Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


kemal yavuz kimdir ? kemal yavuz biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
kemal yavuz

Prof. Dr.
stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi
Trk Dili ve Edebiyat Blm
Eski Trk Edebiyat Anabilim Dal Bakan

02.08.1947 tarihinde K. Karapnar (ERMENEK)'da dodum. Adiller lkokulu'ndan mezun olduktan sonra, sra ile Ermenek Ortaokulu'nu ve Konya Erkek Lisesi'ni bitirdim. 1967 ylnn ubat aynda stanbul niversitesi Trk Dili ve Edebiyat Blm'ne kayt oldum. 01 Kasm 1970 tarihinde Trkiyat Enstits'ne ktphane memuru tayin edildim. 03 Mays 1971 tarihinde mezkur faklteyi bitirip, ayn yln Kasm aynda doktora rencisi olarak kayt yaptrdm. 1973 ylnn Haziran aynda Erzurum Atatrk niversitesi slm limler Fakltesi'ne Osmanlca asistan olarak tayin edildim. stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi'nde baladm doktora almasn bitirerek, 21 Haziran 1977 tarihinde Doktor unvann aldm. 07 Temmuz 1978 tarihinde Atatrk niversitesi Edebiyat Fakltesi Trk Dili ve Edebiyat Blm'ne asistan olarak atandm. Yabanc dilimi gelitirmek ve sahamla ilgili aratrmalar yapmak zere 1981-1982 ders ylnda Fransa'ya gittim. 05 Kasm 1982 tarihinde Yardmc Doent ve 20 Nisan 1983 tarihinde Yeni Trk Dili sahasnda Doent oldum. 16 ubat 1984 tarihinde Atatrk niversitesi Fen-Edebiyat Fakltesi Trk Dili ve Edebiyat Blm'ne kadrolu doent olarak atandm ve bu tarihten, 25 Austos 1986 tarihine kadar Trk Dili Anabilim Dal Bakanl'nda bulundum. Bu arada bal olduum faklteden baka olarak, Profesr Dr. M. Kaya Bilgegil'in dekanlk yllarnda (1982-1984) Kazm Karabekir Eitim Fakltesi'nde Trk Dili ve Osmanlca derslerini yrttm. 27 Austos 1986 tarihinde stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Trk Dili ve Edebiyat Blm Eski Trk Edebiyat Anabilim Dal'na naklen tayin edildim.
03 Nisan 1989 tarihinde Eski Trk Edebiyat Anabilim Dal'nda Profesrle ykseltildim. 18 Eyll 1989 tarihinde stanbul niversitesi Edebiyat Fakltesi Trk Dili ve Edebiyat Blm Eski Trk Edebiyat Anabilim Dal Bakanl'na getirildim. Hlen bu grevi srdrmekteyim. Evli ve ocuk babasym.
Yaynlar :
Kitaplar
1. Reat Nuri Gntekin'in Tiyatro le lgili Makaleleri, Kltr Bakanl, Kltr Eserleri: 5, stanbul 1976.
2. Mesnev-i Murdiyye; Mun evirisi, Kltr ve Turizm Bakanl Yayn- lar 1000 temel Eser Dizisi: 91, Ankara 1982.
3. eyholu, Kenz'l-Kber ve mehekk'l-Ulem; Atatrk Kltr Merkezi Yayn-say: 39, Ankara 1991.
4. Meclis'n-Nefyis ( Hseyin Ayan, Efrasiyap Gemalmaz, Recep toparl, Gnl Ayan ve Yavuz Akpnar'la birlikte), Erzurum 1995.
5. Trk Dili Kompozisyon, Liseler iin ( Muharrem Ergin, Kzm Yeti, Necat Birinci ile), stanbul 1992.
6. niversite Trk Dili ve Kompozisyon Dersleri (Kzm Yeti ve Necat Birinci ile), stanbul 1998.
