Gzel szler | Fkra | Hikaye | iir - air| ark szleri | Trkler | Sohbet odalar | Rya | Salk | Biyografi | islam | Gzeller | Payla


hilmi ziya lken kimdir ? hilmi ziya lken biyografi
Canim.net
a  b  c    d  e  f  g  h    i  j  k  l  m  n  o    p  r  s    t  u    v  y  z 
hilmi ziya lken

Hilmi Ziya lken

HAKKINDA YAZILANLAR

Trk Kltrne Her Sahada Eserler Veren Byk Bilgin

Trkiye'nin cumhuriyetin ilnndan beridir yetitirdii ok cepheli ve hemen her cephesinde de en nemli bir bilgini olan Hilmi Ziya Bey, mr boyunca Trk Milletine ve Trk Genliine fikir retti. Eserler yazd. Eserler yaynlad. Adeta tek bana bir ekol oldu. Brakt eserler kendisinden sonra da btn Trk genliinin, niversitelerimizin ve halkmzn yolunu aydnlatan eserler arasndadr. Trkiye'de felsefe sahasnda ona yetien veya onu aan apta bir byk limimiz ne kadar yazk ki henz yetimedi. Hele bu byk bilginimizin elliye varan eserleri arasnda be tanesi vardr ki bin yl sonra dahi alamayacak deerdedirler. Trk kltr ve fikir hayatnn klasik ba eserleri arasndadrlar. Bu eserlerin tekrar tekrar baslmas, geni halk kitlelerine ulatrlmasnn Trkiye'nin gelecei asndan byk faydalar salayaca inancn korumaktaym.

Trk kltrne fikir, felsefe, sanat ve edebiyat sahasnda birbirinden nemli eserler veren bu byk adamn gece gndz uyumadan altna birbirinden ok ve nemli eserleri ahittir. 1901 ylnda kimyager Mehmet Ziya Beyin olu olarak stanbulda domutur. Annesi Mfike lken Krm sava sonrasnda Trkiyeye g ederek yerleen bir aileden gelmektedir. eitli okullarda srdrd tahsilini 1921de Siyasal Bilgiler Fakltesinde tamamlamtr.

Daha sonralar Edebiyat Fakltesi Felsefe blmnden ahlk, sosyoloji ve felsefe tarihi sertifikalarn almtr. Liselerde ve retmen okullarnda yllarca felsefe, corafya, tarih retmenliklerinde bulundu. Yllarca retmen okullarnda hocalklarda bulunduktan sonra 1925de yeni kurulan niversitede Trk Medeniyeti derslerini okutmak zere Gazi Mustafa Kemal Atatrk tarafndan atanmtr. Bu konular etrafnda aratrmalar yapmak zere devlet tarafndan Berlin niversitesine gnderildi. Geri dnnden sonra kendi istei dorultusunda felsefe grubunda Trk Tefekkr Tarihi ve sosyoloji dersleri verdi. 1941e kadar doent olarak bu dersleri okuttu. Okuttuu konunun iki hacml cilt halinde ve Trk Tefekkr Tarihi ad altnda kitabn da yazarak yaynlad.

Bu iki ciltlik eseri ne kadar yazk ki yetmi yla yakn bir zaman getii halde ikinci defa baslmadan kalmtr. Kendi sahasnda hl almam bir aratrma rndr. Von Aster ve Prof. erafettin Yaltkayann teklifleri zerine faklte kurulu karar ile felsefe profesrlne ykseltildi. MEB tarafndan 1944 ylnda felsefe dersi krs haline getirilerek bakanln ve ynetimini e verildi.

Yine bu arada 1948 ylna kadar ek grev olarak Teknik niversitede Sanat Tarihi dersleri verdi. Bu hocal srasnda tek ciltten oluan byk bir slm Mimarisi eseri de bu fakltenin yaynlar arasnda neredildi. Edebiyat Fakltesindeki derslerinin youn olmas sebebiyle bu niversitedeki ek derslerini baka bir arkadana devrederek eski fakltesindeki grevine devam etti.
Daha sonralar A lahiyat Fakltesinde Eitim ve lim Felsefesi profesrlne ek grev olarak da atanmtr. 5 Haziran 1974 tarihindeki hastalna kadar bu grevine devam etmitir. Bu tarihte kalp ve beyin rahatszlndan kurtulamayarak stanbulda vefat etmitir.

ESERLER
Yukardan beri ksaca verdiimiz biyografisinden de anlald gibi, rahmetli soluk solua yaam ve bu kadar youn hocalk hayatnn iinde kendinden sonra da yllarca yaayacak olan eserlerini vermekten bkmam, usanmamtr. Trk kltr tarihinin emsalsiz temel kitaplar arasnda saylacak olan be temel eser vardr ki, bunlarn bazlarnn dnya literatrnde de emsali olmadn byk limler dorulamaktadr. Rahmetli Nureddin Topu -ki ayn fakltede doentlik yapmtr ve Hilmi Ziya ile sk sk ters dmlerdir- bu fikirdedir. Kendisinden dinlemitim: ... Eer bir daha dnyaya gelsem Hilmi Ziya ile almam, amma o dnya apnda byk bir limdir. Onun yazd eserler emsalsiz birer byk fikir ve aratrma eserleridir. Hele Ahlak adl eserinin Batl llkelerde emsali yoktur. Bir bide eserdir... demiti. Yine Hilmi Ziya Beyin yazd be saheserin brleri unlardr:

A) AK AHLAKI: Bu gzel eserin bir alt bal da halka ramen, halk iin kitap adn tamaktadr. Bu eserinde rahmetli hemen her konudaki almalarda takib edilecek byk bir i ballnn, ak derecesinde balln emsalsiz sentezini vermitir. Kendisi onlarca eserleri arasnda zellikle bu kitabnn btn Trk genleri tarafndan okunmasn isterdi. lk basksnn 1931de Muallim Ahmed Halid Ktphanesi yaynlar arasnda kan ilk basksndan itibaren sadece drt basks ancak yaplabilmitir. Yani en az ilgi gren en nemli eseridir.

