Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


hlagu kimdir ? hlagu biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
hlagu

Hulg 1217de dodu. randa hkm sren lhanllar Devletinin kurucusudur. Badat alarak Abbasi Halifeliini ykm olan mehur Trk-Mool serdar ve hkmdardr.
Byk kardei Mengu Han babasnn yerine Hakan olmu ve Hulgyu 1253te rana memur etmiti. lhan Hakana bal Eyalet Han demektir. Bundan dolay Hulgya (lhan) lakab verilmi ve soyundan gelen hkmdarlara da lhanllar denilmitir.
Hulg, ran ve Kafkasyay ele geirdikten sonra ark smailiye Devletini ortadan kaldrmaa karar vermiti. O zamanlarda istedii hkmdarlar fedai dervileri vastas ile ldrten ve asrmzn anaristleri gibi gizli ve korkun tekilat bulunan smaililerin merkezi Elmut Kalesini ald. Sonuncu hkmdarlar olan Rukneddini ldrtt. 1256da bu devleti ortadan kaldrd. Onun elinde hapsedilmi olan mehur alim Nsruddin et-Tsyi kurtararak yanna ald.
Hulg, ii olan Nsr ile Hristiyan bulunan zevcelerinden birinin teviki ile Badat Halifesi hakknda kin beslemee balamt. Son Abbasi Halifesi Mustasm-Billaha itaat etmesi iin haber gnderdi. Mustasm kuvvetli olmad halde marur idi. Kar koymak istedi. Halifenin ii veziri bni Alkami de vaziyetin hcuma elverili olduu hakknda Hulgya bilgi vererek Hulgyu gizlice davet etti. Bunun zerine Hulg, 1258de Badat elli gn kadar kuatt.
Sonuta, Halife aresiz kalarak oullar ve maiyyeti ile birlikte af dilemek zere Hulgnun ordugahna gidince, Hulg onu uvala koydurup svarilerine inetti. Btn ailesini ldrtmekle beraber Badat yakp ykt. Rivayete gre sekiz yz bin kiiye yaklaan btn halk da kltan geirdi.
Daha sonra Suriyeye doru dnd. Halebi ve am ald. Fakat bu istila Msrdaki Trk Sultan Baybars tarafndan durduruldu. Onun ordusu Hulgnun bir serdarn fena halde bozguna uratm ve lhanllar Suriyeden kmaya mecbur etmiti.
Hulg, daha nce byk kardeinin lmn haber alarak yerine gemee hazrlanmt. Bu malubiyet darbesi zerine randa kalm ve kurduu devletin ileriyle megul olmutu.
Tarihiler Hulgya ok kan dkm bir hkmdar olarak bakarlar. Byle olmakla beraber o, bir devletin kurucusu idi. Bilime ve sanata kar da byk saygs vard.
Hulg, sarayna bilginleri toplar ve onlar korurdu. Bilgiye merak vard. Kendisi astronomi ve kimya ile urard. Meragede bir rasathane yaptrd. Bilginleri toplayarak ilim akademileri kurdu. Aladada saraylar, Huyda camiler yaptrd. Tebriz ehri onun dneminde bir bilim merkezi oldu. Bizanstan oraya kozmorafya ve dier ilimleri renmek iin renciler geliyordu.
1266da ld.
Bu biyografi (hlagu) 1986 kez okundu.

Biyografi: hlagu Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.