Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


hseyin rahmi grpnar kimdir ? hseyin rahmi grpnar biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
hseyin rahmi grpnar

Hseyin Rahmi Grpnar

19 Austos 1281/1864 tarihinde stanbul'da dodu. Hnkar yaveri Mehmet Sait Paa'nn olu olan Hseyin Rahmi, yanda iken annesinin lm zerine Girit'te bulunan babasnn yanna gnderildi. lkokula balad ancak babasnn evlenmesi zerine alt yanda tekrar stanbul'a anneannesinin yanna gnderildi ve eitimine burada devam etti. Yakubaa mektebi, Mahmudiye Rdiyesi ve idadide okuyan Hseyin Rahmi, tarihi Abdurrahman eref Bey'in himayesiyle Mekteb-i Mlkiye'ye girdi (1878). Okulun ikinci snfnda iken ciddi bir hastalk geiren Hseyin Rahmi buradaki renimini yarda brakt (1880). Ksa bir sre, Adliye Nezareti Ceza Kalemi'nde memur, Ticaret Mahkemesi'nde Az Mlazm olarak alan Hseyin Rahmi hayatn kalemiyle kazanmaya alt. 1887'de Tercman- Hakikat gazetesinde yazmaya balayan Hseyin Rahmi, ardndan kdam ve Sabah gazetelerinde mtercim ve muharrir olarak alt. kinci Merutiyet dneminde 37 say sren "Boboaz ve Gllbi" adl bir gazete kard. brahim Hilmi Bey ile birlikte kard "Millet" gazetesi de uzun mrl olmad. Bundan sonra almalarn kdam, Sz, Zaman, Vakit, Son Posta, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerine neretti. 5. ve 6. dnemlerde Ktahya milletvekili olan Hseyin Rahmi, mrnn son otuzbir yln geirdii Heybeliada'daki kknde 8 Mart 1944 tarihinde ld ve oradaki Abbas Paa mezarlna defnedildi.

yk Kitaplar

Kadnlar Vaizi (1920), Meyhanede Hanmlar (1924), Namusla Alk Meselesi (1933), Ktil Bse (1933), ki Hdn Seyahati (1933), Tnelden lk k (1934), Gnl Ticareti (1939), Melek Sanmtm eytan (1943), Eti Senin Kemii Benim (1963)

Bir yk - MiSAFiR (*)

Onlar geleli tam on dokuz gn ve o kadar gece olmutu. Kar koca, iki de ocuk... Drt can... imdi her gn iki okka ekmek fazla alnyor ve her masraf ona gre artyordu. Zaten ev dard. Bu kar kocaya ayr bir oda verebilmek iin aile daha skmaya mecbur oldu.
Ne havsalas geni, ne saygsz, ne vurdumduymaz misafirdi bunlar... Ne surattan anlyorlard, ne rumuzdan, ne kinayeden... En ak istiskallere kar "sinik" bir tebessmle mukabeleden hi sklmyorlard.
Misafir Halil Efendi akamcyd. Hane sahibi zzet Efendi ise iretin damlasndan kaan, kokusundan boulan, sofu, musalli bir zat...
Halil Efendi her akam bir cebinde dolu kk ie, tekinde kada sarl birka zeytin tanesi nevalesiyle gelir, yatslara kadar ar ar ziftlenir. zzet Efendi'yi yemee bekletir. tike zevklenir. Dinletir, dinletir. Zavall adamcaz bitahamml brakr, skntdan ldrrd.
Be alt akam bu ikenceye tahammlden sonra nihayet hane sahibi bir gece dayanamad. Ak bir suratla:
-Efendim, bu olur mu? Her akam cebinizde rak ile geliyorsunuz... dedi.
Yzsz misafir bu muhik itiraz hemen dier suretle tefsire atlarak:
-Efendim misafirperverliinizin cidden mahcubiyim. oluk ocuk ailece efendimize ka gndr br olup duruyoruz. Rakm beraber getirmeyeyim de onu da m size aldrtaym efendim? Ltufkrln bu derecesiyle her trl uluvv semahatin fevkne kyorsunuz. Yok artk bu kadarcna msaade buyurunuz. ki masrafm olsun kendim edeyim...
Deyince, misafirin bu pek nikbinane tefsir ve telakkisine kar hayrete den ev sahibi maksad byle demek olmadn izah iin birka sz kekelemeye uram ise de birbirine taban tabana zt bu anlatla anlay arasnda hakikat zayi olup gitmiti.
Halil Efendi Anadolu Kava'nda ufak bir memurdu. Ailece dtkleri mzayakaya bir are bulmak iin Irgat pazarnda mutasarrf olduklar bir dkkan vefaen fera ederek biraz para almak zere Istanbul'a gelmilerdi. Gazetelere: "Nakdiniz varsa iletelim. Yoksa teminat zerine pek ehven eraitle istediiniz kadar hemen para verelim." tarznda ibareler ve trl namlarla ilnlar vererek mteri celbeden idarehanelere Halil Efendi hep birer birer ba vurdu. Bu ileticilerden ounun mstakrizlerin canlarna ilettiklerini anlad. En muvafk artla ii bitirinceye kadar zzet Efendi ailesi nezdindeki misaferetleri zarur uzayacakt.

