Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


ibrahim kafesolu kimdir ? ibrahim kafesolu biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
ibrahim kafesolu

Trk milliyetiliinin, tarih ve kltrnn byk adam, emsalsiz yorumcusu, tarih ve kltr adam Kafesolu, 1914 yl Ocak aynda Burdurda domutur. Babas Receb Bey Cihan savanda Erzurum cephesinde ehit dmtr.

Annesi Hatice Hanm olunu byk fedkarlklar pahasna yetitirmitir. Okulunu her yl birincilikle bitirdi. Kafesolu dedesi Hac Ahmed Aann yannda Tefenni lkokulunu, zmir Muallim Mektebini bitirerek 1932de Afyonda hocala balamtr. 1936da Ankara Dil ve Tarih-Corafya Fakltesine girmitir. Burada da ok deerli hocalarn yannda 1940da yksek tahsilini tamamlamtr. Doktorasn Macaristanda yapmtr. 1945de yurda dnmtr.

niversitelerimizin eitli kademelerinde binlerce renci yetitirdikten sonra, 18 Austos 1984de stanbula vefat etmitir. Mekn cennet olsun. Rahmetli hoca ile birok dernek kurucusu olduk ki bunlarn en nemlisi diyebileceimiz Trk Edebiyat Cemiyetidir (imdiki Trk Edebiyat Vakf) Hocann yaz yazd sreli yaynlarn miktar bir hayli kabarkdr.

Eserlerine gelince bunlar yle saya biliriz:

1- Macaristan Tarihi,
2- Sultan Melikah Devrinde Byk Seluklu mparatorluu,
3- Seluklu Alesinin Menei Hakknda,
4- Harzemahlar Tarihi,
5- Trkler ve Medeniyet,
6- Malazgirt Meydan Muharebesi,
7- Trk Milliyetiliinin Meseleleri,
8- Eski Trk Dini,
9- Seluklu Tarihi,
10- Sultan Melikah
11- Trk tarih ve Kltr,
12- Tarih (Lise I ve II. snflar iin),
13- Trk Mill Kltr
14- Kutadgu Bilik ve Kltr Tarihimizdeki Yeri
15- Atatrk lkeleri ve Dayand tarih temeller
16- Trk-slm Sentezi.

Yaynlanacak pek ok eseri de henz kitaplamamtr. Trk Mill Kltr eserinden dolay Trkiye Mill Kltr Vakfnn byk armaann kazanm ve yine ayn vakf tarafndan byk kltr armaann almtr. Daha sonralar pek ok kltr armaanlar almtr.

TRK SLAM SENTEZ

"Devlet kuruculuk ve tekiltlkta kabiliyetli, bu itibarla da toleransl, nizamperver, fthata yatkn fakat smrc deil, hakikatlere ak, gereki bir millet olarak tannan Trklerin bu zellikleri dnce sistemlerinde temellenmektedir. Trk ne hereyi, insana salad fayda derecesinde deerlendiren maddeci eski Grek gibi, ne de kinat mehuller alemi sayp zemedii hadiseleri hemen "mucize"ye balayan Sm-ranl-Hindli gibi dnmektedir. Trk'n mevcut dnce tarzlar arasndaki yeri, mutedil lde aklc-maneviyat olmaktr. Bu hususiyet slm felsef tefekkrnde mhim rol oynam, dolaysyla Trk kltr evresine mensup ahsiyetler msbet dnce ve ilim sahasnda byk hizmetler ifa etmilerdir.Bu ortamda, iradeyi n safa alan, ilah emirleri akl ve deliller nda kavrayan slm dnce tarznn gelimesi, zaman ve mekn artlarn gzeten bir hukuk nizam, eski Bozkr Trk siyas teekkllerinde grlen devlet anlay, vicdan hrriyeti ve asker geleneklerin slm'la terkibi, siyasetten ilme, sanata kadar hayatn her safhasnda Trk slplu bir slm anlayn ve uygulamasn meydana getirmitir."Elinizdeki kitap, bu sentezin tarih srecini zetlemektedir.

TRK MLLYETLNN MESELELER

"Trk olmann gerekten mutluluk sayld Cumhuriyetin ilk yllarnda, istikll, huzur ve emniyetin bahettii rahatlk iinde, albayrak glgesindeki aziz Trk topraklar zerine mes'ut bir tevekklle eilen Trk kyls; yurdu yeniden kurmak evki ile tezghna ve makinasna sarlan iisi; Trkl gen dimalara alamak heyecan ile gnl dolu retmeni; vazife namustur iar ile alan memuru; milliyetilik ak ile gelecein bahtiyar Trkiye'sinde vazife alma nbetine hazrlanan iradeli, vatanperver asil genci ile Trklk uurunun elikletirdii bir millet vard.Halbuki o zamann parolas da, tpk imdiki gibi, Batl bir cemiyet olmak, "yurdu muasr medeniyet seviyesine ulatrmak"t. Ancak, medeniyet yolunun mill kltrden getii hakikatine erildii iin, eitim ve retim Trk tarih ve kltrne yneltilmi, ilk ve orta retim programlar bu maksada gre dzenlenmi, niversite krslerinde Trklk bahisleri ana mevzu haline getirilmiti. Trk milletinin zihninde iftihara deer tarih ve zengin kltr ile Trklk uurunun yerletirilmesine allrd. Medenemede hareket noktasnn mill kltr gelitirme olduunun idrak edildii o heyecan anda Trkiye'nin kltrel panoramas byle olduu iin baar kazanlmt. Fakat sonra durum deiti."

