Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


klarslan kimdir ? klarslan biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
klarslan

Anadolu Seluklu Sultanlnn kurucularndan olup; Hal ordularna kar Anadoluyu ve hatta btn slam alemini mdafaa eden bir Trk hkmdardr. Vatan topraklarnn nasl mdafaa edilmesi lazm geldiini, bu uurda yapt kanl mcadelelerle btn insanla ispat etmiti.

olmam olsayd, belki bugn Anadoluda bir Trk hakimiyeti yerine bir Latin devleti mevcut bulunacakt.Anadolu ktas; 26 Austos 1071 ylnda Alpaslann Bizansllarla yapt Malazgirt Meydan Sava ile fethedilmiti. Bu fetih zerine Horasan ellerinde bulunan birok Ouz Trkmen oymaklar, Anadolunun eitli yerlerine yerlemilerdi.

Anadolunun kuzey blgesinde Ouzlarn Bozok kabileleri, gney blgesinde de ok kabileleri yurt tutmutu. Byk ktleler ise Orta Anadoluyu doldurmutu. Bunlarn ou Knk kabileleri idi. lk etapta Anadoluya bir milyon Trkmen gelmiti. Bunlarn bir ksm hayvan srlerine sahip olduklarndan Yrk kaldlar. Bir ksm da topraa yerleerek ifti oldular. Ancak, Anadolunun Marmara kylar henz Bizansllarn elinde bulunuyordu. Marmara havzasnn fetihlerine Kutulmu olu Sleyman ile kardei Mansur gnderilmiti.

Bu iki karde, Anadolunun fetih olunmam ksmlarn Trk topraklarna katarak Anadolu Seluklu Sultanl devletini kurdular. Fakat bu iki karde birbiriyle uramaya baladlar. Bunun zerine byk Seluklu Hakan Melikah, Mansurun zerine Porsuk Bey ve kuvvetlerini gnderdi. 1077 tarihinde Mansur malup edilerek ldrld. Melik ah, Anadolunun idaresini Sultan unvanyla Kutulmu olu Sleymana brakt. te, bu ekilde Anadolu Seluklu Sultanln kuran Aslann torunu Kutulmu olu Sleyman oldu. Anadoluda bu devlet 1077 ylnda kuruldu. Anadolu Seluklularndan on yedi hkmdar gelmiti.
Kutulmuolu, Konya ehrini merkez yaparak Bizansllarla savalara giriti. znik ehrini fethettikten sonra buray merkez yapt. Bir mddet sonra Antakyay da fethetti. O zaman Melikahn kardei Tutu ile harbe girierek yenildi. Bu olay onu olumsuz olarak ok etkiledi ve sonunda intihar etti.

Kutulmuolu Sleymann lm ile Anadoluda karklklar ba gsterdi. Beyler her tarafta bamszlklarn ilan ettiler. Sleymann olu Klarslan, Byk Seluklu mparatoru tarafndan hapse atlmt.

Anadolunun karkln ancak dzene koyabilirdi. Drt yl sonra Klarslan, Melikah tarafndan Konyaya gnderildi. babas zamanndan kalan byk kumandanlar bana toplad. znik ehrini tekrar zaptederek buray kendisine merkez yapt. Bundan sonra bamszlk hevesinde bulunan btn beyleri ortadan kaldrd. Bu suretle babasnn elde ettii btn topraklar tekrar ele geirdi. Bir donanma yaparak anakkale Boaz nlerindeki adalar birer birer fethetti.

ok yiit, ayn zamanda pek cesur bir hkmdard. Anadolunun birliini kurmaya muvaffak oldu. Bu sebeple hret ve nam her tarafa yayld. Klarslann en byk amac Bizansllarn elinden stanbulu almakt. Bu amacna ulamak iin Marmara kylarnda bir tersane kurup ok sayda harp gemileri yaptrd. Trklerin bu hazrln gren Bizansllar telaa dtler.
O zamanlar Bizans tahtnda Yedinci Mihal Dkas bulunuyordu. Trklerin kara ve deniz kuvvetleriyle baa kamayacan anlaynca, Romada oturan Papa Yedinci Greguvara eliler gnderdi. Papaya, bat devletlerinin yardmna muhta olduunu bildirdi. Eer bu yardm gelmezse, stanbul Trklerin eline geecek ve Dou Roma mparatorluu tarihe karacakt. Papa, Ortodokslarn Katolik kilisesine mracaatn kendi menfaatine uygun buldu. leride bu iki kilisenin birleeceini dnd. Bu sebeple Bat Avrupa devletlerinden 40,000 kiilik bir ordu toplanlarak stanbula gnderilmesi iin ok alt. Fakat muvaffak olamad.

