Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


ibni kemal kimdir ? ibni kemal biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
ibni kemal

bni Kemal 

bni Kemal, Kemalpaazade Ahmet emseddin, Kanuni Sleyman devri eyhlislmlarndan ve on altnc asrn hretli limlerindendir. Tokatta dodu. Doduu yl belli deildir. Kemalpaazade Sleyman Beyin oludur. Byk babasna nispetle diye mehur olmutur.
Ahmet emseddin, geliinde babas gibi sipahi askeri idi ve II. Bayezid dneminde bir ok savalarda bulundu. O, bilim adamlarnn emirlere bile stn tutulduunu grerek gen iken mesleini deitirip eitimini ilerletmiti. Arapa ve Farsa rendi. nce mderris oldu. hreti artt, sonra Edirne Kads ve Rumeli Kazaskeri oldu.
Yavuz Sultan Selim onu ok sever, savalarda kendisiyle birlikte bulundururdu.
Msr seferinden dnerken bni Kemalin atnn ayandan srayan amur Yavuzun kaftann kirletmiti. Yavuz ona Bilginlerin atnn ayandan srayan amur kaftanmn ss olur"demi ve iltifat olsun diye bu kaftann kendi lmnden sonra sandukasna rtlmesini vasiyet etmiti.
Kanun Sultan Sleyman da kendisine sayg gstermiti. Kanuni dneminde 1525te eyhlislm oldu ve lmne kadar bu makamda kald. Ona Mftiys-Sakaleyn unvan verildi.
bni Kemal, hak ve adaleti sever, doruluk ve faziletten ayrlmazd. Padiahn sayg ve sevgisini kazanacak kadar byk bir insand. Trk tarihinin rnek bir insandr. 1533 ylnda ld. Mezar Edirnekap darsnda Mahmut elebi zaviyesindedir.
bni Kemal, byk bir din bilgini olduu kadar deerli bir tarihi ve kudretli bir airdi. Kitap ve risale eklinde yz kadar eser yazd sylenir. dris Bitlisnin Het Behit adl eserini Trkeye evirmiti. Sadinin Glistanna benzer Nigaristan adl Farsa bir eser yazm, bir Osmanl tarihi ile Moha Muharebesine dair bir risale meydana getirmiti. Yusuf ve Zleyha adl eserle tamamlanmam bir Kuran tefsiri ve dini kitaplara bir ok haiye ve erhleri vardr.
Bu biyografi (ibni kemal) 2343 kez okundu.

Biyografi: ibni kemal Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.