7. Trk Dili ve Edebiyat, Edebiyat II, Liseler iin (Kzm Yeti ve Necat Birinci ile), stanbul 1994.
8. Trk Dili ve Edebiyat, Edebiyat III, Liseler iin (Kzm Yeti ve Necat Birinci ile), stanbul 1994.
9. Trk Dili ve Edebiyat, Edebiyat IV, Liseler iin (Kzm Yeti ve Necat Birinci ile), stanbul 1995.
10. 19. Asr Azeri Edebiyat
10. Garib-name, 4 cilt (metin, gnmz Trkesine aktarm ve tpk basm), Trk Dil Kurumu Yaynlar, Ankara, 2001
Makaleler
1. Ermenek Kazasnn Badere Kyleri Az; Atatrk niversitesi Edebiyat Fakltesi Aratrma Dergisi, Ahmet Caferolu zel says, Ankara 1979.
2. Mesnev-i Murdiyye'de Fiil Tekili ve ekimler; Trk Kltr Aratrma- lar, Prof. Dr.Faruk Kadri Timurta'n Hatrasna Armaan, Yl XII-XXI /1-2, 1979-1983, Ankara 1983.
3. XIII-XVI. Asr Dil Yadigrlarnn Anadolu Sahasnda Trke Yazl Sebepleri ve Bu Devir Melliflerinin Trke Hakkndaki Grleri; Trk Dnyas Aratrmalar, say 27, Faruk Timurta'a Armaan, stanbul 1983.
4. Sultan II.Murad Devri Mevlev airlerinden Munddn bin Mustafa ve Mesnev Tercmesi; Ege niversitesi Edebiyat Fakltesi Yaynlar, Trk Dili ve Edebiyat Aratrma Dergisi II, Harun Tolas zel Says, zmir 1983.
5. Bilge Kaan; Trkiye Gazetesi Rehber Ansiklopedisi 2. cilt, stanbul 1984.
6. Diyalekt; Trkiye Gazetesi Rehber Ansiklopedisi, 4. cilt, stanbul 1984.
7. Erzurumlu Mustafa Darir, Hayat-Eserleri ve Siyerindeki Manzmelerin Muhtevas; Mill Kltr, Say: 46, Ankara 1984.
8. Kgarl Mahmud; Trkiye Gazetesi Rehber Ansiklopedisi, 9. cilt, stanbul 1984.
9. Trk Edebiyat; Trkiye Gazetesi RehberAnsiklopedisi, 17. cilt, stanbul 1985.
10. XV. Asra Girerken devletin dareci Snf zerine Grler; eyholu'nun Kenz'l-Kber ve Mehekk'l-Ulemas, Mill Kltr, say: 49, Ankara 1985.
11. Mesnev-i erif le Alkal Olarak Cevdet Paa'nn bidin Paa'ya Yazd Bir Mektup; Trk Dili ve Edebiyat Dergisi, XXIV-XXV, stanbul 1986.
12. Mesnev-i Murdiyye'deki Fonetik Hussiyetler; Atatrk niversitesi Fen- Edebiyat Fakltesi Aratrma Dergisi 15, Erzurum 1986.
13. Ysuf Aleyhisselm; Trkiye Gazetesi Peygamberler Tarihi Ansiklopedisi, 3. cilt, stanbul 1988.
14. slm Edebiyat; Trkiye Gazetesi slm Tarihi Ansiklopedisi, 6. cilt, stanbul 1989.
15. Arz; Trkiye Gazetesi Osmanl Tarihi Ansiklopedisi, l. cilt, stanbul 1989.
16. Bki; Trkiye Gazetesi Osmanl Tarihi Ansiklopedisi, 1. cilt, stanbul l989.
17. Fuzl; Trkiye Gazetesi Osmanl Tarihi Ansiklopedisi, 3. cilt, stanbul 1989.
18. Galat-Galatat ve Mun'nin Dildeki Tasarruflar; Trk Dnyas Aratrma- lar Dergisi, say: 60, stanbul 1989.
19. Germiyanollar Beyliinin Trk Kltr Hayatndaki Yeri, lm Aratrma- lar, say: 1, stanbul 1995. 20. Mtak Baba ve Na'tlar, lm Aratrmalar, say: 5, stanbul 1997.
