Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


ismail hakk toprak kimdir ? ismail hakk toprak biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
ismail hakk toprak

smail Hakk Toprak

HRAMCIZDE SMAL HAKKI TOPRAK EFEND (K.S)

Nakibend tarikatnn Halidiyye kolu mritlerinden Efendi (k.s), 1880 ylnda Sivasn rtlpnar Mahallesinde dnyaya gelmitir. Babas Hseyin Hsn Bey, Sivas kolaasdr. Halk arasnda Nilli Hatun diye bilinen annesi Aie Hanm, zamann Nakibend byklerinden Seyyid Mustafa Hak Efendiye intisapl Medineli bir seyyidedir.
Sivas ifte Minaredeki ilk tahsilinden sonra rtiyeyi bitirmi; ardndan medrese tahsilini ayn yerde bulunan ifaiyye Medresesinde yapmtr. Arapa ve Farsaya anadili gibi vkf olan hramczde Efendi, kendilerini ilm sahada, bilhassa din ilimlerde yetitirmilerdir. Tahsilinin ardndan askerlik grevini Kurtulu Sava yllarnda kol komutan olarak maiyetindekilerle birlikte Suehrine cephane tamak suretiyle yerine getirmitir.

Sivasta bulunan Kadir byklerinden Arap eyh ile Halvet Mr Ali Baba ile manev mnasebetleri olmu ve sonunda Tokatl Seyyid Mustafa Hak Efendi (k.s) ile tanarak tam bir teslimiyet iinde tasavvuf leme girmitir. hramczde Efendi (k.s), Tokatda Mskirat memurluu, Sivasta Dyun-i Umumiye Memurluu ve Cedid Tuzlasnda Mdrlk yapmtr. 1931 ylnda emekli olduktan sonra itil Handa bir sre komisyonculuk yapm, bu suretle elde ettikleri gelirini de insanlarn hizmeti ve ihtiyalar iin sarfetmitir.

hramczde smail Hakk Efendi (k.s), soyad kanunundan sonra TOPRAK soyadn alm olmakla birlikte, gerek eserlerinde, gerekse eitli vesilelerle smail hram, Hakk, Garibullah, Garibullah- Sivas, Karibullah, Refiullah ve Vakinullah adlaryla alkal olarak, rat vazifemizin evvelinde ok garip kaldk, kendimize Allahn garibi diye Garibullah diyorduk. Ama imdi ayn kaf ettik. demitir. Bylece aribullah, Karibullah (Allaha yakn) oldu diye buyurmulardr.

Tokatl Mustafa Hak Efendi (k.s)ye olan muhabbetinden bir mddet Tokatda alan hramczde, stadnn 1908 ylnda Tokat Mebusu olarak stanbula gitmesi zerine iini Sivasa nakletmitir. 1919 ylnda Hak Efendi (k.s)nin vefat zerine; 23 Nisan 1920de T.B.M.Mye Sivas Mebusu olarak katlan Mustafa Tak Efendi (Doruyol)ye intisap etmitir. Onun da 1925 ylnda ahirete irtihali ile manev yolun bir irad grevlisi olarak onlarn manev emanetini tam; gnllere hizmet etmitir.

Efendi (k.s)nin hayat ve ahsiyetini anlatan kendi kelamlar her haliyle onun byk bir ahsiyet sahibi olduunu anlatyor. Baz gzel szlerinden rnekler vererek kendi diliyle nder vasfl insanlarda bulunmas gereken hususlar yle ifade etmilerdir:
- Tasavvuf, yok olup, sonra var olmaktr.
- nsan ne ararsa zannnda bulur.
- Muhabbeti olan hata grmez, grse de gz yumar.
- eriat gzetiniz, eriat olmayann tarikat olmaz.
- l ama sz verme. Eer vermi isen o szden de asla dnme.
- dare ilmini renin, insan kznca eytann mal olur.
- Olum, Allahn rzasn kazan, gnln yap, iini Ona grdr.
- Neyi seversen onunla kalrsn, ne ile megul isen, o olursun!
- Sen seni sevdiinle bil. O seninledir.

