Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


ismail nacar kimdir ? ismail nacar biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
ismail nacar

1950 ylnda Malatya'nn Akada ilesi Kurtua kynde dodu. Lise eitimini Elaz'da ve Adyaman'da tamamlayan Nacar, lisans eitimini Dil Tarih ve Corafya Fakltesi'nde Ortaa Tarihi Krss'nde yapt. Nacar, 1970'li yllarn bandan 80'li yllarn sonlarna kadar Yeni Atlm dergisini kard. Tarikat ve tasavvuf dncesine ynelik eletirileriyle tannan Nacar'a "solcu slamc" sfat takanlar oldu.

HAKKINDA YAZILANLAR

'TMSF Bakan Ahmet Ertrk komando kampnda imamd'

Aratrmac , TMSF Bakan Ahmet Ertrk'n genliinde anti-komnist bir komando kampnda imam olarak grev yaptn syledi. Nacar'n da bulunduu kampta tek tip mavi gmlekler giyiliyordu

Ahmet Erhan elik - Ankara

Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) Bakan Ahmet Ertrk'n genliinde anti - komnist bir komando kampnda "imam" olarak grev ald ortaya kt. Ertrk gibi Malatyal genlerin katld kamp 1969 ylnda kuruldu. Genlerin uzun kollu ve yakasz tek tip mavi gmlekler giydii kampn, "silahl eitim" aamasnda datld renildi.

TMSF Bakan Ahmet Ertrk, bu konudaki sorumuza u yant vard: "Bunlar kiisel konulardr. Evet ya da hayr demem. Deerlendirme yapmam gerekirse felsefi ereveyi koruyarak ben yaparm."

Ertrk'n gemiiyle ilgili aklamalar, "Biz aabey - karde gibiydik" diyen aratrmac 'dan geldi. Nacar, Ertrk'n, "Erbakan slamcl Trkiye'ye yaplm ktlktr" balyla 17 Temmuz tarihli Milliyet Business'ta yaymlanan aklamalar zerine konuma karar aldn belirterek, "Ertrk, Babakan Recep Tayyip Erdoan ile Korkut zal'n tepkisini ekmemek iin gemiini saklamaya alyor" diye konutu. Nacar, sorularmza yle yant verdi:

'Hakszlk ediyor'

Ertrk'n komando gemiiyle ilgili neden aklama yapyorsunuz?

Milliyet Business'taki syleiyle ilgili bana ok telefon geldi. Gazeteyi okuduumda da dnyam bama ykld. mrmz idealizm iin harcadk. Ama gelinen noktada TMSF gibi mazlumlarn hakkn korumas gereken bir kurumun bandaki insan mevcut konumunu korumak iin hak llerini unutarak gemiine ve insanlarna hakszlk ediyor.

Siz o syleide Malatya Hareketi'ni soruyorsunuz ama Ertrk hareketin fikri lideri Sait ekmegil'in adn saklyor. nk bu hareket tasavvuf kartdr. Ertrk, tasavvuf ve tarikatla yorulmu Babakan Recep Tayyip Erdoan'n ve Korkut zal'n tepkisini ekmemek ve yerini korumak amacyla hem ekmegil'in adn sylemiyor hem de dorular anlatmyor.

Bilinmeyen kitap

Sait ekmegil ad ne ifade ediyor?

(Ertrk) ekmegil ismi duyulduunda skenderpaa ve smailaa derghlarnda hakkmda phe uyanr diye dnyor. ekmegil, Ecevit'ten Demirel'e, Erbakan'dan zal'a bir ok liderden iltifat gren itibarl bir fikir adamyd.

Ama hurafelere ve Erbakan slamclna karyd. Biz 4 niversiteli olarak 1974 ylnda "ekmegil'in Eseri Neyi Anlatr?" adyla bir kitapta yaymladk. O niversiteliler arasnda Ertrk de vard. Ertrk de ekmegil'le birlikte anlan Malatya ekolnden gelir.

'Kamp yzba kurdurdu, mavi gmlekliler denildi'

Komando kampn nerede, nasl kurdunuz?

Kamp komnizm tehlikesine kar sonradan yzba olduunu rendiim bir askerin telkinleriyle 1969'da Malatya'da kurduk. Kamp, Malatya'dan Elaz'a giderken tepeyi atnzda solda tepede aalk bir yerdi. Kampa katlan genlere Mussolini'nin kara gmleklilerinden esinlenerek mavi gmlekler diktirdik.

Kampn imam olarak da Ahmet Ertrk' tayin ettim. Vcudu zayft ama gzel Kuran okuyordu, kamptaki genlere namaz kldryordu. Ben o zaman 19, Ertrk ise 17 ya civarndayd. Ama i silahl eitime geldiinde kamp datma karar aldk. Ertrk'n babas Sait Ertrk de iimizdeydi.

Szn ettiiniz askerle nasl tantnz?

Malatya'da Stl Camii vardr. Orada namaz klarken tantm bir adam vard, 35 - 40 yalarnda biri. Adn bile bilmiyordum, kamp meselesini bana o at. Daha ncede bana Hitler'in Kavgam, Mussolini'nin Kara Gmlekliler htilali gibi kitaplar getirmiti.
Ben de Ertrk dahil 30 - 40 arkadaa bu kitaplar datmtm. Kamp meselesini anca bizi bir tccara gtrd. Oradan mavi kuma aldk, arkadalarn llerine gre terzide gmlek diktirdik.

Gmlek modeli nasld?

Gmlekler uzun kollu ve yakaszd. Mussolini'nin kara gmleklerinden esinlenmitik. Herkes kampta bu mavi gmlekleri giyerdi.

