Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


kanuni sultan sleyman kimdir ? kanuni sultan sleyman biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
kanuni sultan sleyman

Kanuni Sultan Sleyman 

Osmanl sultanlarnn onuncusu ve slam halifelerinin yetmibeincisi.

Saltanat: 1520-1566
Babas: Yavuz Sultan Selim- Annesi: Hafsa Sultan
Doumu: 27 Nisan 1495 Vefat: 7 Eyll 1566

1509'da Kefe sancakbeyliine gnderilinceye kadar babasnn yannda kalm ve bu mddet iinde iyi bir renim ve eitim grmtr. Babas Yavuz Sultan Selim'in 1514 ran ve 1516 Msr seferleri srasnda Rumeli'nin muhafazas ile grevlendirildi ve Edirne'de oturdu. Babasnn vefat ile de 30 Eyll 1520 tarihinde 26 yanda iken Osmanl tahtna kt.

Belgrad'n fethi (1521) ile Orta Avrupann, valyelerin ss olan Rodos'un zapt (1522) ile de Akdeniz hakimiyetinin kaplarn devletine at. 1526'da yz bin kiilik ordusuyla ve yz kadar top ile Moha Ovas'nda Macar ordusuyla karlat. Bu durumda sancaklarn ak ellerini semaya doru kaldran sultan; "Ya Rabbi! Senin kudret ve himayeni diliyor, Hazret-i Muhammet'in mmetine yardmn niyaz ediyorum" diye yalvard. Tarihin bu en byk meydan savanda dman ordusunu yok eden Kanuni, 20 Eyll'de Macaristan'n baehri Budin'e girdi. 1529'da Viyana muhasara edildi ise de kuatma vastalarnn getirilmemesi ve k mevsiminin yaklamas zerine neticesiz kald. 1532'de Alman seferine kan Kanuni, Viyana'y arkada brakarak Gratz, Marburg, Gunss ve daha bir ok Alman ehirlerini zaptetti. Yedi ay Avrupa ilerinde dolat halde imparator karsna kmaya cesaret edemeyince geri dnd.

1534'te Safeviler zerine sefere kan Sultan, Badat ve Basra'y zaptetti. Badat'ta evliya kabirlerini ve Kerbela'da Hazreti Ali ve Hazreti Hseyin'in makamlarn ziyaret eden Kanuni, Abdlkadir-i Geylani hazretlerinin kabrine trbe ve yanna imaret yaptrd. Fetih hareketlerine devam eden Kanuni, 1535'teTebriz'i zaptetti. 1537'de talya seferine karak, Otranto'ya kadar ilerledi.

Karalarda cihan hakimiyetini eline geiren Kanuni Sultan Sleyman, Barbaros Hayrettin Paa vastasyla denizlerde de Osmanl Devleti'nin gcn gsteriyordu. Nitekim bu byk deniz komutan hal donanmasn 27 Eyll 1538'de Preveze'de imha ederek, mstesna bir zaferle Akdeniz'de tam bir Trk hakimiyeti kurdu. Kanuni Svey'te kurduu donanma ile de Kzldeniz'i ve Arabistan sahillerini emniyet altna ald ve Avrupallar Hindistan sahillerinden uzaklatrmaya balad.

Bu fetihleri; 1543'te Estergon, Nis ve stolni-Belgrad, 1551'de Trablusgarb'n zapt ve 1553'te Nahcvan Seferi takip etti. htiyar ve hasta bir halde iken 1566'da yine cihada kan bu byk Trk sultan, Zigetvar kalesinin zapt srasnda top sesleri arasnda 72 yanda iken vefat etti. Na Sleymaniye'deki trbesine defnedildi.

