Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


kazm karabekir kimdir ? kazm karabekir biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
kazm karabekir

Kazm KARABEKR, 1882 ylnda stanbul'da dodu. Mehmet Emin Paa'nn oludur. lkrenimini stanbul, Van, Harput ve Mekke'de tamamladktan sonra, 1896'da stanbul Fatih Askeri Rtiyesi'ni, 1899'da Kuleli Askeri dadisi'ni, 1902'de Harbiye Mektebi'ni ve 1905'te de Erkn- Harbiye Mektebi'ni bitirerek yzba rtbesiyle orduya katld. ki yllk kta stajn Manastr'da yapt. ttihat ve Terakki'nin Manastr rgtnn kurulmasna katld. 1907'de kolaas (nyzba) rtbesi alarak stanbul Harbiye Mektebi, tabiye retmen vekilliine atand. ttihat ve Terakki stanbul rgtnn kurulmasnda grev ald. 2.Merutiyet' ten sonra Edirne'de 2.Ordu 3.Frka (tmen) erkn- harfliine (kurmaylna) atand.

31 Mart 1909 ayaklanmasnda Hareket Ordusu'nda grev ald. 1910 Arnavutluk ayaklanmasnn bastrlmas harektnda alt. 14 Nisan 1912'de binbala ykseldi. Balkan Sava'nda Trakya snr komiseri olarak grev yapt. 1914'te kaymakam (yarbay) rtbesiyle Birinci Kuvve-i Seferiye komutanlyla ran ve tesi harektyla grevlendirildi. Bir sre sonra stanbul Kartal'da 14. Frka komutanlna atand ve anakkale'ye gnderildi. Kerevizdere' de Franszlar' a kar ay savatktan sonra miralayla (albay) ykseldi. Buradan, stanbul'da I. Ordu erkn- harbiye bakanlna, sonra Galiya' ya gidecek ordunun ve ardndan Mareal Von der Goltz' un erkn- harbiye bakanlna atanarak Irak'a gitti.

1916'da Kut'l-Amare'yi kuatan 18. Kolordu komutanlna getirildi ve buray aldktan sonra Irak'ta ngilizler' le arpt. 1917'de Diyarbakr'daki 2. Kolordu komutanlna getirildi ve Van, Bitlis, Elaziz (Elaz) cephelerindeki 2. Ordu komutanlna veklet etti. 1918'de Erzincan ve Erzurum'u Ermeniler' den ve Ruslar' dan geri ald. Ardndan Sarkam, Kars ve Gmr Kalelerini ve Karakse yi kurtard. Ayn yl Mirliva (Tmgeneral) oldu. Mondros Mtarekesi srasnda sadrazam olan Ahmet zzet Paa'nn erkn- harbiye-i umumiye reislii (genelkurmay bakanl) nerisini kabul etmeyerek Anadolu'da grev almak istedi. nce Tekirda'daki 14. Kolordu Komutanl'na, ardndan da Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanl'na atanmasn salayarak Nisan 1919'da greve balad.

Hazrlklar yaplan Erzurum Kongresi'nin toplanmasnda nemli rol oynad. Kurtulu Sava'nda Edirne milletvekillii ve Dou cephesi komutanl yapt. Ermeniler' in eline geen Sarkam, Kars ve Gmr Kalelerini geri alarak 15 Kasm 1920'de Ermeni ordusunu kesin olarak yendi. Ermeni hkmetiyle Ankara hkmeti adna Gmr Antlamas'n imzalad. Kars'n alnmasyla feriklie (korgeneral) ykseldi. Rus Sovyet Sosyalist Federe Cumhuriyeti ve Kafkasya hkmetleriyle Kars Antlamas grmelerini yrtt. Halk Partisinden Ayrld Kurtulu Sava'nn bitiminden sonra I. Ordu mfettiliine atand, 1923'te stanbul milletvekili oldu. 1924'te, TBMM'deki Drtler Grubu'nu destekledi. Ardndan askerlikten ayrlarak Halk Frkas'ndan istifa etti. 17 Kasm 1924'te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Frkas'nn bakanlna seildi. Parti 3 Haziran 1925'te eyh Sait ayaklanmas nedeniyle kapatld. Karabekir Mustafa Kemal Paa'ya kar yaplan zmir suikasti ile ilgili grlerek baz partililerle birlikte yarglandysa da beraat etti. Siyasi hayatna on iki yllk aradan sonra, 6 Ocak 1939'da stanbul milletvekili olarak devam etti. 1946'da TBMM bakanlna seildi ve bu grevde iken 26 Ocak 1948'de Ankara'da ld.