***
Bir gn hane sahipleri bir odaya toplndlar. Kapy skca rttkten sonra bu mzi misafirlerden kurtulmak arelerini aralarnda mzakereye giritiler. Byk Hanm diyordu ki:
-Kilere gidip zahireye bakmaya korkuyorum... Bin trl skntlar, fedakrlklar, zntlerle k iin biriktirdiim, sakladm teberiden habbe kalmayacak... Byle gnde tencere dolular yemek piiyor, yine doymuyorlar. Yarabbi kr dediklerini iitmedim. Aman o ocuklar maallah byklerden ziyade yiyorlar.
Zarafet:
-Nesine maallah hanmcm, boazlarna kurt dsn... Sakn kilere bakma yreine iner. Ne saya kald ne zeytinya... Ne pirin, ne eker... ne fasulye... Kiler tamtakr oldu. Sokan kpekleri doyar, damlarn kedileri doyar, bu iki obur yumurcak doymaz. Tencereler daha atete iken karma dizilip de: "Dad yemek piti mi? Acktk. imiz baylyor. Krkle krkle de abuk pisin..." deyilerini bir iitseniz kendinizi zapt edemezsiniz. Bazen fke benim de tepeme kar, barrm. Haydi bakaym oradan. Ben mutfaa gelen ocuklar sevmem. ekiniz arabanz. imdi sizi bir gzelce krklerim ha!.. Bir gn arkalarndan ucu ateli odunla kotum da analar bana surat etti. A ekilir mi bu? Ka defa daha soumadan imambayldnn iine kirli parman sokarken grdm. Azna gtryor emiyor. Tekrar, yine sokuyor. Afacanlar fstk gibi tos tombay oldular. Analar kar semirdi. Beti benzi yerine geldi. Odalarna ekildikten sonra sarho herif gecenin bir yarsnda pencerenin nnde trk sylyor... Bitiikte ar hasta var... Ne saygsz maymun... Btn sahanlara, tabaklara rak kokusu siniyor... Ben ireti sevmem vvv... Ya onlar... Ya ben, bunun bir aresine baknz...
Evin kz Cezalet hanm darya kulak kabartarak:
-Dad yava syle... Merdiven banda bir parlt var... kar geldi galiba bizi dinliyor...
Zarafet kprerek:
-Umurumda deil, dinlesin... Korkum yok. Ben ona talkta ka defa baa kaka syledim de anlamamazlktan geldi... Ben de olsam yle yaparm. Hazr ev... hazr yemek, hazr yatak... iret trk... Kek... Her zevkleri yerinde... Bu rahat brakp da giderler mi hi?
Cezalet Hanm:
-Dad sus azck da ben anlataym...
-Anlat yavrum... anlat gulum, anlat elmascm... Yedi mahalle bir araya toplnp da krk gn krk gece anlatsak bu dert yine bitmez... Sen anlattn kadar anlat, ben de yine anlatrm.
Cezalet Hanm:
-Misafir hanm geldiinin ikinci gn sokaa kacan syledi. Benden bir arafla bir ayakkab istedi. Kendi potinleri ayaklarn skyormu... Fakat kendi arafn niin giymek istemiyor bilmem...
Zarafet:
-Aaa... sebebini anlamadn m? Alacakllar sokakta onu arafndan tanyorlar da onun iin baka araf giyiyor, yzn de smsk rtyor... Irz ehliliinden deil ok bilmiliinden... Kaltak!..
