Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


ismet inn kimdir ? ismet inn biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
ismet inn

2.CUMHURBAKANI

GREV SRESi

11 KASIM 1938
22 MAYIS 1950

1884 ylnda izmir'de dogdu. ilk ve orta grenimini Sivas' ta tamamladktan sonra Mhendishane idadisini (Asker Lise) bitirdi.

1903 ylnda Kara Harp Okulu'ndan, 1906 ylnda Harp Akademisi'nden mezun olarak, ordunun eitli kademelerinde grev yapt.

1910-1913 yllar arasnda Yemen isyan'nn bastrlmas harektna katld.
Bu ve bundan nceki grevlerinde hudut problemleri ve asilerle yaplan anlasmalarda grev ald. Birinci Dnya Sava srasnda Kafkas Cephesi'nde Kolordu Komutan oldu.Suriye Cephesi'nde savat; Mill Mcadele srasnda Mustafa Kemal Atatrk'le birlikte alt. Edirne milletvekilligi ve bakanlk yapt. Albay ismet Bey, mebusluk ve bakanlk da uhdesinde kalarak Garp Cephesi Komutanlg'na getirildi. 25 Ekim 1920'den sonra Bat Cephesi Komutan olarak erkez Ethem kuvvetleriyle att..Birinci ve ikinci inn Savalarn ynetti. Tuggeneral rtbesine ykseldi.

Sakarya Meydan Sava ve Byk Taarruz'dan sonra kazanlan zafer zerine Mudanya Mtarekesi'nde Byk Millet Meclisi'ni temsil etti. Lozan
Bar Konferans'na Dileri Bakan ve Trk heyeti bakan olarak katld.

24 Temmuz 1923'te Lozan Andlamas'n imzalad.

Cumhuriyetin ilnndan sonra 1923-1924 yllarnda ilk hkmette Babakan olarak grev ald, 1924-1937 yllar arasnda bu grevini srdrd. Mustafa Kemal Atatrk'n lmnden sonra, 1938 ylnda, TBMM tarafndan Trkiye'nin ikinci Cumhurbakan olarak seildi.ikinci Dnya Sava
srasnda cumhurbakanyd. 1950 ylnda, yaplan seimleri kaybettikten sonra, 1960 ylna kadar Ana Muhalefet Partisi Bakan olarak siyas hayatn srdrd. 27 Mays harektndan sonra Kurucu Meclis yeligine seildi ve 10 Kasm 1961 tarihinde Babakanlga atand.

1965 ylnda bu grevden ayrldktan sonra milletvekili olarak siyas hayatna devam etti, 1972'de Parti Genel Ba?kanlg ve milletvekilliginden istifa ederek; lnceye kadar (25 Aralk 1973) Anayasa geregince Cumhuriyet Senatosu tabi yeligi grevinde bulundu.

ESERLER

Hatralar
Cilt: 1

Bilgi Yaynevi / Dizisi

"" hatralarn yazmay hi dnmedi. Eer 1950'li yllarda Metin Toker hapsedilip Akis dergisinin bandan uzaklatrlmasayd ve 1960'l yllarda Ulus gazetesi g duruma dmeseydi, " - Hatralar" ad altnda bugn btnn yaymladmz bu eser de hazrlanamayacakt. Birinci kitabn birinci blmn "", kz zden Toker'e dikte ederek
yazdrd ve bu blm, 1959'da Akis dergisinde tefrika edildi. Birinci kitabn ikinci blmyle, kacak olan ikinci kitabn tamam iin
"", deerli yazar ve tarihi Sabahattin Selek'in yardmlarndan yararland. Milli Mcadele Yllarn, Lozan Konferansn ve Cumhuriyet dnemini kapsayan o ksmlar Sabahattin Selek, ""nn sesinden teybe ald. Bunlarn bir paras, hi deitirilmeden 1968'de Ulus gazetesinde yaymland.


Hatralar
Cilt: 2

Bilgi Yaynevi / Dizisi
... Nihayet, Cumhuriyetin kuruluunda, 1937'ye kadar babakan olarak hizmet gren "byk devlet adam" ile karlayoruz. "nn" burada Atatrk ile geici ayrlnn nedenlerini ok samimi bir dille aklamaktadr. reniyoruz ki, anlamazln temelleri biraz daha eskidedir. "", cumhurbakan seilmesinden hemen sonra kendi el yazsyla tuttuu notlarda da olayn ilgin ayrntlarn anlatmaktadr ve bu notlar, ikinci cildin bitimindeki ekler arasnda yer almaktadr.

