Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


ismet binark kimdir ? ismet binark biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
ismet binark

1941 ylnda stanbul'da dodu. A..Dil ve Tarih-Corafya Fakltesi Ktphanecilik Blm'nden 1963'de mezun oldu. Yurt dnda "ktphanecilik" ve "arivcilik" eitimi grd. Milli Ktphanede Bauzmanlk yapt.
Babakanlk Cumhuriyet Arivi'nin kurulmasna nclk etti. Srasyla Devlet Arivleri Genel Mdr Yardmcl ve Genel Mdrlk grevlerinde bulundu.
Modern arivcilik, Trk arivcilik tarihi ve Osmanl ariv belgelerinin neri ile ilgili olarak, ok sayda telif, tercme ve toplu basm eseri Trk arivciliine kazandrmtr.
Trk kitaplk, ktphanecilik, arivcilik ve kltr tarihi konularnda kitaplar, inceleme yazlar, milli ve milletler ars kongrelere sunulmu teblileri vardr.
Trk ilim, kltr, fikir hayatna ve Trkle yapt hizmetlerden dolay, eitli kurululara dllendirilmitir.
Trk Ocaklar Merkez Heyeti Denetleme Kurulu yesidir.

HAKKINDA YAZILANLAR

Arivlik hayat
Cemal A. Kalyoncu
Aksiyon 12 Mays 2001 s.336

Yanl hatrlamyorsam Samiha Ayverdi'nin kitaplarnda okumutum stanbul'un semtlerinin kimliklerine dair bir yazy. O yazya gre ili, Beyolu, Nianta Batl; Beikta, skdar, Fatih Mslman olmutur daima.