21. Nihn'nin Sultan I. Selim Adna Yazd Muammal Kaside ve zm; ..Edebiyat Fakltesi Trk Dili ve Edebiyat Dergisi, XXVIII. cilt, stanbul 1998.
22. Edebiyatmzda Gezen Nefesler; Tarih ve Medeniyet, Nisan 1999, say 61, stanbul 1999.
23. Anadolu'da Balayan Trk Edebiyatnda Grlen lk Miranmeler: k Paa ve Miranmesi, lm Aratrmalar, say: 8, s. 247-266, stanbul 1999.
24. k Paa; Yaamlar ve Yaptlar le Osmanllar Ansiklopedisi, Yap Kredi Bankas, Kltr Sanat Yaynclk, stanbul 2000.
Bildiriler
1. Erzurumlu Ahmed Naim'in Mesnev erhi; Birinci Mill Trkoloji Kong-resi (stanbul, 6-9 ubat 1978) Tebliler, Kervan Yaynlar, stanbul 1980.
2. Mesnev erif zerine Grler; Seluk niversitesi 1. Mill Mevlna Kongresi (Konya 3-5 Mays 1985) Tebliler, Konya 1986.
3. eyholu Mustafa'nn Trke Hakkndaki Grleri- Hizmeti ve Kenz'l- Kber ve Mehekk'l-Ulem'snn Dili; Beinci Milletler Aras Trkoloji Konresi (stanbul 23-28 Eyll 1985), Tebliler I, Trk dili, cilt 1, stanbul 1985.
4. bidin Paa'ya Yazd Bir Mektupta Cevdet Paa'nn Mevlevlik indeki Yeri ve Mesnevnin Dzme Yedinci Cildi zerine Grleri, Seluk niversitesi 2. Mill Mevlna Kongresi (Konya 3-5 Mays 1986), Tebliler, Konya 1987.
5. Osmanl Devletinin Kurulu ve Sonraki Devirlerinde, k Paa'nn Trk Edebiyatnn Temellenip ekillenmesindeki Rol, Kuruluunun 700. Yl Dnmnde Osmanl Devleti Uluslar Aras Kongresi (Konya 7-9 Nisan 1999).
6. Osmanl Devletinde lk Manzum Eserler ve Mevlid; Yap ve Kredi Bankas Osmanl Dnyasnda iir Uluslararas Sempozyumu 19-22 Kasm 1999, stanbul.
7. Osmanl Devletinin Kurulu Devrinde k Paa'nn Dil zerine Dnce- leri ve Garibnme'sinde O Devir Dili le lgili Baz Dikkatler; Trk Dil Kurumu - Fransz Aratrmalar Enstits, Uluslar Aras "Osmanl Trkesi ncesi: Eski Trkiye Trkesi" Toplants, 3-4 Aralk 1999 stanbul.
Paneller
1. Fuzl'de Peygamber ve Yaknlar, Marmara niversitesi, Nisan 1995.
Mlkatlar
1. lmnn 666. Yldnmnde k Paa ve Garibnmesi (Syleiyi yapan: Yard. Do. Dr. Erol lgen ), Byk Krehir'in Byk Gazetesi, Krehir idem, 19-30 Kasm 1999 ve 3-10 Aralk 1999.
Dier konumalar
1. Talebelerinin Gzyle Faruk K. Timurta, .. Edebiyat Fakltesi, ubat 1997.
2. Dede Korkut'ta Eya, .. Edebiyat Fakltesi Dede Korkut Gnleri, 27 Ekim 1998.
3. Gemiten Cumhuriyete Trk Dili, Trkiye Cumhuriyetinin 75. ylnda Trk Dili, Ekim 1998.
Bu biyografi (kemal yavuz) 3053 kez okundu.

Biyografi: kemal yavuz Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.