Yre Ydigr Mevlid-i Nebi Adl Eseri:
hramczde Efendi (k.s), mridi Sivasl Mustafa Taki Efendi (k.s)nin mensur olarak yazd mevlidini sonradan nazma ekmitir. Eserin mesnev nazm eklinde Trke olarak yazlan ksm 175 beyittir. Eser 8 beyitlik Muhammed redifli Trke bir kaside ve Arapa 8 beyitlik bir nat ile birlikte toplam 191 beyittir. Eserin belli ksmlarnda tekbir ve salavatlar da yer almaktadr. Bu eserin yazma nshalar mevcuttur. Kendisinin bizzat kurun kalemle rika hatt ile yazm olduu nshas H. Hulsi Ate eyhzadeolu Ktphanesindedir. smi geen eseri, 1969 ylnda Trke ve Arapa harflerle Dizerkonca Matbaasnda baslmtr.

MEVLDݒN-NEB ALEYHSSELAM
Bismillahir-rahmanir-rahim

Elhamdlillh Elhamdlillh
Sen ekrem etdin bizleri ey h

Hem o neb-i hir zamne
mmetlik ile verdin nine

Ana hem li ve sahbna her an
Olsun salt u selm firvn

Anlar ki etdi bu dni ihy
zlerince gitdi eslfm amm

Bu ciz Hakk bilmem ne etsem
Rh- selefde bir adm atsam

Derdim dem--dem aczim bilirdim
Lkin o Hdi dimdi virdim

Trh-i hicret olmudu t ki
Bin yz elli ve hem de iki

Rebiul-evvel on dokuzuncu
ehrenbe gn silk etdim inci

Rh- selefde bir kadem atdm
Hamden ve hamden bu lutfa yetdim

Yatmdm der-rz kaylleye ben
Grdm menmda bir zt- ahsen

Der ismim tevfik sana verildim
Bu son seferinde ben sana erdim

Her emrine Hak etdi mheyy
Lkin sen oku bir hoa man

Elimde buldum bir drr-i mevzn
Andan okudum ve oldum mahzn

Mevld- pk-i Raslullh
Grsem nolurdu o yzi mh

Derken uyandm kendimi buldum
Drr-i mensrla ok megl oldum

stdm Tak aleyhir-rahme
Yazmd mensr etmidi tuhfe

Geldi dile ben eyledim cret
Ald beni ok hzn ile haclet

hramczde smail Hakk Efendi (k.s), asl hizmetini yazd eserlerden ziyade; Sivas ve evresinde yaptrd eitli eserler ile manev rahle-i terdisinden geen bykler vastasyla meydana koymutur. Bu ynyle Sivas ve evresinin madd manev kalknmasnda rehberlik etmi, unutulmaz hizmetler yapmtr.

Snnet-i seniyyeye son derece bal bir maneviyat nderi olan Efendi (k.s), nsanlarn hayrls, insanlara faydal olandr. lsnden hareket ederek Sivas ve evresinin her trl sosyal, kltrel ve iktisad meseleleriyle ilgilenmi camii, okul, kpr, eme vb. eserlerin yapm ve onarmlarnda nderlik etmitir. Ayrca eitli dernek ve vakf bakanlklarnda bulunmak suretiyle hemen her alanda hizmetlerine mr boyu devam etmilerdir. Bir rivayete gre 106, baka bir rivayete gre de 154 eserin yapm ve tamiratna vesile olmutur.

hramczde smail Hakk Efendi (k.s)nin yapm veya tamirine vesile olduu eserlerden bazlar unlardr;
1- Sivas Ulu Camiinin Onarm.
2- Hoca mam Camii Minaresi.
3- Sivas mam-Hatip Lisesi.
4- Hayrseverler Camii.
5- Sofu Yusuf Camii.
6- Sereli Camii.
7- Dikimevi Camii.
8- Zara-Cencin Ky me Suyu.
9- Zara-Cencin Ky Kprs.
10- Tozanl Kprs.
11- Sivas ve evresinde muhtelif sebil emeleri.