Emre Yaynlar'nda kan Eserleri :

paann eserleri 1991 ylndan itibaren Emre Yaynlar tarafndan seri olarak yaynlanmaya balamtr.Daha nce paann bilinen STKLAL HARBMZ (1960 ylndaki ilk basks yasaklanm ve 5 sene sren mahkemeden sonra beraat etmitir.)ve STKLAL HARBMZN ESASLARI (1933 ylnda Paa Sinan Matbaas'na eserini bastrmak isterken matbaa baslm ve 3000 adet forma kire ocaklarnda yaklarak imha edilmitir)eserlerini EMRE YAYINLARI tekrar basm ve bunun yannda paann 30 eserini daha gn na kararak yakn tarihimize byk katk salamtr.

Bu eserler unlardr.

1- Hayatm (Karabekir Paa bu eserinde genlik yllarn anlatmaktadr.)

2- ttihat ve Terakki Cemiyeti 1896-1909 (Bu eserde Paa ttihat ve Terakkinin kurulu dnemini ve ilk almalarn anlatmaktadr.)

3- Birinci Cihan Harbine Neden Girdik ? (Birinci Cilt) (Bu eserde Paa'nn istihbarat subay olduu dnemleri kapsadndan Osmanlnn 1.Dnya Sava'na neden girdiini arpc belgelerde ortaya koymaktadr.)

4- Birinci Cihan Harbine Nasl Girdik? (kinci Cilt) (Cihan harbine Osmanl mparatorluu'nun nasl girdiini anlatmaktadr.)

5- Birinci Cihan Harbini Nasl dare Ettik? (nc Cilt) - Erzincan ve Erzurum'un Kurtuluu (Karabekir Paa bu eserinde ise Erzurum ve Erzincan'n nasl kurtarldn anlatmaktadr)

6- Birinci Cihan Harbini Nasl dare Ettik? (Drdnc Cilt) - Sarkam, Kars ve tesi - (Bu eserde ise Sarkam, Kars blgelerinin nasl kurtarldn anlatmaktadr)

7-Ermeni Dosyas (Paa savaaca Ermenilerin tarihesini aratrm ve kaleme almtr.)

8- Ermeni Mezalimi (Paa Ermenilerin grev yapt dou illerindeki katliamlarn belgelerle ve resimlerle ortaya koyarak, gnmzde koparlan kzlca kyamete hayalle deil belgelerle cevap vermitir.)

9-Paalarn Hesaplamas ? stiklal harbine neden girdik,niin girdik ve nasl idare ettik ? (Paa, stiklal Harbi ncesi stiklal Harbi'ne kimlerin ve nasl karar verdiini, kimlerin kar ktn ve inanmadn bu eseriyle anlatmakta ve resmi tarihimizi kkten deitirecek belgeleri koyup dorularyla bir dnemi aydnlatmaktadr.)

10- stiklal Harbimiz (5 CLT TAKIM) (Karabekir Paa'nn en ok konuulan ve tartlan eseri. 1960 ylnda ailesinin Trkiye Yaynevi tarafndan yaynlatt ve hemen yasaklanp toplatlan eseri. Eseri baskya hazrlayan Paa'nn rahmetli damad Prof.Faruk ZERENGN beyefendinin deyimiyle "trenle Ankara'ya ailece toplanp giderken kanun kaaklar gibi korka korka rkek gzlerle baka baka gittiimiz" diye anlatt olay 5 yl srm ve sonunda beraat edip yaynna devam edilmitir.

