. Giderek hayvan rzgr kesildi. Nerede bir yolsuzluk olsa kyl Krolu'na haber salard. O da gelir, ortal dzene kordu.

Bir gn amlbel'de konaklamt. Bir kervancnn, yolcularndan bir gen adam soyup dverek uuruma attn grd. Bir klta kervancnn ban uurdu. teki adamlar kendisine hayr dua ettiler. Uurumdan kard gen yolcu ise:
Hayatm kurtardn, gayri ben senin kulun klenim dedi. onun adnn Ayvaz olduunu, kervann da Bolu, Beyine yk gtrdn renince Ayvaz' yanna ald. Beraber yola ktlar.

Bir Krolu, bir Ayvaz, etraf kasp kavuran, fakir kyly haraca kesen zlim Bolu Bey'ini bulmaya ktlar. ehre yaklatklar srada bir kale vard. Sabahn bir vaktinde kale mazgallarndan hazin bir ark duydular. Bu arkyla bir gen kz kendisinin Bolu Beyi'nin kz olduunu, babasnn srf kimseyi sevmesin diye kendisini oraya kapadn gz yalar iinde anlatyordu. saz eline ald, kza sabrl olmasn, dnte kendisini kurtaracan syledi.

Bolu'ya vardklarnda byk bir alana halk toplanmt. enlikler yaplyordu. elbise deitirerek pehlivanlar arasna katld. Bir bir hepsini alt etti. Sonunda Bolu Bey'i huzuruna artt onu ve:
Bre pehlivan, sen kimsin? Seni muhafzlarma bey yaptm...dedi.
da: te ben o gzlerini kr ettirdiin seyisin oluyum diyerek klcn ald gibi herkesin dehet dolu baklar nnde Bolu beyinin kellesini uurdu ve halk bir zlimden kurtard.
Ondan sonra hemen Ayvaz' gnderip kaleden Beyin kzn getirdi. Allah'n emri, Peygamber'in kavliyle kendine nikhlad. O tarihten sonra Bolu Bey'i olarak halka adaletle muamele etti.
Onun u szleri yzyllar boyu dilden dile dolamtr:

Bizden selm olsun Bolu Beyi'ne
kp u dalara yaslanmaldr
Ok gcrtsndan, kalkan sesinden
Dalar sada verip seslenmelidir

Dman geldi tabur tabur dizildi
Alnmza kara yaz yazld
Tfek icat oldu mertlik bozuldu
Eri kl knda paslanmaldr.

Xxxxx

Benden selam olsun Bolu Beyine
kp u dalara yaslanmaldr
At kinemesinden karg sesinden
Dalar seda verip seslenmelidir

Dman geldi tabur tabur dizildi
Alnmza kara yaz yazld
Tfek icad oldu mertlik bozuldu
Eri kl knda paslanmaldr

der mi eski anndan
Ayrr ounu er meydanndan
Krat kpnden dman kanndan
evre dolup alvar slanmaldr

**************
Kimisi pnar banda
Kimisi yolun dnda
Al giyen onbe yanda
lle mavili mavili

Kimisi dalarda gezer
Kimisi incisin dizer
Al giyen barm ezer
lle mavili mavili

Kimisi odun devirir
Kimisi kahvesini piirir
Al giyen aklm arr
lle mavili mavili

Kroluyum derkin olacak
Takdir yerini bulacak
Mavili benim olacak
lle mavili mavili
Bu biyografi (krolu) 4889 kez okundu.

Biyografi: krolu Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.