TRK MLL KLTR

Her millet madd imknlar ve manev deerleri ile bir kltr btndr. Bir millet yaamakta ise, onun bir kltr olacaktr. Biz de takriben 4000 yllk tarihe sahip Trk milletinin kltrn aratrdk. Asya bozkrlarnda gerekletirilen bu kltr eitli cepheleri ile belirtmee altk. Kltr unsurlarnn da zamann ve evrenin artlarna uygun baz deiiklikler gsterdii, fakat ana vasflarn daima koruduu gereinden hareket ederek yaptmz i, btn ynleri ile Trk milletince ortaya konup gelitirilmi kltrn atsn kurmak ve onun yzyllarca karakterini muhafaza eden zelliklerini tesbit etmek gayretinden ibarettir.

X

KAFESOLU DYOR K:

Trk milliyetiliinin pozitif prensipleri:
1- Trke: Trk milliyetiliinde mill dilin ehemmiyetini belirttikten sonra: drt bin yla varan zengin tarihimizin slm d ve slm safhalarndan ekil ve muhteva kazanan Trk dilinin milli kltrmzn balca temsilcisi olarak korunmas ve ada medeniyetin ilmini, fikrini, felsefesini ifadeye muktedir bir kvama getirilmesi Trk milliyetiliinin ana gayelerinden biridir.

Burada korunmas ve gelitirilmesi istenen Trke tabiatyla mazinin eski, tarihe ml olmu Osmanlcas olmad gibi, kavimlik devrinin kelimelerinden kurulu Trkesi de deildir. Hele Trkeden baka her ey olan uydurmaca hi deildir. nk, ne lm kelimeleri diriltmek, ne kullanlmaz hale gelmi kelimeleri canlandrmak, ne de hi kimsenin anlamad suni bir dil meydana getirmek mmkndr.

Korunmas ve gelitirilmesi gerekli Trke, dilin kendi kanunlar iinde, son yarm asrlk fikri yenilememizle paralel olarak sadeleen, zenginleen, her vatandan konutuu, okuyup yazd Trkedir. Trk milliyetisi binlerce yllk kltrmzn maadd-manev deerlerini sinesinde saklayan millet dilini muhafaza ve mdafaada ilmin gsterdii yoldan ayrlmayacak ve tabiatyle, Trkeyi soysuzlatrarak mill kltr tahribe ynelen her teebbse kar duracaktr.

2- Din: nsanlar kardelik hlesi iinde kader birliine sevk eden din Trk Milletinin tarihinde slmiyet olarak tecelli etmitir. Bu itibarla Trk milliyetisi islamiyeti daima muhterem tutmak mevkiindedir. Trk dilini zorlamalarla ykmaya alan zihniyet dini de tahrip hedefi olarak alm, dindar insan ve din temsilcilerini gln gstermei deta alkanlk haline getirmitir. Deimez liklik prensibi nda dinin tamamen bir vicdan meselesi bulunduu uurunda olarak Trk milliyetisi, memleketimizdeki din aleyhtarl ile mcadeleyi byk vazife sayar.

3- Tarih uuru: Milletin varln devam ettiren, fertler arasndaki, mukadderatta itirak duygusu ortak tarih uuru ile beslenir. Mazinin kederli ve sevinli binbir hdisesi iinde beraberce yorulmu olmak inanc, millet birliini perinleyen ve milletin topluca, ahenkli ekilde gelecee ynelmesini salayan balca teminattr. Bu sebeple Trk milliyetilii milli tarih uurunu prensiplerinden biri saymtr. Trk milliyetisi de insanlk mcadelesi ve kahramanlk destanlar ile dolu Trk tarihinin zengin hatralarn zihinlerde daima uyank tutacak ve bu uuru gelitirmee alacaktr.

4- Seciye ve ahlk: Trklerin tarihten gelen ve asli hviyetini kaybetmeyen bir seciyesi ve bu seciyenin fiili hayattaki belirtilerinden ibaret bir ahlaki davran vardr ki, Trk Milletini baka topluluklardan ayran bir karakter izgisi olmutur. K sevmek, by saymak diye formle edilebilecek olan Trk seciye ve ahlk eski devirlerde Trk alpleri, slm ada Trk gazileri tarafndan temsil edilmitir. Beer duygularla donanm Trk cengaverlii, hakseverlik ve hrriyetperverlie dayanan Trk kahramanl bu ahlak ve seciyenin mahsuldr. Sevgi ve saygdan kaynak alan Trk ahlaknn baba ocana ballk, aile namusu zerinde hassasiyet, kadna hrmet, vekar ve alkanlk gibi vasflarn daha da ykseltmek ve salamlatrmak Trk milliyetisinin ehemmiyetle dikkate alaca hususlar olacaktr. Burada, dile ve dine taarruz edenlerin Trk ahlakna saldrmaktan geri durmadklar hatrlanrsa, milli ahlak ve seciye mefhumunun ifade ettii mana daha iyi anlalr.
Bu biyografi (ibrahim kafesolu) 3519 kez okundu.

Biyografi: ibrahim kafesolu Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.