Btn bu cilt boyunca da "byk edip", o kendine has, dikkat ekici slubunu srdrmektedir. Denilir ki siyasi kartlar onun demelerini birka defa okuyarak inceliini sezerlerdi. Bu, "nn"nn slubunun g anlalr olmasndan deil, kvrak cmlelerle ve kaba konumaktan daima kanarak fikirlerini, sizin de bir aba gstermenizi bekleyerek sylemesinin bir sonucudur.


HAKKINDA YAZILANLAR

Yar Silahl, Yar Klahl Bir Ara Rejim 1960-1961
Metin Toker
Bilgi Yaynevi

Kitaplar yaayan varlklardr. Hele kitap dizileri bsbtn yledirer. Bir planlama yaparsnz. Ele alacanz zaman parsellersiniz. "5 kitap olacak" dersiniz, "6 kitap olacak" dersiniz. Bir bakarsnz, bitiiniz srelerin iinden bir tanesi olaanst bir ilginin odak merkezini oluturmu. Onun zerine, mecburen -mehur bir arkda sylendii gibi "mecburiyet"ten- o dnemi bir ayr ilgiyle ele almak durumunda kalrsnz. zellikle televizyonda yaynlanan bir dizi 1960-1961 dnemini o hale getirdi. 1960-1961 aras mutlaka bir "inanlr ve belgesel nitelik tayan bavuru kitab" olmak grevini stlenmeliydi. Bundan dolaydr ki ilk planlamadaki 5. kitap, "Darbeden Demokrasiye (1960-1965)" ikiye blnd ve ortaya bu, Milli Birlik Komitesi iktidarn kapsayan "Yar Silahl, Yar Klahl Bir Ara Rejim (1960-1961)"e yer at. Dizinin yazarnn "klahl bir fotoraf"nn bu sayfada yer almas da kitabn adnn getirdii ilhamn sonucudur. Bylece dizinin kitap says altdan yediye km bulunuyor. 6. kitap "nn'nn Son Babakanl (1961-1965)" baln tayacaktr. Dizi "smet Paann Son Yllar (1965-1973)" balkl 7. kitapla son bulacaktr.


Tek Partiden ok Partiye 1944-1950
Metin Toker
Bilgi Yaynevi

1944-1950 aras Trk politika tarihinde bir dneme noktasdr. Tek partiden, ok partili hayata geilirken, bu dneme damgasn vuran kimi politikaclarn, nemli olaylarn ou, bugn iyi bilinmez, nk gizli kalmtr. Metin Toker, nn ve Bayar bata olmak zere Nihat Erim, Tevfik Rt Aras, Hikmet Bayur, Refik Koraltan, Samet Aaolu, Stk Yrcal ve Basri Akta gibi o dnemin nl politikaclaryla o yllarda uzun grmeler yapm, elde bulunan belgeleri, bilgileri deerlendirerek bu yapt hazrlamtr. Tek Partiden ok Partiye, Demokrasimizin smet Paal Yllar'n aydnlatacak dizinin ilk kitabdr.

Demokrasimizin smet Paal Yllar 1944-1973
Cilt: 2
DP'nin Altn Yllar 1950-1954
Metin Toker
Bilgi Yaynevi / Metin Toker'in Kitaplar Dizisi

"Demokrasimizin smet Paal Yllar 1944-1973" dizisinin 2.kitab "DP'nin Altn Yllar 1950-54", zellikle genlere, politikaclara ve merakllara bir bavuru kitabdr.


Demokrasimizin smet Paal Yllar 1944-1973
Cilt: 3
DP Yoku Aa 1954-1957
Metin Toker
Bilgi Yaynevi / Metin Toker'in Kitaplar Dizisi

Metin Toker milli tarihimizden nemli bir devri anlatyor. Metin Toker bu devrin olaylar iinde, onlarn yaknnda yaamtr. Bu devir Demokrasi Devriminin hikayesidir. Cumhuriyet tarihimizde tam bir dnm noktasdr. --
(nsz)
Menders'i en ok dndren Akis istihbaratnn kudreti oldu. Konyak kadehindeki soutulmu raksndan bir yudum daha alan Menderes "altm ekipten emin deilim" dedi. Menderes'e gre, ekipte azn tutamayanlar vard.. Akis bilmemesi, bilememesi icap eden meseleleri biliyordu. Menderes, "Bu haberleri Akis'e ya ben, ya siz veriyorsunuz" cmlesini sarfetmekten dahi
ekinmedi.