Bizans korku sard sralarda, durmadan donanma yaptryor; bir an ne stanbulu Trk topraklarna katmay arzu ediyordu. O devirde Avrupada din taassup ok iddetli idi. Papazlarn halk zerinde byk tesirleri vard. Btn papazlar, Hazret-i sann doduu mukaddes Kuds ehrini slamlarn elinden kurtarmak iin halk hal seferine tevik ediyorlard. Bilhassa Fransada kurulmu olan Kloni tarikatnn halk zerinde etkisi bykt.
1095 tarihinde Fransann Klermon ehrinde Papa kinci Urban, ruhan bir meclis toplad. Bu meclise on drt bapiskopos, iki yz elli piskopos, drt yzden fazla papaz katld. Ayrca birok da valye bulundu. Bu ruhan meclis, Kudsn slamlardan alnmasna karar verdi. Bu ie n ayak olan Piyer Lermit adnda bir papazd. Buna Yoksul Gotye adnda bir valye de katld. Bunlarn tevikiyle Avrupada byk bir hal ordusu hazrland. Bu sel Anadoluya akmak zere idi. Bu seli nasl durdurabilecekti?
Hal ordusunun says alt yz bin kii idi. Hal ordusu muhtelif Hristiyan milletlerinden kurulmu olup, iinde ihtiyarlar, genler ve kadnlar da bulunuyordu. Hepsi gslerine birer krmz Ha takmlard. Bu hal ordusunun nnde eski Cermen efsanelerinde mukaddes saylan bir Kei ile bir de Kaz bulunuyordu. Bu insan seli Bat Avrupadan yaya olarak Bizansa geldi. Bizans imparatoru bu kalabalktan rkerek bunlarn hepsini Anadolu yakasna geirtti.
Klarslan, Anadoluya kan bu korkun afet karsnda soukkanlln muhafaza etti. Neye mal olursa olsun, bu mstevli kuvvetlere kar Trkn z yurdu olan Anadoluyu mdafaa etmee ant iti. Klarslan, bu byk kuvvetlere kar bir gerilla harbi yapmaya karar verdi. Trk kuvvetlerini muhtelif etelere ayrd. ehirlerde bulunan halk dalara ve yaylalara kartt.
Ambarlarda ne kadar zahire varsa yakt ve sular da zehirletti. Seluk askerleri baskn halinde grup grup hallarn zerine atlarak ilk kan kafileyi bir anda imha etti. Fakat arkadan daha byk kuvvetler Anadoluya ktlar. o byk kuvvetleri de Eskiehir ovasnda ypratt. Bundan sonra kuvvetleriyle oruma ekildi. Bu durum karsnda btn Anadolu Trkleri top yekn silaha sarld. Saadetini ykanlarla kanl mcadelelere giriti. Bu tarihte eine az rastlanr bir vatan mdafaas idi. Asker ktalar her tarafta bir imek gibi akyorlar; dmann yurt tutmasna imkan brakmyorlard. Anadolu ehir ve kasabalarnda byk bir yangn vard.
Bu kyametin iine girenler de arp kaldlar. Bunlar nasl bir millet! Vatanlarn canla bala ne ekilde mdafaa ettiklerini grp rendiler. Nihayet hallar krla krla bir geit bularak Kudse gidip bir Latin Krall kurdular. Fakat gzel Anadoluda yerleemediler. nk burann bekileri yksek vatansever ve kahraman Trklerdi. Kumandanlar da gibi cesur bir yiitti.
Trkler bu ekilde Anadolu iin kan dktler. Bu sebeple Anadolu topraklar Trkn kanyla yorulmu bir ana vatandr. Klarslann hallara kar kazand zaferler onun adn Trk tarihinde ebediyen yaatmaya kafi gelmitir. Onun hayat byk destandr. Tarih onun (Ebulgazi) unvann vermiti.
Sekiz buuk ay sren bu kanl mcadeleden sonra Birinci Konya Sarayna yerleti. Bir sabah sarayndan kp bir meydanda toplanm binlerce esirin arasndan geerken bir ses ykseldi.
-Bizler ne olacaz?
sesin geldii tarafa bakt. Bu sz syleyen gen ve gzel bir esir kzd. Ona:
-Kimsin, ne istiyorsun? Diye sordu.
Esir kz:
- Savata esir den Efon Ejyidin kz kardei zabellaym. Bir an nce vatanma dnmek istiyorum! Dedi.
yle mukabele etti:
-Biz Trkler, yurdumuzda oturanlara kp gidin! demeyiz, ve yurdumda din ve adetiniz zere hr yaayabilirsiniz. Fakat arzu ettiiniz gn de yurdunuza dnebilirsiniz. Ben vatan hasretini takdir edenlerdenim...
Hi beklemedii ekilde bir cevapla karlaan dilber Fransz kz, hem hayrette kald, hem de ok sevindi. Klarslan, yiit olduu kadar da yakkl bir Trk delikanls idi: bu esire Klarslann yzne dikkatli bakarak:
-Sizi nerede ziyaret edip minnet ve kranlarm bildirebilirim? Diye sordu.
-Her saat, nerede bulunursam!
Meydana toplanm olan btn esirler Trk Hakannn bu yksek kalpliliine hayran kaldlar. Teekkr makamnda hepsi birden boyun kestiler. btn esirlere harlk verilmesini emretti. Elence yerlerine gitmelerine de izin verdi. Bir mddet sonra da bu hal ordusunun esirleri grup grup memleketlerine iade edildiler. Bu kanl mcadeleden muzaffer kan saraynda ei Sevindik Hatun ve ocuklar ehinah ve Mesut adl iki olu ve Aydn adndaki kz ile mesut ve tatl gnler yaad.
Fakat Klarslan, Suriyede yapt bir savatan dnerken 1106 tarihinde Frat Nehrine derek bouldu.
Bu biyografi (klarslan) 2623 kez okundu.

Biyografi: klarslan Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.