Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


ismail paa kimdir ? ismail paa biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
ismail paa

smail Paa 

stanbul ehremini (Belediye Bakan)
1. Dnem
15 Cemaziyelevvel 1290-8 Ramazan 1290
11 Temmuz 1873-30 Ekim 1873
2. Dnem
29 Zilhicce 1290-24 Muharrem 1291
17 ubat 1874-13 Mart 1874
Emanet Mddeti:
Dnem: 3 ay 16 gn
Dnem: 24 gn

Sakzdan zmire hicret eden bir Rum ailesine mensuptur. Hicri 1221de (1807) zmirde domutur.Rum fetretinde esir olarak Hac shak Efendi isimli bir cerrah tarafndan satn alnm, efendisinin iyi davran dolaysyla kalbi slama snm ve 1230 (1814-15) senesinde ihtida etmitir.Efendisinin yannda cerrahl renen Hassa nc Piyade Alayna cerrah tayin olunmu, bir sre tp tahsilinde bulunduktan sonra mesleini gelitirmek zere Parise gitmitir.

stanbula dnnde nce Cerrahhane-i Hassa Mdrlne tayin edilmi, Hekimba olmu ve Mekteb-i Tbbiye Nazrl yapmtr. Daha sonra Nafa ve Ticaret Nazrl yapan 1855'e Meclis-i Vl-y Tanzimat yesi olmu, ikinci kez Ticaret Nazrl'na getirilmi, Girit, zmir ve Selanikte valilik yapm ve ura-y Devlete ye olmutur.1290 senesinde ehremaneti grevine getirilen smail Paa, ksa bir sre sonra tekrar Ticaret ve Nafa Nazrlna getirilmitir. Ayn yl iinde yeniden ehremaneti grevine nasbedilen bu grevde iken rahatszlk geirmi ve emekli edilmitir. 1297 senesinde 73 yanda iken vefat eden Sultan Mahmud Trbesi bahesinde gmldr.
Bu biyografi (ismail paa) 2100 kez okundu.

Biyografi: ismail paa Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.