Demokrasimizin smet Paal Yllar 1944-1973
Cilt: 6
nn'nn Son Babakanl 1961-1965
Metin Toker
Bilgi Yaynevi / Metin Toker'in Kitaplar Dizisi

... Bir gurup asker lkenin meru iktidarn devirmek ve onu ele geirmek iin sokaa dkld m, mutlaka baka bir asker gurubu da onun karsnda tavr alr. Bunlarn hepsi dorudur. Ama kart gurubla birlikte sergzeti gurubun zerine yryebilmek iin iktidarn bandaki adamn "Ancak benim Meclis kapsndaki cesedimi ineyerek amalarna varabilirler" diye kendisini ortaya atmas lazmdr. O tarihteki Babakan "smet Paa" deil de Ahmet Bey veya Mehmet Bey olsayd, ama Ahmet Bey veya Mehmet Bey yle davranacak yree sahip bulunsayd sonu deiir miydi? Metin Toker'in buna yantn, ite bu kitapta bulacaksnz.


Demokrasimizin smet Paal Yllar 1944-1973
Cilt: 7
smet Paa'nn Son Yllar 1965-1973
Metin Toker
Bilgi Yaynevi / Metin Toker'in Kitaplar Dizisi

Abdi pekinin ile yapt ve 12 Eyll 1970 gn yaymlanan mlakat.
Abdi peki: Bu sralar ne okuyorsunuz Paam?
: imdi Metin Toker'in kitaplarn okuyorum. Gya bildiim, tandm insann kitaplarn okuyorum. Ama tamamiyle birbirleriyle tamamen mnasebeti olmayan adamlarn serbest fikirleriyle okuyorum kitaplar. ok enterasandr. ok emekle yazlm kitaplardr. Hem tek partiden ok partiye gei, hem benimle 10 yl, smet Paa ile 10 yl diye kitap var. Cilt cilt. Bitirmeye alyorum.


/ Televizyona Anlattklarm
Nazmi Kal
Bilgi Yaynevi / Dizisi

"'nn Cumhuriyet'in 50. Yl Konumasndan": ... Ellinci seneyi o artlar iinde idrak ediyoruz ki. Artk her fikir gerek
yaz ile gerek zle ok partili siyasi haytta sylenebilecek devreye geldik. Burada muhtelif cereyanlar zaman zaman sylenir mi, sylenme daha ileri teebbslere varr m, bu yzden memleketin huzuru ve idaresi temelinden sarslr m? Bu endieleri, idare edenler kafalarnda bir ihtimal olarak bulundurmalar lazmdr.


Yeni Bir Yorum Denemesi
(, The Making of a Turkish Statesman)
Metin Heper
Tarih Vakf Yurt Yaynlar / Trkiye Aratrmalar Dizisi

Trkiye siyasetine giri olarak da okunabilecek bu zgn siyasi biyografi, Trkiye'nin kinci Adam' hakkndaki baz yerleik grleri yeniden gzden geiriyor. nn, Cumhuriyetin kuruluunda, Batllama srecinin devam ettirilmesinde, demokrasiye geite ve demokrasinin yerletirilmesinde kritik bir rol oynamtr. Kitapta nn'nn Atatrk'n tamamlaycs olduu ve Trkiye Cumhuriyeti'nin zerinde durduu laiklik gibi temellerin sadk muhafzln srdrrken, zamanla liberal grleri de benimsedii savunuluyor. Prof. Dr. Metin Heper'e gre, eer yurttalar nn'y daha fazla dikkate alsalard, daha liberal bir demokrasi anlayna sahip olacaklar, belki de siyasette daha basiretli davranacaklard.


Mevhibe 2. Kitap/
ankaya'nn Hanmefendisi
Glsn Bilgehan
Bilgi Yaynevi

... "Mevhibe"nin birinci cildini tamamladmda, Osmanl mparatorluu'nda doan kendi halinde kk bir kzn nasl bir gn Trkiye Cumhuriyeti'nin birinci kadn haline geldiini yazmtm ve servenin burada bittiini dnyordum. Yanlmm... Bayan nn'nn hayatnn dier yarsnn da srkleyici bir roman kadar hareketli olduunu ancak yeni kitap iin alrken rendim. O dneme ait eserleri kartrrken, gazeteleri okurken, yzlerce mektubu tek tek gzden geirirken, 11 Kasm 1938'den 7 ubat 1992'ye kadar anneannemin yaadklarn gn gn izledim. Aclarn, heyecanlarn, sevinlerini hissettim, ou zaman kendimi onun yerinde buldum. Bir defa daha bu hikayeyi tamamlamak iin bana ne kadar ok belge braktna hayret ettim. Tavan arasndaki sandklardan anszn kan, geen asrdan kalma, eski Trke mektuplar, dosyalarn iine saklanm, Avrupa modaevlerinden Bayan nn'nn zevkine sunulmu elbise modelleri, imzal fotoraflar, albmler, smet Paa'nn yetimekte olan evlatlarna yazd, eitim alannda ders nitelii tayan tler ve rastladm her yerde eski dostlarndan bana aktarlan anlarla, zden Toker'in yaantsnn en hzl devrelerini yanstt gnlkler... "Mevhibe"nin devam yine tarih iinde bir gezinti oldu. Kahramanm artk sadece "Hanmefendi" diye anlyordu. Bu defa ankaya Kk'nde kinci Dnya Sava'nn skntlarn, Pembe Kk'te demokrasiye geiin sanclarn ekti. Bir anne olarak ocuklarn siyaset hayatnn etkilerinden kurtarmaya abalarken dier taraftan Cumhuriyetin birinci kadn olarak kocasnn yan banda her toplumsal etkinlikte yerini ald. Bana gelenler Trkiye'de ok partili demokrasiyi yerine oturtma gayreti iindeki dier politikac ailelerinin yaadklarndan rneklerdi. O bu snav erefi ile verebilmiti. Tek dilei gelecek kuaklarn ayn aclar ekmemeleriydi...

