Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


jak ihmalyan kimdir ? jak ihmalyan biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
jak ihmalyan

Ressam ^n olu Vahe hmalyan tarafndan gnderilen biyografisi

30 temmuz 1922^de stanbul^da dodu. Babas Konyal, anas Kayseriliydi. Jak her yata resim yapard bunda babas Garbis hmalyan^n etkisi oldu. Baba hmalyan naif bir ressamd. Resmin ok ciddi bir ey olduunu ilk kez Abidin Dino^dan rendi. Dino ile ilk resim ilikisi 1936^da balad. Onu tandnda Jak 14 - 15 yalarndayd. Dino, Jak^n tomar tomar desenlerini ayda bir iki kez grr, iinden salamlarn seerek onu doruya ve gzele yneltirdi. 1936^da zel Katolik Ortaokulunu bitirdi, Fransz Lisesine balad. Daha sonra bir Trk Lisesinden mezun oldu. 1939^de devrimci eyleme aktif olarak katld (TKP^ye girdi). 1942^de stanbul Gzel Sanatlar Akademisi^nde Resim Blm Bedri Rahmi atlyesinde okudu. Akademi^de birinci snf snavla atlad. 1944 te stanbul Gzel Sanatlar Akademisi diploma kursu rencisiyken tutukland. Bu ilk tutuklan idi (Reat Fuat ve arkadalar davasyd). kinci tutuklan ise 1946^dayd (Bu olay Dr. efik Hsn^nn Emeki Partisi davas olarak biliniyor). Tutukluluu yaklak yl srd. 1948^de, tutukluluu sona erdiinde, resim yap, iir yazd. ocuk magazin dergisi Bartez de resim yapt ("Bahe" anlamna gelen Ermenice bir ocuk dergisi) ve Ermenice "Nor Or"da (Yeni Gn) alt. 1949^da pasaport almadan Suriye yoluyla Beyrut^a gidip yerleti. stanbul^dan tand Mari Abacigil ile evlendi. Olu dodu. Lbnan^da yedi yl kadar kald. Orada baz okullarda resim retmenlii yapt. Bir ara, Beyrut Havaalan iin, Fransz ressam Simon Baltax ile birlikte, "Halklarn Dostluu" konulu bir pano yapt.

1956^da Polonya^ya geerek Varova Radyo Komitesinde sonra izgi filmler stdyosunda alt. Afiler yapt. Nzm Hikmet^in "Gnei ienlerin Trks" adl yaptnn Leh dilindeki evirisini resimledi. Jak air Nazm Hikmet^in yakn dostlarndand.

1959^da in^e giderek ailece Pekin^e yerleti. Daha ok Radyoda alt ve bir yandan da lkenin geleneksel ve ada resmini inceledi.

1961^de Sovyetler Birlii^ne geti. lk iki yl Radyoda editr olarak alt. 1963^te Moskova Devlet niversitesi Dou Dilleri Enstits Trkoloji blmnde retim yeliine atand. Dil retmenliinin yannda, ayn zaman resimle de urat. Arbat blgesinde Taniyevih Sokanda eski binann en alt katnda kck bir atlyesi vard. 1968-1978 arasnda eitli sergiler dzenledi. 1974 te Sovyet Ressamlar Birlii^nde ye oldu. l Nisan 1978^de Moskova^da ld, Erivanda yakld.

lmnden sonra eitli lkelerde sergiler ald, baz yaptlar mzelere girdi (Rusya Dou Halk Sanat Devlet Mzesi, Tretyakov Galerisi, Nazm Hikmet Kltr ve Sanat Vakf v. s.). lmnn 15. ylnda 1993^te stanbul^da (Galeri MD) bir anma sergisi yapld.13 resmini ieren bir kitap, galeri tarafndan yaymland. 1996^da Londrada ^n yaptlar Fikret Muall Sayg, Mehmet Gleryz ve Kemal nsoy gibi nl Trk resamlaryla birlikte Sotheby^s Salonu^nda ak artrmaya karld.