zellikle Fatih iin, 'Mslmanlnn yannda bir de Trk olmutur her zaman' tanmlamas getirir Samiha Hanm.
Semt bu kimliini durup dururken almamtr tabii ki. Semte bu kimlii kazandran mimari yap, dolaysyla insanlardr. Byle bir corafyada gzlerini dnyaya aann, fikir ve dnce yapsnn nasl olacan anlamak da zor deildir tabii.
"Fatih'te Hrkai erif'te dodum. Orann benim hayatmda ok nemli yeri var. Kulamda ezan seslerini hatrlyorum. Hrkai erif Camii'ni hatrlyorum. stanbul'un musikisini, mimarisini hatrlyorum. Benim yetimemde, belki ktphane ve arivcilii sememde, o muhitin ok nemli tesiri var. O atmosfer benim Osmanly, Trk' sevmemde, Trk milliyetisi olmamda son derece nemli bir faktr olmutur." Fatih'in, atmosferi ile yourduu bu kii, Trkiye'de ktphane ve arivcilik denince ismi akla ilk gelenlerden biri olan, olmas gereken Mehmet 'tr. 1998'de, Devlet Arivleri Genel Mdr olarak devlete 37 yl hizmet ettikten sonra emekliye ayrlan Binark, 1959'da liseyi bitirdii yl hem Mlkiye hem de Tbbiye imtihann kazanm, her ikisine kaydn yaptrm ama daha sonra, gnlnde yatan aslann ktphanecilik olduunu fark edince Ankara niversitesi Dil Tarih Corafya Fakltesi'ne devam etmeyi yelemitir. Zamann Babakanlk Mstear, sonraki yllarda da bakanlk yapacak Ekrem Ceyhun'un davetiyle 1976'da, o tarihe kadar dnlmemi, Trkiye Cumhuriyeti'nin ilanndan sonraki dneme ait bilgi, belge ve dokmanlarn bir at altnda toplanp deerlendirilecei Cumhuriyet Arivi'nin kurucusu da olan Binark, Osmanl ve Cumhuriyet Arivleri'nin bal bulunduu Devlet Arivleri Genel Mdrl yapt 199298 arasnda da, Osmanl idaresi altnda yaam birok lke ile ibirlii protokolleri gerekletirmitir. Onu daha yakndan tanynca, Trkiye'de arivcilik ve ktphanecilik deyince onun ismi akla gelmelidir konusunda bana hak vereceinizi sanyorum.
28 ubat 1941'de stanbul Fatih'te gzlerini dnyaya aan , Kanuni ncesi veya onun dneminde yollara dp Anadolu'ya yerlemi Trkistanl bir aileye mensuptur. 'n dedesi ordudan (topu) albay rtbesi ile emekli olan Hamdi Binark'tr: "Harp okulunda hocalk yapyor. Hatta Atatrk'n de tabiiye hocas olduunu biliyorum." 'n babas olacak ve Maliye'de memurluk yapacak Mehmet Bey, Hamdi Binark'n, ilk evliliinden Adile Hanm'la beraber doan iki ocuundan biridir. Hamdi Binark, ikinci evliliini yapt Drdane Hanm'dan Meziyet ve Hikmet adn verecei iki ocuk sahibi daha olur. ('n da amcas olan Hikmet Binark, T Rektrl yapm, 1961 Kurucu Meclis yesi, TBTAK Kurucu Genel Sekreteri, Bilim Kurulu yesi ve Fevziye Mektepleri eski Ynetim Kurulu Bakan olarak da tannmaktadr. Hikmet Bey, evliliini, Sadrazam Cevat Paa'nn yeeni, nl akir Paa'nn kz Aye Erner ile Atatrk'n kurmay okulundan snf arkada Ahmet Erner'in kz Nermidil Hanm'la yapar.)
'n anne taraf ise, eceresi Osmanl'nn ilk devirlerine kadar ulaan Kastamonulu bir ailedir. Binark'n anne tarafndan dedesi Fatih Hrkai erif Camii imamlarndan Cemal Efendi'dir: "Meramnz nedir anlayamadm ama unu syleyeyim z be z Trk aileden geliyorum. Trklmle de iftihar ediyorum. Milliyeti bir insanm." (Sras gelmiken, bu sorular, bugne kadar grtm herkese sorduum sorularla ayndr. Biyografilerde bu tr bilgilerin tamamlayc olduunu dnmekteyim. Herhangi bir maksadm yoktur. C.K.)
te byle bir aileden gelen 'n ocukluu, devrin edebiyatlarnn katlmyla gerekleen sohbet toplantlarnn yapld bir evde geer. Ney fleyen musikiinas bir babann olu olan Binark'n hayata dair fikir ve dncelerinin ekillenmesinde o evrenin ok etkisi vardr. mer Seyfettin, Peyami Safa, Abdullah Ziya Kozanolu'nun eserleri ile byyen Binark, ilmen var olan aln doyurmak iin konferanstan konferansa koar. Osman Turan', Burhan Toprak', Ali Fuat Bagil'i, Nurettin Topu'yu dinler. Karagmrk Nianc Mehmet Paa lkokulu ve Haydarpaa Lisesi'nin Ortaokul ksmndan sonra babasnn memuriyeti dolaysyla gittikleri Ankara Gazi Lisesi'nde, nl Bayrak airi Arif Nihat Asya'nn edebiyat hocas olmas da onun iin bir anstr. Binark, entellektel zmre dedii evreden Nihat Sami Banarl, brahim Kafesolu, Yahya Kemal ile hayatna yn verecek en nemli kiilerden olacak Samiha Ayverdi ve Ekrem Hakk Ayverdi ile tanma frsat bulacaktr.
, 1960'ta Tbbiye ve Mlkiye imtihann kazanp ikisine de kayt yaptrmasna ramen Ankara niversitesi DilTarih ve Corafya Fakltesi Ktphanecilik blmne girer. 1964'te niversiteyi bitiren Binark, herkesin aksine, modern ktphanecilik yerine Fatih Devri Kitap Tezhipleri zerine tez almas ile, o blmn Amerikal kurucusu olan Emily Dean adna konan dln sahibi olur. Sheyl nver Hoca'dan tezhip dersi alr. stanbul'daki hocalardan cilt, hat ve ebru dersleri de grr fakat icazet alamaz.
'Mdr ararken ilim adam bulduk'