11- stiklal Harbimizin Esaslar (Karabekir paann 1933 ylnda bastrmak istedii ancak matbaann baslarak kire ocaklarnda imha edilen eseridir. stiklal Harbi'mizi esas hatlaryla ortaya koyan ve 1933 ylnda bir Ankaral adyla bir gazetede yalan ve yakn tarihimizdeki olaylar farkl, Karabekir Paa'nn ismini aalayc yaynlar baladnda Paa belgeler gndermeye balar, ilk iki belge yaynlanr ama gerisi yaynlanmaz. Paa bunun zerine bu eseri hazrlar ve matbaada 3000 adet forma halindeki eser matbaa baslarak imha edilir. Bu eserin eksiksiz ve tam metin basks.)

12- stiklal Harbimizde ttihat Terakki ve Enver Paa (2 cilt takm) (Paa bu eserinde de stiklal Harbi dneminde ttihat Terakki Erkannn ve zellikle Enver Paa'nn almalarn belge arlkl olarak anlatmaktadr. Kurtulu Savamzn balca kahramanlarndan biri olan rahmetli General ' in (1882-1948) bu eseri, 1. Dnya Savanda Osmanl ordularnn bakomutan olarak yenilgiye dp Avrupa'ya kam olan Enver Paa ile Cemal ve Talat Paalar gibi ttihat ve Terakki Cemiyeti (Frkas) kurucular ve erkannn zellikle Ulusal Kurtulu Sava yllarnda yaptklarn -belgelere dayanarak- anlatr. nemli belgeler arasnda Halk uralar Frkas program ile slam htilal Cemiyetleri ttihad nizamnamesi de vardr. 1920-23 yllarn kapsayan bu deerli anlar, Enver Paa'nn Kafkaslar' dan Orta Asya'daki feci ldrlne kadar geen btn yaamn anlatt gibi, Onun ve yandalarnn Kurtulu Savandaki olumsuz etkinliklerini de belirtmektedir. Enver Paa, Harb-i Umumi'den malup klmas zerine Berlin'e kamak zorunda kalmt. Buradan Rusya'ya geen Paa Moskova'da ngiliz emperyalizmine kar birlikte mcadele etmek iin Sovyet devlet adamlar ile grerek onlardan Anadolu hareketine silah yardm yapmalarn istedi. Ve Rusya'nn desteiyle kurulan slam htilal Cemiyetleri ttihad adl cemiyetin bana geerek Anadolu'da ubeler amak istedi ve 1920 Eyll'nde gerekleen Dou Halklar Kongresi'ne katld. Bir ara Berlin'e dndyse de fazla kalmayarak yine Moskova'ya geldi. Ve Ankara hkmetinin temsilcisi ile grmeler yapt. Mustafa Kemal Paa'ya bir mektup yazarak hakkndaki sylentileri ve Anadolu hareketinin bana geecei iddialarn yalanlad; fakat Yunan saldrsnn balamas ile Anadolu'ya geme fikriyle Batum'a geldi. Btn bu gelimeler olurken beride Anadolu'da gzle grlecek baz faaliyetler belirdi: Trabzon'da Enver Paa'ya taraftarl ile bilinen Yahya Kahya, mahkum ve kaaklardan oluan bir tabur meydana getirerek bana buyruk baz iler yapmaya ve Enver'in yaknda dneceini aka telaffuz etmeye balad. Dier taraftan, gelimeler Byk Millet Meclisi'nde bulunan krk civarndaki ttihat mebuslarda da yanksn buldu. Bu gelimelerden rahatszlk duyan Mustafa Kemal Paa, Rus hkmetiyle anlaarak, Enver Paa'y devre d brakt. Ruslarn desteklerini kaybettiini ve Anadolu'da da bir ey yapamayacan anlayan Enver Paa bu kez, Trkistan'a ynelerek, buradaki Trkleri Ruslara kar istiklal mcadelesi vermek zere rgtlemek istedi ve bu yolda da can verdi. lk basksn 1967'de yapan bu eser; o srada ark'ta bulunan ' in kendi gzlem, hatra ve bilgileriyle birlikte, bu macerann kahramanlarnn 1920-23 arasndaki resmi-zel yazma ve mektuplarnn suretlerinden oluan birinci elden bir kaynak niteliindedir. Ayrca, ayn hadiselerle balantl olan Yahya Kahya ile Mustafa Suphi'nin ldrlmesi olaylar ve bunlarla ilgili belgeler de, eserde ele alnan konulardandr. Enver Paa ve ttihat ve Terakki erkannn Milli Mcadeledeki faaliyetlerine dair ilk elden bilgi, belge ve anlar veren eser, slam htilal Cemiyetleri ttihad nizamnamesi, Halk uralar Frkas Program ve Meclis tarafndan Kahya Yahya olayn incelemek zere Bursa mebusu Mustafa Fehmi Efendi bakanlnda oluturulan tahkik heyetinin raporu gibi ok nemli belgeleri de iermektedir. )