HAKKINDA YAZILANLAR

Vartan hmalyan, kardei hakknda 1989^de Cem yaynevi tarafndan piyasaya kan "Bir yaamn yks" adl hatralarnda u bilgileri veriyor:

... Babamn days Gazaros Sayabalyan Konya valilii yapmt. Olu, yazar Jak Sayabalyan srgnde ldrmlerdi. Dayolunun ansna, Jak koymutu babam kardeimin adn. ... (s. 20)

... Kardeim daha 4-5 yandayken resim izmeyi ok severdi. Babam iten eve dnnde sokak kapsndan ieri girer girmez, kardeim ikinci kattan: Babacm, babacm, kalemin var m?, diye barr, babam yukar knca cebinden bir kalem karp kendisine verir, o da hemen bir kt parasna resimler izerdi. Bylece de ileride iyi bir izer olmu. 1944^te stanbul^da daha 18 yandayken Abidin Dino^nun dzenledii Liman sergisine katlm, daha sonra ekmeini, Beyrut^ta ocuk arabalarna resimler yaparak kazanm, Moskova^da, Baltk cumhuriyetlerinde resimleri ok kez sergilenmi, lmnden sonra da, Ankara Devlet Gzel Sanatlar Galerisi^nde, dostumuz Prof. Dr. Trkkaya Atav^n yardmyla sergisi almt. ... (s. 26)

... Bu arada, stanbul niversitesi^nde Latince lektrl yapan ve rahmetli kardeimin kurun kalemle izdii resimlere hayran olan Prof. Ezzio Bartalini, bu resimlerden, birkan kendi parasyla bastrp, kardeimi tantmak amacyla, eine dostuna datmt. Kardeim, hep yoksul insanlarn, hamallarn falan resimlerini izer, sosyalist olan rahmetli Prof. Bartalini de baylrd bu resimlere. Hatta birgn bana: nsanlarn yoksulluunu bu yata nasl derinden duyup da belirtebiliyor, demiti. 18-19 yalarmdayd kardeim o zaman. ... (s. 76)

... Kardeimse, eini deil, karncay bile incitmeyen, hereyi ho gren kuzu gibi bir insand. Ressam olan kardeim, rnein birlikte bir resim seyrederken, ben: bu resmi nasl buluyorsun, Jak? Benini pek houma gitmedi de... deyince, sevecenlikle: yok, pek o kadar kt deil, derdi beenmemi olsa bile, ressam incitmemek iin. Eletiride bile lmlyd. ... (s. 149)

Bir sre sonra Varova radyosunun Trke yaynlar servisi kapatld, bize aylmz deyerek, bu ay iinde kendimize birer i bulmamz sylediler. Kardeim izgi filmleri stdyosu^nda izer olarak almaya balad. Bu arada kardeim Nzm^n Leh dilinde kan iir kitabn resimlemi ve stat ok beenmiti. ... (s. 159)

Bu satrlar yazarken aklma armla u gerek geldi: Ben Paris^teyken, rahmetli kardeim ve halen sa olan Dr. Hayk Akgz, cezaevinde ilelerini doldurup km ve snrdan adam karan birini bulup, Suriye^ye kamlard. ... (s. 218)

...Ama kardeim, Aziz^le 1946 tutuklamalarnda olacak, Harbiye cezaevinde tanmt. ... (s. 290)

... Yllardan 1966. Abidin Dino Moskova^ya gelmi, Sovyet Yazarlar Birlii lokalinde ok gzel bir resim sergisi amt. Abidin, rahmetli kardeim Jak^ stanbul^dan tanrd. 1942^de am olduu Liman sergisine kardeimden de bir resim almt, genellikle onun resimlerini beenirdi... (s. 295)

Kardeimin, Moskova^daki Sanat Emekileri Merkez Evi^ndeki sergisinden sonra kendisine gveni artt ve daha gzel resimler yapmaya balad. Bir yandan da Trkiye^den Moskova^ya gelen Aziz Nesin, Yaar Kemal, Dalarca vb. konuklarn kardeimin resimlerini beenmeleri onu esinlendirdi. Konuklara resimler vermekte pek cmertti rahmetli kardeim. Her konua: Hangisini beenirseniz aln derdi, onlar da sevinerek alrlard.