, nivesiteden sonra ksa bir sre DE'de alr. Ardndan stanbul Tuzla'daki piyade okulunda yedek subay olarak askerliini yapar ve 1967'de Milli Ktphane'de en alt memurluktan girerek almaya balar. eitli kademelerde grev alan Binark, burada bo durmaz. Yunus Emre, Mevln, Fatih ve Fetih sergileri aar, Mehmet Akif Gn dzenler. 197174 yllar arasnda da ngiltere ve Finlandiya'da ktphane ve arivcilik zerine eitim grr. Milli Ktphane'de Bauzman iken Babakanlk Mstear Ekrem Ceyhun'dan bir davet alr: "O zamana kadar hazrladm bibliyografyalarm masann zerine koyduum zaman Ekrem Bey gld ve 'Biz arive mdr aryorduk, karmza bir ilim adam kt' dedi." 1976'ya kadar Trkiye Cumhuriyeti'nin derli toplu bir arivi yoktur. Hepsi danktr. eitli kurum ve kurulularn elindeki cumhuriyet dnemine ait evrakn tamamn bir at altnda toplamaktr ama. Cumhuriyet Arivi'ni kurma grevi Binark'a verilir. nce buraya Daire Bakan olan Binark 1987'ye gelindiinde, Cumhururiyet ve Osmanl Arivleri'nin bal bulunduu Devlet Arivleri Genel Mdr Yardmcl'na getirilir. Binark, Mithat Sertolu, Prof. Nejat Gnen, Prof. smet Mirolu ve Prof. Yusuf Halaolu'ndan sonra 1992'de de Devlet Arivleri Mdrl bayran devralr. Genel mdr iken younlat konularn banda, Osmanl idaresi altnda yaam ve daha sonra bamszlklarn ilan etmi devletlerle karlkl bilgibelge alveriini ieren ibirlii protokolleri gelir. Makedonya, Romanya, Polonya, Macaristan, Hrvatistan, Krm, Azerbaycan, Kbrs ve Tataristan gibi lkelerle anlamalar imzalanr, Arnavutluk daha sonra ilave olur bunlara. Yunanistan'la anlama salanamaz. Fakat Bulgaristan'la yaplan anlama erevesinde, 1931'de bu lkeye kilosu 3 kuru 10 paradan satlan Osmanl belgelerinin hepsi olmasa da bir ksmn geri getirir: "Bulgaristan'n Milli Arivi olan Krilmetodi Ktphanesi'nde bu evrak grdm. Bulgarlar tasnif etmiler. Evrakn asl deil ancak mikrofilm ve fotokopi olarak 45 bin podunu, yani te birini getirebildik. Evrak ie yaramaz kat diye satmlar ama getirip tasnif ettiimizde evrakn son derece nemli olduunu grdk. Osmanl'nn erken dnemine ait bu evraklar arasnda Bursa'daki Orhangazi Medresesi'nde okutulan dersler, mderrislerin adlarnn bulunduu evraklar da mevcuttu. Bunun katalounu nerettik ve aratrmaclarn istifadesine sunduk."
yeni belge
stanbul'un igali dahil hi bir zaman kapal olmayan Osmanl Arivleri, zamannda ok geni bir alana hkmeden mparatorluun hakimiyeti altndaki halklar iin nemli belgeler iermektedir. Osmanl Arivleri, Ermeni soykrm iddialarn ortaya atan Ermeniler iin de nem arz etmektedir. Ancak 1912'den bu yana 4 bin yabanc aratrmacnn inceleme yapmak iin bavuruda bulunduu arivlerden bugne kadar sadece 200 Ermeni aratrmac yararlanmtr. Trk vatanda olan Ermeniler de buna dahildir. Ermeniler'in soykrm iddialarnn aslsz olduu konusunda almalarna halen devam eden , bunun ilmi ve tarihi olduu kadar milli bir grev de olduunu sylemektedir: "Bunu ayn zamanda ehitlerimize dememiz gereken manevi bir bor diye de dnyorum." Binark, gerekte Trkler'in deil, Ermeni'lerin soykrm yaptn ispatlayacak yeni belge daha bulmutur: "Rus arivlerine de mutlaka girmek lazm. Oradaki belgeler de Ermeniler'in iddialarn rtyor. Benim elimde u anda 3 tane belge var. Bir tanesi 1905 tarihli Rusya'da kan bir gazete. Bu, Bak'de gnll Ermeni alaylarnn ua'da Azeri Trkleri'ni katlettiine dair bir Rus gazetesinde kan haberdir. Bir baka belge de Kaspi Trke'deki Hazar'n Rusa'daki addr adl gazetede, Tiflis'teki Mslman cemaatinin Ermenistan milli komitesine mracaat ederek Anadolu'da 'vahet ve mezlim yaplyor, buna derhal son verilsin' dedikleri yazldr. Bu da aslnda Ermeniler'in katliam yaptn gseriyor. Bir baka belge de, 1918'de Erzurum'un igalinde oradaki Rus kuvvetlerine kumandanlk yapan Abgar adl bir Rus askerinin htratdr. Bu, bir Rus resmi dokmandr. Bu Rus stemen Erzurum'da grd vaheti anlatyor. Dnya kamuoyunun vahet yapann kim olduunu bilmesi lazmdr. Biz bu konuda ge kaldk. Meseleye moner gzyle bakmamak lazm."
Evliliini 1963'te ayn fakltede okuduu Kazan Trklerinden olan ve yine hayatn Trk kltrn aratrmaya adam Naile (Kamay) Hanm'la yapan ve Mutlu adnda bir kz, Kutlu adnda da bir erkek ocuu olan , 1998'de Devlet Arivleri Genel Mdrl'nden emekli olur. Arivcilik eitiminin Trkiye'de niversite dzeyinde balamasnda nclk etmi olan Binark, A.. Dil Tarih ve Corafya Fakltesi ile Hacettepe niversitesi'nde arivcilik dersleri vermi, halen de Hacettepe ve Gazi niversiteleri'nde ders vermeye devam etmektedir. "Ben kendi corafyamda huzur buluyor, kendi edebiyatmda ve mimarimde sakinleiyor, kendi kltrmde, kendi zenginliklerimde kendimi buluyorum. Bizi biz yapan deerlere am" diyen Binark, Ktphaneciler Dernei, Trk Kltrn Aratrma Enstits Ynetim Kurulu ve Trk Oca Denetleme Kurulu yesi'dir: "Ben ykselmek iin hibir lobiyi kullanmadm."
40'a yakn kitab, 300'e yakn makalesi bulunan , bu kadar esere ramen halen yaknmaktadr: "Bunu ltfen nefsaniyet olarak almayn. Benim yamda birisi iin bu kadar eser verimlidir. Ama bugn niversiteden yeni mezun biri olsam vaktimi hi israf etmeden kullanrm diye dnyorum."
Bu biyografi (ismet binark) 2983 kez okundu.

Biyografi: ismet binark Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.