Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


ismail hakk berkok kimdir ? ismail hakk berkok biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
ismail hakk berkok

smail Hakk Berkok

1877-78 Osmanl-Rus Sava sonrasnda Kafkasyann Kabardey yresinden Anadolu'ya g ederek Uzunyayla'da yerleen Ali Berkok'un oludur. ki kardei Birinci Dnya Savanda anakkale'de ehit dt. 1890 ylnda Pnarba'na bal Yalpnar kynde doan Berkok, byk zorluklar iinde renim grerek Harp okulunu ve Harp Akademisini (1910) bitirdi. nce Makedonyada, Birinci Dnya Sava yllarnda da Irak ve Kafkasya cephelerindeki eitli birliklerde kurmay grevlerinde bulundu. stanbul'daki Kafkas gmen rgtleri iinde yer ald. Bamsz "Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti"nin kurulmas ve yaatlmas gayretlerine aktif olarak katlan Kafkasyal subaylardan biriydi. Azerbaycan ve Kuzey Kafkasya'da savaan "slam Ordusu" ve "Kuzey Kafkasya Kolordusu"nda kurmay subay ve rgt olarak grevlendirildi ve atayurdunun bamszl iin savat. Mondros Silah Brakmasndan sonra stanbul'a dnd (1918). Kafkas gmen rgtlerinin giriimiyle Osmanl hkmeti tarafndan oluturulan bir kurul iinde tekrar Kafkasya'ya giderek Dastan ve eenistan'daki ulusal hareketler iinde yer ald (1920). Daha sonra Anadolu'daki Kurtulu Savana katld.

Cumhuriyet dneminde de eitli askeri grevlerde bulunarak Tugeneral rtbesine kadar ykseldi. Daha Binba rtbesinde iken askeri okullarda ve Harp Akademisi'nde vermeye balad tabiye (taktik) dersleri ve bu konudaki eserleriyle "Trk ordusunun hocas" lakabn kazand ve birok nl askerin hocas oldu. Harp Tarihi Encmeni Bakanlna getirildi (1936). kinci Dnya Sava banda seferberlik nedeniyle nem kazanan Milli Savunma Bakanl Seferberlik ube Mdrl grevindeydi. Daha sonra Askeri Yargtay yesi oldu (1943). "Trklk-Turanclk davalar"n temyizen inceleyen ve yukardan gelen tm telkinlere karn bu konudaki haksz ve politik kararlar bozan kurul iinde yer ald. 1946'da Askeri Yargtay yesi ve Tugeneral iken kendi isteiyle emekliye ayrld. 1950-54 yllarnda TBMM'nde Kayseri Milletvekili olarak grev yapt. 1954 seimlerinde yine seildi ise de Meclis'e katlamadan, Londra'da geirdii bir ameliyat sonucu ld (Mays 1954).

Harp Akademisi'nde ve askeri okullarda retmenlik yaparken yaynlad taktikle ilgili eserleri bu konunun yetkin ve genel beeni kazanan rnekleridir. 1939'da yaynlanan "Atatrk" ile ilgili eseri de bu konudaki ilk ciddi almalardan biridir. erkes (Adige), Trk, Rus, Fransz, Arap ve Fars dillerini bilen General 'un, Kafkasyallarn yayn organlarnda ve askeri dergilerde yaymlanm ok sayda yazlar vardr. Bunlar arasnda "Byk Harpte imali Kafkasya'daki Faaliyetlerimiz ve 15. Frkann Harekat ve Muharebeleri" (Askeri Mecmua, Say : 94, Tarih Ksm, Eyll 1934) balkl uzun makalesi, Kafkas tarihi asndan da zellikle nemlidir.

ESERLER

Kitap halindeki eserleri unlardr: "340-341 Senesi Harbiye Mektebi Zabitan Kursunda Arazi zerine Tatbik Edilen Tabiye Meseleleri" (stanbul), "Tabiye-i Esasiye" (4 Kitap, stanbul 1927), "Mterek Tabiye, Muhtelif Snflarn Birlikte Sevk ve daresi" (Harbokulu Matbaas 1928), "Tabiye Meseleleri" (stanbul 1928), "Kurtulu Yolu" (stanbul 1957), "Tarihte Kafkasya" (stanbul 1958)

Yazarn "Kurtulu Yolu" adl felsefi denemesi ile "Tarihte Kafkasya" adl eseri, kendisinin lmnden sonra ailesi tarafndan yaynlanmtr.
Bu biyografi (ismail hakk berkok) 2184 kez okundu.

Biyografi: ismail hakk berkok Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.