13- Paalarn Kavgas (stiklal Harbi biter bitmez Karabekir Paa'nn M. Kemal Paa ve etrafyla arasndaki ihtilaflarn ve tartmalarn balad dnemi ok arpc ekilde ele alarak anlatt eseridir. Bu kitapta Trk yakn tarihinin en aprak dnemi Karabekir Paa'nn kalemiyle ele alnyor. Resmi tarihe yer yer ters den bu hatralar yakn tarihimizin iyi anlalmas iin byk kazantr. Tarihin hafzas hi bir zaman unutkanlklar balamamtr. Bu kitab okuyup bitirdiiniz zaman yakn tarih tablosunun son izgisinin izilmi olduunu greceksiniz. )

14- Bir Dello ve Bir Suikast (Karabekir Paa'nn iktidar sahipleriyle ihtilafa dt ve 15 yla yakn Erenky'deki kknde gz hapsinde tutulduu dnemlerde kendisine planlanan suikast giriimini anlatt eseri.)

15- ocuk Davamz 2 cilt takm (" Paa'nn zellikle grev yapt Dou vilayetlerinde bakmsz ocuklara ynelik yapm olduu almalar ve raporlarn toplad bu 2 ciltten oluan eser gnmz idarecileri iin iyi bir kaynak, tarih merakllar iin ise ibret verici bir almadr. Paa bu eserine balarken unlar sylyor: "Bir taraftan ocuk sefaleti, bir taraftan da ahane ocuk balolarn okuduka ve iittike bende duygularm kaybettim. Bakmsz ocuklar millet enerjisinin, bakmsz topraklar da vatan enerjisinin kaybedilmesi demektir. Bakmsz ocuk milli tehlikedir. nk her yl maddi manevi bir sr dkn halk arasnda kaynaacak ve ordu saflarna karacaktr. Demek milletin ve ordusunun keyfiyet bakmndan kymeti her yl bir derece daha decektir. Vatann geleceinin sahipleri bugnn ocuklardr. u halde bakmsz ocuklarn bu vatana nasl sahip olacaklar bugnden dnlecek bir meseledir. Baz kimselerden esefle duydum ve duymaktaym da: Madem ki bakamayacaklar ne diye ocuk yapyorlar. Bende cevap veriyorum ki: Ailelerin vatan borlar, fakir de olsalar, mmkn olduu kadar ok ocuk yapmalardr. Nasl Baklacan hesap etmek onlarn deil, devletin vazifesidir. Hayatmda bana zevk veren hayli baarlarm vardr: En zevklisi binlerce bakmsz ocuun hayat ve geleceini kurtarmak olmutur."

16- ocuklara tlerim (Karabekir Paa'nn zellikle ilk okul dnemine ait ocuklar iin hazrlad eseri. Byk ocuklara (!) da verecei pek ok ey olduunu okuduka bu eserde greceiz)

17- Bulgaristan Esareti -Hatralar, Notlar- (Paa'nn hatra ve notlarndan Bulgar esareti dnemine ait eseri.)

18- ngiltere, talya ve Habe Harbi (Paa'nn bu devlet arasndaki sava anlatt,askeri g ve psikolojik durumu ortaya koyduu eseri.)

