Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


ibni abidin kimdir ? ibni abidin biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
ibni abidin

bni Abidin 

am'da yetien limlerin en byklerinden, vel. Osmanllarn en mehr fkh limlerinden olan bn-i bidn'in ismi, Seyyid Muhammed Emn bin mer bin Abdlazz'dir. 1784 (H.1198) senesinde am'da dodu. Mevln Hlid-i Badd hazretlerinin sohbeti ile ereflenerek kemle geldi.bn-i bidn, kk yata Kur'n- kermi ezberledi. Bir mddet babas ile birlikte ticretle megl oldu. Bu srada bir taraftan da Kur'n- kermi okumaya devm ediyordu. Bir gn dkknlarnn nnde Kur'n- kerm okurken, oradan geen biri; "Burada bu ekilde Kur'n- kerm okuman uygun deildir. Hem okuman dzelt." dedi. Bunun zerine babasndan izin alarak, o zaman am'daki mehr krat limlerinden eyh-l-Kurr Sad-l-Hamev'ye gitti. Ondan tecvd ilmine dir Meydniyye, Cezeriyye ve tibiyye kitaplarn okudu ve ezberledi. Kur'n- kermin doru ve tam okunmasn bildiren krat ilmini iyice rendikten sonra, sarf, nahiv ve fi fkhn rendi. Bu ilimlere dir ana metinleri de ezberledi.Bundan sonra, o zamnn en mehr limlerinden olan Seyyid Muhammed kir Slim'nin derslerine devm etti. Fen ve sosyal ilimlerin, yansra, tefsr, hads ve fkh ilimlerini de rendi. Hocas Mevln Hlid-i Badd'nin tavsiyesi zerine, Hanef mezhebine geti. Daha on yedi yandayken, fkh kitaplar zerine hiye ve erhlerle aklama ve zhlar yapt. Kymetli eserler yazmaya balad.Hads ilminde de, am'da bulunan muhaddis Kuzber'den iczet, diploma ald. limde o kadar ykseldi ki, daha hocalar hayattayken byk bir hrete kavutu.

bn-i bidn, zhir ilimlerini rendikten sonra, kelm ve tasavvuf ilimlerini de zamnn en byk limi ve tasavvuf ehli, Mevln Hlid-i Badd'den rendi. Onun sohbeti ile ereflenerek kemle geldi. bn-i bidn'in ilimdeki stn derecesini, ahlkn ve hizmetlerini olu Aleddn Muhammed yle anlatt: "Babam uzun boylu, heybetli ve vakrl idi. Yznde nr parlard. Vaktini, devaml, ilim retmek ve talebe yetitirmekle, ibdet ve tatla geirirdi. Geceleri devaml kitap yazar, az uyurdu. Gndzleri ders okutur ve sorulan sorulara cevap (fetv) verirdi. Ramazanda her gece hatim okur ve gz ya dkerdi. nsanlara faydal olmak hussunda ok titiz davranr, hi abdestsiz durmaz ve vaktini boa geirmezdi."bn-i bidn hazretlerinin dne uymaktaki hlleri mehrdur. Haram, mekruh ve phelilerden kesinlikle uzak durur, mbahlar ok az kullanr, ibdetlerinde snnetlere, mstehaplara, edeplere uymakta son derece titiz davranrd. Be vakit namazda, tahiyyt okurken, Reslullah efendimizi ba gz ile grrd. Gremedii zaman o namaz yeniden klard. Mevln Hlid-i Badd'nin kymetli talebelerinden olan bn-i bidn, ondan ders ald sralarda, bir gece ryda Reslullah efendimizin nc halfesi hazret-i Osman'n veft ettiini ve Cmi-i Emev'de namazn kendisinin kldrdn grd. Sabahleyin derse gidip Mevln Hlid-i Badd hazretlerine bu ryy olduu gibi anlatnca, o da; "Senin rynn tbiri, Allah tel bilir ki yledir: "Ben yaknda veft ederim, sen benim cenze namazm Cmi-i Emev'de kldrrsn. nk ben, hazret-i Osman'n torunlarndanm." buyurdu. Aradan birka gn geince Mevln Hlid-i Badd tn, veb hastalndan ehd olarak veft etti. Namazn bn-i bidn kldrd.bn-i bidn hazretleri, fakirlere pekok sadaka verir, akrabsn ziyret eder, annesine, babasna ok iyilik ve hrmet ederdi.Onun meclisinde bo sz konuulmazd. am'da ve dier ehirlerdeki er' mahkemelerde ihtilafl hkm verilse, derhal ona mrcaat olunarak dzeltilirdi. En mhim ve zor meseleler ona sorulurdu. htilafl bir ey hakknda ona mrcaat edilmeden hkm verilmezdi. lim kitaplar zerine kendi gzel yazsyla yle aklamalar kordu ki, bylece en zor meseleler kolaylkla anlalrd. Kendisine sorulan sorulara verdii cevaplar gzel bir slupla yazard. Birok talebe yetitirip iczet, diploma vermitir.bn-i bidn, fkh limlerinin yedinci tabakasndandr. Yni nceki tabakalarda bulunan fkh limlerinden doru olarak nakil yapanlar derecesindedir.bn-i bidn, 1836 (H.1252) senesinde elli drt yanda am'da veft etti. Veft haberini duyan mslmanlar, byle byk bir limi kaybetmelerinden dolay ok zlp gz ya dktler. Cenzesine gelenler grlmemi bir kalabalk tekil etti. Cenze namaz Sinn Paa Cmiinde klndktan sonra, am'da "Bb-s-sagr" denilen yerdeki kabristana gtrld. Veftndan yirmi gn nce, hocalarnn ve byk ztlarn kabirlerinin yannda kendisi iin kazdrm olduu kabre defnedildi.