ada Devlet Adam

Ali Rza Cihan, Abdullah Tekin
Tekin Yaynevi

Yaamnn ak iinde laiklik ilkesinin nemine byk zen gsteren ve bu ilkenin dorultusuna kout bir uygarlk sergileyen nn, lke iin de sorunun bu olduu kararyla ekonomik, kltrel, sosyal ve eitsel bamllklar bu izgi iinde ele alarak aydnla ulatrmtr. Trk toplumunun zgrleme, demokratikleme ve adalama srecine etki ve katkda bulunan insanlar elbette iyi tannmal, bilinmeli ve unutulmadan da anmsanmaldr.
u alma, bu tr bir amala bir grevi yerine getirmeye yneliktir.

kinci Adam
Cilt: 2
1938-1950
evket Sreyya Aydemir
Remzi Kitabevi / Tarih An nceleme Dizisi

kinci Adam'da, Tek Adam isimli ciltlik eserimizde konu olarak alnan Atatrk hadisesini, gnmze kadar izleriz. u ynleri ile ki, bu hadise, Atatrk' douran artlar iinde Atatrk'n zuhuru ile balamtr. Bu hadise, 1920-1938 devresinde, Atatrk'n, bayran tad btn olaylarda, Mustafa Kemal ve nn'nn Kader Birlii iinde gelimitir. 10 Kasm 1938'de Atatrk fani hayattan ekilince de, Atatrk' devam ettirmek ve onu ikmal etmek grevi, 'nn omuzlarna, btn arl ile oturmutur...
Atatrk devam ettirilmi ve ikmal edilmi midir? te bu problemdir ki, kinci Adam'n bu cildinde, btn olaylarda istifhamn izen bir konu olarak yaar.

smet Paa ve Devlet
Haluk Besen
nkilap Kitabevi / Tarih nceleme Biyografi Dizisi

'nn Kastamonu Gezileri
1938-1949-1958
Mustafa Eski
ada Yaynlar

, cumhurbakan seildikten ksa bir sre sonra, 6 Aralk 1938 tarihinde ilk yurt gezisini Kastamonu'ya yapmtr. nn; 1958'de CHP Genel Bakan olarak iki kez daha Kastamonu'yu ziyaret etmitir. zellikle ilk iki gezisinde birka gn burada kalarak ilelere gitmi ve halkn dertlerini dinlemitir. Kastamonu, Milli Mcadele yllarnda ok nemli grevler
stlenmitir. nebolu'ya gelen binlerce ton silah ve cephaneyi, bu blgenin insanlar ok byk zveri ile tamlardr. Yzlerce Kastamonu evlad, Garp Cephesinde nn ile beraber lkemizin kaderini paylamtr. lk seyahatin Kastamonu'ya yaplmasndaki sebebi, sava yllarnda aramak gerekir.


Necdet Uur
Yap Kredi Yaynlar / Cumhuriyet ve Trkiye Dizisi

I. Dnya Sava'nda komutanlk yapm, Osmanl mparatorluu'nun yklna tank olmu, bu ykntlar arasndan Atatrk'le birlikte, onun en yakn arkada ve yardmcs olarak, ada bir Trkiye'nin kuruluunu gerekletirmi ulusal bir kahramann; Trkiye'yi II. Dnya Sava yangn ve ykntsndan kurtarm uzak grl bir devlet adamnn; ok partili siyasal yaam balatm, seimlerde kaybedince iktidar uygarca devredebilmi ada bir muhalefet liderinin; Trkiye'nin ikinci cumhurbakan 'nn, yaam ve dnya gr zerine birinci elden bir tanklk.
Bu biyografi (ismet inn) 9452 kez okundu.

Biyografi: ismet inn Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.