19- Krt Meselesi (Paa'nn dn iin dou ve gneydou insanmzla ilgili ortaya koyduu tezlerin bugn iinde aynen devam ettiini, Krt toplumu zerinde emelleri olan Ermeni ve Batl lkelerin bu insanlarmz nasl kullanmak istediklerini bu eserinde okuyacaksnz.Dou insann ve dou blgelerini ok iyi bilen bir paann gnmz iinde geerli tezlerini bu eserde bulacaksnz)

20- zmir Suikasti (Paa'nn ve muhalefetin stiklal Harbi sonras yarglandklar M. Kemal Paa'ya dzenlenen suikast, Paa'nn mahkemedeki savunmasn ve iddianameyi okuyacaksnz. Yaynevimizin sahibi Sn. Sami ELK bu eserden dolay yarglanmtr.)

21- Ankara'da Sava Rzgarlar -CHP Grup Tartmalar- (Paa lkemizde ilk kez bir partinin grup tartmalarn gn yzne karmtr. 2. Dnya Sava'na katlalm ve katlmayalm diyenleri, sava ncesi sava yorumlayanlardan sava sonras kimlerin ahkam kesip byk yanlgya dtklerini okuyacaksnz)

22- Nutuk ve Karabekir' den Cevaplar (12 Cilt) ( paann 1933 baskl orijinal ve Osmanlca Nutuk'un zerine dt notlar orijinal nutukla birlikte yaynlanmtr.)

23- ktisat Esaslarmz (Paa'nn zmir ktisat Kongresi ile ilgili hazrlatt rapordur ve kendi notlaryla yaynlanmtr.)

24- talya ve Habe (Paa'nn talya ve Habe'i inceleyip kaleme dkt eseri.)

25-Tarihte Almanlar ve Alman Ordusu (Paa'nn tarihi sreci ierisinde Almanlar ve meslei olan askeri adan Alman ordusunu inceledii eseridir.)

26-Tarih Boyunca Trk-Alman likileri (Almanlarla Osmanl arasnda, Osmanlnn son yllarnda balayan yakn ilikilerini ve Almanlarn Trkler tarafndan en gizli bilgilere kadar ulaabilecei makamlara getirilmesini anlatan eseridir.)

27- Trkiye'de ve Trk Ordusunda Almanlar (Paa'nn Trk ordusunda grev yapan komutanlar ve grev srelerini inceleyip anlatt eseri. Moltke, Goltz Paa, Liman Von Sanders slah heyetlerinin banda Trkiye'ye gelip Osmanl ordusunda senelerce grev yapmlardr. Trk askerlik tarihine son asrlarnda damgalarn vurmular, bunlardan Goltz Paa lkemiz topraklarnda lerek stanbul'a defnedilmitir. Goltz ve Liman paalarla birlikte almas hasebiyle Karabekir Paa yer yer bu dneme ait hatralarn da bu eserinde anlatmaktadr.

HAKKINDA YAZILANLAR

Karabekir Anlatyor
Uur Mumcu
um:ag Yaynlar / Uur Mumcu Btn Yaptlar Dizisi

"Her ihtilal, atmalar ve alkantlar iinde oluur. Bu atma ve alkantlar, ihtilalcileri kar karya da getirir. Mustafa Kemal ve Karabekir Paa, Ulusal Kurtulu Sava'mz kesin utkuya ulatran iki eski dost, iki eski asker ve iki eski ihtilalcidir. (Ama) yollar, hilafetin kaldrlmas ve cumhuriyetin ilanyla birlikte ayrlmtr. htilal, evlatlarn yer! Bu bir deimez kuraldr. Anadolu htilali, Trkiye'de bir yeni dnem am, bir a deitirmitir. Bylesine bir olayda, ihtilalcilerin yollarnn ayrlmas doaldr. Doal olmayan, bu olaylar zerindeki yasaklarn u ya da bu nedenle bu gn bile srmesi, srdrlmesidir."
-Uur Mumcu-
Bu biyografi (kazm karabekir) 7449 kez okundu.

Biyografi: kazm karabekir Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.