bn-i Abidn'in en mehr eseri Redd-l-Muhtr'dr. Bilhassa bu eseriyle tannmtr. Bu kitab, Drr-l-Muhtr kitabna yapt be ciltlik hiyesidir. Drr-l-Muhtar'a haiye yazarken nce Vakf bahsinden balam, daha sonra baa dnmtr. nceki yazdklarn temize ekmeden veft edince bu ksmlar olu Aleddn tarafndan temize ekilmitir. Kitap, bn-i bidn ismiyle mehr olmutur. Bu eseri Hanef mezhebindeki fkh kitaplarnn en kymetlisi ve en faydalsdr. Fukah (fkh limleri) tarafndan, zerinde sz edilmi her meselenin hlsas, btn slm limlerinin kabl ve takdir ettii bir ekilde bu kitapta toplanmtr. Hanef mezhebinde kendi zamnna kadar yazlm fkh kitaplarnn sanki bir zetidir. Bu kitaba kendi olu tarafndan Kurret-l-Uyn-il-Ahyr adnda bir tekmile yazlmtr. am limlerinden Ahmed Mehd Hdr da, bn-i bidn kitabnn bir fihristini hazrlad ve 1962'de basld. Bundan baka; Tefsr-l-Beydv Hiyesi, El-bne, El-Ukd-d-Drriyye, thf-z-Zek, Bugyet-l-Mensik, Tahrr-l-bre, Tahrr-n-Nkl, if-l- All, Ukd-l-Le'l, cbet-l-Gavs, Sell-l-Hism-il-Hind li Nusreti Mevln Hlid en-Nakibend, Nesemt-l-Eshr.

Drt mezhebin inceliklerine vkf, derin lim, kmil vel Seyyid Abdlhakm Efendi; "Hanef mezhebindeki fkh kitaplarnn en kymetlisi, en faydals bn-i bidn'dir. Her sz dell, her hkm senettir..." buyurdu.bn-i bidn, buyurdu ki:"dem aleyhisselmdan beri, her dinde bir vakit namaz vard. Hepsinin kld, bir araya toplanarak bize farz edildi. Namaz klmak, mnn art deil ise de, namazn farz olduuna inanmak, mnn artdr. Namaz, du demektir. Dnin emrettii, bildiimiz ibdete, namaz "salat" ismi verilmitir. Mkellef olan yni kil ve bli olan her mslmann, her gn be vakit namaz klmas "Farz- ayn"dr. Farz olduu, Kur'n- kermde ve hads-i erflerde aka bildirilmitir. Mrc gecesinde, be vakit namaz emrolundu. Mrc, hicretten bir yl nce, Receb aynn yirmi yedinci gecesinde vuk buldu. Mrcdan nce, yalnz sabah ve ikindi namaz vard.""Kur'n- kerm, Kadir gecesinde inmee balam ve hepsinin inmesi yirmi sene srmtr. Tevrt, ncil ve btn kitaplar ve sahifeler ise, hepsi birden, bir defda inmiti. Hepsi, insan szne benziyordu ve lafzlar mcize deildi. Onun iin abuk bozuldu, deitirildiler. Kur'n- kerm ise, Muhammed aleyhisselmn mcizelerinin de en bydr ve insan szne benzememektedir.

"YAPTIINIZ HZMET

Hocas Mevln Hlid-i Badd'nin kendisine yazd bir mektup aadadr."Her sz sened olan byk lim Mevln Muhammed Emn bidn'e en gzel dularm ve en latf medhlerimi bildiririm.Sizinle grp buluma arzumuz oald. Size olan muhabbet ateimiz artt. eyh smil Enrn'nin sizden tarafa gitmesini vesle ederek bu mektubu yazyorum. Yazdnz pek kymetli eserlerle slm lemine yaptnz byk hizmet iin, pekok dulara mazhar oldunuz Siz de bizim hlimizi sorarsanz, sevdiklerimizden uzak kalmamzn acs iindeyiz. Allah teldan dileimiz, sizin de yle olmanzdr. Hllerinizi bize bildirmeyi ihml etmeyiniz. Allah telnn izniyle, her skntnzda btn gcmzle size yardm edeceiz.Selm eder, btn kalbim ve rhumla yannzda olduumu bildiririm."

Kaynaklar
1) Rehber Ansiklopedisi; c.8, s.232) Tabakt-l-Usliyyin; c.3, s.1473) Sefnet-l-Evliy; c.4, s.1334) Tam lmihl Sedet-i Ebediyye; (49. Bask) s.10885) Fideli Bilgiler; (6. Bask) s.1256) Redd-l-Muhtr7) Kurret Uyn-il-Ahyr; s.38) slm limleriAnsiklopedisi; c.18, s.45
Bu biyografi (ibni abidin) 2872 kez okundu.

Biyografi: ibni abidin Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.