-Dadcm bir parack sus...
-Sustum... sustum... ha sen sylemisin yavrum... Ha ben sylemiim... kimiz cancier... Birbirinden farkmz var m?..
Cezalet Hanm:
-Artk her sokaa knda det edindi. araf bizden... Ayakkab bizden... Ah anneciim yeni iskarpinlerimin ne hale geldiklerini grsen gzlerin dolar... i oyulmu kavun dilimine dndler...
Zarafet:
-Senden ayakkab araf istemi... Ya benden ne istedi bilsen?.. donu... Syletme beni, kendininkini kirletmi... Ta Kavaklar'dan buraya bir donla gelinir mi?.. Benim de yok ayo... Kk beyin yastk rtlerinin eski fistolarn sktm de iki tane yaptmd... Birini ald. Kulland, kulland. Getirdi kiriyle pasiyle bama att... Sylemesi ayp det kirlerini itiledim, itiledim de bir trl karamadm... Kokmu kar...
Byk Hanm ba aryormu gibi akaklarn avularnn arasnda skarak:
-Bu beldan ne vakit kurtulacaz. Bamzdan ne zaman defolup gidecekler?..
Zarafet:
-Onlar buraya dn para bulmaya geldiler. Buluncaya kadar oturacaklar... imdi para nerede?
Dardan kt kt kap vurulur. Odadakiler aalayarak birbirine bakarlar...
Byk Hanm:
-Kim o?
Zarafet:
-Kim olacak misafir hanm...
Byk Hanm:
-Duyduysa pek ayp oldu.
Dardan:
-Ltfen kapy anz efendim...
Zarafet kapy aar. Misafir hanm araflanm, koltuunda iri bir boha, iki ocuunun ortasnda, alamadan gzleri kzarm mahzun bir ehreyle gzkerek:
-Allahasmarladk hanmlar. Affedersiniz, byle gnde ok rahatsz ettik efendim. Haftalarca sayenizde yedik, itik. Misafirperverliinizin krn dadan aciziz hanmlarm. Hell ediniz efendim.
Misafirin alam mahzun yz, af dileyici mahcubane szleri ev sahiplerine ok dokunur... Yufka yrekli Byk Hanm:
-A hanmcm neye rahatsz olalm. Bamzn stnde yeriniz var. Byle birka hafta deil krk yl otursanz vallahi yksnmeyiz... Byle birdenbire ne oldunuz efendim...
Cezalet Hanm:
-Bir kusur mu ettik? Gcendirdik mi karde? Byle birdenbire niye kalktnz?.. Vallahi salvermeyiz. Hadi soyununuz... Brakmayz nafile...
Zarafet byk bir vveyl ile rpnarak:
-Olur mu hi? Brakr myz sizi biz, yama yok kuzum yama yok... Gelmesi sizden gitmesi bizden... (mendilini karp alayarak) A... cancier gibi altm. Evin ii tssss... Sessiz kalacak... Mmkn deil salvermeyiz... (ocuklarn yanaklarn okayarak) Aha benim tontonlarm... Haydi geliniz mutfaa... Baknz dadnz size neler piirecek...
Bu biyografi (hseyin rahmi grpnar) 5396 kez okundu.

Biyografi: hseyin rahmi grpnar Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.