Trklerin kendisine Kanuni ve Gazi, Avrupallarn ise "Muhteem" dedikleri Sleyman Han, babasndan devrald 6,557,000 kilometrekarelik Osmanl topran, yapt fetihlerle 14,893,000 kilometrekareye ulatrd. Bulunduu yzyl, dnya tarihine Trk asr olarak geti. Bu asrda her sahada dahi devlet ve ilim adamlar yetiti. Nitekim sadrazam brahim Paa, Ltfi Paa, Sokullu Mehmet Paa; eyhlislam Kemal Paazade, Ebssuud Efendi, airi Baki, Fuzuli; sanatkar Mimar Sinan; kaptan- deryas Barbaros Hayrettin Paa olan bir devletin padiah Kanuni olurdu.

Sultan Sleyman Han'n asl adndan daha fazla bilinip, hreti olan Kanuni nvan, nceki Osmanl kanunnamelerini ve devri icab lzumlu hkmleri Kanunname-i Al-i Osman ad altnda, slam hukuku esaslar dahilinde toplattrp tanzim ettirmesinden ileri gelmektedir. Kanuni hareket ve szleri gzel, akl kamil, nezaketli, irfan sahibi, szleri tatl, alim, hakim ve airlere dost, btn maddi-manevi iyilikleri ahsnda toplam emsalsiz bir padiaht.

Pek ok hayrat ve iyilikleri olan Kanuni, imar faaliyetleriyle de urat. Memleketin hemen her yerinde camiler, mescitler, medreseler, hamamlar ve emeler ina ettirdi. Mimar Sinan'n yapt Sleymaniye Camii de bu devirde Trk azameti devrinin tacn tekil etmitir. Koca Mimar Sinan byk Hakan'a; "Padiahm sana yle bir cami ina ettim ki, kyamete dein ayakta duracak bir metanete sahiptir." diyerek bu gzel eserini takdim etmitir.

Pek ok zellikleri yannda byk bir air olan Kanuni Sultan Sleyman'n hastalnda yazd u beyti yzyllardr dillerde sylenmektedir.

Halk iinde muteber bir nesne yok devlet gibi,

Olmaya devlet cihanda bir nefes shhat gibi.

Bir olay

Fransa Kral`i bir gn Alman Imparatoru Sarlkene esir dser. Bunun zerine validesi derhal Osmanli imparatoru Hana mnacatta bulunarak yardim ister. Sleyman Han, derhal Alman Imparatoruna bir name yazdirir :

" Biz ki, diyar-i Trablusgarbin, diyar-i Libyanin, diyar-i Misirin, diyar-i Rumun, diyar-i ... vesairenin fatihi, Sultan Sleyman Haniz. Sen ki, Almanya Eyaletinin Krali Sarlkensin. Sana deriz ki, tez Fransiz Krali kulumuzu serbest birakasin ". Muhtesem Sleymanin koskoca Almanya Imparatoruna olan hitabi iste bu sekilde olur.Yazdirdigi o nameyi Alman Kralina gndermek icin bir Pasa dahi tayin etmeye tenezzl etmeyen Sleyman Han, bu ise siradan bir Cavusu vazifelendirmekle iktifa eder. Tabii neticemi ? Fransiz Krali derhal serbest birakilir. Koskoca Kanuni Sultan Slaymana karsi durmak yle kolay degildir.

Hakknda Yazlanlar

1.Kanuni Sultan Sleyman
Hayat / Mefkuresi / Mcadelesi
Yavuz Bahadrolu
Yeni Asya Yaynlar / Biyografiler Dizisi

Bir devlet adam dnn ki, 46 yl boyunca lkesini dnyann daima zirvede lkesi olarak idare etmeyi baarm olsun.
e bir padiah dnn ki, yarm asra yaklaan idaresi sresince lkesinde gnmze k tutacak hrriyet ve eitlik prensiplerine uygun bir idare tatbik etsin.
te btn idaresi boyunca seferler, zaferler, adalet, eitlik ve huzur dolu lkesini uzun sre zirvede tutmay baarm bir devlet adam:
Kanuni Sultan Sleyman.
Bu biyografi (kanuni sultan sleyman) 5393 kez okundu.

Biyografi: kanuni sultan sleyman Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.