B)TRK TEFEKKR TARH: ki ciltten oluan ve hocalk yapt Galatasaray Lisesi yaynlar olarak neredilen bu eserinde (1932-1933) Trk kltrnn Kutadgu Bilig gibi, Atabetl Hakayik gibi byk ve klasik eserlerinin eitli alardan yorumu, aratrlmas ve tahlili yer almaktadr. Aradan geen uzun yllara ramen bir yeni basks daha yaplamamtr. Ne kadar yazk ki, Hilmi Ziya Bey de bu eserini bir daha ele alp gelitirmemitir. Eser ilk yaynland gibi birka zel koleksiyoncumuzun elinde kalmtr. Eserin bir tpk basmnn Kltr Bakanlmz tarafndan yaplmas ok elzemdir, sanrm.

C)TRKYEDE ADA DNCE TARH: Yine iki byk ciltten oluan bu gzel eseri kendi sahasndaki en salam klasiklerdendir. 1966da yaynlanmtr. Daha sonra basks yaplmamtr. Trk dncesinin son yz ylda yetien en nemli fikir ve sanat adamlarnn tahlilini, yorumunu ve eserlerinin niteliklerini ilmin szgecinden geirerek yorumlar. Bir ka kii dnda eserin ok sekin kimseleri iine almas ve bu ilim adamlarmzn modern ve bilimsel yntemlerle deerlendirilmesi emsalsiz bir gzlemin, byk bir dnya grnn ve ilim zihniyetinin arpc rneini tekil eder.

D)MLLET VE TARH UURU: Bu gzel eserinde rahmetlinin eitli sreli yaynlarda ve zellikle stanbul dergisinde kan makaleleri toplanmtr. Bunlar arasnda Trk genliinin hemen her zaman zevkle okuyaca, faydalanaca ve yolunu aydnlataca tahliller, aratrmalar, yorumlar ve deerlendirmeler vardr.

Hele bu eserinde Ziya Gkalpin yorumunu yapan uzun sahifeler daha sonra hi bir kitapta grlmemi bir boyuttadr. Derinliktedir. Trklerin ve Trk Ocakllarnn almalarnn da geni bir apta incelendii eserinin yine ayn konulardaki baka eserlerde rastlanmayacak kadar vukuflu deerlendirmeler olduunda phe yoktur. Tarihin yorumu ve zellikle bizim iin mill tarih uurunun ne kadar derin bir manas olduunu insan bu eseri okuyunca daha derinden ve salam bir ekilde anlam oluyor. Bu eserinin de bir nc basksnn yapldn sanmyorum.

E)AHLAK: Yukarda, yazmzn iinde de belirttiimiz gibi, bu eser bir dnya klasii mahiyetindedir. Eserin Edebiyat Fakltesi yaynlar arasnda km olan tek basks vardr. Daha sonralar rahmetlinin varislerinin balattklar klliyat iinde yeni basksnn yaplp yaplmadn bilemiyorum. Sanrm baslmamtr. Bu eserin de yeni ve dzenli bir basksnn yaplmas ok elzemdir.
Bu be byk eserinin yannda rahmetlinin hemen her eserinde, her aratrmasnda derin bir Trk milliyetiliinin yattn, kelimelerinden cmlelerine kadar sinmi bir mill tarih ve dil uurunun varln hemen sezeriz. Hele onun elliye varan eserleri arasnda iki defa baslan Tarihi Maddecilie Reddiyesi vardr ki komnizmi ve tarihi maddecilii ezip gemitir.

ok ar bir ilm metodla yazlm olmasndan dolay genlerimiz ve gnmz insan tarafndan her ne kadar zor anlalan bir eser olsa da Trkiye gibi ilmi aratrmalarn ve yorumlarn ok az olduu lkemizde emsalsiz bir grev yapmtr. Btn bu eserlerinin dnda rahmetlinin yzlerce makalesi Yeni Sabah gazetesinde ikinci sahifede yaynlad makaleleri, Cumhuriyet gazetesindeki yazlar ve dier sreli yaynlarda, kendisinin dergisi olan nsan mecmuasnda nerettii birbirinden emsalsiz aratrmalar da derlenip kitaplaacak deerdedir. Rahmetli Trk milletinin ve Trk genliinin hafzasnda ebediyyen rahmetle anlarak yaayacaktr. Nur iinde yatsn.
Bu biyografi (hilmi ziya lken) 2351 kez okundu.

Biyografi: hilmi ziya lken Hayat-yaam hakknda bilgi veriyor.

iletisim  Reklam  Gizlilik szlesmesi
Diger sitelerimize baktiniz mi ? Radyo Dinle - milli piyango sonuclari - 2017 yeni yil mesajlari - Gzel szler Sohbet 2003- 2016 Canim.net Her hakki saklidir.