Kamp faaliyeti ne kadar srd, katlmc says neydi?

20 - 25 kadar gen vard. O asker silahl eitim filan demeye balaynca kamp kapattk. Zaten ekmegil de byle eylere iddetle karyd. Bir gn (Malatya'daki) smet Paa heykelinin nnde o camide tantm kiiyi grdm. Simas hi yabanc gelmedi ama yzba kyafeti iindeydi. Yzne dikkatle baknca beni tand, "Kusura bakma ben askerdim" dedi. O tarihlerden sonra ne ben kendisini grdm ne de o beni grd. Ben de tamamen partiler st, gruplar st bir konum aldm. Ne sa ne sol gr iinde olmadm. Kendimi fikri bir gerilla gibi gelitirdim.

Sait ekmegil kimdir?

Malatya'nn yerlilerinden olan Sait ekmegil 1926 ylnda dodu, geen yl 24 Temmuz'da vefat etti. slami kesimde fikri disiplin - ekol sahibi kii anlamna gelen 'mtefekkir' sfatyla anlan ekmegil, "eletirel" grleriyle tannyor.

ekmegil, Anadolu'da tasavvuf kart en nemli fikri akm kabul edilen Malatya Hareketi'nin lideri kabul ediliyor. "Eletirel, doru ly arama ve buna gre sonuca ulama" diye tanmlanan dnce yntemi nedeniyle dergh, eyh ve tarikatlara kar olan ekmegil, Korkut zal bata olmak zere zal ailesi, Babakan Recep Tayyip Erdoan, Refah Partisi eski Genel Bakan Necmettin Erbakan gibi isimlerin 'ilikide olduu iddia edilen' smailaa, skenderpaa gibi cemaatleriyle fikri mcadele yrten en nemli isimlerden biri olarak tannyor.

Ayn zamanda yazar ve air olan ekmegil'in "Ruhta nklap", "nsanolu Kendini Aryor", Dnya slam Devleti" gibi 40 yakn kitab bulunuyor. Necip Fazl Ksakrek'le birlikte Byk Dou'nun kurucular arasnda yer alan ekmegil'in asl meslei ise terzilik.
Malatya Hareketi'ndeki en nemli olay ise 1952 ylnda Vatan gazetesinin Bayazar Ahmet Emin Yalman'a ynelik suikast olarak gsteriliyor. ekmegil'e bilgi verilmeksizin gerekletirilen ve tetiki olarak Hseyin zmez'in yer ald bu suikast slamc kesimdeki ilk silahl eylem kabul ediliyor.

Ertrk kitabn yazd

Sait ekmegil hakkndaki yazlarn derlendii "ekmegil'in Eseri Neyi Anlatr?" balkl kitap 1974 ylnda Sanih Yaynlar tarafndan basld. Kitab derleyen ve kendilerine niversiteliler adn veren 4 kiilik ekipte Ahmet Ertrk'de bulunuyor. Dier niversiteli ise yle: Sacit Duman, smail ztoprak ve .

Babakan'n badanmanlarndan Cneyt Zapsu'nun dedesi ve Ehli Snnet dergisi bayazar Abdurrahman Zapsu hoca efendinin ekmegil'le ilgili yazsnda ise ekmegil'den "devrimci" sfatyla sz ediliyor. Dede Zapsu'nun yazdklar yle:
"Ruh meselelerini birok kimseler ele almlardr. Mesela bni Sina'nn ruh manzumeleri... mam Gazali'nin ruh hakkndaki inklab (devrimi) kendi yaad asrn icabna gredir. Bizim yaadmz asrn icabna gre de inkilab isteyen aziz airimiz Said ekmegil...

kimdir?

1950 ylnda Malatya'nn Akada ilesi Kurtua kynde dodu. Lise eitimini Elaz'da ve Adyaman'da tamamlayan Nacar, lisans eitimini Dil Tarih ve Corafya Fakltesi'nde Ortaa Tarihi Krss'nde yapt. Nacar, 1970'li yllarn bandan 80'li yllarn sonlarna kadar Yeni Atlm dergisini kard. Tarikat ve tasavvuf dncesine ynelik eletirileriyle tannan Nacar'a "solcu slamc" sfat takanlar oldu.

Ertrk Milliyet Business'ta ne demiti?

Ahmet Ertrk, 17 Temmuz tarihli Milliyet Business'ta yaymlanan syleide memleketi Malatya'dan doan ve kentin ismiyle anlan fikri hareket hakknda aklamalarda bulunmutu. Saati Musa adyla anlan ve Ahmet Emin Yalman suikastnn planlaycs olarak bilinen Musa al'la ilgili anlarn da aktaran Ertrk Malatya Hareketi iin unlar ylemiti:

"Eer Malatya Hareketi diye bir ey varsa bu tasavvuf kart bir hareketti. ' tanrsnz. Nacar o dnemlerde yeni liseyi bitirip Malatya'ya gelmi bir adamd. 1968'li yllardan sz ediyoruz. O dnem Malatya'da solun ykseldii yllardr. Nacar'da daha ok MHP'nin srkledii hareketlerin iinde yer alan aktif birisiydi. smail'le o dnemden bizim tanklmz vardr. smail'in u andak sylemi nasldr? Tasavvuf kartdr. Tasavvuf literatrn yerden yere vuran gr aslnda Malatya'ya hkim olan grtr. Tasavvufun yanl bir islam yorumu olduuna inanlr. Saptrlm diyenler de vardr."
Bu biyografi (ismail nacar) 2855 kez okundu.

Biyografi: ismail nacar Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.