Konular oka Anadolu kadn, Anadolu erkei, Anadolu anasyd kardeimin resimlerinin. Sovyet Ressamlar Birlii^ne ye olduktan sonra, Birlik birka resim satn almt kardeimden. Yerevan^daki modern resimler galerisine resim armaan etmiti, bunlardan biri asldr. Moskova^daki bir fabrikada, sonra Astronomi fakltesinde ayr ayr zamanlarda iki kez, Baltk cumhuriyetlerinde iki kez sergileri dzenlendi ve seyircilerce ok beenildi, sergi defterlerine vg szleri yazld. ... (s. 296)


Prof. Trkkaya Atav Halkmzn Ressam Jak Ihmalyan Milliet Sanat dergisi Eyll 1980 yl

Jak^n ad ve konular Trkiye boyutunu oktan amtr. Ancak, Trkiye resim sanatnn iinde bir yeri olmaldr. Doduu topran insanlarna daha yirmisine varmadan resim ve siyasal eylem yoluyla eilmi olmas ve anayurduna ball yapp brakt birka bin tablonun hemen hemen yarsnda barbar bar bizi ona hakkn teslim etmek zorunda brakr. nanlarnn en belirgin yan ii snfnn davasna sarslmaz biimde ballyd. Onu tanyanlar Jak^n bu izgideki drstln iyi bilirler. Yaamnn tm ayrntlar Jak^n hibir eyi kendi kar iin yapmadnn kantdr. Zamanla aydnlarmz ve bu lke insanlar, topramzn ileli ve yetenekli sanatlarndan biri olan ^ kucaklamasn bilecektir.


Aziz Nesin Birlikte ldklerimden biri daha 14 Ekim 1978 yl

Jak, Lbnan, Polonyay, ini doland durdu. Sonunda Moskovada yerleti. Yllar yllar sonra Moskovada bulutuk. Resimlerinden, iirlerinden, konumalarndan, unu kesin olarak biliyorum ki, dnyann her neresine gittiyse, kendisiyle birlikte Anadoluyu da oraya gtrd. nk stanbul ocuu Jak, Anadolunun ta kendisiydi. Resimlerine baknz. Bunlar, Moskovada yaarken yapt resimlerdir; ama hepsi de Trkiyenin resimleridir, buram buram Trkiye kokar, burcu burcu Trkiye tter, trkler duyulur bu resimlerde


1979da Moskovada baslan katalogun n sz. Yazar Keam Sevan

Ressamd, airdi, bir szle sanatkrd, fakat hereyden evvel insand, hem de byk apta. Byk, ileri grl bir sanatkrn, kt insan olmasnn imkn yoktur gibi geliyor bana. Fakat iddia edemem, illa ki byk harflerle yazlan insan olana, byk sanatkr olmak hakk da verilmi midir? Karde kadar sevdiim, dost ve arkada bildiim , benim iin ilkin airdi, hem de bir satr iir yazp yazmadn bilmediim halde. Onu, Trkiyede, ikinci dnya harbi senelerinde, dnyann en gzel ehirlerinden birinde, sular kavun kokan adalarnda tandm ve o gnden bu gne ne zaman burnuma bir am kokusu, kulama bir deniz hlts geldiyse, hatralarmda sanki onun da denizden bir paraym, bir am aacym gibi canlandn hissettim gzlerimin nnde.


Nazm Hikmetin Jaka ithafl yazlar:

Resimlerine teekkr ederim, gnn birinde onlara lyk iirler yazmaya alacam (Bu yazy Nazm Hikmet Jaka 1957de "Gnei ienlerin Trks" adl yaptnn Leh dilindeki evirisini resimledii iin yazmt).

Canm kardeim hep byle keyifli olalm, nee kavgann musikisidir.
(Varovada 1958de birlikte ekildikleri fotografn stndeki yaz).

Vahe hmalyan^n e-mail adresi
ihmal@mail.ru

Bu biyografi (jak ihmalyan) 5001 kez okundu.

Biyografi: jak ihmalyan Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.