Altnc ehir adl kitabn yazar, Ahmet Turan ALKAN kitabnn Efendi Hazretleri blmnde Onu yle tarif ediyor:
Gzleri iriydi, maviliinde gri bulutlar geziniyordu. Gzleri, yuvasna smyor gibi dar tamt. Hep munis bakyordu. Muhabbet dedikleri ey, "Efendi Hazretleri"nin muhitine o gzlerden yaylyordu. Ufak tefek, kamburu km, ksa beyaz sakall krpk bykl, alt duda bariz derecede etli, iri kemerli burnu ile dikkat eken ve gzelliini fizik unsurlaryla in etmeden de gzel bir ihtiyard. Ah, o ok ihtiyard, ben ocuktum. Evde olduu zaman, onu dilediim an grebilme imknm vard ama ben ocuktum; konuamadk. Benim sorularm belirginletiinde o oktan dr- bekaya yrm gitmiti. Sorularm ise hl bende duruyor.
Yaz-k kasketle dar kard, yaz-k mevsimine gre gri ya da siyah pardes giyerdi. Kuluk vakti ya da leden sonra "vekle"ye gitmek zere dar kaca zaman, bir kou dar kar, fayton evirir, uzun baheyi koarak geip ieri haber verir, kapsn aardm. Bam okar, iltifat eder ve daima takm giydii elbisesinin yelek cebinden sar bir yirmibe kuru karr, bahi verirdi. Hayr yirmibe kuru deildi, ikibuuk lirayd: Daha -be saniye bile gemeden o sar yirmibelik, "Efendi Hazretleri"nin ard sra glgesini bile incitmekten ekinerek yryen ihvanlar tarafndan daha byk meblalara tahvil olunurdu. Ben bire on kazanan bir karaborsac kadar memnun olurken, ihvanlar da Efendi Hazretlerinin elinden km bir aziz hatray edindikleri iin sevinirlerdi. Ve o sevinci ben sar leblebiye, mavi bilyeye, yeil plastik toplara ve klrengi sinema biletlerine evirirdim.

eyh ile ihvan arasndaki gnl alkalar, ocukluk muhayyilemin kavrayndan ok uzaklardayd ama bu alkann hsln ocuk da olsanz elle tutabilir, gzle grebilirdiniz: Muhabbetti! Tekkenin kire sval duvarlarnda, bahe iindeki ince beton yolun en banda, meyvesini ancak eylllerde teslim eden ta armutta, ihvanlarn ehresinde ve "Efendi Hazretleri"nin her haletinde titreen, ince bir buu gibi tabahhur ederek atmosfere yaylan, tekkeyi (uzaktan ya da yakndan) istintak eden "siyas memurlar" son derece efendi ve hrmetkar davranmaya mecbur eden muhabbetti. Muhabbetin sklet merkezi, iri gzlerinin maviliinde gri bulutlar gezindiren "Efendi Hazretleriydi. Onun bilgisi tahtnda duran kimya, sradan insanlar; berberleri, kundura tamircilerini, iftileri, mm ev hanmlarn, memurlar gzbebeklerinde "muhabbeti" byten olgun insanlar haline getiriyordu. Ykld, tkendi diyeceiniz insanlar bu kimya ile ihya ediyordu; insanlar gzelletiriyor, ayakta tutuyor ve hereyle bartryordu. Onun evresinde kavga yoktu. ocuktum ama anlyordum.

60l yllarn Sivasn ina eden beer izgilerden belki de en mhimi, hramczde smail Efendi (k.s.)nin etrafnda dnp duran bir manev iklimdi
Son devrin nemli mutasavvflarndan biri olan ve insanla, imann sevgiden getiini reten hramczde Efendi (k.s) 02.08.1969 Cumartesi gn sabah saat 09.00 sularnda vefat etmitir. Cenaze namaz Sivas Paa Camiinde klnm ve kendisinin nderliinde onarm ve tamiri yaplan Sivas Ulu Camii haziresine defnedilmitir.
smail Hakk Efendi (k.s)nin byk bir titizlilikle yetitirdii ve kendisinden sonra manev yolunu takip eden Darendeli Es-Seyyid Osman Hulsi Efendi, mridinin vefatna manzum bir tarih dmtr. smail Hakk Efendi (k.s) nin kabir kitabesinde de yer alan manzume yledir:

Tarik-i Nakibend piri (ebcel) mrid-i kmil
Garbullah Hakk gavs-i zam eyh smail
Engin gnlnde yce murad hsl oldu
(Toprak) topraa verildi Hakka vsl oldu
Efendinin nfus hviyet czdan, melah, kasketi, gzl, saati ve dier ahs eyalar Darendede H. Hulsi Ate eyhzadeolu zel Ktphanesinde bulunmaktadr.

Somuncu Baba Aratrma ve Kltr Merkezi Yaynlar arasnda Ltfi ALICI tarafndan hazrlanan, hramczde Efendi Hayat, ahsiyeti ve Eserleri adl kitap yaynlanmtr. (Ankara, 2001)
Bu biyografi (ismail hakk toprak) 3264 kez okundu.

Biyografi: ismail hakk toprak Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.